The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Aleš Zářický

Aleš Zářický

Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Room, floor, building: R 306, Building R
D 707, Building D
Position:Director
Vice-Rector for Studies and Lifelong Learning
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
University Offices
Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1010
+420 553 46 1971
E-mail:
Personal website:

Education

2011
Full Professorship in Czech and Czechoslovak History Focusing on Economic and Social History
2006
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Habilitation (Associate Professorship) in Czech and Czechoslovak History
2000 – 2002
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Doctoral Studies in Economic and Social History (Ph.D.)
2000
PhDr.
1996 – 1998
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Master's studies of Specialized History (Mgr.)
1993 – 1996
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Bachelor studies of Specialized History (Bc.)
1992 – 1993
Business Development Institute, Ostrava - Study programme manager and company economist
 

Qualifications, specialization

Since 2008
University of Ostrava, Centre for Economic and Social History - Executive Director
Since 2006
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Senior Lecturer
2002 – 2006
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Lecturer
1998 – 2000
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Head of the seminar library at the Department of History - civilian service
 

Working Practice

Since 2011
Professor of Czech and Czechoslovak History, Wydzial Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historii (University of Silesia, Katowice, Poland)
Since 2011
Research Director, Centre for Economic and Social History, FF OU
Since 2011
Professor of Economic and Social History, FF OU, Department of History
Since 2011
Dean, Faculty of Arts, University of Ostrava (FF OU)
2008 – 2011
Executive Director, Centre for Economic and Social History, FF OU
 

Lecturing in

Economic history of the 18th - 20th centuries (history of business and the business community, history of industrial and agricultural companies, prosopographic research)
 

Membership

Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - HISTORIE/HISTORICA (since 2006 - advisory board deputy chairperson)
Sborník prací mladých historiků STUDIA IUVENILIA (since 2003 - advisory board chairperson)
Podkomise 404 GAČR (since 2006)
Nobilitas in historia moderna (book series) - (since 2008 advisory board deputy chairperson)
Grantové řízení Úřadu vlády ČR v souvislosti s informováním o evropských záležitostech - komise Bezpečná Evropa (2006)
Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity (since 2005)
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (since 2005)
 
No record found. Database Maintenance.

View all publicationsNo record found. Database Maintenance.Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Edice pamětí Paula Kupelwiesera
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Statutární město Ostrava
Statefinished
Economic and social history of chosen Moravian and Silesian localities from the 18th to 20th century II
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Podpora studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ostravské univerzity
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statesolved
The Historical Process of Modernization (The Example of Austrian Silesia)
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period2/2013 - 12/2017
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Zvyšování vědecké kvality centra excelentního výzkumu na FF OU
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2017
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
Paul Kupelweiser - život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2.poloviny 19. století a počátku 20. století
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period3/2016 - 12/2016
ProviderSponzorské dary
Statefinished
Polonia in the collections of the Czech Museums ? Opava, Brno, Olomouc (Cultural Heritage / Preservation of Cultural Heritage abroad)
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period8/2016 - 12/2016
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Ministerstvo zahraničních věcí
Statefinished
Civil society in the process of modernization
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The Preservation and the Documentantion of the Polish Cultural Heritage in the Czech Republic ? the Historical Region of ?Zaolzie?
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2015 - 12/2015
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
Industrialization and its importance for a formation of a modern civil society in Moravian-Silesian region
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Transformace a posílení vědeckých center na FF OU
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period3/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Innovation of master studies at EkF VŠB-TUO including an improvement of key courses
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period10/2011 - 9/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Economical, social and cultural factors of historical process of modernization
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Innovation of key courses of bachelor studies at Ekf VŠB-TU Ostrava including the English version processing
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2010 - 8/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Nová šlechta na Moravě od počátku 18. století do roku 1918
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period8/2012 - 12/2012
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Genesis of the Czech Historiography of the Economic and Social History in Life-work prof. Milan Myška
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Prodigy "Big Business" in Austian Silesia before WW I
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2002 - 12/2005
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub