Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Pavel Pumpr


Academic degree, name, surname:Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Room, floor, building: DM 520, Building DM
Position:Erasmus Coordinator
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1979
E-mail:No record found.Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí. Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741-1783
Pavel Pumpr
Year: 2020, Matice moravská
specialist book

Proces vyřizování kněžských pozůstalostí v olomoucké (arci)diecézi v druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2019, Časopis Matice moravské
journal article

Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru v raném novověku. Příklad severomoravských a slezských panství knížat z Lichtenštejna ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2018, Folia Historica Bohemica
journal article

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2017, Historie - Otázky - Problémy
journal article

Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2016, Časopis Matice moravské
journal article

K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808)
Pavel Pumpr
Year: 2015, Časopis Matice moravské
journal article

Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2014, Východočeské listy historické
journal article

Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746
Pavel Pumpr
Year: 2014, Folia Historica Bohemica
journal article

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2010, Matice moravská
specialist book

Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století
Pavel Pumpr, Bronislav Chocholáč, Tomáš Borovský
Year: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
specialist book

"De pecunia inventi sunt..." Písemnosti finanční povahy v pozůstalostních spisech moravského kléru z let 1741-1783
Pavel Pumpr
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí. Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741-1783
Pavel Pumpr
Year: 2020, Matice moravská
specialist book

Klérus nižší, farní, diecézní nebo patronátní? K výzkumu kariér kněží olomoucké diecéze 1745-1783
Pavel Pumpr
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proces vyřizování kněžských pozůstalostí v olomoucké (arci)diecézi v druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2019, Časopis Matice moravské
journal article

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Jakub Ivánek, Pavel Pumpr, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil
Year: 2019
editorial work

Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru v raném novověku. Příklad severomoravských a slezských panství knížat z Lichtenštejna ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2018, Folia Historica Bohemica
journal article

Brixen, Freie Universität Bozen, aktivní účast na konferenci 19.-21. 4. 2017
Pavel Pumpr
Year: 2017
work experience abroad

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2017, Historie - Otázky - Problémy
journal article

Oddělen od lidu? K postavení farního kléru ve společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pozůstalostní písemnosti kněží olomoucké (arci)diecéze z druhé poloviny 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spatial mobility among the clergy and the regionalization of clerical careers in the 18th century: the example of the Liechtenstein estates in North Moravia and Silesia
Pavel Pumpr
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, badatelský pobyt, 18.-21. 9. 2017
Pavel Pumpr
Year: 2017
work experience abroad

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 13.-16. 11. 2017
Pavel Pumpr
Year: 2017
work experience abroad

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny
Pavel Pumpr
Year: 2016
organizing conference, workshop

Nižší klérus na Moravě v 18. století jako badatelské téma
Pavel Pumpr
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2016, Časopis Matice moravské
journal article

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-10. 11. 2016
Pavel Pumpr
Year: 2016
work experience abroad

Girona, University of Girona, aktivní účast na konferenci, 7.-10. 9. 2015
Pavel Pumpr
Year: 2015
work experience abroad

K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808)
Pavel Pumpr
Year: 2015, Časopis Matice moravské
journal article

The parish priest as a member of the rural elite? The example of the Catholic clergy in the Czech lands in the seventeenth and eighteenth centuries
Pavel Pumpr
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2014, Východočeské listy historické
journal article

Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746
Pavel Pumpr
Year: 2014, Folia Historica Bohemica
journal article

Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi
Pavel Pumpr
Year: 2012, Časopis Matice moravské
journal article

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2010, Matice moravská
specialist book

Kostely farní nebo patronátní? K postavení farních kostelů v systému správy šlechtického dominia na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Year: 2008
abstract in proceedings

Farní klérus
Pavel Pumpr
Year: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
specialist book chapter

Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století
Pavel Pumpr, Bronislav Chocholáč, Tomáš Borovský
Year: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
specialist book

Osobnosti moravských dějin (1)
Pavel Pumpr, Libor Jan, Demeter Malaťák, Zdeněk Drahoš
Year: 2006
editorial work

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Černý MarcelEconomic background of Jesuit college in Opava in 18th centuryBachelor's thesis 2018 


The lower clergy in Moravia in the eighteenth century between the estate and profession
Main solverMgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub