Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Dalibor Janiš


Academic degree, name, surname:Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Room, floor, building: DM 524, Building DM
Position:Director
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1975
E-mail:
Personal website:https://ostrava.academia.edu/DaliborJanišNo record found.Markraběcí rada na Moravě v 15. a 16. století
Dalibor Janiš
Year: 2020, Matice moravská
specialist book chapter

Bojová družina vladyků z Bítova a biskupský hrad Šaumburk za husitských válek a v letech interregna
Dalibor Janiš
Year: 2019, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Čeněk ze Šarova a nižší šlechta na předhusitské Moravě v časech války a landfrýdu
Dalibor Janiš
Year: 2019, Acta Musealia
journal article

Dějiny tvrze v Kurovicích z pohledu písemných pramenů
Dalibor Janiš
Year: 2019, Národní památkový ústav
specialist book chapter

The Early Reception and Influence of Canon and Roman Law in the Medieval Czech Lands
Dalibor Janiš
Year: 2019, Peeters
specialist book chapter

Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Year: 2019, Zprávy památkové péče
journal article

Hrady Zlínského kraje
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jan Štětina, Jana Langová, Jiří Holík, Zdeněk Vácha, Zdeněk Schenk ... other authors
Year: 2018, Spolek přátel hradu Lukova
specialist book

Between Great Moravia and Přemyslid Bohemia. Ways of Christianization in the Czech Lands in the Middle Ages in the Latest Czech Research
Dalibor Janiš
Year: 2017, Tabularium Historiae
journal article

Hrad Lukov - proměny opevněného sídla
Dalibor Janiš, Jiří Holík, Jana Langová, Radim Vrla
Year: 2015, Spolek přátel hradu Lukova
specialist book

Berkové z Dubé a Zákupy
Dalibor Janiš, Jana Janišová, Martin Aschenbrenner, Jan Štětina, Jan Rucz
Year: 2021, Římskokatolická farnost - děkanství Zákupy
specialist book

K otázce počátků erbu pánů z Cimburka a s nimi spřízněných rodů
Dalibor Janiš
Year: 2021, Munipress
specialist book chapter

Purkrabí a služebníci na východomoravských hradech pánů ze Šternberka v časech markraběcích válek
Dalibor Janiš
Year: 2021, Neuveden
specialist book chapter

Archivy a edice. K tradici a možnostem edičního zpřístupňování pramenů na příkladě moravského zemského práva
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Year: 2020, Archiv města Brna
specialist book chapter

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století
Robert Antonín, Daniela Rywiková, Dalibor Janiš, Richard Psík, Anna Pumprová
Year: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book

Markraběcí rada na Moravě v 15. a 16. století
Dalibor Janiš
Year: 2020, Matice moravská
specialist book chapter

Páni z Krásna, jejich majetkové zázemí a sociální vazby (K otázce stratifikace moravské šlechty ve vrcholném středověku)
Dalibor Janiš
Year: 2020, Acta Musealia
journal article

Bojová družina vladyků z Bítova a biskupský hrad Šaumburk za husitských válek a v letech interregna
Dalibor Janiš
Year: 2019, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Čeněk ze Šarova a nižší šlechta na předhusitské Moravě v časech války a landfrýdu
Dalibor Janiš
Year: 2019, Acta Musealia
journal article

Dějiny tvrze v Kurovicích z pohledu písemných pramenů
Dalibor Janiš
Year: 2019, Národní památkový ústav
specialist book chapter

K znamení popravy i práva obrany. Ceremoniální meč moravského zemského hejtmana Jana z Rottalu
Dalibor Janiš
Year: 2019, Dějiny a současnost
journal article

Kroměříž. Stavební vývoj gotického hradu a renesančního zámku
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Year: 2019, Petr Mikota
specialist book chapter

Odborník na zemské a městské právo, editor a kodikolog. František Čáda (1895-1975)
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Year: 2019, Matice moravská
specialist book chapter

The Early Reception and Influence of Canon and Roman Law in the Medieval Czech Lands
Dalibor Janiš
Year: 2019, Peeters
specialist book chapter

Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Year: 2019, Zprávy památkové péče
journal article

Hrady Zlínského kraje
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jan Štětina, Jana Langová, Jiří Holík, Zdeněk Vácha, Zdeněk Schenk ... other authors
Year: 2018, Spolek přátel hradu Lukova
specialist book

Idea míru ve středověkém myšlení a právu
Dalibor Janiš
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neznámé plány k přestavbě zámku v Choryni ze začátku 19. století
Dalibor Janiš
Year: 2018
abstract in proceedings

Normy a hodnoty ve středověké společnosti
Dalibor Janiš
Year: 2018
organizing conference, workshop

Pod nadvládou šlechtických rodů (do 1604)
Dalibor Janiš
Year: 2018, Město Holešov
specialist book chapter

The Liberties of the Estates and the Beginning of the Representative Assemblies in the Medieval Czech State
Dalibor Janiš
Year: 2018, Parliaments, Estates & Representation
journal article

Between Great Moravia and Přemyslid Bohemia. Ways of Christianization in the Czech Lands in the Middle Ages in the Latest Czech Research
Dalibor Janiš
Year: 2017, Tabularium Historiae
journal article

Crusading and the Crusader Movement in the Peripheries of the Christian West 1100-1500
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková, Norbert Kersken
Year: 2017
organizing conference, workshop

Formování měst na statcích olomouckého biskupství na východní Moravě (Kelč, Valašské Meziříčí, Rožnov p. R.)
Dalibor Janiš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historie a stavební vývoj středověkého hradu a renesančního zámku v Holešově
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Year: 2017, Castellologica Bohemica
journal article

Hrady a tvrze na biskupském panství Kelč (K problematice sídel nižší služebné šlechty ve středověku)
Dalibor Janiš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jan Zelenka, Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu
Dalibor Janiš
Year: 2017
published expert opinions, reviews

K historii a stavebnímu vývoji zámku v Choryni
Dalibor Janiš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kolektivní identita moravské šlechty a stavovské struktury na pohusitské Moravě
Dalibor Janiš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Léno Holešov, jeho sídlo a držitelé ve 13. a 14. století (K vývoji lenních statků olomouckého biskupství ve středověku)
Dalibor Janiš
Year: 2017
abstract in proceedings

Odpověď (záští) a normativní zakotvení nepřátelství a svépomoci v českém a moravském zemském právu v 15. až 17. století
Dalibor Janiš
Year: 2017, Časopis Matice moravské
journal article

Role brněnského hradu ve strukturách moravského zemského soudnictví
Dalibor Janiš
Year: 2017, Archiv města Brna
specialist book chapter

Zánik hradu Starého Světlova
Dalibor Janiš, Zdeněk Štaffen, Radim Vrla
Year: 2017, Průzkumy památek
journal article

Zemští škůdci, psanci a lotři. Trestní předpisy v pramenech moravského zemského práva v 15.-zač. 17. století
Dalibor Janiš
Year: 2017, Księżi młyn
specialist book chapter

Collective identity in the context of medieval studies
Michaela Antonín Malaníková, Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Finding of Law, Collective Judgement and the Provincial Judiciary in Medieval Central Europe
Dalibor Janiš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hrad Cimburk a rod pánů z Cimburka
Dalibor Janiš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hrad Lukov - nové objevy
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jana Langová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Král Zikmund, šlechta a husitství na Moravě
Dalibor Janiš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Milites ac famuli episcopi Olomucensis. Feudal system of the Bishopric of Olomouc and military-service relations in the medieval Czech lands in the 13th century
Dalibor Janiš
Year: 2016
abstract in proceedings

Mongolian Expansion and Its Influence on Development in the Eurasian Area in the 13th and 14th Centuries
Robert Antonín, Paul Srodecki, Dalibor Janiš, Michaela Antonín Malaníková
Year: 2016
organizing conference, workshop

Nové články týkající se královských měst v moravském zemském zřízení z roku 1604
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Year: 2016
abstract in proceedings

Práva městská Království českého. Edice s komentářem, ed. Karel Malý a kol.
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Rukopis Tovačovské knihy z roku 1511 ze sbírky Starých tisků Moravského zemského archivu v Brně
Dalibor Janiš
Year: 2016, Studie o rukopisech
journal article

Seminář o kolektivních identitách nižšího kléru v době mezi Tridentinem a osvícenstvím
Dalibor Janiš
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Tovačovská kniha a otázka (dis)kontinuity moravského zemského práva v pozdním středověku
Dalibor Janiš
Year: 2016, Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze
specialist book chapter

Třicetiletá válka a valašská povstání
Dalibor Janiš
Year: 2016, Obec Hvozdná
specialist book chapter

Za krále Jiřieho práva zemská jsú puščena. Moravský zemský soud v poděbradské době
Dalibor Janiš
Year: 2016, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Dějiny kostela sv. Jakuba Většího a farnosti ve Chvalnově
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Year: 2015, Římskokatolická farnost Chvalnov
specialist book

Hrad Lukov - proměny opevněného sídla
Dalibor Janiš, Jiří Holík, Jana Langová, Radim Vrla
Year: 2015, Spolek přátel hradu Lukova
specialist book

K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okr. Vyškov)
Dalibor Janiš, Zdeněk Vácha, Radim Vrla
Year: 2015, Archaeologia historica
journal article

?Milites ac famuli episcopi Olomucensis?. Feudal System of the Bishopric of Olomouc and the Military-service Relations in the Medieval Czech Lands
Dalibor Janiš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. VII/1. Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1336-1339, ed. M. Menzel; Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. XII. Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung 1357-1359, edd. U. Hohensee, M. Lawo, M. Lindner, O. B. Rader
Dalibor Janiš
Year: 2015
published expert opinions, reviews

The Liberties of the Estates and the Beginning of the Representative Assemblies in the Medieval Czech State
Dalibor Janiš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Provincial Court of Justice and the Basis of Identity of the Bohemian and Moravian Nobility
Dalibor Janiš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Urkundenregesten zur Tätigkeit des Deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Band 10. Die Zeit Karls IV. 1372-1378, ed. E. Rotter
Dalibor Janiš
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Ingredere Hospes 6. Sborník NPÚ Kroměříž 2013.
Dalibor Janiš
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Petr Kozák (ed.), Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507. Praha 2014.
Dalibor Janiš
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Tovačovská kniha a landfrýdy. Proměny zemského práva na Moravě v pozdním středověku
Dalibor Janiš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vít Němec, Nekešové z Landeka na lukovském panství. Lukov 2014.
Dalibor Janiš
Year: 2014
published expert opinions, reviews

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Hermanová BarboraMarriage in the Normative Sources and Practice of Moravian Provincial Law in 1480-1550 and the Prospect of Transmitting the Topic in History TeachingMaster's thesis 2022 
Knopová KateřinaTowns in Northeast Moravia as a Part of the Dominion of the Olomouc Bishopric in 1496-1564Master's thesis 2021 
Kocourek TomášOldřich II of Rožmberk - His Political Career and Relations to Sigismund of LuxembourgMaster's thesis 2021 
Sikorová AnnaSettlements of Great Moravia in the Uherské Hradiště Region and the Transmitting the Topic to History TeachingMaster's thesis 2021 
Pěgřím MarekPersonality of Sigismund Korybut and His Activities in the Czech LandsBachelor's thesis 2022 
Kania KryštofFamily Tvorkovský of Kravař, its genealogy and land possession until 1620Bachelor's thesis 2021 
Augustinová KláraSoutheast Moravia as a communication space in the early and high Middle AgesBachelor's thesis 2020 
Czopik LukášBishop of Olomouc Pavel of Miličín, his life and activityBachelor's thesis 2020 
Lindovská SimonaThe estate of Bílovec, its holders and development in the Middle AgesBachelor's thesis 2020 
Macáková NaděždaThe Moravian line of lords of Landštejn, its genealogy and land possessionBachelor's thesis 2020 
Cabák OndřejDevelopment of towns in the upper Bečva region in the Middle AgesBachelor's thesis 2019 
Čerevková RadkaSettling of foreign nobility in the Czech lands in the 13th and 14th centuriesBachelor's thesis 2019 
Gajdorus FilipThe family of Donát of Velká Polom, its genealogy and land possession until 1620Bachelor's thesis 2019 
Hermanová BarboraThe marriage policy of  the Luxembourg dynasty on the example of the descendants of Charles IV.Bachelor's thesis 2019 
Knopová KateřinaThe medieval settlement of Brušperk regionBachelor's thesis 2019 
Kocourek TomášThe family of Rožmberk and its position in the provincial and courtly structures of medieval BohemiaBachelor's thesis 2019 
Korbelka JanThe family of Sedlnický of Choltice, its land possession in northeast MoraviaBachelor's thesis 2019 
Krausová TerezaThe estate of Hranice, its holders and development in the Middle AgesBachelor's thesis 2019 
Kubiczek MichalZdeněk of Šternberk and Konopiště, the Bohemian nobleman of post-hussite and Podiebrader eraBachelor's thesis 2019 
Sikorová AnnaHistory of Great Moravia and its reflection in the museum expositions and exhibitions of the Museum of Moravian SlovakiaBachelor's thesis 2019 
Zajícová AdélaThe castle as a noble residence on the example of the Lords of KravařeBachelor's thesis 2019 
Žákovčíková AlžbětaThe role of horses in the milieu of Bohemian and Moravian nobility in the Middle AgesBachelor's thesis 2019 
Křižková MichaelaThe family of Rájecký of Mírov, its genealogy and land possessionBachelor's thesis 2018 


Medieval Written Sources and Possibilities of Their Research and Interpretation
Main solverMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Landfrieden as the source of the provincial law in Moravia of the Estates era
Main solverMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2021
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Transformation of Structures and Relationships in Medieval Society
Main solverMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Norms and Values in the Medieval Society
Main solverMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
instagram
rss
social hub