Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Nina Pavelčíková


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Room, floor, building: DM 521, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1967
E-mail:No record found.Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam
Nina Pavelčíková
Year: 2016, Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně
specialist book chapter

Československo-polské vztahy z hlediska environmentálního, pokusy o řešení (1927-1992)
Nina Pavelčíková
Year: 2022, HISTORICA, revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Komunistická symbolika a rituály v historickém kontextu
Nina Pavelčíková
Year: 2021
abstract in proceedings

Řešení problémů životního prostředí na příkladu Ostravska v letech 1970-1989
Nina Pavelčíková
Year: 2020, Slezský sborník
journal article

Zamyšlení nad politickými, právními a etickými aspekty tzv. III. odboje (na příkladu východní Moravy)
Nina Pavelčíková
Year: 2020, BELIANUM. Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

Beseda se studenty porubských gymnázií o Listopadu 1989
Nina Pavelčíková, Roman POLÁCH, Jan Malura
Year: 2019
others

Rok 1968 v ČSSR - pokus o oživení občanské společnosti a jeho likvidace1
Nina Pavelčíková
Year: 2019, INSTYTUT ŚLĄSKI
specialist book chapter

Hugo Vavrečka, ředitel Baťových závodů
Jan HERMAN, Nina Pavelčíková
Year: 2018, Hospodářské dějiny = Economic history
journal article

'Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...'
Martin Tomášek, Marie Špiláčková, Nina Pavelčíková
Year: 2018
others

Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace
Nina Pavelčíková, Petr Popelka
Year: 2018, Slezský sborník
journal article

Historický pohled na sociální reprezentace Romů v rámci intraetnických a interetnických vztahů romských společenství. Závěr
Nina Pavelčíková
Year: 2017, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
specialist book chapter

Pokus o vyvrácení dvou nejčastějších stereotypů české a slovenské společnosti k Romům
Nina Pavelčíková
Year: 2017, Zeszyty Luźyckie
journal article

Regionální výzkum soudobých dějin minorit - metodické problémy a zkušenosti
Nina Pavelčíková
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Vyrovnání se s rokem 1945
Martin Tomášek, Nina Pavelčíková, Martin Jemelka, Tomáš Macura
Year: 2017
others

Historik sám sobě pamětníkem (metodická úvaha)
Nina Pavelčíková
Year: 2016, Česká asociace orální historie
specialist book chapter

Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam
Nina Pavelčíková
Year: 2016, Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně
specialist book chapter

Reflexe prožitků pamětníků z let 1945-1989
Nina Pavelčíková
Year: 2016, Časopis Matice moravské
journal article

Vztah Romů k práci. Konfrontace stereotypu s historickými doklady
Nina Pavelčíková
Year: 2015, Český lid
journal article

Změna v politice státní moci vůči romskému obyvateolstvu na sklonku osmdesátých let (aneb co KSČ už nestihla)
Nina Pavelčíková
Year: 2015, Romano džaniben
journal article

Grobelný Andělín (1922-1972)
Nina Pavelčíková
Year: 2014, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter

Moravská a slezská města v průběhu tzv. sametové revoluce v listopadu 1989
Nina Pavelčíková
Year: 2014, Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeské muzeum Č. Budějovice
specialist book chapter

Církevní život na Těšínsku jako objekt zájmu komunistického režimu
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Časopis Matice moravské
journal article

Důsledky zásahů komunistického režimu do vývoje romských skupin v ČSSR (1958 - 1969)
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Človek a spoločnosť
journal article

Historické kořeny a souvislosti procesu marginalizace romského obyvatelstva českých zemí
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Fakulta humanitních studií UK Praha
specialist book chapter

Možnosti a meze integrace Romů - počáteční analýza metod a výstupů výzkumného projektu
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Romano džaniben
journal article

Problematyka przestępczości Romów w Czechach w latach 1950-1989 z punktu widzenia
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Fundacja Integracji Społecznej Prom
specialist book chapter

Současné problémy výzkumu romského etnika v českých zemích
Nina Pavelčíková
Year: 2013, Acta Universitatis Carolinae - Iuridica
journal article

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Historie církevního života na Těšínsku (dějiny katolické a evangelické církve augsburského vyznání)
Nina Pavelčíková
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Jakoubek, Marek - Budilová, Lenka (eds.): Cikánské skupiny a jejich sociální organizce
Nina Pavelčíková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

K některým problémům identity Romů v ČR
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. v.v.i.
specialist book chapter

Ohlas únorových událostí a počátky odporu proti komunistickému režimu ve Slezsku a na severní Moravě
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,v.v.i.
specialist book chapter

Okresním městem v komunistickém Československu (1945-1989); Sametová revoluce a obnova demokratické společnosti (po 1989)
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Nakladatelství Lidových novin
specialist book chapter

On some Problems of the Roma Identity in the Czech Republic
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic
specialist book chapter

Politika a pozice politických stran Národní fronty v regionech země Moravskoslezské od osvobození do února 1948
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Ministerstvo obrany České republiky -OKP MO
specialist book chapter

Romové-příběhy Antonína a Bartoloměje Daniela-prvních představitelů romských elit
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter

Těšínsko v osidlech totalitárního režimu (1945-1968)
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

The possible Use of the Oral History
Nina Pavelčíková
Year: 2011, Words and Silences
journal article

Ideologie totalitárních režimů - historické souvislosti teoretických východisek a jejich vliv v praxi nacistického a komunistického režimu
Nina Pavelčíková
Year: 2010, Antropowebzin
journal article

Mýtus Ostravy - ocelového srdce socialistického Československa
Nina Pavelčíková, Blanka Soukupová, Hedvika Novotná, Zuzana Jurková, Andrzej Stawarz
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

Několik poznámek k proměnám identity spojeným s příběhy českých a slovenských Romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2010, -Romano džaniben
journal article

Opava, dáma věčně mladá
Nina Pavelčíková
Year: 2010, Statutární město Opava
specialist book

Problém vzdělanosti Romů - historický pohled
Nina Pavelčíková, Helena Nosková, Petr Bednařík
Year: 2010, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
specialist book chapter

Historicko-filozofické kořeny ideologie nacistického a komunistického totalitárního režimu
Nina Pavelčíková
Year: 2009
abstract in proceedings

Historie Romů v českých zemích v letech 1945-1989
Nina Pavelčíková, Martin Kaleja, Jan KNEJP
Year: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Perzekuce pracovníků Československé akademie věd v letech tzv. normalizace
Nina Pavelčíková
Year: 2009, Slezský sborník - příloha CD
journal article

Problém vytváření romských elit v českých zemích
Nina Pavelčíková
Year: 2009, Fakulta humanitních studií UK
specialist book chapter

Příchod olašských Romů na Ostravsko v padesátých letech 20. století (ve světle dobových zpráv)
Nina Pavelčíková
Year: 2009, Romano džaniben. Časopis romistických studií
journal article

Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy
Antonín Vaishar, Petr Klusáček, Tomáš Krejčí, Stanislav Martinát, Nina Pavelčíková, Jana Pospíšilová, Jana Zapletalová ... other authors
Year: 2009, Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.
specialist book

An overview of the History of the Czech Lands
Jana Grollová, Nina Pavelčíková
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Apetýt
Nina Pavelčíková
Year: 2008
radio and televison broadcast

Die Sozialgeschichte der böhmischen Länder 1918-1948 in der Fachliteratur aus den Jahren 1990-2007. Ein Forschungbericht
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Dobré ráno
Nina Pavelčíková
Year: 2008
radio and televison broadcast

historie.cs
Nina Pavelčíková
Year: 2008
radio and televison broadcast

Jak Romové šli do města.
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Jak Romowie szly do miasta
Nina Pavelčíková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K otázkám metodologického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2008, Česko-slovenská historická ročenka, 2007
journal article

Klíčové mezníky vývoje ČSR po rce 1945
Nina Pavelčíková
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kosmopolis
Nina Pavelčíková
Year: 2008
radio and televison broadcast

Ohlasy pokusu o obnovu občanské společnosti na příkladu ostravského regionu
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Problematika vývoje romského obyvatelstva českých zemí v 60. letech 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny romské komunity v průmyslovém městě
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Rok 1968 pokus o obnovu občanské společnosti v Československu
Nina Pavelčíková
Year: 2008
organizing conference, workshop

Romové na Brněnsku v letech 1959-1968
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Sloužil jsem ve wehrmachtu
Nina Pavelčíková
Year: 2008
radio and televison broadcast

Uni Viadrina, Frankfurt/Oder
Nina Pavelčíková
Year: 2008
work experience abroad

Volnočasové aktivity slezských učitelů na přelomu 19. a 20. století ( na příkladu Rudolfa Gudricha)
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Zpráva o stavu výzkumu sociálních dějin v období 1938-1948 od začátku 90. let 20. století do současnosti
Nina Pavelčíková
Year: 2008
abstract in proceedings

K otázkám metodického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2007
abstract in proceedings

Metodické poznámky ke srovnávacímu výzkumu ve 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2007
abstract in proceedings

Osobnost Tomáše Bati očima jeho přítele a ředitele Baťova koncernu Hugo Vavrečky
Nina Pavelčíková
Year: 2007
abstract in proceedings

Postřehy z každodenního života obyvatel Ostravy v letech 1945-190
Nina Pavelčíková, Jana Jeřábková
Year: 2007
abstract in proceedings

Romové na Brněnsku v letech 1945-1958
Nina Pavelčíková
Year: 2007
abstract in proceedings

Rudolf Gudrich. Muž, se kterým se doba snažila držet krok
Nina Pavelčíková
Year: 2007, Magistrát města Opavy
specialist book

Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společenství.
Nina Pavelčíková, Jiří Hanzal
Year: 2006
published expert opinions, reviews

K historii, hudební a slovesné kultuře romského obyvatelstva zemí východních Slovanů a Polska
Nina Pavelčíková
Year: 2006
abstract in proceedings

Milena Hübschmannová a historie Romů po 2.světové válce
Nina Pavelčíková
Year: 2006, Romano džaniben. Sborník romistických studií
journal article

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9
Nina Pavelčíková, Ctibor Nečas
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Romská kultura jako specifický fenomén multikulturní společnosti českých zemí
Nina Pavelčíková
Year: 2006
abstract in proceedings

Čech závistivec, Rakušan byrokrat. Spisy FF OU 155/2005
Nina Pavelčíková, Denisa Labischová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Krajský výbor Svazu Cikánů-Romů v Ostravě v letech 1969-1973 (Pokus o emancipaci romského hnutí)
Nina Pavelčíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Některé obecné problémy koncepce vztahu komunistického režimu k minoritám v letech 1948-1989 (na příkladu romského obyvatelstva ČSR)
Nina Pavelčíková
Year: 2005
abstract in proceedings

O veselském vodním hradu
Nina Pavelčíková, Alena Bartošíková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Pokusy o vzdělávání Romů v Ostravě v průběhu padesátých let 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9.
Nina Pavelčíková, Ctibor Nečas
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Vliv poválečných migrací a urbanizace na možnosti integrace Romů
Nina Pavelčíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Vzpomínka Jana Vráblíka na osvobozování Uherskobrodska
Nina Pavelčíková
Year: 2005, Malovaný kraj
journal article

Zrození Baťovy průmyslové metropole. Populační vývoj města Zlína v letech 1880-1938.(Rkp. rigorózní práce)
Nina Pavelčíková, Ondřej Ševeček
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti. ISBN 80-7106-508-0
Nina Pavelčíková, Jiří Hanzal
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Československá krize 1967-1970 a západní Čechy (Rkp. habilitační práce)
Nina Pavelčíková, Alfred Hyna
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala (14.6.1924-30.3.2004)
Nina Pavelčíková
Year: 2004
editorial and language revision

Jak se Veselí nad Moravou stalo (i nestalo) politickým a kulturním centrem.
Nina Pavelčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Návrat nežádoucích obyvatel
Nina Pavelčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1969
Nina Pavelčíková, Vojtěch Vlček
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Pokusy o asimilaci romského etnika českých zemí a proces likvidace tradiční kultury ve 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Romové - konec (ne)jednoho mýtu. ISBN 80-86140-21-0
Nina Pavelčíková, Marek Jakoubek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Romové v českých zemích v letech 1945-1989.
Nina Pavelčíková
Year: 2004, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
specialist book

Romský legionář Jan Daniel
Nina Pavelčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby.
Nina Pavelčíková, Veronika Ševčíková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Úspěchy jihomoravských Romů v padesátých letech
Nina Pavelčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. Spisy FF OU 153/2004
Nina Pavelčíková, Blažena Gracová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Co konečné řešení nevyřešilo. Romové na Moravě a ve Slezsku v letech 1945-1947
Nina Pavelčíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Moravská Ostrava jako útočiště uprchlíků z německého a polského záboru na podzim roku 1938
Nina Pavelčíková, Aleš Homan
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Pokusy o řešení tzv. romské otázky v Československu v letech 1960-1975
Nina Pavelčíková
Year: 2003, Wieki stare i nowe. T.3.
journal article

Likvidace středních vrstev české společnosti totalitárními režimy od čtyřicátých let 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Národnostní a sociální aspekty formování a současného postavení romského etnika (na příkladu ostravských romských komunit).
Nina Pavelčíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Proces likvidácie strednej vrstvy v totalitných režimoch
Nina Pavelčíková
Year: 2002, Politické vedy, časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy
journal article

Romové v západních Čechách
Nina Pavelčíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Zánik středních vrstev v českých zemích. Poznámky k procesu likvidace středních vrstev totalitárními režimy dvacátého století
Nina Pavelčíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Formování komunistické koncepce řešení tzv. romské otázky v ČSR v letech 1948-1960
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

K historii romského obyvatelstva na Těšínsku po roce 1945
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Myths of the Czech Gypsies
Nina Pavelčíková, Jiří Pavelčík
Year: 2001, Asian Folklore Studies
journal article

Ostrava 20. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
Nina Pavelčíková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Problém etnické identity a "národního povědomí" Romů
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Romové - zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomiku padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska)
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Romové-zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomi padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska)
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Romské obyvatelstvo v národnostní politice ČSR v letech 1945-1954
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Tradycyjna kultura romska w konfroktacji z większościowym społeczeństwem xx wieku
Nina Pavelčíková
Year: 2001
abstract in proceedings

Ukrajinci v českých zemích v letech 1945-1948
Nina Pavelčíková, Bohdan Zylynskij
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Fenomén "moravectví" v novém pojetí? In: Slezský sborník 99
Nina Pavelčíková, V. Plaček
Year: 2000
published expert opinions, reviews

K problematice vývoje vzdělanostní úrovně romského etnika v českých zemích v letech 1950-1990
Nina Pavelčíková
Year: 2000
abstract in proceedings

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 1. (13.) (2 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2000, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Polská menšina očima příslušníků tří generací In: Slezský sborník 99
Nina Pavelčíková, Tadeusz Siwek, Józef Szymeczek, Stanisław Zahradnik
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Romové. O. Roma. Tradice a současnost - Angodes the akának
Nina Pavelčíková
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Romský legionář Jan Daniel
Nina Pavelčíková
Year: 2000, Bulletin Muzea romské kultury Brno
journal article

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů
Nina Pavelčíková, Blažena Gracová
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Fenomén Hlučínska jako příhraniční oblasti z historického hlediska
Nina Pavelčíková
Year: 1999
abstract in proceedings

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 12. (3 biogramy)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1999, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Několik poznámek ke změnám sociálního postavení romských imigrantů do českých zemí po roce 1945
Nina Pavelčíková
Year: 1999
abstract in proceedings

Příprava a provádění zákona o násilném usazování Romů na Ostravsku
Nina Pavelčíková
Year: 1999
abstract in proceedings

Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945-1975)
Nina Pavelčíková
Year: 1999, Repronis
specialist book

Slováci v České republice po roce 1945. In: Acta historica Neosoliensis. T. 2.
Nina Pavelčíková
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Imigrace slovenských Romů na Ostravsko po roce 1945
Nina Pavelčíková
Year: 1998
abstract in proceedings

Některé aspekty současné struktury romského obyvatelstva českých zemí ve světle historického vývoje po roce 1945
Nina Pavelčíková
Year: 1998
abstract in proceedings

Některé historické aspekty romské problematiky na Ostravsku
Nina Pavelčíková
Year: 1998
abstract in proceedings

Romové v Uherském Ostrohu po druhé světové válce
Nina Pavelčíková
Year: 1998, Bulletin MRK Brno
journal article

Rytíři průmyslové revoluce. Slezský sborník 96
Nina Pavelčíková, Milan Myška
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Hugo Vavreckas Visionen
Nina Pavelčíková
Year: 1997, Morgen-Danubius
journal article

Hugo Vavris: Život byl spíš román
Nina Pavelčíková
Year: 1997
editorial and language revision

K problematice vývoje romského etnika na teritoriu českých zemí po r. 1945
Nina Pavelčíková
Year: 1997
abstract in proceedings

Likvidace středních vrstev na Opavsku po roce 1945
Nina Pavelčíková
Year: 1997, Slezský sborník
journal article

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 8. (1 biogram)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (1 biogram)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Problém sedenterizace olašských Romů (metodicke poznámky a náměty)
Nina Pavelčíková
Year: 1997
abstract in proceedings

Zamyšlení nad pokusy o řešeni tzv. romského problému v padesátých letech
Nina Pavelčíková
Year: 1997, Bulletin Muzea romské kultury Brno
journal article

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5. (5 biogramů)
Nina Pavelčíková, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1996, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Obec v letech 1920-1948
Nina Pavelčíková
Year: 1996
abstract in proceedings

Počáteční fáze procesu normalizace v Severomoravském kraji v letech 1968-1971
Nina Pavelčíková
Year: 1996
abstract in proceedings

Romové na Vítkovsku a Hlučínsku v první polovině padesátých let
Nina Pavelčíková
Year: 1996, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
journal article

Romové v Ostravě během poválečného desetiletí (1945-1955)
Nina Pavelčíková
Year: 1996
abstract in proceedings

Die slowakische Frage. Eine Studie zu den historischen Ursachen der Teilung der ČSR
Nina Pavelčíková
Year: 1995
abstract in proceedings

Narůstání tzv. romského problému na Opavsku na počátku padesátých let
Nina Pavelčíková
Year: 1995, Vlastivědné listy
journal article

Romská otázka na Ostravsku va světle pramenů
Nina Pavelčíková
Year: 1995
abstract in proceedings

Soupis romského obyvatelstva na Opavsku a Ostravsku v roce 1947
Nina Pavelčíková
Year: 1995, Vlastivědné listy
journal article

Ředitel Baťovych závodů Hugo Vavrečka
Nina Pavelčíková
Year: 1994
abstract in proceedings

Dějiny Orlové
J. Bakala, M. Borák, D. Gawrecki, D. Janák, Jaromír Kaňok, K. Müller, Nina Pavelčíková, Radim Prokop, A. Rebrová, J. Steiner ... other authors
Year: 1993, Městský úřad v Orlové
specialist book

Frýdecko-Místecko v roce 1945 (Doktorská dizertace)
Nina Pavelčíková
Year:
published expert opinions, reviews

Historie-Historica
Nina Pavelčíková
Year:
editorial and language revision

Romské obyvatelstvo ostravské aglomerace v letech 1945-1998
Nina Pavelčíková
Year:
research reports and final reports of opposed grants

Vývoj romského etnika v oblasti bývalého Ostravského kraje v období po druhé svět. válce
Nina Pavelčíková
Year:
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Vlček VojtěchPersecution of male orders a congregations in the Czech lands in the period 1948 - 1964 in the context of its development in countries of Soviet BlocDoctoral thesis 2020 
Brychta MartinThe daily life of the inhabitants of Ostrava during the normalization.Doctoral thesis 2019 
Carbol PavelThe Institute of dr. Edvard Beneš in London in the period 1950-1964 and its share in the formation of the post-February exileDoctoral thesis 2013 
Markowski ArkadiuszPoland and Czechoslovakia in the fetters of communist ideology between 1945 and 1955. Havířov, Žiar nad Hronom and Tychy - the first years of building three socialist townsDoctoral thesis 2010 
Dolejský MartinHistory of the Communist Party of Czechoslovakia in the Years 1921-1938 in the Brandýs nad Labem DistrictAdvanced thesis 2018 
Juřica MartinOstrava in 1945-1989Advanced thesis 2015 
Denkocy LenkaLIFE STORIES OF JEWISH FOREIGN RESISTACE FIGHTERS DURING WORLD WAR IIAdvanced thesis 2013 
Rataj MichaelTHE GENESIS OF AN INDEPENDENT PRESS IN THE OPAVSKO DISTRICT 1990-2000Advanced thesis 2011 
Kolda JanHynek Kožušník as a typical representative of the conservative wing of the Communist Party in the Ostrava region (1921-1945)Master's thesis 2020 
Martínek JindřichEveryday life of the inhabitants of the municipality of Otrokovice between the years 1948 and 1977Master's thesis 2020 
Plátková MonikaPolitical processes in the 50s of the 20th century to NovojičínskoMaster's thesis 2018 
Angerová EliškaThe collectivization and its reflection in the lives of inhabitants of the city Hluk in the years 1949 - 1960Master's thesis 2017 
Dostálová HanaCitizens of Hlučínsko before the Special People' s Court in 1945-1948Master's thesis 2017 
Herman TomášRock Music in Ostrava in the Era of NormalizationMaster's thesis 2017 
Němečková JanaTwists in the history of pilgrimage place Svatý Antonínek near Blatnice during the years 1938-1955Master's thesis 2017 
Kolářová MarkétaHistorical aspects of the integration of the Roma population in Ostrava (in the 2nd half of the 20th century)Master's thesis 2016 
Mustafayeva HeyranThe Phenomenon of International Friendship and Twin Cities after World War II (the Example of Ostrava)Master's thesis 2016 
Jahoda OndřejDevelopment of Primary Education in the Centre of Ostrava from 1945 until the End of 1970sMaster's thesis 2015 
Brychta MartinEveryday life of people in Ostrava in the years 1965-1975Master's thesis 2013 
Herman JanDevelopment village Žlutava in 1945-1968Master's thesis 2013 
Skýbová LadislavaThe experience with Roma by the staff working in non-profit organizationsMaster's thesis 2013 
Verbíková LucieProceedings of the exponents of the Nazi secret police before the SPC in Uherské HradištěMaster's thesis 2013 
Erben JiříDevelopment of the situation, that resulted into a culmination of 1989 revolution in OpavaMaster's thesis 2012 
Konopka LiborThe evolution of religious life of christian inhabitants in Frýdek-Místek in 1948 - 1969Master's thesis 2012 
Medveďová SoňaDevelopment of nursery schools in Opava in 1945-1990 and comparison with the present system of nursery schoolsMaster's thesis 2012 
Pavelcová RadkaDevelopment of the theatre life in 50th and 60th of 20th centuryMaster's thesis 2011 
Šustková MarkétaDevelopment of small and middle businnes in Jesenik distinct after WWII.Master's thesis 2011 
Uvizlová RadkaThe development of Gypsies in Hradec Králové region in 1945 - 1965 seen by eyes of period officersMaster's thesis 2011 
Karen JiříFortunes of Participants in the Process of Democratization in the year 1968 at the time of so-called Normalization in OpavaMaster's thesis 2010 
Kollarčík LukášProgression of town and spa Luhačovice 1945-1948 in the context of all-society revolutionary changesMaster's thesis 2010 
Matušková MartinaLife's Destinies of Victims of Political Trials of the 50's of the 20th century and Their Families in Ostrava Region (1950 - 1990)Master's thesis 2010 
Chrobáková Lněničková AndreaThe "little" retribucion decreeMaster's thesis 2009 
Marušák IvoProgression of Otrokovice 1945 - 1948Master's thesis 2009 
Holíková AndreaThe collectivization in the region of Zlín and its reflection in the lives of inhabitants of Fryšták and VelíkováMaster's thesis 2008 
Nétková HanaThe role of Ostrava´s television in 60´s of the 20th centuryMaster's thesis 2008 
Pospíšil KarelThe collectivization of the agriculture in the Kromeriz region in the era 1949 - 1960Master's thesis 2008 
Válková TerezaThe evolvement of a region Frýdek-Místek 1945-1948Master's thesis 2008 
Břusková Komendová KateřinaFloods in the Ostrava region in the years 1925-1985Master's thesis 2007 
Ivánek JakubThe fate of manor houses in the north-western part of the Opava district after the Second World WarMaster's thesis 2007 
Jílková JanaThe everyday life of the people from Havířov town since its beginning till first half of 60´s in 20th centuryMaster's thesis 2007 
Kavecký DavidDevelopment of culture in Moravian Ostrava in the years 1918-1938 in social and societal contextMaster's thesis 2007 
Křižanovská BarboraThe history of rise and development of "Vyšší pedagogická škola v Opavě" (1953 - 1959)Master's thesis 2007 
Benková LucieThe collectivization of a village located in the region Hlučínsko in the years 1949-1960 (The example of Dolní Benešov and Sudice)Master's thesis 2006 
Jeřábková JanaThe changes of everyday life of Ostrava´s inhabitants in the periond from the end of the second world war to the beginning of the sixties of the 20th centuryMaster's thesis 2006 
Syryčanská MarieHistory of the village Loukov ( 1850 -1950 )Master's thesis 2006 
Neumannová MarcelaThe development of the Region of Těšínsko in the years of 1945-1948Master's thesis 2005 
Šmídová RadkaUherskobrodsko 1945-1948.Master's thesis 2005 
Liszok DanielThe circumstances of the emergence and development of the city from the late 40th Havířov years until 1970Master's thesis 2004 
Káňa VítThe club of  inventors Moravská Ostrava 1934-1951.Bachelor's thesis  
Spurný TadeášCzech-Polish relations and mutual response to events in both countries in the Ostrava region in 1967-1989Bachelor's thesis 2022 
Strung JanDevelopment of part Ostrava-Michálkovice in the years of 1960-1989Bachelor's thesis 2020 
Váverková LauraEveryday life of the inhabitants of the village Ratíškovice (Hodonín district) in 1959- 1989Bachelor's thesis 2020 
Veselá JanaThe Transformation of Tramping in Ostrava area through Years 1968-1989Bachelor's thesis 2020 
Kupčová EvaTHE PROCESS OF COLLECTIVIZATION IN SELECTED VILLAGES LOCATED IN THE REGION OF OSTRAVSKO IN THE YEARS 1949-1965 (POLANKA NAD ODROU, SVINOV)Bachelor's thesis 2018 
Martínek JindřichHistorical development of Otrokovice in years 1948 - 1968Bachelor's thesis 2018 
Anlaufová LucieDevelopment of Albrechtice near Český Těšín in the years 1969- 1989Bachelor's thesis 2017 
Zapletalová KláraDevelopment of the ecclesiastical circumstances in Odersko in the years 1948 - 1989.Bachelor's thesis 2017 
Bartoníková AnetaSelected literary magazines published in samizdat in the period of normalizationBachelor's thesis 2016 
Jurkas MartinThe history of the Dominican Order in Olomouc and its community members after 1945Bachelor's thesis 2016 
Angerová EliškaHistorical transformations of folk festival - The Ride of the Kings in Vlčnov in years 1965-1989Bachelor's thesis 2015 
Masaryková LucieThe persecution of the Jews in the Czech countries during the Nazi occupation (1939-1945).Bachelor's thesis 2015 
Němečková JanaThe history of Veselí nad Moravou and its vicinity from 1945 to 1960Bachelor's thesis 2015 
Plátková MonikaLiquidation of partisan villages around Zlín by Nazi commandos at 1945 (by witnesses look)Bachelor's thesis 2015 
Weiss JiříThe biography of a village teacher Cyril MachBachelor's thesis 2015 
Herman TomášHistory of the Scout Movement in Ostrava between the years 1945 - 1995Bachelor's thesis 2014 
Dostálová HanaHlučínsko in period from the second world war to 60th of 20th century through the story of Mrs. Jane SchlossárkováBachelor's thesis 2013 
Kaděrová RadmilaEveryday life of the inhabitants of the village Čeladná in the nineteen fiftiesBachelor's thesis 2013 
Kroščenová ŠárkaNonprofit organizations are getting in work with Romans.Bachelor's thesis 2013 
Konečná VeronikaThe history of village Háj ve Slezsku in 1945-1948Bachelor's thesis 2011 
Malinek MartinTHE PROCESS OF COLLECTIVIZATION IN SELECTED VILLAGES OF LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍBachelor's thesis 2011 
Skýbová LadislavaMutual coexistence and its representative Sri Kumar VishwanathanBachelor's thesis 2011 
Slobodníková VeronikaCourse of Slovak National Uprising in Lučatín, Slovenská Ľupča, Ľubietová and StrelníkyBachelor's thesis 2011 
Blahová VendulaPolitical progress in town Zlín from May 1945 to February 1948Bachelor's thesis 2010 
Pavelcová RadkaRecreation in changes of time in village Ostravice in years 1945-2005Bachelor's thesis 2009 
Verbíková LucieThe course of the process with accused people from Uherské Hradiště on MLS Uherské HradištěBachelor's thesis 2009 
Galatíková JitkaThe 1950s persecution of the Roman Catolic Church layman in the region of OstravaBachelor's thesis 2006 
Vávra JaromírEconomy problems in political district Nové Město na Moravě from the recession begining to 1938Bachelor's thesis 2006 
Pečenková KarolínaOhlas událostí let 1967-1968 na Frýdecku-MísteckuBachelor's thesis 2005 


Cultural Phenomena of the Everyday Life of the Inhabitants of Ostrava Area in 1965-1989
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The Ostrava region in the snare of the communist regime. Changes in everyday life in the Ostrava region between 1948 and 1989)
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy
Main solverprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
instagram
rss
social hub