UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Jiří Brňovják


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Room, floor, building: DM 504, Building DM
Position:Educational Advisor
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1968
E-mail:
Personal website:

Education

2002 – 2005University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Doctoral studies of Economic and Social History (Ph.D.)
1996 – 2002University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Master’s studies of Specialized History (Mgr.)

Experience

2008 – nowUniversity of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History – Lecturer
2008 – nowUniversity of Ostrava, Centre for Economic and Social History – Independent academic staff member
2008Provincial Archives in Opava – Specialized archivist
2005 – 2007Ostrava City Archives – Specialized archivist

Research and Grant Activity

Inactive grants

  • GAČR (Czech Science Foundation) 404/06/0810 Nová šlechta v českých zemích v 18.-19. století (co-author)
  • IGS OU č. 25/1061 Diplomatický rozbor nobilitačních písemností Karla IV. (2003)
  • FRVŠ 2004 č. 25800/1117/1181 Nobilitační politika Karla VI. v zemích Koruny české 1712-1740

Membership in Advisory Boards and Professional Organizations

Basic research specialization

  • History of the Habsburg monarchy in the early modern period political history, structure of the professional (noble) society, nobilitation and professionality, history of administration, history of Hungarian and Austrian Silesia, modern Czech noble and communal heraldry


Ostatni Podiebradowicze i ich morawski majątek Šternberk w kontekście pobiałogórskiej rekatolizacji diecezji ołomunieckiej
Jiří Brňovják
Year: 2018, Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, Institut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego
specialist book chapter

Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740-1918)
Jiří Brňovják
Year: 2017, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

In vim sanctionis pragmaticae
Jiří Brňovják
Year: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2016, Historický ústav SAV
specialist book chapter

Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století
Jiří Brňovják
Year: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
specialist book chapter

Stopy polské šlechty mezi pozemkovými vlastníky v rakouském Slezsku ( rody Sulkowski, Renard, Klobassa-Zrencki, Potocki).
Jiří Brňovják
Year: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
specialist book chapter

Zur Modernisierung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Jiří Brňovják
Year: 2016, Herold-Jahrbuch
journal article

AKTION
Jiří Brňovják
Year: 2014
work experience abroad

AKTION
Jiří Brňovják
Year: 2012
work experience abroad

Lichnovští na cestě za knížecími tituly
Jiří Brňovják
Year: 2019, Slezská univerzita v Opavě, Togga
specialist book chapter

Lichnovští z Voštic, jejich prusko-rakouská identita a genealogicko-heraldická legenda knížete Eduarda (1789-1845).
Jiří Brňovják
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezi Rakouskem a Slezskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta Rakouského Slezska v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2019, neuvedeno
specialist book chapter

Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands
Jiří Brňovják, Marek Starý
Year: 2019
abstract in proceedings

Spuren (früh)neuzeitlichen neuen Adels in moderner tschechischer, bzw. mitteleuropäischer Geschichtsschreibung
Jiří Brňovják
Year: 2019
abstract in proceedings

????????? ?????????? ???? ?????? ????????? ??????? ? ??? ????? ? ??????????-??????????? ???????? ?????? ???????? XVIII ?.
Jiří Brňovják
Year: 2018, ?????????? ??? ? ??????? ???????????. Slavic World in the Third Millennium
journal article

Ennoblement and New Nobility in the Estate Society of the Bohemian Lands in the 18th Century
Jiří Brňovják
Year: 2018
abstract in proceedings

Ostatni Podiebradowicze i ich morawski majątek Šternberk w kontekście pobiałogórskiej rekatolizacji diecezji ołomunieckiej
Jiří Brňovják
Year: 2018, Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, Institut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego
specialist book chapter

Česká šlechta, nobilitace, inkolát a stavovská společnost v období od porážky stavovského povstání do prvních tereziánských reforem
Jiří Brňovják
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Es ist nicht leichters als diese Difficultät zu heben...
Jiří Brňovják
Year: 2017, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století
journal article

ES IST NICHT LEICHTERS ALS DIESE DIFFICULTÄT ZU HEBEN
Jiří Brňovják
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezi Polskem, Rakouskem a Pruskem: hrabata Renardové a jejich osudy v Horním Slezsku
Jiří Brňovják
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezi Rakouskem a Pruskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta v rakouském Slezsku v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nobilitace duchovních hodnostářů a jejich heraldika v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Primi oder ultimi inter pares?
Jiří Brňovják
Year: 2017, Studia historica Brunensia
journal article

Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v 16.-20. století. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej od XVI do XX wieku
Jiří Brňovják
Year: 2017
organizing conference, workshop

Szlachta na Czechosłowackim Śląsku w pierwszej połowie XX wieku - uwagi o problematyce
Jiří Brňovják
Year: 2017, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Katowicach
specialist book chapter

Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii
Jiří Brňovják
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740-1918)
Jiří Brňovják
Year: 2017, Muzeum Těšínska
specialist book chapter

Cizinci v Rakouském Slezsku. Proměny šlechtické společnosti Rakouského Slezska (na příkladu pozemkových vlastníků)
Jiří Brňovják
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erasmu+ staff training
Jiří Brňovják
Year: 2016
work experience abroad

Erasmus+ staff training
Jiří Brňovják
Year: 2016
work experience abroad

In vim sanctionis pragmaticae
Jiří Brňovják
Year: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2016, Historický ústav SAV
specialist book chapter

Nobilitace v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nobilitovaní poštmistři v českých zemích v 18. století
Jiří Brňovják
Year: 2016, Slovenská pošta, a. s., Poštové muzeum
specialist book chapter

Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století
Jiří Brňovják
Year: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
specialist book chapter

Stopy polské šlechty mezi pozemkovými vlastníky v rakouském Slezsku ( rody Sulkowski, Renard, Klobassa-Zrencki, Potocki).
Jiří Brňovják
Year: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
specialist book chapter

Udílení šlechtických titulů v Českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2016, Mesto Holíč, Nadácia MeAM Stiftung
specialist book chapter

Zur Modernisierung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Jiří Brňovják
Year: 2016, Herold-Jahrbuch
journal article

Aus Böheimischer Königlicher Macht und Vollkommenheit
Jiří Brňovják
Year: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
journal article

Císařský generál a diplomat Jindřich Vilém hrabě Vlček (1665-1739). Ke vlivu vojenské a diplomatické kariéry na sociální vzestup jednotlivce i celého rodu
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cizinci v Rakouském Slezsku. Nové šlechtické rody v rakouské části Slezska v letech 1740-1918
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského (1733, 1752 a 1754)
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ennoblement between Personal and State Interest. The Ennoblement as Especial Way of Social Increase (Rise) on Example of the (Early) Modern Ages Czech Lands
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hrabě - kníže - vévoda
Jiří Brňovják
Year: 2015, Slezský sborník
journal article

Nobilitace duchovních v 18. století a na počátku 19. století - sociální vzestup nebo úřední povinnost?
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poštmistři s erbem. Nobilitovaní poštmistři v českých zemích v (raném) novověku
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stopy polské šlechty v Rakouském Slezsku (1740-1918)
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šlechticem z moci úřední
Jiří Brňovják
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

The Bohemian New Nobility of the 18th - 19th and its Traces in the Historiography of the Elites
Jiří Brňovják
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

AKTION
Jiří Brňovják
Year: 2014
work experience abroad

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 1
Jiří Brňovják
Year: 2014
editorial and language revision

Ke kontextu zisku knížecího titulu a Opavského knížectví Karlem z Lichtenštejna v ?nobilitační? politice Habsburků v 17.-18. století
Jiří Brňovják
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Opavsko mezi Moravou a Slezskem
Jiří Brňovják, Boguslaw Czechowicz
Year: 2014
organizing conference, workshop

Překračování hranic v druhé polovině 17. století na příkladu opavsko-těšínkého rodu Skrbenských z Hříště
Jiří Brňovják
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Taaffové - irská stopa v dějinách Těšínska
Jiří Brňovják
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Integration of Irish Aristocratic Émigré Families in the Czech Lands, c. 1650-1945
Jiří Brňovják
Year: 2014, Peter Lang Intenational Academic Publishers
specialist book chapter

Z periferie na kraj světa - z centra dění na periferii. Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17.-19. století
Jiří Brňovják
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 1
Jiří Brňovják
Year: 2013
editorial and language revision

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 2
Jiří Brňovják
Year: 2013
editorial and language revision

(Jak) rozumět Rakouskému Slezsku
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Michaela Závodná
Year: 2013
organizing conference, workshop

Keeping Up an Old Tradition? Grants Of Arms as Specific Sources for Promotion to Higher Ranks of Nobility in the Bohemian Lands during the (Early) Modern Period
Jiří Brňovják
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moravské kvaterny Majestátů
Jiří Brňovják
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Na prahu industrializace, 1763-1828
Jiří Brňovják
Year: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Ostrava
Hana Šústková, Radoslav DANĚK, Jozef Šerka, Blažena Przybylová, Jiří Brňovják, Martin Juřica, Antonín Barcuch, Šárka Glombíčková, Vladimír Maňas, Zbyněk Moravec, Eva Rohlová, Michal Zezula ... other authors
Year: 2013, Nakladatelství Lidových novin
specialist book

Stavovství z moci úřední - formalizace přístupu do stavovské korporace v pobělohorském období na příkladu Moravského markrabství
Jiří Brňovják
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Taaffe z Carlingfordu
Jiří Brňovják
Year: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book chapter

AKTION
Jiří Brňovják
Year: 2012
work experience abroad

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 3, č. 1
Jiří Brňovják
Year: 2012
editorial and language revision

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 3, č. 2
Jiří Brňovják
Year: 2012
editorial and language revision

Hrabata Taaffové (z Carlingfordu)
Jiří Brňovják
Year: 2012, Těšínsko : vlastivědný časopis
journal article

Christoph Bernhard Skrbenský von Hříště (1615-1686)
Jiří Brňovják
Year: 2012, Verlag Degener et Co.
specialist book chapter

Irish emigrant families in eighteenth-century Upper Silesia and Moravia.
Jiří Brňovják
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Irové na Těšínsku. K historii rodu Taaffe v Horním Slezsku v 18. století
Jiří Brňovják, Antoni Barciak, Aleš Zářický
Year: 2012, Polska Akademia Nauk
specialist book chapter

Kryštof B. Skrbenský z Hříště (1615-1686). Barokní aristokrat a jeho doba
Jiří Brňovják
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvaterny majestátů moravských desk zemských jako pramen k poznání nových členů moravské stavovské obce od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rod Taaffe a Těšínsko.
Jiří Brňovják
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uherská vyšší šlechta v moravských kvaternech majestátů a slibů věrnosti od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Year: 2012, Slovenská genealogická a heraldická spoločnost
specialist book chapter

Šlechtic podnikatelem / podnikatel šlechticem
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Year: 2007
organizing conference, workshop

Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Year: 2006, Sborník archivních prací
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Kubica MichalHabsburg ennoblement privileges recipients from Austrian Silesia in 1780-1804Master's thesis 2016 
Pantálek JáchymThe history of family Zeisberger from Suchdol nad Odrou and their emigrationBachelor's thesis 2020 
Drahotušský JiříUrbarium of the Hošťálkovy estate from 1667. Edition and content analysisBachelor's thesis 2019 
Rumanová NikolaThe Aristocracy in the Public Administration of Austrian Silesia in 1868-1918Bachelor's thesis 2017 
Swienczyk FilipThe Moravian Book of the Oath of Loyalty No. 73 (1670-1704). Regesta and Content AnalysisBachelor's thesis 2016 
Táborský PavelThe princely house of Stolberg in the Principality of Opava in 19th and 20th centuriesBachelor's thesis 2015 
Kočí JiříHistory of Valštejn from its beginning to the present timeBachelor's thesis 2014 
Kubica MichalThe counts of Arco in Hošťálkovy 1837-1945Bachelor's thesis 2014 
Malíková KristinaThe house of Spens-Booden in Upper Silesia in 19th and 20th centuriesBachelor's thesis 2014 
Zajícová PetraThe counts of Stolberg in Northern Moravia and Austrian Silesia in 19th and 20th centuriesBachelor's thesis 2014 
Žebroková JanaREGESTA OF FIDELITY VOW OF THE LAND REGISTER OF MORAVIA FROM YEARS 1721-1724 Bachelor's thesis 2011 


The ennoblement policy of the monarchs of the House of Habsburg in the Bohemian Lands in 18th century
Main solverdoc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2013
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Nobilitační politika Karla IV. v zemích Koruny české 1712-1740
Main solverdoc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Period1/2004 - 12/2004
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
rss
social hub