Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of History

Aleš Zářický

Aleš Zářický

Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Room, floor, building: R 306, Building R
D 707, Building D
Position:Director
Vice-Rector for Studies and Lifelong Learning
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
University Offices
Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1010
+420 553 46 1971
E-mail:

Education

2011
Full Professorship in Czech and Czechoslovak History Focusing on Economic and Social History
2006
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Habilitation (Associate Professorship) in Czech and Czechoslovak History
2000 – 2002
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Doctoral Studies in Economic and Social History (Ph.D.)
2000
PhDr.
1996 – 1998
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Master's studies of Specialized History (Mgr.)
1993 – 1996
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Bachelor studies of Specialized History (Bc.)
1992 – 1993
Business Development Institute, Ostrava - Study programme manager and company economist
 

Qualifications, specialization

Since 2008
University of Ostrava, Centre for Economic and Social History - Executive Director
Since 2006
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Senior Lecturer
2002 – 2006
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Lecturer
1998 – 2000
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Head of the seminar library at the Department of History - civilian service
 

Working Practice

Since 2011
Professor of Czech and Czechoslovak History, Wydzial Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historii (University of Silesia, Katowice, Poland)
Since 2011
Research Director, Centre for Economic and Social History, FF OU
Since 2011
Professor of Economic and Social History, FF OU, Department of History
Since 2011
Dean, Faculty of Arts, University of Ostrava (FF OU)
2008 – 2011
Executive Director, Centre for Economic and Social History, FF OU
 

Lecturing in

Economic history of the 18th - 20th centuries (history of business and the business community, history of industrial and agricultural companies, prosopographic research)
 

Membership

Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - HISTORIE/HISTORICA (since 2006 - advisory board deputy chairperson)
Sborník prací mladých historiků STUDIA IUVENILIA (since 2003 - advisory board chairperson)
Podkomise 404 GAČR (since 2006)
Nobilitas in historia moderna (book series) - (since 2008 advisory board deputy chairperson)
Grantové řízení Úřadu vlády ČR v souvislosti s informováním o evropských záležitostech - komise Bezpečná Evropa (2006)
Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity (since 2005)
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (since 2005)
 


The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Year: 2019
editorial work

Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2015
editorial work

Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848
Aleš Zářický
Year: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
journal article

The Ostrava-Karvina Coalfield in the late 19th and early 20th Century
Aleš Zářický
Year: 2015
abstract in proceedings

Research Efforts and Patronizing Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek
Aleš Zářický, Milan Hlavačka, Hana Šústková, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček
Year: 2010, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter

Der Aufstieg der Aktiengesellschaften im Ostrau-Karwiner Rewier am Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts
Aleš Zářický, Toni Pierenkenper
Year: 2009, Shaker Verlag
specialist book chapter

Der Geburtsadel an der Schwelle des Industriezeitalters. Das Beispiel der Familie Larisch-Mönnich
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Year: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
specialist book chapter

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický, Milan Myška, Pavel Kladiwa, Hana Šústková, Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Petr Popelka, Stanislav Knob ... other authors
Year: 2009
editorial work

Rothschildové a ti druzí
Aleš Zářický
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Ve stínu těžních věží
Aleš Zářický
Year: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Já jsem horník, kdo je víc...(? nebo !)
Aleš Zářický
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... other authors
Year: 2021
certified methodologies and procedures

Wettbewerb - Misstrauen - Kooperation.
Aleš Zářický, Ryszard Kaczmarek
Year: 2021, Leipziger Universitätsverlag
specialist book chapter

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 5
Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Eksperyment Czechosłowacja (1918-1938)
Aleš Zářický
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fabric chimneys as a symbol of economic modernity
Aleš Zářický
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hospodářský historik a zakladatel "slezské historické školy" Milan Myška (1933-2016)
Aleš Zářický
Year: 2019, Matice moravská
specialist book chapter

Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani in Res Publica Bohemica
Aleš Zářický, Petr Popelka
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostrawa jako centrum petrochemii austro-węgierskiej
Aleš Zářický
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paul Kupelwieser: Paměti
Aleš Zářický, Milan Pišl, Milan Myška, Hana Šústková, Eva Polášková, Michaela Závodná, Iveta Zlá, Jana Davidová Glogarová, Věra Šustková ... other authors
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book

Polští architekti v českých zemích v období novověku / Architekci polscy w Republice Czeskiej w czasach nowoźytnych
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2019
organizing conference, workshop

Sukcesy i porażki: I/II Republika Czechosłowacka - II Rzeczpospolita Polska - wizja państwa i jego realizacja (1918-1939)
Aleš Zářický, Jarosław Klaczków
Year: 2019
organizing conference, workshop

Svět ztracených iluzí / Świat utraconych iluzji
Aleš Zářický
Year: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
specialist book chapter

Symbols of Modernity
Aleš Zářický, Petr Popelka, Denisa Nečasová, Andrzej Bonusiak
Year: 2019
organizing conference, workshop

The Modernization and the Landscape. On Example of Mining and Iron Industries in the 19th and 20th Centuries
Aleš Zářický
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Year: 2019
editorial work

W drodze do Niepodległej...
Zbigniew Gyrziński, Jarosław Kłaczków, Aleš Zářický
Year: 2019
editorial work

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 4
Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book

Czeska szlachta i powstanie pierwszej Republiki Czechosłowackiej
Aleš Zářický
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česko-polské mincovní inspirace / Czesko-polskie inspiracje mennicze
Aleš Zářický, Jana Bolková, Dagmar Grossmannová, Artur Lubos
Year: 2018
organizing exhibition (E)

Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti / Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2018
organizing conference, workshop

Der Blick der tschechischen Forschung auf die HKS und ihre Tätigkeit
Aleš Zářický
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Institut viščoi osvity Nacionalnoi akaděmii pedagogičeskich nauk Ukrainy / Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Aleš Zářický
Year: 2018
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Year: 2018
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2018
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2018
work experience abroad

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický
Year: 2018
editorial work

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová ... other authors
Year: 2018, Ostravská univerzita
specialist book

Polonika ve sbírkách okresních muzeí Moravskoslezského kraje
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2018
organizing conference, workshop

Polské mince, medaile a papírová platidla z muzejních sbírek: Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum = Polskie monety, medale i banknoty ze zbiorów muzealnych: Muzeum Ziemi Morawskiej, Muzeum Ziemi Śląskiej
Aleš Zářický
Year: 2018
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Vítkovice v érách zlomu. Na scénu přicházejí Rothschildové (1835-1843) a Gutmanni (1865-1873)
Aleš Zářický
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Jana Bolková
Year: 2018
organizing conference, workshop

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2017
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2017
work experience abroad

Sítě napříč sítěmi
Aleš Zářický
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2017
editorial work

Antonín Bedřich Mitrovský (s. 138-139), Wilhelm Gutmann (s. 168)
Aleš Zářický
Year: 2016, Vlastivědné muzeum v Olomouci
specialist book chapter

Euroazijské akademické fórum jako platforma mezinárodní spolupráce
Aleš Zářický
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2016
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2016
work experience abroad

Laudatio u příležitosti udělení titulu doctor honoris causa prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc.
Aleš Zářický
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. Vatikánského koncilu
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Year: 2016
organizing conference, workshop

MRVÍK, Vladimír Jakub: Zahrada květná a melounice
Aleš Zářický
Year: 2016
editorial work

Polonika ve sbírkách slezských a moravských muzeí / Polonika w zbiorach muzeów śląskich i morawskich
Aleš Zářický, Jana Bolková
Year: 2016
organizing conference, workshop

Problem(atika) průmyslových regionů od poloviny 19. století do doby nedávno minulé? (na příklado ostravské průmyslové oblasti) / Problem(atyka) regionów przemysłowych od połowy 19 wieku do czasów niedawno minionych? (na przykładzie ostrawskiego obszaru przemysłowego)
Aleš Zářický
Year: 2016, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Problém(atika) průmyslových regionů včera, dnes a zítra (?)
Aleš Zářický
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Year: 2016
organizing conference, workshop

Rozvoj Těšínska za života Františka Josefa I.
Aleš Zářický
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem
Hana Šústková, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska
Radoslav DANĚK, Janusz Jan Spyra, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2015
editorial work

Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2015
editorial work

Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848
Aleš Zářický
Year: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
journal article

Evroaziatskij akademičeskij forum kak platforma meždunarodnogo sotrudničestva
Aleš Zářický
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
specialist book chapter

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2015
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2015
work experience abroad

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová ... other authors
Year: 2015
editorial work

Potenciál a perspektivy rozvoje restrukturalizovaných regionů na počátku 21. století
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Year: 2015
organizing conference, workshop

Pracovní seminář k rozvoji tradičních průmyslových regionů
Aleš Zářický, Petr Rumpel
Year: 2015
organizing conference, workshop

Sedmdesát let od prvního náletu na Ostravu. 26. srpna - 3. října 2014. Dům u šraněk, Ostrava-Vítkovice
Aleš Zářický
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Šlechticův žid / Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době
Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Year: 2015
editorial work

The Ostrava-Karvina Coalfield in the late 19th and early 20th Century
Aleš Zářický
Year: 2015
abstract in proceedings

Topografové zlaté éry historické topografie v českých zemích
Michaela Závodná, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book chapter

X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.
Michaela Závodná, Petr Kadlec, Aleš Zářický
Year: 2015
editorial work

4. Vývoj sekundárního sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 / Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války
Aleš Zářický, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec, Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra
Year: 2015, Karolinum
specialist book chapter

August Scholtis a Fran Směja - dva pohledy na jednu zemi
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Hana Šústková, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Year: 2014, Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

August Scholtis aneb z Bolatic do Berlína a zase zpátky
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Diskurz mezi historii a literární vědou na téma selského a hraničářského románu
Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Year: 2014
editorial work

Die Welt der verlorenen Illusionen in der ČSR
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evrazijskij nacionalnyj universitět iměni L. N. Gumiljova / L. N. Gumilyov Eurasian National University
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Jančík, Drahomír - Štolleová, Barbora (eds.): Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014, 368 s.
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Barbora Štolleová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Kdo jsou lidé na Hlučínsku - stálá expozice Muzea Hlučínska, Hlučín
Aleš Zářický
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Kostajskij gosudarstvěnnyj universitět iměni A. Baitursynova / Kostanay State University, named after A. Baitursynov
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Milan Myška: Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Ostrava ve víru Velké války. 1.-31. července 2014, Radnice města Ostravy, Ostrava
Aleš Zářický
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Sevěro-Kazašskij gosudarstvěnnyj universitět iměni M. Kozybaeva / North Kazakhstan State University, named for M. Kozybaeva
Aleš Zářický
Year: 2014
work experience abroad

Studie sekce historie valašské konference, Rožnov pod Radhoštěm září 2013
Aleš Zářický, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Technická inteligence - Skutečnost nebo chiméra
Aleš Zářický, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2014
organizing conference, workshop

VII Tyskie Sympozjum Historyczne: Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych. Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 6. 12. 2013
Aleš Zářický
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji II.
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Year: 2014
organizing conference, workshop

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji. Setkání druhé: Historik na provincii v novověku. Seminář k 200. výročí úmrtí L J. Scherschnika (1747-2014) / Historyk na prowincji w czasach nowoźytnych. Wiełoglos z okazji 200 rocznicy śmierci L. J. Sz. ...
Aleš Zářický
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności"
Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Year: 2014
editorial work

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Year: 2014
editorial work

Zlatá éra historické topografie v českých zemích (18. a 19. století)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zrod moderních průmyslových aglomerací na pomezí rakouského, pruského a ruského impéria v polovině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien
Hana Šústková, Eduard Kubů, Aleš Zářický, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša ... other authors
Year: 2013, Dokořán
specialist book chapter

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Year: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book

Centrum a periferie - úvodní představení problému
Aleš Zářický
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků
Petr Popelka, Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Year: 2013
organizing conference, workshop

Dva pohledy na jednu zemi / Hlučínsko očima Frana Směji a Augusta Scholtise
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Petr Hájek, Jindřich Soukup
Year: 2013
organizing conference, workshop

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2013
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2013
work experience abroad

(Jak) rozumět Rakouskému Slezsku
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Michaela Závodná
Year: 2013
organizing conference, workshop

Mezinárodní vědecká konference Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / Szlachcic i jego żyd, żyd i jego szlachcic. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce najnowszej
Aleš Zářický, Kateřina Včíslová, Jana Knapiková
Year: 2013
organizing conference, workshop

Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Year: 2013
organizing conference, workshop

Rewolucja piwna w Czechach. Piwo Pilsner Urquell jako fenomen przeszłośći i współczesnośći
Aleš Zářický
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Marek Juha
Year: 2013
organizing conference, workshop

Technická inteligence
Aleš Zářický
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.
Aleš Zářický, Mariana STONIŠOVÁ
Year: 2013
organizing conference, workshop

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Year: 2013
editorial work

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
editorial work

Baki Slavyan Universiteti
Aleš Zářický
Year: 2012
work experience abroad

Brainstorming k problematice evropské sociální politiky
Aleš Zářický
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Centre for Economic and Social History 2008-2012
Aleš Zářický, Radek Lipovski, Hana Šústková, Michaela Závodná
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dny textilu v Jeseníku. Stručná informace o výstavě Historie textilního průmyslu na Jesenicku, stejnojmenné konferenci a publikaci
Aleš Zářický
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Donetskij děržavnyj universitět upravleniya / Donetsk State University of Management
Aleš Zářický
Year: 2012
work experience abroad

Dvě inspirující výstavy k procesu modernizace Ostravska: Vítkovice ve víru 20. století, 30. 4.-31. 8. 2012, Rothschildův zámeček, Ostrava-Vítkovice; Kdysi na Karolině aneb když za humny vyrostou doly a hutě, 4.-30. 9. 2012, Ostrava, MMO (Nová radnice)
Aleš Zářický, Radomír Seďa
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Fialová, I. - Ragač, R. - Vařeka, M.: Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy
Aleš Zářický, Ivana Fialová, Radoslav Ragač, Marek Vařeka
Year: 2012
published expert opinions, reviews

GERŠLOVÁ, JANA: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05
Aleš Zářický, Jana Geršlová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Historie hornictví ve světle jednání X. sjezdu českých historiků
Aleš Zářický
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hlučínské doly od nástupu Rothschildů do první světové války (1835-1914)
Aleš Zářický
Year: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Illustrative outline of modern european entrepreneurship: GERŠLOVÁ, Jana: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05
Aleš Zářický, Jana Geršlová
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2012
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2012
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2012
work experience abroad

Irové na Těšínsku. K historii rodu Taaffe v Horním Slezsku v 18. století
Jiří Brňovják, Antoni Barciak, Aleš Zářický
Year: 2012, Polska Akademia Nauk
specialist book chapter

K počátkům dobývání kamenného uhlí na Hlučínsku (1870-1835)
Aleš Zářický
Year: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

K problematyce kooperacji Rothschildów i Gutmannów w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim w latach 1865-1895
Aleš Zářický
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lexikon českých historiků 2010
Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. Brno 2012, 887 s.
Aleš Zářický, Jiří Malíř
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Polish-German Historical Conference about Industrialization of Upper Silesia: Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 r.) / Unternehmer im Industrialisierungs ...
Aleš Zářický
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Přehled dějin Ázerbajdžánu. Země věčného ohně III.
Aleš Zářický, Igrar Aliev
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Świat, Europa, Austro-Węgry i Śląsk Cieszyński w czasach dzieciństwa i młodości Józefa Kiedrońa
Aleš Zářický
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Symbols and Signs in Art (Colours, Animals, Plants, precious Stones)
Aleš Zářický
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
Petr Kadlec, Aleš Zářický
Year: 2012
organizing conference, workshop

XV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej Podróże i migracje w Europie Środkowej
Aleš Zářický, Bogusław Czechowicz, Jiří Brňovják
Year: 2012
published expert opinions, reviews

BARTOŠ, Josef - SCHULZ, Jindřich - TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, Sv. 16, Okresy: Ostrava, Fryštát, Hlučín. Olomouc 2011, 192 s.
Aleš Zářický, Josef Bartoš, Jindřich Schulz, Miloš Trapl
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Drahomír Jančík - Eduard Kubů (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945). Praha 2011
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Eduard Kubů
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2011
work experience abroad

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Year: 2011
work experience abroad

Irská a skotská šlechta na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století
Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krátké vyprávění o životních osudech posledních těšínských Habsburků
Aleš Zářický
Year: 2011, Těšínsko
journal article

Martin Strakoš a kol.: Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011 (50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby). Ostrava 2010
Aleš Zářický, Martin STRAKOŠ
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Year: 2011
abstract in proceedings

Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku: Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek)
Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický
Year: 2011
editorial work

X. sjezd českých historiků
Petr Vorel, Aleš Zářický, Tomáš Krejčík, Radek Lipovski
Year: 2011
organizing conference, workshop

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien 1848-1914
Hana Šústková, Aleš Zářický
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co by tomu řekl Johann Becher?
Jiří Dvořák, Jana Geršlová, Ivan Jakubec, Václav Jurečka, Eduard Kubů, Zdeněk Mikoláš, Milan Myška, Jiří Novotný, Milan Sekanina, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2010, Professional Publishing
specialist book

Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
Aleš Zářický, Marek Vařeka, Jiří Brňovják
Year: 2010
organizing conference, workshop

Milan Myška. Z díla hospodářského historika
Aleš Zářický, Milan Myška, Zdeněk Jindra, Pavel Šopák
Year: 2010
editorial work

Ostravsko-opavská operace / Ostravsko-opavskaja operacija 1945
Aleš Zářický, Marek Otisk, Lenka KRÁLOVÁ
Year: 2010, Montanex
specialist book

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku II.
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010
editorial work

Research Efforts and Patronizing Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek
Aleš Zářický, Milan Hlavačka, Hana Šústková, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček
Year: 2010, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter

Šlechta v českém Slezsku v první polovině 20. století
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2010, Neuveden
specialist book chapter

15 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy (východiska, výsledky, perspektivy)
Aleš Zářický, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Year: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
specialist book chapter

A vot kakuju ocenku knige daet docent Ostravskogo universiteta Aleš Zaržickij
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Year: 2009, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book

Centrum a *periférie*. Dva rody - dva osudy.
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Der Aufstieg der Aktiengesellschaften im Ostrau-Karwiner Rewier am Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts
Aleš Zářický, Toni Pierenkenper
Year: 2009, Shaker Verlag
specialist book chapter

Der Geburtsadel an der Schwelle des Industriezeitalters. Das Beispiel der Familie Larisch-Mönnich
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Year: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
specialist book chapter

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří: Dějiny Masarykovy univerzity v Brně (Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě). Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Gebrüder Gutmann, Wien (Stručná historie nejen jednoho obchodního a bankovního domu)
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Year: 2009, Dokořán
specialist book chapter

Introduction of Section I9: Public Activity of The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Antoni Barciak, Jiří Jung
Year: 2009, Polska Akademia Nauk
specialist book chapter

Malíř, Jiří - Rája, Martin (eds.): JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Martin Rája
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... other authors
Year: 2009
editorial work

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... other authors
Year: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost, 1. část: Energetika, zemědělství a průmysl
Stanislav Knob, Aleš Zářický
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nobilitace ve světle písemných pramenů
Aleš Zářický
Year: 2009
published expert opinions, reviews

SZYMCZAK, D: Modernizace *po velkopolsku*. Pokus o charakteristiku modernizačních procesů ve Velkoknížectví poznaňském ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. In: Město a městská společnost v procesu modernizace. Ostrava 2009, s. 160-167.
Aleš Zářický
Year: 2009
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek, David Pindur
Year: 2009
organizing conference, workshop

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický, Milan Myška, Pavel Kladiwa, Hana Šústková, Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Petr Popelka, Stanislav Knob ... other authors
Year: 2009
editorial work

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life, 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Year: 2009
organizing conference, workshop

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Year: 2009
work experience abroad

Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech
Aleš Zářický
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech
Aleš Zářický
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

XVth World Economic History Congress: Section I9: Public Activity of Businessmen on the Local and Countrywide Level in 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Year: 2009
organizing conference, workshop

Zapomenutí důlní podnikatelé 1. poloviny 19. století na Orlovsku
Aleš Zářický
Year: 2009
abstract in proceedings

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Year: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book

Compass - Kompas
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Hanuš, J. - Fasora, L. - Malíř, J.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II (výkonná redakce)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2008
editorial and language revision

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (7 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Year: 2008
editorial and language revision

Hrušov - historicko-antropologický pohled do dějin jednoho průmyslového města
Vladimír Horák, Aleš Zářický
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Jiří Jung
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krátký pohled do zákulisí moderního podnikání hraběcího rodu Wilczeků
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Lisový, I. - Vellas, G.: Ellada boga Dionisa. Athens 2008
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický
Year: 2008
organizing conference, workshop

Międzynarodowa konferencja naukova Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych / Mezinárodní vědecká konference Deficity historických věd v bádání o dějinách Slezska
Aleš Zářický
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek na monograficko-encyklopedickou práci Miloše Matěje a kolektivu Kulturní památky ostravsko- karvinského revíru
Aleš Zářický, Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008
editorial and language revision

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... other authors
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Přehled historického vývoje společnosti VÍTKOVICE (úvodní referát)
Aleš Zářický
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Research Efforts of Count Wilczek
Hana Šústková, Aleš Zářický
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

STRAKOŠ, Martin: Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností. Ostrava 2008, 63 s.
Aleš Zářický, Martin Strakoš
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková ... other authors
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2008
editorial and language revision

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Year: 2008
work experience abroad

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
Aleš Zářický
Year: 2008
work experience abroad

VAŘEKA, Marek: Zadluženost Jana z Pernštejna na Moravě v letech 1582-1617. Univerzita Hradec Králové, Prostějov 2006, 287 s. + přílohy
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Velkopodnikatel (Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna)
Aleš Zářický, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Year: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter

VIKTOŘÍK, Michael: Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. Olomouc 2005, 137 stran + přílohy
Aleš Zářický, Michael Viktořík
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Year: 2008, Neuveden
specialist book chapter

Badania nad historią przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ostrawskim - wyniki i perspektywy
Aleš Zářický
Year: 2007
abstract in proceedings

Badania nad historią przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ostrawskim - wyniki i perspektywy
Aleš Zářický
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biografický slovník českých zemí 6. (3 biogramy)
Aleš Zářický
Year: 2007, Libri
specialist book chapter

Biografický slovník českých zemí 7. (4 biogramy)
Aleš Zářický
Year: 2007, Libri
specialist book chapter

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007
editorial and language revision

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík ... other authors
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Year: 2007
editorial and language revision

HISTORIE 2006 - Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.-8. prosince 2006 v Ostravě (vědecká redakce)
Aleš Zářický, Petr Popelka
Year: 2007
editorial and language revision

Pokludová, A.: Obecní rada Opavy 1850-1912. (Komunální samospráva zemského hlavního města a její reprezentanti). Opava 2007
Aleš Zářický, Andrea Pokludová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Posudek na monografii obce Wisła Janusze Spyry
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Příspěvek k problematice formování podnikatelských elit v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Year: 2007, Dokořán
specialist book chapter

Šlechtic podnikatelem / podnikatel šlechticem
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Year: 2007
organizing conference, workshop

Štajgr
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Továrník (na příkladu Elbertzhagenů, Glassnerů, Hochstetterů, Millerů zu Aichholz a Maxe Böhma)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Uhlobaron (na příkladu Zwierzinů a Vondráčků)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Year: 2007
work experience abroad

Aktiengesellschaften in Ostrau-Karwiner Revier in 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts II.
Aleš Zářický
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biografický slovník českých zemí 4. (2 biogramy)
Aleš Zářický
Year: 2006, Libri
specialist book chapter

Biografický slovník českých zemí 5. (5 biogramů)
Aleš Zářický
Year: 2006, Libri
specialist book chapter

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 8. (20.) : supplementum: Šustková, H.: Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918)
Milan Myška, Hana Šústková, Aleš Zářický
Year: 2006
editorial and language revision

Bogus, M.: Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim vw XIX i XX wieku. Ostrava 2006
Aleš Zářický, Marzena Bogus
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006
Aleš Zářický, Jana Grollová
Year: 2006
organizing conference, workshop

Eduard Hořovský - tvůrce moderního českého báňského názvosloví
Aleš Zářický
Year: 2006
abstract in proceedings

Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Aleš Zářický
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (1 biogram)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M.: Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru. Opava 2006
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Ostrava - Karviná, blízko a přece daleko! (Příspěvek k utváření místních podnikatelských elit v hlavních centrech ostravsko-karvinského revíru v 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický
Year: 2006
abstract in proceedings

STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Year: 2006
editorial and language revision

Velkopodnikatel (příklad Johanna Larisch-Mönnich a dalších)
Aleš Zářický
Year: 2006
abstract in proceedings

Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru (odpovědný redaktor za FF OU)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2006
editorial and language revision

Výzkum dějin podnikání a podnikatelstva na Ostravské univerzitě v letech 2000-2005
Aleš Zářický
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktiengesellschaften in Ostrau-Karwiner Revier in 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts I.
Aleš Zářický
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dokoupil, L. - Myška, M. - Svoboda, J. (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (4 hesla + 3 mapy)
Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Year: 2005, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld a Caesar Wollheim aneb tři krátké životopisy říšskoněmeckých podnikatelů působících v ostravsko-karvinském revíru
Aleš Zářický
Year: 2005
abstract in proceedings

Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Aleš Zářický
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Ostravsko-opavská operace
Aleš Zářický, Lenka Králová
Year: 2005, Montanex
specialist book chapter

Rothschildové a ti druzí
Aleš Zářický
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Year: 2005
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Wilhelm a David Gutmannové aneb jak dva chudí lipničtí židé k rytířským titulům přišli
Aleš Zářický
Year: 2005, Genealogické a heraldické informace 2004
journal article

In memoriam profesora Miloně Dohnala
Aleš Zářický
Year: 2004, Časopis Matice moravské
journal article

Karvinská katastrofa 1894
Aleš Zářický, Jindřich Bilan
Year: 2004, Uhlí, rudy, geologický průzkum
journal article

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2004
abstract in proceedings

STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Year: 2004
editorial and language revision

Ve stínu těžních věží
Aleš Zářický
Year: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Velkopodnikatel (Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna)
Aleš Zářický
Year: 2004
abstract in proceedings

Zemřel Prof. PhDr. Miloň Dohnal, CSc.
Aleš Zářický
Year: 2004
abstract in proceedings

Historical Encyclopedia of the Czech, Moravian and Silesian entrpreneurs within the first half of the 20th century and its place in the modern European historiography
Aleš Zářický
Year: 2003, European Business History Association Newsletter
journal article

Jan Konečný - příběh zapomenutého vynálezce, konstruktéra a zlepšovatele.
Aleš Zářický
Year: 2003
abstract in proceedings

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.) (7 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století (výkonná redakce)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2003
editorial and language revision

Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století (76 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška
Year: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Ostravsko-karvinský revír v éře nástupu akciových společností na konci 19. století
Aleš Zářický
Year: 2003
abstract in proceedings

SEMPER PROGREDIENS - Podnikatelské aktivity Wilhelma Gutmanna a založení obchodního domu
Aleš Zářický
Year: 2003
abstract in proceedings

Uhelný průmysl na Ostravsku od poloviny 18. století do konce první světové války
Aleš Zářický, Autorský Kolektiv
Year: 2003, Anagram
specialist book chapter

Vývoj majetkových vztahů v ostravsko-karvinském revíru na konci 19. a počátku 20. století
Aleš Zářický
Year: 2003
abstract in proceedings

Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi od počátku prospektorské činnosti do roku 1906
Aleš Zářický
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Moravskoostravští měšťanští podnikatelé na cestě od rodinných firem k nadnárodním společnostem (K problematice změn forem podnikání na konci 19. a počátku 20. století)
Aleš Zářický
Year: 2002
abstract in proceedings

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.) (4 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2002, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pro regionální výzkum
specialist book chapter

Národnostní stratifikace slezského zemského sněmu od jeho vzniku v roce 1861 do rozpadu habsburské monarchie (Příspěvek k problematice fomování občanské společnosti v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický, Hana Šústková
Year: 2002
abstract in proceedings

Od Zwierzinů ke Gutmannům - těžířstvo Sofien-Zeche v Porubě u Orlové a jeho předchůdci v letech 1841-1889
Aleš Zářický
Year: 2002
abstract in proceedings

Podnikání olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2002
abstract in proceedings

Strassmannové - Vzestup a pád druhé generace (Příspěvek k vývoji moravského pivovarnictví v první polovině 20. století)
Aleš Zářický
Year: 2002
abstract in proceedings

Střední podnikatelé na Karvinsku v procesu majetkové transformace v polovině 19. století
Aleš Zářický
Year: 2002
abstract in proceedings

K procesu koncentrace uhelného průmyslu v OKR ve druhé polovině 19. století (Kamenouhelné doly Orlová - Lazy a investiční činnost vídeňského obchodního domu Gutmannů na Orlovsku v letech 1865-1889)
Aleš Zářický
Year: 2001
abstract in proceedings

Marcus Strassmann - manažér, podnikatel, kapitalista (nástin života moravského pivovarníka)
Aleš Zářický
Year: 2001
abstract in proceedings

Universität zu Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Aleš Zářický
Year: 2001
work experience abroad

K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
Aleš Zářický, J. Bilan
Year: 2000
abstract in proceedings

K počátkům důlního podníkání židovské rodiny Gutmannů v ostravsko-karvinském revíru v letech 1865-1873
Aleš Zářický
Year: 2000
abstract in proceedings

Vznik a vývoj Kamenouhelných dolů Orlová-Lazy v letech 1865-1889
Aleš Zářický
Year: 2000
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Problém úrazovosti související s těžbou ve strmě uložených slojích na jámě Žofie v Porubě u Orlové v letech první československé republiky
Aleš Zářický
Year: 1999
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Dulatov BerikHistory and political destiny of Czech in Russian territory (1914-1925)Doctoral thesis 2022 
Závodná MichaelaThe issue of urban rail transport in selected Moravian and Silesian cities in the years 1850-1918Doctoral thesis 2015 
Jung JiříKarl Max von Lichnowsky (1860-1928) The Life and the Lifestyle of the High Prussian Noble in Silesia at the Turn of 19th and 20th CenturyDoctoral thesis 2010 
Šústková HanaDeputies of Austrian Silesia on the Regional Assembley 1861-1918 (Silesian economic, intellectual and political elitesDoctoral thesis 2010 
Gromnica JanEvolution of the Chemical Industry in the Ostrava Region till the Nationalization.Master's thesis 2016 
Melena JanCultural-historical aspects of spiritualists activities in Austrian Silesia before the Second World WarMaster's thesis 2014 
Stařinská Lucie"Lany Action" in Ostrava-Karviná Minning District (1949-1953)Master's thesis 2012 
Jordánová EvaThe insight to the history state prison in czech countries to the year 1938. (For instance Moravian Ostrava and Opava)Master's thesis 2010 
Dučková MarkétaThe history of the sugar and chocolate industry in Opava during the nationalizace timeMaster's thesis 2007 
Kubová KateřinaHistory of the constructional company Grossmann and Fiala at the town planning period in Ostrava int the first part of twentieth centuryMaster's thesis 2007 
Sikorová BarboraHistory of Vine Breeding in Wine Sub-Region Znojmo (before Year 1945)Master's thesis 2006 
Blahová MartinaHistory of the glassworks in Květná 1794 - 1945Bachelor's thesis 2022 
Uvíra VítězslavBreakthrough moments on pages of legionary press 1918-1919Bachelor's thesis 2020 
Gromnica JanCrude oil refinery of Ostrava (1888-1948)Bachelor's thesis 2013 
Palata PavelCzech Iron Works Retail Company Šafrata in Moravská Ostrava between 1918 and 1948Bachelor's thesis 2011 
Medveďová SoňaThe history of Firm Bubela and Comp., Factory of Knifes, Vsetín (1901-1948)Bachelor's thesis 2010 
Smetková JanaBrown Coal Mines Batas Trust in Ratíškovice (1927-1948)Bachelor's thesis 2010 
Stařinská Lucie"Lany Action" in Sources of OKD S. A. ArchiveBachelor's thesis 2010 
Laryš MarekA view of the life of the czech population in the Opava region after the nazi occupation in 1938 in the czech regional pressBachelor's thesis 2009 
Ryšavá LenkaHistory of hatter´s Firm Janyška and Comp. in Valašské Meziříčí (1921-1946)Bachelor's thesis 2009 
Bžatek JakubThe History of Peasant Joint-stock brewery in the Zahlinice city in the region of Kromeriz in the years 1895-1925Bachelor's thesis 2008 
Honová JanaFAKTORY FOR SAWING MACHINES CALLED MINERVA IN THE CITY OF OPAVABachelor's thesis 2008 
Lukešová HanaThe history of the ceramics manufactories Ditmar-Urbach from 1878 tu nationalization in ZnojmoBachelor's thesis 2008 
Materna AlešShips Manufacturing of Vitkovice Mines, Steel And Ironworks Corporation for Navy Marine of Austria-Hungary Monarchy (1893 - 1918)Bachelor's thesis 2008 
Vaculík LukášThe history of liqueur production in Opava to confiscationBachelor's thesis 2007 
Alsharif JanaHistory of mining rescue in Ostravsko-karvinském districtBachelor's thesis 2006 
Janulíková LenkaHistory of the Firm Jan Pivečka, leather and shoe factory in Slavičín (before year 1948)Bachelor's thesis 2006 
Šebáková JanaThe Böhm?s builder dynasty business activities in Moravian Ostrava and neighbourhood in the second half of 19th century and beginning of 20th centuryBachelor's thesis 2005 
Šebková DominikaStratification of german and czech gymnázium in Moravská Ostrava in 1897-1918.Bachelor's thesis 2005 


Preparation and publication of an edition of memoirs of Ing. Jan Kubla (1859?1940), a significant personality of economic, social and cultural life in Ostrava
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Edice pamětí Paula Kupelwiesera
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Statutární město Ostrava
Statefinished
Economic and social history of chosen Moravian and Silesian localities from the 18th to 20th century II
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Podpora studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ostravské univerzity
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statesolved
The Historical Process of Modernization (The Example of Austrian Silesia)
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period2/2013 - 12/2017
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Zvyšování vědecké kvality centra excelentního výzkumu na FF OU
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2017
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
Paul Kupelweiser - život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2.poloviny 19. století a počátku 20. století
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period3/2016 - 12/2016
ProviderSponzorské dary
Statefinished
Polonia in the collections of the Czech Museums ? Opava, Brno, Olomouc (Cultural Heritage / Preservation of Cultural Heritage abroad)
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period8/2016 - 12/2016
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Ministerstvo zahraničních věcí
Statefinished
Civil society in the process of modernization
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The Preservation and the Documentantion of the Polish Cultural Heritage in the Czech Republic ? the Historical Region of ?Zaolzie?
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2015 - 12/2015
ProviderOstatní projekty ze zahr. prostředků
Statefinished
Industrialization and its importance for a formation of a modern civil society in Moravian-Silesian region
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Transformace a posílení vědeckých center na FF OU
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period3/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Innovation of master studies at EkF VŠB-TUO including an improvement of key courses
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period10/2011 - 9/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Economical, social and cultural factors of historical process of modernization
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Innovation of key courses of bachelor studies at Ekf VŠB-TU Ostrava including the English version processing
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2010 - 8/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Nová šlechta na Moravě od počátku 18. století do roku 1918
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period8/2012 - 12/2012
ProviderCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Genesis of the Czech Historiography of the Economic and Social History in Life-work prof. Milan Myška
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2009
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Prodigy "Big Business" in Austian Silesia before WW I
Main solverprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Period9/2002 - 12/2005
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub