Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Blažena Gracová


Academic degree, name, surname:
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Room, floor, building:
DM 520, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty):
Phone number, mobile:
+420 553 46 1979
E-mail:No record found.
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Year: 2023, Society for Human Studies v Ružomberku
specialist book chapter
 
Year: 2023, Nakladatelství Pavel Mervart
specialist book
 
Year: 2023, Ostravská univerzita, Pavel Mervart
specialist book chapter
 
Year: 2021, Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut
specialist book chapter
 
Year: 2020
editorial work
 
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter
 
Year: 2020, Universytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter
 
Year: 2020, The Polish Review
journal article
 
Year: 2019, Studia historica Gedanensia
journal article
 
Year: 2018
others
 
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2018, Instytut Historii UAM
specialist book chapter
 
Year: 2018, Instytut Historii UAM
specialist book chapter
 
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
specialist book chapter
 
Year: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
journal article
 
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM
specialist book chapter
 
Year: 2016, Historia@Teoria
journal article
 
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter
 
Year: 2016, Wiadomości historyczne
journal article
 
Year: 2016
editorial work
 
Year: 2016, Historia@Teoria
journal article
 
Year: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza
specialist book chapter
 
Blažena Gracová, Danuta Konieczka-Śliwińska
Year: 2016, Historický ústav
specialist book chapter
 
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Year: 2015, Masarykova univerzita
specialist book chapter
 
Year: 2015, Casablanca
specialist book chapter
 
Blažena Gracová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Year: 2015, DiG
specialist book chapter
 
Year: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
journal article
 
Year: 2015, Casablanca
specialist book chapter
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014, FF OU
specialist book chapter
 
Year: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014,
specialist book chapter
 
Year: 2014
editorial work
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd
journal article
 
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book
 
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter
 
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872)
specialist book chapter
 
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2013
abstract in proceedings
 
Year: 2013, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
specialist book chapter
 
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book
 
Year: 2013
organizing conference, workshop
 
Year: 2013, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
journal article
 
Year: 2013
editorial work
 
Year: 2013
editorial work
 
Year: 2012, Acta Universitatis Carolinae
journal article
 
Year: 2012, Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein
specialist book chapter
 
Year: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě
journal article
 
Year: 2012
research reports and final reports of opposed grants
 
Year: 2012, Časopis Matice moravské
journal article
 
Year: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
specialist book chapter
 
Year: 2012, Pedagogická orientace
journal article
 
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Year: 2011, Wochenschau Verlag
specialist book chapter
 
Blažena Gracová, Z. Jirásek, Karolína Kubiková-Rosová
Year: 2011, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter
 
Year: 2010, Historie - Otázky - Problémy
journal article
 
Year: 2010
abstract in proceedings
 
Year: 2010, UJEP Ústí nad Labem
specialist book chapter
 
Year: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter
 
Year: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter
 
Year: 2010, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter
 
Year: 2009, Wiadomości Historyczne
journal article
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2009
abstract in proceedings
 
Year: 2008
abstract in proceedings
 
Year: 2008
abstract in proceedings
 
Blažena Gracová, Jan Štemberk, Miroslava Manová
Year: 2008, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
specialist book chapter
 
Year: 2008
abstract in proceedings
 
Year: 2008, Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article
 
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book
 
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš, Jan Průcha
Year: 2008, MŠMT
specialist book
 
Year: 2008
abstract in proceedings
 
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2007, Těšínsko
journal article
 
Year: 2007
abstract in proceedings
 
Year: 2007
abstract in proceedings
 
Year: 2007
abstract in proceedings
 
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2007, Těšínsko
journal article
 
Year: 2006
abstract in proceedings
 
Year: 2006
abstract in proceedings
 
Year: 2006
abstract in proceedings
 
Year: 2006
abstract in proceedings
 
Year: 2006
abstract in proceedings
 
Year: 2006
abstract in proceedings
 
Year: 2006
abstract in proceedings
 
Year: 2005
abstract in proceedings
 
Year: 2005
abstract in proceedings
 
Year: 2005
abstract in proceedings
 
Vratislav Čapek, Blažena Gracová, Tomáš Jílek, Helena Východská
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2004, FF OU
specialist book
 
Year: 2004
abstract in proceedings
 
Year: 2003
abstract in proceedings
 
Year: 2003
abstract in proceedings
 
Year: 2002
abstract in proceedings
 
Year: 2002, Pamiętnik Cieszyński.
journal article
 
Year: 2002
abstract in proceedings
 
Year: 2001, -
journal article
 
Pavel Kotlán, Blažena Gracová
Year: 2001
published expert opinions, reviews
 
M. Peterová, Blažena Gracová
Year: 2001
published expert opinions, reviews
 
Year: 2000
abstract in proceedings
 
Year: 2000, Moderní vyučování
journal article
 
Year: 2000
abstract in proceedings
 
Year: 2000
abstract in proceedings
 
Year: 2000
abstract in proceedings
 
Year: 2000
abstract in proceedings
 
Year: 1999
abstract in proceedings
 
Year: 1999
editorial and language revision
 
Year: 1999
editorial and language revision
 
Year: 1999
abstract in proceedings
 
Blažena Gracová, Š. Tlolková
Year: 1999
abstract in proceedings
 
Year: 1998
abstract in proceedings
 
Year: 1998, FF OU
specialist book
 
Year: 1998
abstract in proceedings
 
Year: 1998
abstract in proceedings
 
Year: 1998
abstract in proceedings
 
Year: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter
 
Year: 1997
abstract in proceedings
 
Year: 1997
abstract in proceedings
 
Year: 1997, Těšínsko
journal article
 
Year: 1997
abstract in proceedings
 
Year: 1997
abstract in proceedings
 
Year: 1997
abstract in proceedings
 
Year: 1996, Most - Čtrnáctidenník hnutí občanské solidarity a tolerance
journal article
 
Year: 1996, Těšínsko
journal article
 
Year: 1996
abstract in proceedings
 
Year: 1996
abstract in proceedings
 
Year: 1996, Regionální revue
journal article
 
Year: 1996
abstract in proceedings
 
Year: 1995, Optys Opava, Ostravská univerzita
specialist book chapter
 
Year: 1995
abstract in proceedings
 
Year: 1995
abstract in proceedings
 
Year: 1995, Těšínsko
journal article
 
Year: 1995
abstract in proceedings
 
Year: 1995, Časopis Matice moravské
journal article
 
Year: 1995
abstract in proceedings
 
Year: 1994, Neuveden
specialist book chapter
 
Year: 1994, Těšínsko
journal article
 
Year: 1994
abstract in proceedings
 
Year: 1994, Těšínsko
journal article
 
Year: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter
 
Year: 1993, Sfinga
specialist book chapter
 
Year: 1993
abstract in proceedings
 
Year: 1993, Těšínsko
journal article
 
Year: 1993, Těšínsko
journal article
 
Year: 1993, Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C
journal article
 
Year: 1993, Těšínsko
journal article
 
Year: 1992, Těšínsko
journal article
 
Year: 1992
abstract in proceedings
 
Year: 1992, Těšínsko
journal article
 
Year: 1992, Těšínsko
journal article
 
Year: 1992, Těšínsko
journal article
 
Year: 1992, Těšínsko
journal article
 
Year: 1992, Časopis Slezského zemského muzea
journal article
 
Year: 1991, Těšínsko
journal article
 
Year: 1991, -
journal article
 
Year: 1990
abstract in proceedings
 
Year: 1989
abstract in proceedings
 
Year: 1988, Těšínsko
journal article
 
Year: 1985, Časopis Slezského muzea
journal article
 
Year: 1984, Těšínsko
journal article
 
Year: 1981, Těšínsko
journal article
 
Year: 1981
abstract in proceedings
 
Year: 1980, Těšínsko
journal article
 
Year: 1980, Těšínsko
journal article
 
Year: 1980, Těšínsko
journal article
 
Year: 1979
abstract in proceedings
 
Year: 1979, Těšínsko
journal article
 
Year: 1979, Těšínsko
journal article
 
Year: 1978, Vlastivědné listy
journal article
 
Year: 1977
abstract in proceedings
 
Year: 1976, Časopis Slezského muzea
journal article
 
Year: 1976, Slezský sborník
journal article
 
Blažena Gracová, Andělín Grobelný
Year: 1976
abstract in proceedings
 
Year: 1974, Těšínsko
journal article
 
Year: 1974, Těšínsko
journal article
 
Year: 1974, Těšínsko
journal article
 
Year: 1974, Časopis Slezského muzea
journal article
 
Year: 1973, Těšínsko
journal article
 
Year: 1973, Těšínsko
journal article
 

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthor
Title
Type of thesis
Year
Zapletal Pavel
Visual Means in History Teaching and Working Possibilities with Them
závěrečná
Karen Jiří
How has involvement in the History+ project influenced teachers' perspectives on history teaching and their epistemic beliefs?
Doctoral thesis
2024
Kudelová Monika
Didactic approaches of selected German industrial museums, monuments of technical and scientific centers in exhibitions and educational programs for schools as inspiration for the Czech environment.
Doctoral thesis
2023
Janková Julie
The Place of Historical Sources and Tasks in Czech and Foreign Textbooks and in History Teaching
Doctoral thesis
2022
Kapustová Irena
Canon of the great Czechs in textbooks history since 1918 and its reflection in the historical consciousness of school youth in the present
Doctoral thesis
2021
Baarová Barbara
Image of the USA in geography textbooks and Czech society awareness from the 19th century to the present
Advanced thesis
2020
Krčmářová Simona
Reflecting the form of history teaching in secondary schools in terms of the use of didactic mediums
Master's thesis
2023
Plačková Nikola
The image of everyday life during the protectorate in contemporary Czech history textbooks and the possible uses of specialized literature on the topic in school history teaching
Master's thesis
2022
Skupieňová Petra
An image of the difficult path to disintegration of the so-called eastern bloc on the pages of Czech history textbooks and textbooks of our neighbors.
Master's thesis
2022
Kubíčková Bára
The image of Masaryk in film, serial production and contemporary documents, can be used as a possible source when teaching history
Master's thesis
2021
Przybyla Jiří
Maps in History and Geography at Secondary Schools and High Schools
Master's thesis
2021
Jurkas Martin
The image of childhood in the Czech lands of the 1960´s period and so-called Normalisation in the Czech film production
Master's thesis
2020
Jurkasová Hana
The image of women of period so called normalization in the Belles-letters
Master's thesis
2019
Větříšek Michal
The image of women in totalitarian systems of Central Europe in the Czech historical textbooks and its comparison with the textbooks of neighboring countries
Master's thesis
2019
Chalupová Kateřina
Selected chapters from the history of Mathematics education in the Czech lands since the half of the 19th century
Master's thesis
2018
Koplová Jaroslava
Thinking about T. G. Masaryk in the czech schoolbooks of history since 1919.
Master's thesis
2018
Tomanová Tamara
The picture of the women of 19th century in the czech series production
Master's thesis
2018
Víšková Barbora
Use of maps in historical teaching
Master's thesis
2018
Lokaj Martin
Commanding Officers of the Gendarmerie Department in Moravská Ostrava and Subordinate District Gendarmerie Headquarters 1918-1939
Master's thesis
2017
Owczarzová Lucie
The reflection of period of normalization in czech movie
Master's thesis
2017
Zajícová Petra
View of childhood on Czech historical textbooks and its comparison with the concept of topics in textbooks of German
Master's thesis
2016
Lisník Lukáš
State czechoslovak Realschool in Moravian Ostrava until 1938
Master's thesis
2015
Slavíková Ivana
Alternative version of the educational field history for grammar schools and experiences of the pilot verification
Master's thesis
2015
Janková Julie
Functionality of classification and rate of use of selected components of current historical textbooks
Master's thesis
2014
Kozieł Beata
The Outline Of Socialistic Everydayness At The Pages Of Czech And Polish Textbooks Of History
Master's thesis
2014
Kudelová Monika
The extracurricular teaching forms and their use in school history teaching
Master's thesis
2014
Kyselá Hana
Preschool Education (Creche and Kindergarten) in Moravian Ostrava in Years 1945-1989
Master's thesis
2014
Gryžboň Jakub
Motoring in the Ostrava Region until 1950
Master's thesis
2013
Hulvová Hana
Education in Hradec nad Moravicí in 20th century
Master's thesis
2013
Jašek Martin
Image of the Czechoslovakian army (1918 - 1948) in history schoolbooks and in the mind of students
Master's thesis
2013
Kabrhelová Adéla
The image of era emperor František Josef I. in czechs middle school history books
Master's thesis
2013
Němcová Eva
JEWS, JEWISH HISTORY AND JEWISH CULTURE. Jewish theme in Czech textbooks of history and its image in the awareness of studying youth.
Master's thesis
2013
Wawrzaczová Darina
Czechoslovakian and Czech prime ministers on pages of Czech historical schoolbooks and in the light of empirical research
Master's thesis
2013
Kulišťáková Veronika
The possibilities of the usage of comics in teaching history
Master's thesis
2012
Richterová Zuzana
Formation historical sence of czech young people thanks historical wall-pictures
Master's thesis
2012
Diviš Tomáš
The Pereception of Czechs and Estonians, Their History and Presence From The Perspective of Full Time, Secondary and University - Level Students
Master's thesis
2011
Grussmannová Marianna
Health insurance of workmen in the Ostrava region before 1938 on example of selected insurance companies
Master's thesis
2011
Zádrapová Lenka
Knowledge in Europeanism of Czech students after joining European Union
Master's thesis
2011
Pátíková Eva
Serious criminal activities in the Juristdiction Prosecution and Regional Court of the Moravian Ostrava in the years 1922-1938
Master's thesis
2010
Pinkavová Romana
Picture of childhood and youth in Protectorate Bohemia and Maravia in fiction literature
Master's thesis
2010
Sedláčková Markéta
The Reflection of Czechoslovakian History from 1918 to 1992 in Czech and Slovak Textbooks of History and in the Awareness of Czech and Slovak Students
Master's thesis
2010
Sentl Martin
The History of the Public Houses in Babice and Vicinage in Years 1850-1950 (Pub as a Phenomenon of a Social Life)
Master's thesis
2010
Bergerová Hana
Cultural and Social Life in Spa Luhačovice 1918 - 1938
Master's thesis
2009
Janulíková Lenka
Pubs, Cafés and hotels in Luhačovice spa in period of the first republic
Master's thesis
2009
Kloučková Marcela
The Position of Regional History in History Teaching (Using the Example of the Ostrava Region)
Master's thesis
2009
Kyjovská Kateřina
The possibilities of the utilisation of Czech feature film in the history teaching. The Reflection of the significant events and turning - points in Czech feature film after 1989
Master's thesis
2009
Lhotská Monika
From history of trade business in Moravian Ostrava in 1918 - 1938
Master's thesis
2009
Chmelová Martina
History of cinematography in Zlin (1918-1945)
Master's thesis
2008
Landsberger Adam
The system of sanitary care in the Frydek region in the era of the first republic
Master's thesis
2008
Miekischová Zuzana
Symbol of woman during the nazism occupation in fiction literature
Master's thesis
2008
Nogová Dominika
The History of Scouts Movement in Moravian Ostrava (1919 - 1950)
Master's thesis
2008
Radiměřská Zuzana
The didactic facilities of contemporary German historiographic textbooks (The comparison with the didactic facilities of contemporary Czech historiographic textbooks)
Master's thesis
2008
Straková Jitka
Photography in historical textbooks and the possibilities of the usage in teaching history
Master's thesis
2008
Březovják Jiří
Political and public life in Vsetin 1918 - 1938
Master's thesis
2007
Bulínová Petra
Research of the contemporary form of history lessons in elementary and secondary schools
Master's thesis
2007
Jansa Dorota
THE SUBJEKT OF THE CR IN THE RECENT POLISH COURSEBOOK ON HISTORY DESIGNED FOR THE ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION (GYMNASIUM, LYCEUM) AND THEIR INFLUENCE ON THE YOUTH´S KNOWLEDGE
Master's thesis
2007
Jedličková Olga
The culturals, beneficients and physicals training´s associations in Přerov in the period of the First republic
Master's thesis
2007
Vařacha Michal
Probe into serious criminal activities in the site of action of the Moravian Ostrava prosecution in the years 1934-1938
Master's thesis
2007
Bek Pavel
The political activity of professor Vaclav Cerny in the years 1938 - 1948.
Master's thesis
2006
Čížová Lenka
The influence on daily life of the population of Ostrava by Sunday´s tabloids of the Newspapers České slovo and Moravskoslezský deník during the First republic and during the occupation (forcefully on ages 1935-1945)
Master's thesis
2006
Dominová Daniela
Possibility of integrating history and civics in project based education in elementary and secondary school
Master's thesis
2006
Karásková Nikol
The sport self-realization of Ostravian people in the period of The first republic and of Ocupation with accent on years 1930-1945
Master's thesis
2006
Chvalová Eva
History of bussines Moravska Ostrava 1918-1938.
Master's thesis
2005
Kobr Tomáš
Politický život v Náchodě v letech 1918-1938
Master's thesis
2005
Stránská Jana
Didactic-historical view of Germany and Germans in the Czech textbooks of history and in a consciousness of the studying young people
Master's thesis
2005
Fojtík Jiří
Jaldut: The Magazine of The Jewish Youth
Bachelor's thesis
2024
Krčmářová Simona
Life Problems of Czech contemporary society from the perspective of film and series production in the perion 1990 - 2020
Bachelor's thesis
2021
Skupieňová Petra
Romany themes on the pages of Czech history textbooks and history textbooks of our neighbors
Bachelor's thesis
2020
Jurkasová Hana
The image of normalization in the belles-lettres
Bachelor's thesis
2016
Tomanová Tamara
The pictures of the occupation tragedies in the czech film production
Bachelor's thesis
2016
Vojta Tomáš
Probe into small business in Vitkovice in the First Republic
Bachelor's thesis
2016
Ptáček Jiří
Hospitality and catering services in selected municipalities Hornolidečsko in the second half of the 19th and the first half of the 20th century.
Bachelor's thesis
2015
Lokaj Martin
Czechoslovak Gendarmerie in Moravská Ostrava 1918-1938
Bachelor's thesis
2014
Kufová Kateřina
History of Commercial Academy in Moravian Ostrava from year 1919
Bachelor's thesis
2013
Lisník Lukáš
GRAMMAR SCHOOL OF OSTRAVA WITH CZECH EDUCATIONAL LANGUAGE UNTIL 1938
Bachelor's thesis
2013
Ondruchová Lenka
The history of  the choral society and of the music school Záboj in Silesian Ostrava in the years 1908-1991
Bachelor's thesis
2013
Prudilová Michaela
The Legislation on Separation Marriage and its Image in women Magazines of 1920s
Bachelor's thesis
2013
Janková Julie
The comparison between the didactic facilities of selected Czech historiographic textbooks and Austrian historiographic textbooks
Bachelor's thesis
2012
Kozieł Beata
The conflict on the Teschen region 1918 - 1920 based on the regional period Polish, Czech and German press
Bachelor's thesis
2012
Wawrzaczová Darina
Transformation of Czechoslovakian presidents´s portrait in historical Czech schoolbooks and awarness of them at today´s studying youth
Bachelor's thesis
2011
Zvoníčková Petra
Vocation Schools for Women's Occupations in Ostrava, their Role and Position in the System of Schools
Bachelor's thesis
2011
Grygier Zuzana
Caricature in history textbooks and the ways of application in education in history
Bachelor's thesis
2009
Šimík Michal
Look-in to political and public life in Frýdek 1918-1938
Bachelor's thesis
2009
Pinkavová Romana
Pictures of everyday life of childern living in Protectorate Bohemia and Moravia in fiction literature
Bachelor's thesis
2007
Berecková Pavla
Development of a physical educational organization Czechoslovakian Eagle 1908-1948
Bachelor's thesis
2005Main solver
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Period
1/2019 - 12/2020
Provider
Specifický VŠ výzkum
State
finished
 
Main solver
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Period
1/2016 - 12/2017
Provider
Specifický VŠ výzkum
State
finished
 
Main solver
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Period
1/2005 - 12/2005
Provider
Fond rozvoje vysokých škol
State
finished
 
Main solver
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Period
1/1998 - 12/1999
Provider
Standardní projekt GA ČR
State
finished
 

instagram
rss
social hub