Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Blažena Gracová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Room, floor, building: DM 520, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1979
E-mail:No record found.Kánon velkých Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu
Blažena Gracová
Year: 2019, Studia historica Gedanensia
journal article

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Year: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
specialist book chapter

Das Bild der USA und der Amerikaner in tschechischen Geschichtslehrbüchern der Jahre 1918 bis 1989
Blažena Gracová
Year: 2021, Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut
specialist book chapter

Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích. Rok 1918 - jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych
Blažena Gracová, Martin Tomášek, Barbara Baarová
Year: 2020
editorial work

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

The Concept of Everyday Life and History Teaching
Blažena Gracová, Andrea Pokludová
Year: 2020, Universytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

The Image of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Czech History Textbooks
Blažena Gracová
Year: 2020, The Polish Review
journal article

Kánon velkých Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu
Blažena Gracová
Year: 2019, Studia historica Gedanensia
journal article

Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s milionem ročně
Andrea Pokludová, Blažena Gracová
Year: 2018
others

Obraz USA a Američanů v českých dějepisných učebnicích (1918-1989)
Blažena Gracová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků
Blažena Gracová
Year: 2018, Instytut Historii UAM
specialist book chapter

Znaczenie źrodeł pisanych i ikonograficznych w utrwalaniu historycznej wiedzy uczniów
Blažena Gracová
Year: 2018, Instytut Historii UAM
specialist book chapter

Obraz I Rzeczpospolitej w czeskich podręcznikach do historii.
Blažena Gracová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role grafických médií ve výuce dějepisu.
Blažena Gracová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Year: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
specialist book chapter

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
journal article

Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Year: 2016, Historia@Teoria
journal article

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Year: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM
specialist book chapter

Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné české učebnice dějepisu
Blažena Gracová
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Nauczanie historii w republice Czeskiej
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2016, Wiadomości historyczne
journal article

Obraz období 'socialismu' v českých a polských učebnicích / Obraz okresu 'socjalizmu' w czeskich i polskich podręcznikach
Blažena Gracová, Martin Tomášek
Year: 2016
editorial work

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2016, Historia@Teoria
journal article

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza
specialist book chapter

Polskie i czeskie badania nad wzajemnym obrazem sasiada w podrecznikach szkolnych, polsko-czeskie komisje podrecznikowe
Blažena Gracová, Danuta Konieczka-Śliwińska
Year: 2016, Historický ústav
specialist book chapter

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků (na příkladu učebnicové prezentace Karla IV.)
Blažena Gracová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didaktika dějepisu
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Year: 2015, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Film mezi jinými edukačními médii - výsledky empirického šetření
Blažena Gracová
Year: 2015, Casablanca
specialist book chapter

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Year: 2015, DiG
specialist book chapter

Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
journal article

Výzkumy paměti holocaustu u české středoškolské mládeže.
Blažena Gracová
Year: 2015, Casablanca
specialist book chapter

Czeskie podręczniki historii za ostatnie dwudziestolecie
Blažena Gracová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Češi a Poláci ve 20. století - obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Year: 2014, FF OU
specialist book chapter

Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření.
Blažena Gracová
Year: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2014,
specialist book chapter

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.
Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Year: 2014
editorial work

Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu
Blažena Gracová
Year: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd
journal article

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Changes in European Consciousness within the Context of Education
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book

Kompetence historického myšlení a jejich testování
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu (Výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872)
specialist book chapter

Reflexe tvorby regionálního kurikula a perspektivy další spolupráce
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovo úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
abstract in proceedings

Současný stav empirického výzkumu v didaktice dějepisu v České republice
Blažena Gracová
Year: 2013, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
specialist book chapter

Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Vztah ostravských žáků a učitelů k historii
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2013, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
journal article

X. sjezd českých historiků
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
editorial work

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
editorial work

Beneš a jiní naši prezidenti. Z výzkumu znalostí české mládeže o československých prezidentech
Blažena Gracová
Year: 2012, Acta Universitatis Carolinae
journal article

Das Bild der Liechtenstein in tschechischen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Year: 2012, Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein
specialist book chapter

Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005-2011)
Blažena Gracová
Year: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě
journal article

Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Year: 2012
research reports and final reports of opposed grants

Obraz Lichtenštejnů v českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Year: 2012, Časopis Matice moravské
journal article

Obraz polských dějin v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Year: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
specialist book chapter

Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2012, Pedagogická orientace
journal article

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

History Didactics in the Czech Republic
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Year: 2011, Wochenschau Verlag
specialist book chapter

Proměny českého, polského a německého školství v Č. Těšíně v letech 1918-1938
Blažena Gracová, Z. Jirásek, Karolína Kubiková-Rosová
Year: 2011, Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Holocaust v paměti české středoškolské mládeže
Blažena Gracová
Year: 2010, Historie - Otázky - Problémy
journal article

Obraz tzv. Pražského jara, období normalizace a sametové revoluce v současných německých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Year: 2010
abstract in proceedings

Politická anekdota jako historický pramen
Blažena Gracová
Year: 2010, UJEP Ústí nad Labem
specialist book chapter

Projektové vyučování jako příležitost k integraci dějepisu s jinými předměty. (Výsledky empirických šetření)
Blažena Gracová
Year: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter

Využití českého hraného filmu posledního dvacetiletí ve výuce dějepisu. (Výsledky empirického šetření.)
Blažena Gracová
Year: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter

Ženská tematika na stránkách nejnovějších českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Year: 2010, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter

Obraz dziejów Polski we współczesnych czeskich podręcznikach do nauczania historii
Blažena Gracová
Year: 2009, Wiadomości Historyczne
journal article

Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro analýzu školních učebnic Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT České republiky a MEN Polské republiky
Blažena Gracová
Year: 2009
abstract in proceedings

Žena vražedkyně a žena oběť v letech 1935-1936.
Blažena Gracová
Year: 2009
abstract in proceedings

Das Bild des sogenannten Prager Frühlings, der Zeit der Normalisierung und der Samtenen Revolution in den aktuellen deutschen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Year: 2008
abstract in proceedings

Dějepisná učebnice a její využití - žádoucí stav a realita
Blažena Gracová
Year: 2008
abstract in proceedings

Francouzská místa paměti, historické postavy a osobnosti současné Francie ve vědomí české studující mládeže (výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová, Jan Štemberk, Miroslava Manová
Year: 2008, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
specialist book chapter

Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Year: 2008
abstract in proceedings

Proč a jak se vraždilo a zabíjelo v roce 1934? Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v dobovém regionálním denním tisku.
Blažena Gracová
Year: 2008, Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis
journal article

Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média.
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš, Jan Průcha
Year: 2008, MŠMT
specialist book

Stereotypy v dějepisném vyučování a ve vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2008
abstract in proceedings

Didaktika dějepisu I.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika dějepisu I. Studijní opora pro posluchače distančního studia dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika dějepisu II.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Didaktika dějepisu II. Studijní opory pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc.
Blažena Gracová
Year: 2007, Těšínsko
journal article

Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam
Blažena Gracová
Year: 2007
abstract in proceedings

Některé postřehy z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Year: 2007
abstract in proceedings

Obraz Edvarda Beneše v současných českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Year: 2007
abstract in proceedings

První ČSR. Studijní opora pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Blažena Gracová, Petr Popelka
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc.
Blažena Gracová
Year: 2007, Těšínsko
journal article

Das Wissen der tschechischen Schüler(innen) und Studierenden über Polen und die Polen
Blažena Gracová
Year: 2006
abstract in proceedings

Metoda projektów jako możliwość integracji historii z innymi przedmiotami szkolnymi (wyniki badań empirycznych)
Blažena Gracová
Year: 2006
abstract in proceedings

Śląsk w szkolnych podręcznikach czeskiej czechosłowackiej historii oraz w świadomości młodzieży uczącej się
Blažena Gracová
Year: 2006
abstract in proceedings

Vědomí evropanství u české studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2006
abstract in proceedings

Výzkum aktuální podoby výuky dějin 20. století na základních a středních školách
Blažena Gracová
Year: 2006
abstract in proceedings

Významné postavy české minulosti a historické mezníky ve vědomí školní mládeže
Blažena Gracová
Year: 2006
abstract in proceedings

Ženská tematika v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Year: 2006
abstract in proceedings

Historie ženy na stránkách současných českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Year: 2005
abstract in proceedings

Napoleonské války v českých dějepisných učebnicích posledního půlstoletí
Blažena Gracová
Year: 2005
abstract in proceedings

První republika v učebnicích našich sousedů
Blažena Gracová
Year: 2005
abstract in proceedings

Úvod do didaktiky dějepisu
Vratislav Čapek, Blažena Gracová, Tomáš Jílek, Helena Východská
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Das Bild der Deutschen und der deutschen Vergangenheit bei tschechischen Schülern und Studenten
Blažena Gracová
Year: 2004
abstract in proceedings

Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2004, FF OU
specialist book

Vědomosti polské studující mládeže z české historie
Blažena Gracová
Year: 2004
abstract in proceedings

Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2003
abstract in proceedings

Z výzkumu stereotypu Čechů u polské studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2003
abstract in proceedings

Obraz Francie a Francouzů u české studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2002
abstract in proceedings

Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej
Blažena Gracová
Year: 2002, Pamiętnik Cieszyński.
journal article

Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské študující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2002
abstract in proceedings

Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska.
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2001, -
journal article

Fašismus a jeho česká podoba. Národní obec fašistická 1926-1933 a fašismus současný
Blažena Gracová, Pavel Kotlán
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století
Blažena Gracová, M. Peterová
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Češi a Slováci z pohledu studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2000
abstract in proceedings

Jak vnímají žáci sousední národy.
Blažena Gracová
Year: 2000, Moderní vyučování
journal article

Obraz Němců a německé minulosti ve vědomí české studující mládeže.
Blažena Gracová
Year: 2000
abstract in proceedings

Stereotypy sousedních národů a česká studující mládež
Blažena Gracová
Year: 2000
abstract in proceedings

T. G. Masaryk a první Československá republika ve vědomí české a studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2000
abstract in proceedings

Významné postavy minulosti i současnosti sousedních národů ve vědomí české mládeže
Blažena Gracová
Year: 2000
abstract in proceedings

Historické vědomí české studující mládeže a nejvýznamnější postavy a vývojové etapy sousedních národů
Blažena Gracová
Year: 1999
abstract in proceedings

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Year: 1999
editorial and language revision

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Year: 1999
editorial and language revision

Wykorzystanie karykatury w nauczaniu historii w szkole sredniej
Blažena Gracová
Year: 1999
abstract in proceedings

Z výzkumu národní identity u studentů a žáků z Ostravska
Blažena Gracová, Š. Tlolková
Year: 1999
abstract in proceedings

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Year: 1998
abstract in proceedings

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 1998, FF OU
specialist book

Obraz nových a nejnovějších dějin Slováků a Slovenska v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Year: 1998
abstract in proceedings

Slezsko ve školních učebnicích českých a československých dějin
Blažena Gracová
Year: 1998
abstract in proceedings

Významné osobnosti německé a rakouské kultury a politiky ve vědomí české studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 1998
abstract in proceedings

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (2 hesla)
Blažena Gracová, Lumír Dokoupil, Milan Myška
Year: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Česi a české země v současných polských učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Year: 1997
abstract in proceedings

Slovensko a Slováci v Československé republice na stránkách současných polských dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Year: 1997
abstract in proceedings

Studující mládež o Těšínsku
Blažena Gracová
Year: 1997, Těšínsko
journal article

Úloha školy při formování obrazu sousedního národa
Blažena Gracová
Year: 1997
abstract in proceedings

Vyznamné české a polské osobnosti v historickém vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 1997
abstract in proceedings

Zur Rolle der Presse im Okkupationsregime des Protektorats Böhmen und Mähren. Anpassung, Aktivismus, Widerstand und das Beispiel der antipolnischen Kampagne
Blažena Gracová
Year: 1997
abstract in proceedings

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Year: 1996, Most - Čtrnáctidenník hnutí občanské solidarity a tolerance
journal article

Ostravské policejní ředitelství v boji s prostitucí roku 1941
Blažena Gracová
Year: 1996, Těšínsko
journal article

Problematika utváření nových evropských států v českých a polských dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Year: 1996
abstract in proceedings

Stereotypní obrazy Čechu, Poláků a Němců a dějepisné vyučování
Blažena Gracová
Year: 1996
abstract in proceedings

Stereotypy Čechů a Poláků a studující mládež regionu
Blažena Gracová
Year: 1996, Regionální revue
journal article

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypního obrazu Polska a Poláků v české populaci
Blažena Gracová
Year: 1996
abstract in proceedings

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (4 hesla)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1995, Optys Opava, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Polsko a Poláci v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky
Blažena Gracová
Year: 1995
abstract in proceedings

Problémy každodenního života ostravského židovského obyvatelstva v prvních letech okupace
Blažena Gracová, Blažena Przybylová
Year: 1995
abstract in proceedings

Velká propagační akce s písmenem ?V?
Blažena Gracová
Year: 1995, Těšínsko
journal article

Zásobování obyvatel Moravské Ostravy potravinami v prvních letech okupace
Blažena Gracová
Year: 1995
abstract in proceedings

?Židovská otázka? na stránkách ostravského Českého slova v letech 1939-1942
Blažena Gracová
Year: 1995, Časopis Matice moravské
journal article

Židovské obyvatelstvo Ostravska v období druhé republiky
Blažena Gracová
Year: 1995
abstract in proceedings

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. (1 heslo)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1994, Neuveden
specialist book chapter

Počátek války a zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska
Blažena Gracová
Year: 1994, Těšínsko
journal article

Vznik slovenského státu roku 1939 a každodenní život obyvatel Ostravska
Blažena Gracová
Year: 1994
abstract in proceedings

Zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska v roce 1940
Blažena Gracová
Year: 1994, Těšínsko
journal article

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1. (6 hesel)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Ivo Barteček
Year: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Dějiny Ostravy (pasáže Dělnické hnutí, Tělovýchovné a sportovní hnutí, Světová válka a rozpad monarchie, Zdravotnictví a sociální péče, Tělovýchova a sport (1918-1938), Po mnichovském diktátu
Blažena Gracová
Year: 1993, Sfinga
specialist book chapter

Jak změnila nacistická okupace život obyvatel Moravské Ostravy
Blažena Gracová
Year: 1993
abstract in proceedings

Jubileum PhDr. Blanky Pitronové, CSc.
Blažena Gracová
Year: 1993, Těšínsko
journal article

Nespokojenost rychvaldských s místním farářem v roce 1870
Blažena Gracová
Year: 1993, Těšínsko
journal article

Slovenské národní povstání v interpretaci českého protektorátního tisku
Blažena Gracová
Year: 1993, Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C
journal article

Život a starosti vesničanů v Pobeskydí v minulém století
Blažena Gracová
Year: 1993, Těšínsko
journal article

Co se jedlo na Ostravsku a na Těšínsku v období první republiky
Blažena Gracová
Year: 1992, Těšínsko
journal article

Česká společnost a napadení Polska v září 1939
Blažena Gracová
Year: 1992
abstract in proceedings

Osudy Cikánů z Těšínska v letech druhé světové války
Blažena Gracová
Year: 1992, Těšínsko
journal article

Sládci z Těšínska a měšťanský pivovar v Moravské Ostravě
Blažena Gracová
Year: 1992, Těšínsko
journal article

Svatební smlouva z Těrlicka z roku 1873
Blažena Gracová
Year: 1992, Těšínsko
journal article

Učitelé na Těšínsku a vlastivědná práce před rokem 1938
Blažena Gracová
Year: 1992, Těšínsko
journal article

Život učitele na Těšínsku v Tůmově románě Na kresách
Blažena Gracová
Year: 1992, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Kristián Bohumír Hirschmenzel
Blažena Gracová
Year: 1991, Těšínsko
journal article

Věžní hodiny v Dobraticích
Blažena Gracová
Year: 1991, -
journal article

Těšínsko mezi ostravskou a hornoslezskou průmyslovou oblastí (říjen 1938 - srpen 1939)
Blažena Gracová
Year: 1990
abstract in proceedings

Podnikové muzeum ŽDB
Blažena Gracová
Year: 1989
abstract in proceedings

Dvojí výročí Kristiana Hirschmentzla
Blažena Gracová
Year: 1988, Těšínsko
journal article

Německý tisk v okupované Opavě o Těšínsku a Polsku koncem roku 1938
Blažena Gracová
Year: 1985, Časopis Slezského muzea
journal article

Styky československých a polských komunistů v letech 1920-1939
Blažena Gracová
Year: 1984, Těšínsko
journal article

Obavy rakouských úřadů ze socialismu a anarchismu před rokem 1890
Blažena Gracová
Year: 1981, Těšínsko
journal article

Upevnění organizovaného dělnického hnutí na Ostravsku v letech 189-1905
Blažena Gracová
Year: 1981
abstract in proceedings

Dvojí výročí Petra Cingra
Blažena Gracová
Year: 1980, Těšínsko
journal article

Historie celnictví v ČSSR a Těšínsko
Blažena Gracová
Year: 1980, Těšínsko
journal article

Ladislav Ševčík
Blažena Gracová
Year: 1980, Těšínsko
journal article

K počátkům Polského domu v Ostravě
Blažena Gracová
Year: 1979
abstract in proceedings

Německý tisk o Těšínsku na počátku roku 1939
Blažena Gracová
Year: 1979, Těšínsko
journal article

Těšínsko v říšskoněmeckém tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Year: 1979, Těšínsko
journal article

Jihočeský dělník o vzniku zemské dělnické organizace ve Slezsku roku 1899
Blažena Gracová
Year: 1978, Vlastivědné listy
journal article

Ostrava v polském buržoazním tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Year: 1977
abstract in proceedings

Polský buržoazní tisk o některých otázkách společenského života na Těšínsku roku 1938
Blažena Gracová
Year: 1976, Časopis Slezského muzea
journal article

Polský sanační tisk a hospodářské problémy Československa koncem roku 1938
Blažena Gracová
Year: 1976, Slezský sborník
journal article

Z minulosti Karvinska
Blažena Gracová, Andělín Grobelný
Year: 1976
abstract in proceedings

Do dětmarovické kroniky 1898-1914
Blažena Gracová
Year: 1974, Těšínsko
journal article

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Year: 1974, Těšínsko
journal article

Nacistická provokace proti Polsku v Mostech u Jablunkova a v Hlavicích koncem srpna 1939
Blažena Gracová
Year: 1974, Těšínsko
journal article

Polský tisk a hospodářský význam Těšínska koncem roku 1938
Blažena Gracová
Year: 1974, Časopis Slezského muzea
journal article

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Year: 1973, Těšínsko
journal article

Soudobý tisk o orlovské stávce roku 1896
Blažena Gracová
Year: 1973, Těšínsko
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Zapletal PavelVisual Means in History Teaching and Working Possibilities with Themzávěrečná  
Kapustová IrenaCanon of the great Czechs in textbooks history since 1918 and its reflection in the historical consciousness of school youth in the presentDoctoral thesis 2021 
Baarová BarbaraImage of the USA in geography textbooks and Czech society awareness from the 19th century to the presentAdvanced thesis 2020 
Kubíčková BáraThe image of Masaryk in film, serial production and contemporary documents, can be used as a possible source when teaching historyMaster's thesis 2021 
Przybyla JiříMaps in History and Geography at Secondary Schools and High SchoolsMaster's thesis 2021 
Jurkas MartinThe image of childhood in the Czech lands of the 1960´s period and so-called Normalisation in the Czech film productionMaster's thesis 2020 
Jurkasová HanaThe image of women of period so called normalization in the Belles-lettersMaster's thesis 2019 
Větříšek MichalThe image of women in totalitarian systems of Central Europe in the Czech historical textbooks and its comparison with the textbooks of neighboring countriesMaster's thesis 2019 
Chalupová KateřinaSelected chapters from the history of Mathematics education in the Czech lands since the half of the 19th centuryMaster's thesis 2018 
Koplová JaroslavaThinking about T. G. Masaryk in the czech schoolbooks of history since 1919.Master's thesis 2018 
Tomanová TamaraThe picture of the women of 19th century in the czech series productionMaster's thesis 2018 
Víšková BarboraUse of maps in historical teachingMaster's thesis 2018 
Lokaj MartinCommanding Officers of the Gendarmerie Department in Moravská Ostrava and Subordinate District Gendarmerie Headquarters 1918-1939Master's thesis 2017 
Owczarzová LucieThe reflection of period of normalization in czech movieMaster's thesis 2017 
Zajícová PetraView of childhood on Czech historical textbooks and its comparison with the concept of topics in textbooks of GermanMaster's thesis 2016 
Lisník LukášState czechoslovak Realschool in Moravian Ostrava until 1938Master's thesis 2015 
Slavíková IvanaAlternative version of the educational field history for grammar schools and experiences of the pilot verificationMaster's thesis 2015 
Janková JulieFunctionality of classification and rate of use of selected components of current historical textbooksMaster's thesis 2014 
Kozieł BeataThe Outline Of Socialistic Everydayness At The Pages Of Czech And Polish Textbooks Of HistoryMaster's thesis 2014 
Kudelová MonikaThe extracurricular teaching forms and their use in school history teachingMaster's thesis 2014 
Kyselá HanaPreschool Education (Creche and Kindergarten) in Moravian Ostrava in Years 1945-1989Master's thesis 2014 
Gryžboň JakubMotoring in the Ostrava Region until 1950Master's thesis 2013 
Hulvová HanaEducation in Hradec nad Moravicí in 20th centuryMaster's thesis 2013 
Jašek MartinImage of the Czechoslovakian army (1918 - 1948) in history schoolbooks and in the mind of studentsMaster's thesis 2013 
Kabrhelová AdélaThe image of era emperor František Josef I. in czechs middle school history booksMaster's thesis 2013 
Němcová EvaJEWS, JEWISH HISTORY AND JEWISH CULTURE. Jewish theme in Czech textbooks of history and its image in the awareness of studying youth.Master's thesis 2013 
Wawrzaczová DarinaCzechoslovakian and Czech prime ministers on pages of Czech historical schoolbooks and in the light of empirical researchMaster's thesis 2013 
Kulišťáková VeronikaThe possibilities of the usage of comics in teaching historyMaster's thesis 2012 
Richterová ZuzanaFormation historical sence of czech young people thanks historical wall-picturesMaster's thesis 2012 
Diviš TomášThe Pereception of Czechs and Estonians, Their History and Presence From The Perspective of Full Time, Secondary and University - Level StudentsMaster's thesis 2011 
Grussmannová MariannaHealth insurance of workmen in the Ostrava region before 1938 on example of selected insurance companiesMaster's thesis 2011 
Zádrapová LenkaKnowledge in Europeanism of Czech students after joining European UnionMaster's thesis 2011 
Pátíková EvaSerious criminal activities in the Juristdiction Prosecution and Regional Court of the Moravian Ostrava in the years 1922-1938Master's thesis 2010 
Pinkavová RomanaPicture of childhood and youth in Protectorate Bohemia and Maravia in fiction literatureMaster's thesis 2010 
Sedláčková MarkétaThe Reflection of Czechoslovakian History from 1918 to 1992 in Czech and Slovak Textbooks of History and in the Awareness of Czech and Slovak StudentsMaster's thesis 2010 
Sentl MartinThe History of the Public Houses in Babice and Vicinage in Years 1850-1950 (Pub as a Phenomenon of a Social Life)Master's thesis 2010 
Bergerová HanaCultural and Social Life in Spa Luhačovice 1918 - 1938Master's thesis 2009 
Janulíková LenkaPubs, Cafés and hotels in Luhačovice spa in period of the first republicMaster's thesis 2009 
Kloučková MarcelaThe Position of Regional History in History Teaching (Using the Example of the Ostrava Region)Master's thesis 2009 
Kyjovská KateřinaThe possibilities of the utilisation of Czech feature film in the history teaching. The Reflection of the significant events and turning - points in Czech feature film after 1989Master's thesis 2009 
Lhotská MonikaFrom history of trade business in Moravian Ostrava in 1918 - 1938Master's thesis 2009 
Chmelová MartinaHistory of cinematography in Zlin (1918-1945)Master's thesis 2008 
Landsberger AdamThe system of sanitary care in the Frydek region in the era of the first republicMaster's thesis 2008 
Miekischová ZuzanaSymbol of woman during the nazism occupation in fiction literatureMaster's thesis 2008 
Nogová DominikaThe History of Scouts Movement in Moravian Ostrava (1919 - 1950)Master's thesis 2008 
Radiměřská ZuzanaThe didactic facilities of contemporary German historiographic textbooks (The comparison with the didactic facilities of contemporary Czech historiographic textbooks)Master's thesis 2008 
Straková JitkaPhotography in historical textbooks and the possibilities of the usage in teaching historyMaster's thesis 2008 
Březovják JiříPolitical and public life in Vsetin 1918 - 1938Master's thesis 2007 
Bulínová PetraResearch of the contemporary form of history lessons in elementary and secondary schoolsMaster's thesis 2007 
Jansa DorotaTHE SUBJEKT OF THE CR IN THE RECENT POLISH COURSEBOOK ON HISTORY DESIGNED FOR THE ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION (GYMNASIUM, LYCEUM) AND THEIR INFLUENCE ON THE YOUTH´S KNOWLEDGEMaster's thesis 2007 
Jedličková OlgaThe culturals, beneficients and physicals training´s associations in Přerov in the period of the First republicMaster's thesis 2007 
Vařacha MichalProbe into serious criminal activities in the site of action of the Moravian Ostrava prosecution in the years 1934-1938Master's thesis 2007 
Bek PavelThe political activity of professor Vaclav Cerny in the years 1938 - 1948.Master's thesis 2006 
Čížová LenkaThe influence on daily life of the population of Ostrava by Sunday´s tabloids of the Newspapers České slovo and Moravskoslezský deník during the First republic and during the occupation (forcefully on ages 1935-1945)Master's thesis 2006 
Dominová DanielaPossibility of integrating history and civics in project based education in elementary and secondary schoolMaster's thesis 2006 
Karásková NikolThe sport self-realization of Ostravian people in the period of The first republic and of Ocupation with accent on years 1930-1945Master's thesis 2006 
Chvalová EvaHistory of bussines Moravska Ostrava 1918-1938.Master's thesis 2005 
Kobr TomášPolitický život v Náchodě v letech 1918-1938Master's thesis 2005 
Stránská JanaDidactic-historical view of Germany and Germans in the Czech textbooks of history and in a consciousness of the studying young peopleMaster's thesis 2005 
Krčmářová SimonaLife Problems of Czech contemporary society from the perspective of film and series production in the perion 1990 - 2020Bachelor's thesis 2021 
Skupieňová PetraRomany themes on the pages of Czech history textbooks and history textbooks of our neighborsBachelor's thesis 2020 
Jurkasová HanaThe image of normalization in the belles-lettresBachelor's thesis 2016 
Tomanová TamaraThe pictures of the occupation tragedies in the czech film productionBachelor's thesis 2016 
Vojta TomášProbe into small business in Vitkovice in the First RepublicBachelor's thesis 2016 
Ptáček JiříHospitality and catering services in selected municipalities Hornolidečsko in the second half of the 19th and the first half of the 20th century.Bachelor's thesis 2015 
Lokaj MartinCzechoslovak Gendarmerie in Moravská Ostrava 1918-1938Bachelor's thesis 2014 
Kufová KateřinaHistory of Commercial Academy in Moravian Ostrava from year 1919Bachelor's thesis 2013 
Lisník LukášGRAMMAR SCHOOL OF OSTRAVA WITH CZECH EDUCATIONAL LANGUAGE UNTIL 1938Bachelor's thesis 2013 
Ondruchová LenkaThe history of  the choral society and of the music school Záboj in Silesian Ostrava in the years 1908-1991Bachelor's thesis 2013 
Prudilová MichaelaThe Legislation on Separation Marriage and its Image in women Magazines of 1920sBachelor's thesis 2013 
Janková JulieThe comparison between the didactic facilities of selected Czech historiographic textbooks and Austrian historiographic textbooksBachelor's thesis 2012 
Kozieł BeataThe conflict on the Teschen region 1918 - 1920 based on the regional period Polish, Czech and German pressBachelor's thesis 2012 
Wawrzaczová DarinaTransformation of Czechoslovakian presidents´s portrait in historical Czech schoolbooks and awarness of them at today´s studying youthBachelor's thesis 2011 
Zvoníčková PetraVocation Schools for Women's Occupations in Ostrava, their Role and Position in the System of SchoolsBachelor's thesis 2011 
Grygier ZuzanaCaricature in history textbooks and the ways of application in education in historyBachelor's thesis 2009 
Šimík MichalLook-in to political and public life in Frýdek 1918-1938Bachelor's thesis 2009 
Pinkavová RomanaPictures of everyday life of childern living in Protectorate Bohemia and Moravia in fiction literatureBachelor's thesis 2007 
Berecková PavlaDevelopment of a physical educational organization Czechoslovakian Eagle 1908-1948Bachelor's thesis 2005 


Research on the Possibilities of Using the Topic of History of Everyday Life in Teaching History
Main solverdoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Period1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Historical sources and other educational media used in the teaching of history in terms of empirical research
Main solverdoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Research of Current History Curricula in Primary and Secondary Schools
Main solverdoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Teaching of history and overcomming of stereotyped images of Czech students about neighbour nations
Main solverdoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Period1/1998 - 12/1999
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub