UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Philosophy

Zdeňka Kalnická

Zdeňka Kalnická

Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Room, floor, building: D 303, Building D
Position:
Research interests and teaching:aesthetics, contemporary philosophy, interpretation of artworks
Department/ Faculty: Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1825
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Kalnická, Z. a Kalnický, J. První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová. Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy. 2017, roč. 18, s. 2-20. ISSN 1212-9097.
Kalnická, Z. Já a dotek, světlo a tma. Interpretace obrazu Roye Nachuma.. In: M. Konečná (ed.). Cesty rozumění. K poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc. Brno: Institut pro hermeneutiku, z. s., 2016. s. 53-68. ISBN 978-80-270-0916-9.
Kalnická, Z. Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office. A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. 2016, roč. 2, s. 37-52. ISSN 1339-9284.
Kalnická, Z. The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus: Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus. Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics. 2016, roč. 41, s. 51-76. ISSN ISSN 2353-723X.
Kalnická, Z. Praktické konsekvence současných konceptů genderovaného subjektu. In: Praktické implikace moderních pojetí subjektu. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2015. s. 27-48. ISBN 978-80-7464-758-1.
Kalnická, Z. Touch and Art in the Context of Visual Anthropology. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2015, s. 49-67. ISSN 1805-3742.
Kalnická, Z. Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 135 s. ISBN 978-80-7464-297-5.
Kalnická, Z. Metafory ve filozofii a vědě. In: Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 13-26. ISBN 978-80-7464-178-7.
Kalnická, Z. Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu. In: Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. s. 27-43. ISBN 978-80-7464-161-9.
Kalnická, Z. Filozofie a feminizmus. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7368-856-1.

All publications

Kalnická, Z. časopis Fraktál, Bratislava, Slovensko: zasedání redakční rady. 2019.
Kalnická, Z. Slezská univerzita v Katovicích, Polsko: Staff Mobility for Training, Erasmus plus. 2019.
Kalnická, Z. Univerzita ve Wroclawi, Polsko: příprava společného doktorského programu. 2019.
Kalnická, Z. Archetyp vody a ženy: veřejná přednáška, Plzeň, Anima Mundi, 18. 10.. 2018.
Kalnická, Z. časopis Fraktál, Bratislava,Slovensko. 2018.
Kalnická, Z. Chaos a řád: Interpretace obrazu Remedios Varo Harmonie. In: Kolektiv autorů. Studia humanitatis - ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VII. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018. s. 199-216. VII. ISBN 978-80-7599-026-6.
Kalnický, J. a Kalnická, Z. Journey towards "Her" Identity: Remedios Varo. Tekstoteka Filozoficzna. 2018, č. 7, s. 73-81. ISSN 2299-8152.
Kalnická, Z. Pragmatická estetika jako interpretační výzva. In: Pragmatické dimenzie umenia a estetiky: Pragmatické domenzie umenia a estetiky 2017-09-19 Bratislava. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018. s. 29-54. ISBN 978-80-972624-1-9.
Kalnická, Z. Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola: razpravi.. 1. vyd. Ljubljana: KUD APOKALIPSA, 2018. Fraktal 42. 112 s. ISBN 978-961-7054-05-7.
Vorel, J., Mikulášek, M. a Kalnická, Z. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VII [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Kalnická, Z. Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko: Erasmus +, Training Staff Mobility. 2018.
Kalnická, Z. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko: Gender a umění. 2018.
Kalnická, Z. a Kalnický, J. Gender and Surrealism: The Case of Remedios Varo. In: Micro-Cultures of Gender. Opole: University of Opole. 2017.
Kalnická, Z. Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko. 2017.
Kalnická, Z. a Kalnický, J. První filozofka s doktorátem: Elena Lucretia Cornarová Piscopiová. Pro-Fil. An Internet Journal of Philosophy. 2017, roč. 18, s. 2-20. ISSN 1212-9097.
Kalnická, Z. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko. 2017.
Kalnická, Z. Univerzita ve Wroclawi, Polsko. 2017.
Kalnická, Z. Asociace spisovatelů Slovenska, Slovensko. 2016.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Kalnická, Z. Hra skrývání a odkrývání.: Roy Nachum: Autoportrét. Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu. 2016, roč. 51, č. 10, s. 101-110. ISSN 0231-6714.
Kalnická, Z. Hra skrývání a odkrývání, Roy Nachum: Autoportrét. In: STUDIA HUMANITATIS-ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 333-348. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Kalnická, Z. Hra skrývání a odkrývání. Roy Nachum:Autoportrét. In: Studia humanitatis - ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VI.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2016.
Kalnická, Z. Já a dotek, světlo a tma. Interpretace obrazu Roye Nachuma.. In: M. Konečná (ed.). Cesty rozumění. K poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc. Brno: Institut pro hermeneutiku, z. s., 2016. s. 53-68. ISBN 978-80-270-0916-9.
Kalnická, Z. Obraz,obraz,obraz. Romboid. Časopis pre literatúru, kritiku, umenie a interdisciplinaritu. 2016, roč. 51, s. 83-88. ISSN 0231-6714.
Kalnická, Z. Remedios Varo: Woman Leaving the Psychoanalyst's Office. A&P.Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. 2016, roč. 2, s. 37-52. ISSN 1339-9284.
Kalnická, Z. Současnost nesoučasností: J. Cviková: Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre. 2016.
Vorel, J., Kalnická, Z. a Mikulášek, M. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Kalnická, Z. The Gender Metamorphosis of Narcissus.Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus: Salvador Dalí: Metamorphosis of Narcissus. Estetyka i krytyka. The Polish Journal of Aesthetics. 2016, roč. 41, s. 51-76. ISSN ISSN 2353-723X.
Kalnická, Z. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko: The staff training under the Erasmus+ programme. 2016.
Kalnická, Z. Univerzita Sapienza v Římě, itálie. 2016.
Kalnická, Z. Univerzita v Oslo, Švédsko. 2016.
Kalnická, Z. Univerzita v Padově, Itálie. 2016.
Kalnická, Z. Univerzita ve Wroclawi, Polsko. 2016.
Kalnická, Z. Art and Touch. In: Practising Aesthetics. Krakov: Wydawnictwo LIBRON, 2015. s. 217-227. ISBN 978-83-65148-42-1.
Kalnická, Z. Praktické konsekvence současných konceptů genderovaného subjektu. In: Praktické implikace moderních pojetí subjektu. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2015. s. 27-48. ISBN 978-80-7464-758-1.
Kalnická, Z. Prešovská univerzita v Prešove: účast na obhajobě disertační práce. 2015.
Kalnická, Z. Strategie marginalizace filozofek. In: Filozof na prowincji.Rola elit intelektualnych w srodowiskach lokalnych. Lubliniec: Akademia im.Jana Dlugosza v Czenstochowie. 2015.
Kalnická, Z. Touch and Art in the Context of Visual Anthropology. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2015, s. 49-67. ISSN 1805-3742.
Kalnická, Z. University of Dundee, Scotland: monitorovací pobyt v rámci programu Socrates. 2015.
Kalnická, Z. Hermeneutika hmatu čili jak rozumět doteku (ve výtvarném umění). In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. 5. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 283-302. ISBN 978-80-7464-456-6.
Kalnická, Z. Kultivace dotekem. In: Kulturologia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Bratislava: Katedra kulturologie, Univerzita Komenského, Bratislava. 2014.
Kalnická, Z. Kultivace dotekem.: Rekapitulace spolupráce s Annou Fischerovou.. In: Acta Culturologica, zvazok 22. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. s. 72-77. ISBN 978-80-223-3616-1.
Kalnická, Z. Metaforické převleky filosofie. Filosofický časopis. 2014, roč. 62, s. 934-938. ISSN 0015-1831.
Kalnická, Z. Metafory ve vědeckém myšlení [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Mikulášek, M., Kalnická, Z. a Vorel, J. STUDIA HUMANITATIS: - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE V [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kalnická, Z. University of Dundee, Scotland: badatelský pobyt v rámci projektu MŠMT OP VK Výzkumná síť teorie a dějin vědy, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0108 monitorovací pobyt v rámci programu Socrates. 2014.
Kalnická, Z. University v Nice, Francie. 2014.
Kalnická, Z. Art and Gender Identity. -. 2013, s. 94-109. ISSN 2225-3211.
Kalnická, Z. Art and Touch. In: 19. světový estetický kongres Aesthetics in Action. Krakow: Jagiellonian University in Krakow. 2013.
Kalnická, Z. Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 135 s. ISBN 978-80-7464-297-5.
Kalnická, Z. Jagiellonian University, Krakow: účast na 19. světovém estetickém kongrese Aesthetics in Action,. 2013.
Kalnická, Z. Reception of Polish Aesthetics in Czech and Slovak Republic. In: 19. světový estetický kongres Aesthetics in Action. Krakow: Jagiellonian University in Krakow. 2013.
Kalnická, Z. Art Constructing and Deconstructing Gender Identity. In: Aesthetics as Narration and Meta-Narration. Gdansk: The University of Gdansk. 2012.
Kalnická, Z. Interpretacija kot (duhovna) amplifikacija. Apokalipsa. 2012, č. 1, s. 144-155. ISSN 1318-3680.
Kalnická, Z. a Mikulášek, M. Iubilaeus annus-pedagoga a vědce -filosofa Jaroslava Hrocha. 2012.
Kalnická, Z., Mikulášek, M. a Vorel, J. K metodologii humanitních věd na FF OU. 2012.
Kalnická, Z. Metafory ve filozofii a vědě. In: Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 13-26. ISBN 978-80-7464-178-7.
Kalnická, Z. Metafory ve filozofii a vědě. In: Situovaná věda. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Kalnická, Z. Minotaur a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu.. In: Studia humanitatis - ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Kalnická, Z. Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu. In: Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. s. 27-43. ISBN 978-80-7464-161-9.
Kalnická, Z. Nový krok v genderovém výzkumu na Slovensku. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2012, roč. 13, s. 99-102. ISSN 1213-0028.
Kalnická, Z. Estetická potěšení. 2011.
Kalnická, Z., Zahrádka, P., Stejskal, J., Dadejík, O., Kubalík, Š., Schmucker, R., Ortland, E. a Thomson-Jones, K. Estetika na přelomu milénia: Vybrané problémy současné estetiky. Brno: Barrister and Principal, 2011. 486 s. ISBN 978-80-87474-11-2.
Kalnická, Z. (Feministične) metafore in filozofija. Apokalipsa. 2011, s. 245-267. ISSN 1318-3680.
Kalnická, Z. Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika. Filosofický časopis. 2011, č. 59, s. 286-290. ISSN 0015-1831.
Kalnická, Z. Interpretace jako (duchovní) amplifikace. In: Sympozium Miklavža Ocepka. Ljubljana: Družstvo Apokalipsa, Ljubljana. 2011.
Kalnická, Z. Rod v životě umění.: Teorie a praxe genderové interpretace.. In: Teória a prax súčasnej estetiky. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. s. 25-44. ISBN 978-80-555-0463-6.
Kalnická, Z. Setkání se Salvadorem Dalí na cestě k andro-gyné.: Metamorfóza Narcise.. Slovo a smysl / Word & Sense. 2011, s. 56-79. ISSN 1214-7915.
Kalnická, Z. Čapkové a metafora ženy (povídka Systém). In: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Česká literatura v perspektivách genderu 2010-06-28 Praha. Praha: Akropolis, 2010. s. 137-145. ISBN 978-80-85778-72-4.
Kalnická, Z. Čapkové a metafora ženy (povídka Systém). In: Česká literatura v perspektivách genderu. Praha: Akropolis, 2010. Akropolis, 2010. s. 137-145. ISBN 978-80-85778-72-4.
Kalnická, Z. Dislocation women from Philosophy: FIve strategies. Revista Clepsydra. 2010, č. 9, s. 143-158. ISSN 1579-7902.
Kalnická, Z. Filozofie a feminizmus. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7368-856-1.
Kalnická, Z. Freud, ženská kreativita, (feministické) umění a estetika. In: Horizonty kulturológie. Bratislava: Katedra kulturológie Univerzity Komenského v Bratislavě, 2010. Katedra kulturológie Univerzity Komenského v Bratislavě, 2010. s. 109-121. ISBN 978-80-7121-329-1.
Kalnická, Z. Identita feministické filozofie. In: 4. slovenský filozofická kongres. Smolenice: Slovenské filozofické združenie. 2010.
Kalnická, Z. Identita feministické filozofie. In: Identita-Diferencia. Bratislava: SFZ pri SAV, 2010. s. 196-202. ISBN 978-80-970303-1-5.
Kalnická, Z. Interviewer Karel Hvížďala. In: Karel Hvížďala. Interviewer. Rozhovor s M.M.Marešovou. Praha: Portál, 2010. s. 284-285. ISBN 978-80-7367-673-5.
Kalnická, Z. Odkrývání literárních podob otcovství. Česká literatura. 2010, roč. 58, s. 837-844. ISSN 0009-0468.
Kalnická, Z. Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém). In: Studia humanitas - ars hermeneutica.Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace III.. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Kalnická, Z. Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém). In: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace III. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta OU v Ostravě, 2010. s. 231-240. Spisy Filozofiké fakulty OU, č. 213/2010. ISBN 978-80-7368-800-4.
Kalnická, Z. Rozhovory před půlnocí. postavení žen [Televizní relace].. Česká televize. 2010.
Kalnická, Z. Water and Woman: Symbolic-Aesthetic Archetype. Berlín: VDM publishing house Itd., 2010. 111 s. ISBN 978-3-639-26214-8.
Kalnická, Z. Filozofie a metafory. In: O vzťahu filozofie, umenia a vedy. Banská Bystrica: FHV UMB Banská Bystrica, 2009. s. 213-236. ISBN 978-80-8083-702-0.
Kalnická, Z. Gender, umění,estetika. In: Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2009. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2009. s. 53-60. ISSN 1214-8083.
Kalnická, Z. Genderovanost filozofického kánonu a textové ?strategie? marginalizace filozofek. Sociologický časopis. 2009, roč. 45, s. 809-833. ISSN 0038-0288.
Kalnická, Z. Prešovská univerzita v Prešove. 2009.
Kalnická, Z. Remedios Varo: Žena vycházející z ordinace psychoanalytika. Studia humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 2009, č. II, s. 53-63. ISSN 1803-5663.
Kalnická, Z. Úvod do Gender Studies. Otázky rodové identity. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7248-528-4.
Kalnická, Z. Voda jako živel a jako obraz: Fenomenologie a symbolika vody. In: Krása, krajina, příroda I. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2009. s. 140-151. ISBN 978-80-7363-286-1.
Kalnická, Z. Ženy-filozofky v dějinách Evropy. In: Dětství, dospělost, stáří. Variace na lidský život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. Slezská univerzita v Opavě, 2009. s. 45-50. ISBN 978-80-7248-511-6.
Kalnická, Z. Feminist metaphors and philosophy. Revista Clepsydra: tevista de estudios de género y teoria feminista. 2008, č. 7, s. 11-27. ISSN 1579-7902.
Kalnická, Z. Feministická estetika: výzvy a pochybnosti. In: Filozoficko-metodologický seminář. Nitra: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa. 2008.
Kalnická, Z. Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Studia Aesthetica. Prešov: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, 2008. Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, 2008. s. 177-197. ISBN 978-80-8068-699-4.
Kalnická, Z. Feministické umění a estetika. In: Seminář pro doktorandy. Prešov: Inštitút estetiky a vied o umení, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita. 2008.
Kalnická, Z. Filozofie a metafory. In: mezinárodní konference Problém hraní mezi filozofiou, umením a vedou. Banská Bystrica: Katedra filozofie, Fakulta humantiných vied, Univerzita Mateja Béla. 2008.
Kalnická, Z. Filozofky v dějinách evropské filozofie. In: Seminář pro doktorandy. Bratislava: Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita J.A.Komenského. 2008.
Kalnická, Z. Inštitút estetiky a vied o umeni, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov. 2008.
Kalnická, Z. Obrazy vody a ženy. In: Seminář pro doktorandy. Bratislava: Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita J.A.Komenského. 2008.
Kalnická, Z. Symboly a problémy interpretace. In: Seminář pro doktorandy. Prešov: Inštitút estetiky a vied o umeni, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita. 2008.
Kalnická, Z. University od Aberdeen, Great Britain. 2008.
Kalnická, Z. Univerzita J.A.Komenského, Bratislava . 2008.
Kalnická, Z. Archetyp vody a ženy. 2. vydání knihy Obrazy vody a ženy. vyd. Brno: Emitos, 2007. 185 s. ISBN 80-903715-5-8.
Kalnická, Z. (Feministická) filozofie a metafory. Filosofický časopis. 2007, roč. 55, č. 2, s. 165-188. ISSN 0015-1831.
Kalnická, Z. Feministická filozofie a metafory: CD ROOM. In: Vztahy, jazyky, těla. Praha: Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita, 2007. Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita, 2007. ISBN 978-89-903086-6-4.
Kalnická, Z. Feministická reinterpretace archetypu Anima-Animus. In: mezinárodní vědecká konference Stratifikácia medzidisciplinárnych komunikácií a filozoficko-estetickej reflexie. Prešov: Inštitút estetiky a vied o umení, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita. 2007.
Kalnická, Z. Filozofický kánon a feminizmus. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Philosophica, Sociologica/Psychologica. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. s. 125-142. ISBN 978-80-7368-432-4.
Kalnická, Z. Filozofky v dějinách evropské filozofie. 2007.
Kalnická, Z. Filozofski kanon na Češkem - feministična kritika. Apokalipsa-revijo za preboj v živo kulture. 2007, č. 113/114/11, s. 193-219. ISSN 1318-3680.
Kalnická, Z. Gender a filozofie. 2007.
Kalnická, Z. Images of Water and Woman in the Arts. In: Water and Women in Past, Present and Future. Philadephia, USA: Xlibris Corporation, 2007. s. 177-195. ISBN 978-1-4257-5287-3.
Kalnická, Z. Introduction: Water and Women in Past, Present and Future. In: Water and Women in Past, Present and Future. Philadephia, USA: Xlibris Corporation, 2007. s. 13-19. ISBN 978-1-4257-5287-3.
Kalnická, Z. Metafora ženy ve filozofii. In: Vztahy, jazyky, těla. Praha: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, 2007. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, 2007. s. 192-207. ISBN 978-89-903086-6-4.
Kalnická, Z. posudek na dizertační práci Špatni romancierové a mdloba v české moderně. 2007.
Kalnická, Z. posudek na publikaci Obrazy ženství v náboženských kulturách. 2007.
Kalnická, Z. posudek na publikaci První kroky k estetice. 2007.
Kalnická, Z. Symbol vody a ženy ve výtvarném umění. In: Ružovomodrý svet. Banská Bystrica: Bábkové divadlo Na rázcestí. 2007.
Kalnická, Z. Water and Women in Past, Present and Future. 2007.
Kalnická, Z. Feminist Metaforlar: Felsefeye Ne Onerebilirler?. Kadin Calismalari Dervisi. 2006, roč. 1, č. 5, s. 6-17. ISSN 1306-5785.
Kalnická, Z. Feminist Metaphors: What Can They Offer to Philosophy?. In: Second International Conference on Womens Studies. Famagusta: Eastern Mediterranean University. 2006.
Kalnická, Z. Feminist Metaphors: What Can They Offer to Philosophy?: CD ROOM. In: Second International Conference on Womens Studies. Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus: Eastern Mediterranean University, 2006. Eastern Mediterranean University, 2006.
Kalnická, Z. Images of Water and Woman in the Arts. Wagadu. Transnational Gender and Womens Studies Journal. 2006, roč. 3, č. 2, s. 170-190. ISSN 1545-6196.
Kalnická, Z. Philosophical Canon in the Czech Universities: Feminist Critique. Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences. 2006, roč. 16, č. 6, s. 116-132. ISSN 1210-3055.
Kalnická, Z. posudek na publikaci Na ceste k vlastnej izbe. 2006.
Kalnická, Z. posudek na publikaci Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu. 2006.
Kalnická, Z. Caressing a Place In-Between: The Imaginative and Conceptual Thought of Karel Čapek.. Human Affairs. 2005, č. 6, s. 72-83. ISSN 1210-3055.
Kalnická, Z. Třetí oko. Filozofie, umění, feminismus.. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2005. 165 s. ISBN 80-7220-242-1.
Kalnická, Z. Cortland College. 2004.
Kalnická, Z. Magia vody i ženštiny. Filosofsko-estetičeskije zametki: Překlad do ruštiny Michail Pismennyj. doplnění a překlad knihy Obrazy vody a ženy. vyd. Kaluga, Ruská Federace: Oblizdat, 2004. 184 s. ISBN 5-86877-079-9.
Kalnická, Z. Metaphors in Pragmatists Texts. What Can They Reveal About Their Values. In: Pragmatism and Values. Amsterdam - New York: Rodopi, 2004. s. 73-82. ISBN 90-420-1621-3.
Kalnická, Z. Reconsideration of Life and Death. Water and Woman in the Arts and Mythology. In: XI sympózium Mezinárodní asociace žen-filozofek Human Good: Dignity - equality - diversity. Goteborg: Goteborg University. 2004.
Kalnická, Z. Ve jménu svádění. Filozofia. 2004, roč. 59, č. 7, s. 491-501. ISSN 0046-385X.
Kalnická, Z. Vybrané kapitoly z dějin estetiky 20. století.. 2004.
Kalnická, Z. Anketa: Gender Studies. Revue Apokalipsa (revija za preboj v živo kulturo). Revue Apokalipsa. 2003, s. 22-28.
Kalnická, Z. Božena Němcová, archetypálně-feministicky. In: Česká literatura, Ústav pro českou literaturu AV ČR. Česká literatura. 2003, roč. 51, s. 67-75. ISSN 0009-0468.
Kalnická, Z. Cesta (k sebe) ako vnútorný paradox. O knihe Stanislavy Chrobákovej-Repar: Mila Haugová (Alfa). . časopis Aspekt, Záujmové združenie žien, Bratislava. 2003, s. 39-41.
Kalnická, Z. Cortland College, Cortland, USA. 2003.
Kalnická, Z. Doslov. In: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života. Bratislava: Kalligram, 2003. s. 405-423. ISBN 80-7149-528-X.
Kalnická, Z. Metafora moře v Čapkově tvorbě (a pragmatizmus). In: Studia Aesthetica. Prešov: Prešovská univerzita, 2003. Prešovská univerzita, 2003. s. 126-141. ISBN 80-80068-246-1.
Kalnická, Z. Music and Water. In: The Nordic Journal of Aesthetics, Uppsala. The Nordic Journal of Aesthetics. 2003, s. 92-104. ISSN 0284-7698.
Kalnická, Z. Podobe vode in ženske (Filozofsko-estetska razmišljanja), in Slovene. Revue apokalipsa (revija za preboj v živo kulturo). Revue Apokalipsa. 2003, s. 29-50.
Kalnická, Z. a Višňovský, E. Richard Shusterman: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života . 2003.
Kalnická, Z. Text do katalogu k výstavě: Simvoličeskije naslojenija Laco Čellara i Ivana Vaclavika [Autorská výstava]. Velký Novgorod, Ruská federace. 25.3. - 15.11.2003. 2003.
Kalnická, Z. Voda a ženskost. In: Kafka, časopis pro střední Evropu, Goethe-Institut . Kafka, časopis pro střední Evropu. 2003, s. 36-39.
Kalnická, Z. Wasser und Weibliches. In: Wasser - worin sich der Himmel spiegelt. Kirche im ländlichen Raum, 3/2003, Ökumenisches Fragen und Handeln, Altenkirchen/ Ww. s.11-15 . Ökumenisches Fragen und Handeln. 2003, roč. 3, s. 11-15.
Kalnická, Z. Woda i kobiecość. In: Kobiecym Glosem, kwartalnik, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych. Kobiecym Glosem. 2003, s. 13-13. ISSN 1509-8273.
Kalnická, Z. Žena, voda, svádění a smrt. In: Ponořena do Léthé. Univerzita Karlova v Praze: Filozofická fakulta, 2003. Filozofická fakulta, 2003. s. 74-83. ISBN 80-7308-053-2.
Kalnická, Z. Čtyry doby - čtyry živly? Interpretace obrazu vody v díle Boženy Němcové Čtyry doby. In: Aspekt, feministický kultúrny časopis, Bratislava. Aspekt. 2002, s. 11-15.
Kalnická, Z. Čtyry doby - čtyři živly? Pokus o interpretaci obrazu vody v díle Boženy Němcové Čtyry doby. In: Filozofie, Sociologie, Psychologie, č.8 . Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta: Ostravská univerzita Ostrava, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, 2002. s. 5-21. ISBN 80-7042-614-4.
Kalnická, Z. Is the Problem of Interpretation Illegitimate for Pragmatism?. In: Conversations With Pragmatism. Amsterdam -. New York: Value Inquiry Book Series, 2002. s. 75-82. ISBN 90-420-1560-8.
Kalnická, Z. Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2002. 184 s. ISBN 80-7042-569-5.
Kalnická, Z. Water, Woman and Seduction. In: International Yearbook of Aesthetics. Tokyo: The University of Tokyo, 2002. s. 57-70. ISBN 1402-2842.
Kalnická, Z. Woda . In: Estetyka czterech zywiolow. Ziemia, woda, ogien, powietrze. Krakov: Universitas, 2002. s. 73-131. ISBN 83-7052-604-7.
Kalnická, Z. 15. světový estetický kongres v Japonsku 27.8. - 31.8.2001. Estetika. 2002,
Kalnická, Z. Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air. Part: Water. 2001.
Kalnická, Z. Estetika 20. století (Reconsidering Aesthetics, ed. by Krystyna Wilkoszewska) . časopis Estetika, nakladatelství AV ČR. 2001, roč. XXXVII, s. 52-60. ISSN 0014-1291.
Kalnická, Z. Ken-ichi Sasaki: Událo se něco skutečně nového (o 15. světovém estetickém kongresu v Japonsku 27.8. - 31.8.2001). Romboid. 2001, roč. 36, s. 28-40.
Kalnická, Z. Music and Water. In: Mezinárodní konference Hudba a filozofie. Mogilany. 2001.
Kalnická, Z. a Geller, J. Mysel a rod. In: Príbehy o hľadaní mysle. 1. vyd. Bratislava: Veda SAV, 2001. s. 184-200. ISBN 80-900981-5-0.
Kalnická, Z. Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy (vybrané kapitoly z eseje). In: Romboid, Asociácia organizácií spisovatelov Slovenska, Bratislava. . 2001, roč. XXXVI, s. 28-40. ISSN 0231-6714.
Kalnická, Z. posudek na dizertační práci Zkušenost tří samot. 2001.
Kalnická, Z. Water. In: Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 97-184. ISBN 80-7042-588-1.
Kalnická, Z. Water, Woman and Seduction. In: XV. světový estetický kongres . Makuhari. 2001.
Kalnická, Z. Water, Woman and Seduction. In: Abstracts - XV. International Congress of Aesthetics.
Kalnická, Z. Water, Woman and Seduction. In: Great Book of Aesthetics. CD ROOM. ISBN 4-9901701-05.
Kalnická, Z. Obrazy vody a ženy. In: Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2000. s. 38-54. ISBN 80-223-1429-3.
Kalnická, Z. Woda, kobieta i uwodzenie (w filozofii i sztuce). Kultura wsposlczesna. Teoria - intepretacje - kritika, Wydanie specjalne: Estetyka (im)materii. 2000, s. 30-41. ISSN 1230-4808.
Kalnická, Z. Žena, voda a svádění (ve filozofii a umění). In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 41-58. ISBN 80-7042-564-4.
Kalnická, Z. Aesthetics of John Dewey and Its Impact on American Art. In: mezinárodní konference Philosophy, Democracy and Art in the works of John Dewey. Cortland. 1999.
Kalnická, Z. Feministická reinterpretace psychoanalytické interpretace umění. Estetika. 1999, s. 41-48. ISSN 0014-1297.
Kalnická, Z. Hegel a Brunovský. Filozofia. 1999, s. 390-403. ISSN 0046-385X.
Kalnická, Z. a Geller, J. Mysel a rod. In: Problém mentálneho. Filozoficko-psychologické štúdie. 1. vyd. Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 1999. CD ROOM. ISBN 80-900981-5-0.
Kalnická, Z. Obrazy vody a ženy. In: mezinárodní seminář na téma Rodová identita. Bratislava. 1999.
Kalnická, Z. Zamyšlení nad "ženským osudem". In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Filozofie, psychologie, sociologie . Ostrava: Filozofická fakulta ostravské univerzity, 1999. Filozofická fakulta ostravské univerzity, 1999. s. 71-75. ISBN 80-7042-544-X.
Kalnická, Z. Filozofické poradenstvo ve svete. Filozofia. 1998, roč. 45, s. 710-712. ISSN 0046-385X.
Kalnická, Z. Images of Water and Femininity. In: XIV. světový estetický kongres Philosophy and Aesthetics. Ljubljana. 1998.
Kalnická, Z. Metaphors of Water in Philosophical Texts. In: XIV. světový estetický kongres . Ljubljana. 1998.
Kalnická, Z. Metaphors of Water in Philosophical Texts. In: International Congress of Aesthetics: Abstracts - XIV. International Congress of Aesthetics 1998-09-01 . Ljubljana, Slovinsko: International Congress of Aesthetics, 1998. International Congress of Aesthetics, 1998. s. 13-18.
Kalnická, Z. Obrazy vody ve filozofických textech a umění. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie; sociologie; psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. s. 67-87. ISBN 80-7042-512-1.
Kalnická, Z. Performing Gender. In: Aspekt: Aspekt . Bratislava: Gender Studies, 1998. Gender Studies, 1998. s. 273-278. ISBN 80-85549-05-0.
Kalnická, Z. Performing Gender. In: Rozhovory Aspektu z rokov 1993 - 1998. 1. vyd. Bratislava: Aspekt, 1998. s. 273-278. ISBN 80-85549-05-0.
Kalnická, Z. The Ontological Status of an Artwork. In: Pedagogická akademie Eger, Maďarsko: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis . Eger, Maďarsko: Pedagogická akademie Eger, 1998. Pedagogická akademie Eger, 1998. s. 69-77. ISBN 1216-5980.
Kalnická, Z. William James: Pragmatizmus a zdravý rozum, Pragmatistická koncepcia pravdy, Pragmatizmus a humanizmus, Pragmatizmus a náboženstvo. In: Pragmatizmus, Malá antológia filozofie XX. storočia, F. Mihina, E. Višňovský (eds.) . 1998.
Kalnická, Z. Človek v súčasných duchovných premenách . 1997.
Kalnická, Z. Lynda Nead: Rámovanie ženského tela . 1997.
Kalnická, Z. Paul Ricoeur: Teória interpretácie. Diskurz a prebytok významu. 1997.
Kalnická, Z. Performing Gender (informace o obsahu kurzu Performing Gender na CEU v Budapešti, 30. 6. - 11. 7. 1997 a rozhovor s vedoucí kurzu Kim Lane Scheppele). Aspekt. 1997, s. 275-277.
Kalnická, Z. Tomáš Garrigue Masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě. In: Uniwersytet Opolski: Dzialalnosc spoleczno-narodowa i polityczna kobiet 1996-04-25 . Opole: Universytet Opolski, 1997. Universytet Opolski, 1997. s. 247-252. ISBN 83-86708-44-1.
Kalnická, Z. Výtvarníčky na Dňoch Aspektu. Aspekt. 1997, roč. 5, s. 98-102. ISSN 1017-8279.
Kalnická, Z. Giles Gunn: Multikulturalizmus, smútok a Ameriky: K novej pragmatike transverzálnej a multikulurálnej kritiky. 1996.
Kalnická, Z. John Dewey: Caput mortuum anebo nové paradigma estetiky?. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, psychologie, sociologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 5-20. ISBN 80-7042-449-4.
Kalnická, Z. Judith Butler: Ťažkosti s rodom. 1996.
Kalnická, Z. The Feminist Reintepretation of the Psychonalytical Interpretation of Art: Shakespeare´s King Lear. In: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě: Science an Philosophy in Shaping Modern European Culture . Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1996. Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1996. s. 91-96. ISBN 80-967206-5-1.
Kalnická, Z. The Feminist Reinterpretation of te Psychoanalytical Interpretation of Art: Shakespear´s King Lear. In: International Association for Aesthetics: Aesthetics for the Future . Krakow: Jagelonská univerzita Krakov, Polsko, 1996. Jagelonská univerzita Krakov, Polsko, 1996. s. 73-80.
Kalnická, Z. Tomáš Garrigue masaryk a ženské hnutí v Čechách a na Moravě. In: Dzialalnosc spoleczno-narodowa a polityczna kobiet na Gornym Slasku v XX wieku . Opole. 1996.
Kalnická, Z. An Aesthetic Experience - the Transgression of Theory and Practice. In: XIII.světový estetický kongres Aesthetics in Practice. Lahti. 1995.
Kalnická, Z. An Aesthetics Experience - the Transgression of Theory and Practice. In: International Congress of Aesthetics: Abstracts - XIII. International Congress of Aesthetics: Aesthetics in Practice 1995-08-01 . Lahti, Finsko: International Congress of Aesthetics, 1995. International Congress of Aesthetics, 1995. s. 306-306.
Kalnická, Z. Dynamic Self-Identification: The Case of Cindy Sherman. In: mezinárodní konference Photography-Selfidentity-Woman. Bratislava. 1995.
Kalnická, Z. Estetika na Filozofickej fakulte UK a jej miesto v kontexte vývoja slovenskej kultúry, vedy a vzdelanosti. In: Univerzita Komenského: Univerzita Komenského a vysokoškolská edukácia - minulosť, prítomnosť, budúcnosť . Bratislava: Univerzita Komenského, 1995. Univerzita Komenského, 1995. s. 112-115. ISBN 80-223-0880-3.
Kalnická, Z. Feminismus. Feminismus, spoluautorka: Z. Kiczková [Rozhlasová relace].. Ragtime, Bratislava. 1995.
Kalnická, Z. Institute for Human Sciences. 1995.
Kalnická, Z. Inštitucionálna koncpecia umenia Georga Dickieho. Text. 1995, s. 56-65. ISSN 1335-0358.
Kalnická, Z. Reality as Interpretation?. In: mezinárodn konference The End of Reality?. Bratislava. 1995.
Kalnická, Z. The Feminist Reintepretation of the Psychanalytical Interpretation of Art: Shakespeare: King Lear . In: Fourth International Conference on Aesthetics. Krakov. 1995.
Kalnická, Z. The Problem of Interpretation in the Context of Pragmatism. In: Filozofická fakulta univerzity Komenského: Science and Philosophy in Shaping Modern European Culture III . Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1995. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1995. s. 17-23.
Kalnická, Z. Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler, Christine Brooke-Rose: Interpretácia a nadinterpretácia . 1995.
Kalnická, Z. Bohdan Dziemidok: Je filozofická teória umenia možná a potrebná? Antiesencializmus v americkej filozofii umenia . 1994.
Kalnická, Z. Evelyn fox Keller: Dynamická autonómia: objekty jako subjekty; Dynamická objektivita: láska, moc a poznanie. In: Štyri pohĺady do feministickej filozofie . 1994.
Kalnická, Z. Herbert Hrachovec: Fotosémantika . 1994.
Kalnická, Z. Charles Jencks: Postmoderna a neskorá moderna - základné definície . 1994.
Kalnická, Z. Ontological Status of an Artwork. In: mezinárodní konference pořádaná British Society of Aesthetics. Londýn. 1994.
Kalnická, Z. Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies. In: mezinárodní konference Science and Philosophy Shaping Modern European Culture II.. Bratislava. 1994.
Kalnická, Z. Paul Ricoeur and John Dewey: Convergencies and Divergencies. In: Filozofická fakulta Univerzity Komenského: Science and Philosophy in Shapeing Modern European Culture I - II . Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1994. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1994. s. 287-292.
Kalnická, Z. Reality as Interpretation. In: Filozofická fakulta Univerzity Komenského: The End of Reality? . Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1994. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1994. s. 31-37. ISBN 80-967206-1-9.
Kalnická, Z. Sol LeWitt: Poznámky o konceptuálnom umení . 1994.
Kalnická, Z. A mualkotás ontológiai státusa. Kalligram. 1993, s. 26-31.
Kalnická, Z. Koncepty estetickej skúsenosti vo filozoficko-estetickom diskurze 20. storočia. 1993.
Kalnická, Z. Niektorí predstavitelia súčasnej kanadskej estetiky. Zpráva o řešení úlohy fakultního vědeckého výzkumu. 1993.
Kalnická, Z. Prednosti a záludnosti typologizácie (B. Dziemidok:Sztuka, wartości, emocje, Warszawa 1992). časopis Text. 1993, s. 52-59.
Kalnická, Z. Angloamerická, nemecká, francúzská a talianska estetika 70. - 80. rokoc 20. storočia. 1992.
Kalnická, Z. Filozoficko-estetická koncepcia Johna Deweya. In: cyklus přednášek pořádaných Katedrou kultúrnych a sociálnych študíí Pedagogickej fakulty UK . Bratislava. 1992.
Kalnická, Z. Ontologický status umeleckého diela. In: Filozofická fakulta Univerzity Komenského: Česko-slovenský štrukturalizmus a Viedenský scientizmus . Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1992. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1992. s. 74-82.
Kalnická, Z. Concerning Some Conceptions od Aesthetics in Contemporary Aesthetics. Musaica. 1991, s. 43-56. ISSN 80-08-01519-5.
Kalnická, Z. Die Philosophisch-ästhetische Konzeption Maurice Merleau-Pontys. Musaica. 1991, s. 3-18. ISSN 80-08-01400-9.
Kalnická, Z. Hermeneutical Assumptions of Receptive Aesthetics. Musaica. 1991, s. 26-31. ISSN 80-08-01519-5.
Kalnická, Z. Isaiah Berlin: Dva pojmy slobody. In: F. Gál, F. Novosad (ed.): O slobode a spravodlivosti . 1991.
Kalnická, Z. Niektoré tendencie súčasnej americkej estetiky . In: cyklus přednášek pořádaný Estetickou sekciou Umenovednej spoločnosti SAV. Bratislava. 1991.
Kalnická, Z. The Content of Aesthetic Experience by John Dewey. Musaica. 1990, s. 45-64. ISSN 80-08-00490-8.
Kalnická, Z. Kritická analýza niektorých súčasných výtvarno-estetických koncepcí. Bratislava: Slovenský fond výtvarných umení, 1989. 70 s.
Kalnická, Z. Wartosci estetyczne. 1989.
Kalnická, Z. Estetika vokol nás. estetika, krása a umění [Rozhlasová relace].. Československý rozhlas na Slovensku, Bratislava. 1988.
Kalnická, Z. Estetika vokol nás. estetika, krása a umění [Rozhlasová relace].. Československý rozhlas na Slovensku, Bratislava. 1988.
Kalnická, Z. Lekcii po istorii estetiki, kniha 3, část 2. 1988.
Kalnická, Z. Na zakrecie od sztuki do po-sztuki. 1988.
Kalnická, Z. Kritická analýza fenomenologickej línie v estetike z aspektu chápania estetickej skúsenosti . 1987.
Kalnická, Z. Vkus a krása okolo nás. vkus a krása [Rozhlasová relace].. Československý rozhlas na Slovensku, Bratislava. 1987.
Kalnická, Z. Vkus a krása okolo nás. vkus a krása [Rozhlasová relace].. Československý rozhlas na Slovensku, Bratislava. 1987.
Kalnická, Z. Vkus a krása okolo nás. vkus a krása [Rozhlasová relace].. Československý rozhlas na Slovensku, Bratislava. 1987.
Kalnická, Z. Vkus a krása okolo nás. vkus a krása [Rozhlasová relace].. Československý rozhlas na Slovensku, Bratislava. 1987.
Kalnická, Z. Vkus a krása okolo nás. vkus a krása [Rozhlasová relace].. Československý rozhlas na Slovensku, Bratislava. 1987.
Kalnická, Z. Vkus a krása okolo nás. vkus a krása [Rozhlasová relace].. Československý rozhlas na Slovensku, Bratislava. 1987.
Kalnická, Z. Dzieje szesciu pojec. 1985.
Kalnická, Z. Fenomenologické poňatie hudobného diela u Romana Ingardena. In: Sympózium mladých muzikológov. Bratislava. 1982.
Kalnická, Z. Sprawy ludzkie. 1982.


AuthorTitleType of thesisYear
Kalitová KristinaThe Theory of Social Justice in the Age of GlobalizationDoctoral thesis 2018 
Ruth DavidThe Philosopher as PoetMaster's thesis 2019 
Brožová NikolaKarel Čapek ? between art and philosophyMaster's thesis 2018 
Hronovský MichalCzech philosophy and feminism in the last century or life on the edge.Master's thesis 2018 
Zubatá VendulaWoman as Image, Images of WomanMaster's thesis 2016 
Křížková IvanaUnknown territory of the Czechoslovak philosophy: Mária ŠtechováMaster's thesis 2015 
Černajová VladimíraThe current presentation of the female body and its cultural and philosophical contextMaster's thesis 2014 
Šurkala MarekIdea of Humanity in Documentary PhotographyMaster's thesis 2014 
Hrabec TomášSearching for Archetypes in Works of Jáchym TopolMaster's thesis 2013 
Stejskalová KateřinaWorks of Lucie Lomová by gender aspectMaster's thesis 2013 
Vašková MartinaInterpretation in 20th. Century. Feminist interpretation of The Taming of the Shrew.Master's thesis 2013 
Kočicová ZuzanaThe Philosophical Relationship of J. P. Sartre and S. de BeauvoirMaster's thesis 2012 
Basovníková PetraPhilosophical Partnership of Simone deBeauvoir and Jean-Paul Sartre.Master's thesis 2011 
Bruštíková Špidlová MartinaPhilosophy of Simone WeilMaster's thesis 2011 
Krochmalný OndřejDust on the ruins (historical image, estethics of melancholy and metaphore in the work of Walter Benjamin)Master's thesis 2011 
Škrobánková KristinaMotherhood; To be a woman means to be a mother?Master's thesis 2011 
Kachlíková TerezaJiřina Popelová - Significant Personality of Czech PhilosophyMaster's thesis 2010 
Kalitová KristinaNancy Fraser´s theory of global justiceMaster's thesis 2010 
Lazecká ZuzanaWitch Processes on Jesenicko and Šumpersko (Gendrer Aspect)Master's thesis 2010 
Nováková HanaAlbína Dratvova, the first czech philosopherMaster's thesis 2010 
Řeháková AndreaGender aspects in work of Virginia WoolfMaster's thesis 2010 
Benešová Jana Some aspects of witch-hunting in the worldMaster's thesis 2008 
Ticháčková ZuzanaPhilosophical text and metaphor at Anna PammrovaMaster's thesis 2008 
Pavelec RostislavPornography: definition, historical development and contemporary discussionBachelor's thesis 2018 
Grznárová MartinaKarel Teige and his conceptionsBachelor's thesis 2015 
Hronovský MichalDefending Women´s Rights in the Age of EnlightenmentBachelor's thesis 2015 
Kaplanová IvetaPhilosophical counselingBachelor's thesis 2012 
Žurková ŽanetaPhilosophers Jiřina Popelová and Josef Tvrdý: Philosophy of HistoryBachelor's thesis 2012 
Matyščáková JanaDomestic violence against woman and non-profit organizationsBachelor's thesis 2011 
Dubšíková MichaelaWomen´s Movement in England at the Beginning of the 20th centuryBachelor's thesis 2009 
Hradilíková MonikaThe women in Parliament in Czech countries - the historical evolutionBachelor's thesis 2009 
Maralíková BlankaConcept of the beauty in antiqueBachelor's thesis 2009 
Basovníková PetraThe home violence upon womenBachelor's thesis 2008 
Řeháková AndreaPhenomenon of violationBachelor's thesis 2008 


Výzkumný pobyt - stínování výuky, Univerzita v Oslo, Centrum pro genderový výzkum
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period4/2016 - 4/2016
ProviderOstatní projekty EU
Statefinished
Situovaná věda: filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The mass media in the region
Main solverprof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
Period1/1995 - 12/1997
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub