UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Philosophy

Vladimír Šiler

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:ThLic. Vladimír Šiler, Dr.
Room, floor, building: D 305, Building D
Position:
Research interests and teaching:ethics, applied ethics, professional ethics
Department/ Faculty: Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1820
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Naldoniová, L. a Šiler, V. Banalita zla. Ostrava: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. 2019.
Naldoniová, L. a Šiler, V. Láska v digitálním věku. Hlučín: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín. 2019.
Šiler, V. Divákem i hercem na postmoderní scéně. Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně. 2017, roč. 20, s. 145-145. ISSN 1212-1371.
Etický kontext sociálního podnikání. In: Sociální podnikání. Krnov: Klastr sociálních inovací SINEC. 2017.
Etika služby a péče. In: Etika v sociálních službách pro lidi bez domova. Ostrava: Armáda spásy ČR. 2017.
Chudoba s otazníky. In: Chudoba v nás a kolem nás. Ostrava: Charita Ostrava, Armáda spásy ČR a Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity. 2017.
Šiler, V. a LOCHMANOVÁ, K. Paradoxy pohybu. In: Noc vědců. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Naldoniová, L. a Šiler, V. Platonická láska k přírodě a epikurejské zahrádkaření. In: Studentská Národní platforma na Palkovických Hůrkách. International Student Clubs. Palkovické Hůrky. 2017.
Šiler, V. Prostor pro spiritualitu. Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně. 2017, roč. 20, č. 1, s. 123-125. ISSN 1212-1371.
Šiler, V. Prostor pro spiritualitu ve zdravotních a sociálních službách. In: Současná česká náboženská scéna ? Dvacet let časopisu Dingir. Praha: Časopis Dingir a Husitská teologická fakulta UK. 2017.
Šiler, V. Religiozita a spiritualita ve zdravotních a sociálních službách. 2017.
Spiritualita v sociálních službách. In: Konference pracovníků v sociálních službách. Krnov: Městský úřad Krnov. 2017.
500 let Lutherovy reformace. 2017.
LOCHMANOVÁ, K. a Šiler, V. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 2016.
LOCHMANOVÁ, K. a Šiler, V. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 2016.
Petrů, M., Šiler, V., Nejeschleba, T., Kuře, J., Payne, J., Drozenová, W. a Sláma, O. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. 290 s. ISBN 978-80-7387-972-3.
Šiler, V. Dějiny české servility. LaCultura. 2014, ISSN 1804-0144.
Šiler, V., Kovář, J., Peřinková, M. a Špatenková, N. Hřbitov jako postsekulární prostor. In: Hřbitov jako veřejný prostor. Praha: Gasset, 2014. s. 82-93. ISBN 978-80-87079-44-7.
Šiler, V. Proměny ekologického myšlení. In: Mír s planetou. Vsertín: Město Vsetín a Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy. 2014.
Šiler, V. Přízrak něžného ekofašismu. In: lok expertů humanitní environmentalistiky. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. 2014.
Šiler, V. Žité umění Dity Pepe. LaCultura. 2014, ISSN 1804-0144.
Šiler, V. Antonín Gavlas - Světelná znamení [Úvodní slovo]. Nový Jičín. Nová galerie, Žerotínský zámek. 2013.
Šiler, V. Antonín Gavlas - Světelná znamení. LaCultura.cz. 2013, s. 1-1. ISSN 1804-0144.
Šiler, V. Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Šiler, V. Sakrálno ve městě. In: Architektura v perspektivě 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. 2013.
Šiler, V. Sakrálno ve městě. In: Architektura v perspektivě 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013. s. 21-26. ISBN 978-80-248-3148-0.
Šiler, V. Tabuizace ve vědě. In: Limity vědeckého poznání. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. s. 225-244. ISBN 978-80-7464-458-0.
Šiler, V. Tíseň ve městě. In: Město a příroda. Praha: Ústav estetiky a dějin umění FF JU České Budějovice; Katedra estetiky FF UK Praha; Katedra environmentálních studií FSS MU Brno; Společnost pro estetiku při RVS ČR.. 2013.
Šiler, V. Antonín Gavlas - Levitace [Úvodní slovo]. Ostrava. Slezskoostravská galerie. 2012.
Šiler, V. Ars vivendi - ars moriendi, czyli o sztuce zycia a sztuce umierania. In: Filozofia medycyny w Czechach a na Slowacji. 1. vyd. Poznan: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 2012. s. 221-229. ISBN 978-83-7597-191-0.
Šiler, V. Bytostný vegetarián, nebo bytostný masožravec?: Rozprava o podivínství druhu homo sapiens napříč kulurami a staletími.. In: Neber zvíře do úst. Brno: Tribun EU, 2012. s. 23-41. ISBN 978-80-263-0215-5.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Šiler, V. Identiteta, integriteta, religioznost, duhovnost v današnji Evropi. Apokalipsa. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 43-51. ISSN 1318-3680.
Šiler, V. Narativní etika. In: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Šiler, V. Narativní etika. In: Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2012. s. 335-357. ISBN 978-80-7464-161-9.
Šiler, V. Nebe nad Ostravou. Protimluv. 2012, s. 5-6. ISSN 1802-0321.
Šiler, V. Identita, integrita, religiozita, spiritualita v dnešní Evropě. In: Sympozium Miklavža Ocepka. Ljubljana, Slovinsko: Apokalipsa, časopis a nakladatelství. 2011.
Šiler, V. Jiný pohled. Výstava instalací absolventů sochařského ateliéru Jana Ambrůze z FaVU VUT v Brně. [Úvodní slovo]. Ostrava. Důl Michal. 2011.
Šiler, V. Ľubov Vladyková a kol. Kontextuálne východiská lekárskej etiky.. 2011.
Šiler, V. Stanislav Krejčí: Mysl plná jassu. [Úvodní slovo]. Ostrava. Galerie Mlejn. 2011.
Šiler, V. Strategická rozvaha poskytovatele sociálních služeb. In: Nová sociální rizika. Ostrava: Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, Česká asociace pečovatelské služby, Asociace krajů ČR. 2011.
Šiler, V. Ars vivendi - Ars moriendi aneb Umění žít a umění zemřít. In: Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: Dům techniky Ostrava. 2010.
Šiler, V. Filozofie a etika pro sociální práci. 2010.
Šiler, V. Filozofie a feminizmus. 2010.
Šiler, V. Chiméra Huong Thanh. Protimluv, Revue pro kulturu. 2010, s. 20-21. ISSN 1802-0321.
Šiler, V. Křižovatky antropologie - změny paradigmat, 1. díl.. 2010.
Šiler, V. Lenka Naldoniová - Erós a jeho metafory. 2010.
Šiler, V. Mýtus akademické svobody. Dingir. 2010, roč. 13, s. 56-57. ISSN 1212-1371.
Šiler, V. Ostrava - Plzeň: 5:6. Protimluv, Revue pro kulturu. 2010, s. 47-47. ISSN 1802-0321.
Šiler, V. Stanislav Krejčí: Pocta Jazzové sekci [Úvodní slovo]. Ostrava. Slezskoostravský hrad. 2010.
Šiler, V. Svobodné myšlení na akademické půdě v otevřené společnosti. In: Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás. Praha: Religionistický časopis Dingir a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy. 2010.
Šiler, V. Vladimír Jaromír Horák: Když ještě po světě chodil Mikuláš s čertem a Nickel s Krampusem.... 2010.
Šiler, V. Pavla Zdražilová: Jednoduše. Koncept [Úvodní slovo]. Ostrava. Gaudeamus. 2009.
Šiler, V. Politická etika. Politická etika [Televizní relace].. Česká televize - ČT 24. 2008.
Šiler, V. Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání. 2008.
Šiler, V. Etika. 2007.
Šiler, V. Mezináboženský dialog. 2007.
Šiler, V. Moderní teologie. 2007.
Šiler, V. Orientální filozofie. 2007.
Šiler, V. Praktická etika pro pedagogy. 2007.
Šiler, V. Religionistika. 2007.
Šiler, V. Etika v neziskových organizacích. 2006.
Šiler, V. Filozofie a dějiny filozofie. 2005.
Šiler, V. Sociologie pro nesociology. 2005.
Šiler, V. Středověké myšlení. 2005.
Šiler, V. Světová náboženství: Úvod do problematiky. 2005.
Šiler, V. V reklamě dostává etika na frak.. Marketing Magazine. 2005, č. 11, s. 24-27. ISSN 1211-7315.
Šiler, V. Etika veřejné služby. 2004.
Šiler, V. Globální problémy. 2004.
Šiler, V. Hledání středu. Světová náboženství v původních textech. 2004.
Šiler, V. Kráska a zvíře. Podněty pro ekologickou výchovu.. Bedrník. Časopis pro ekogramotnost.. 2004, roč. 2, č. 8, s. 25-27.
Šiler, V. Paul Tillich: Technické město jako symbol.. 2004.
Šiler, V. Planeta Země - články s religionistickou tématikou. 53 článků ročně.. 2004.
Šiler, V. Posudek na projekt:Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád přislušníků skupin z odlišných sociokulturních prostředí a formulace strategií k jejich překonávání. 2004.
Šiler, V. Profesní etika ve veřejné správě. 2004.
Šiler, V. Co nového o Novém věku. Dingir. 2003, roč. 6, č. 2, s. 52-53. ISSN 1212-1371.
Šiler, V. K pluralitě edukačních cest. 2003.
Šiler, V. a Lednický, V. Zdeněk Vojtíšek:Současná náboženská scéna v české republice. 2003.
Šiler, V. Napište si svoji knihovnu. 2002.
Šiler, V. Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu. In: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Filozofická fakulta ostravské univerzity, 2002. Filozofická fakulta ostravské univerzity, 2002. s. 219-225. ISBN 80-7042-614-4.
Šiler, V. Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu (aneb o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru). 2002.
Šiler, V. Filozofie. 2001.
Šiler, V. Módní filozofické směry - orientální filozofie. 2001.
Šiler, V. Křesťanské ars moriendi. In: Krásná smrt: Krásná smrt 1997-11-07 Praha. Praha: Ekumenické akademie Praha, 2000. Ekumenické akademie Praha, 2000. s. 13-17.
Šiler, V. Multikulturní sexualita. Dingir. 2000, č. 1, s. 24-25. ISSN 1212-1371.
Šiler, V. Povýšení člověka nad zvířata. Tvar. 2000, s. 4-5. ISSN 0862-657X.
Šiler, V. Povýšení člověka nad zvířata. In: Ochrana zvířat: Ochrana zvířat 1999-11-10 Praha. Praha: Ekumenická akademie, 2000. Ekumenická akademie, 2000. s. 13-17.
Šiler, V. Připravuje škola na život?. Tvar. 2000, s. 1-2. ISSN 0862-657X.
Šiler, V. Studijní program dalšího vzdělávání učitelů občanské výchovy na 2. stupni ZŠ zaměřený na získání certifikátu. 2000.
Šiler, V. Vybrané kapitoly z etiky pro pedagogy. 2000.
Šiler, V. Paul Tillich a jeho exitenciální zkušenost. In: Hranice a pohraničí: Hranice a pohraničí 1999-05-04 . Ostrava: PdF Ou a VŠ-TU, 1999. PdF Ou a VŠ-TU, 1999. s. 96-99. ISBN 80-7042-154-1.
Šiler, V. Vybrané kapitoly z etiky pro žurnalisty: Etika reklamy. 1999.
Šiler, V. Vztah člověka a zvířete z pohledu etiky a religionistiky. In: Zvíře jako partner a průvodce člověka: Zvíře jako partner a průvodce člověka 1997-09-12 . Praha: Ekumenická akademie Praha, 1999. Ekumenická akademie Praha, 1999. s. 27-33.
Šiler, V. Diplomovou práci lze opsat třeba z internetu. Lidové noviny, 17. 7. 1998. 1998, s. 5-5. ISSN 0862-5921.
Šiler, V. Fenomenologie cizího. In: Multikulturální společnost - soužití a konflikty: Multikulturální společnost 1998-03-18 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 7-11.
Šiler, V. Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice. 1998.
Šiler, V. Profesionál jako loutka. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 55-66. ISBN 80-7042-512-1.
Šiler, V. (Ne)smiřitelnost smrti. Landek. 1997, s. 21-22.
Šiler, V. Protestantské církve v ČR. 1997.
Šiler, V. Zavinilo ekologickou krizi křesťanství?. 1997.
Šiler, V. Co je to New Age. 1996.
Šiler, V. Etika ochrany zvířat. 1996.
Šiler, V. Etika reklamy. 1996.
Šiler, V. Praúzkost a pradůvěra. In: Gemma, 1996, č. 1, str. 3 - 5. 1996.
Šiler, V. Profesní etika pedagogů v podmínkách privatizace školství. In: Etika a dnešek: Etika a dnešek 1995-02-10 . Brno: Masarykova univerzita, 1996. Masarykova univerzita, 1996. s. 93-96. ISBN 80-9067-301-1.
Šiler, V. Schellingovské kořeny hnutí New Age. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, psychologie, sociologie . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996. s. 21-28. ISBN 80-7042-449-4.
Šiler, V. Triadická a holistická etika. In: Etika a dnešek: Etika a dnešek 1995-02-10 . Brno: Masarykova univerzita, 1996. Masarykova univerzita, 1996. s. 41-43. ISBN 80-9673-010-1.
Šiler, V. Církevní liturgický rok, 2 díly. 1995.
Šiler, V. Člověk v krizové situaci. Série besed s odborníky z oboru psychologie,psychiatrie, sociální práce a pastorační péče. Možnosti veřejných, soukromých a církevních zařízení při řešení problémů lidí, kteří se ocitli v krizových životních situacích [Televizní relace].. TV Kabel plus. 1995.
Šiler, V. Eutanazie. Diskuse s odborníky různých oborů o eutanazii [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Praha. 1995.
Šiler, V. Feminismus. Diskusní pořad s feministkou Evou Hauserovou. Feminismus v Čechách [Televizní relace].. TV Kabel plus. 1995.
Šiler, V. Teologické a filozofické sondy do prehistorie hnutí New Age. 1995.
Šiler, V. Zrod integrálního vědomí. In: Gemma, 1995, č. 4-5, str. 11 - 12. 1995.
Šiler, V. Místo víry ve vědeckém myšlení. Gemma. 1994, roč. 2, s. 25-27. ISSN 1210-0749.
Šiler, V. Otázka po Bohu na konci novověku. Gemma. 1994, s. 4-6. ISSN neuevdeno.
Šiler, V. Paradigma fantazie. In: Gemma, 1994, č. 1, str. 7 - 8. 1994.
Šiler, V. Vlastenectví a nacionalismus. Role husitství a národního probuzení v 19. století pro ideu národa ve 20. století [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Praha. 1994.
Šiler, V. Hildegarda z Bingenu - módní světice. Aktualizace středověku [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 1993.
Šiler, V. Na co potřebujeme filozofii?. Filozofické vzdělání politiků. Místo filozofie ve výuce společenských věd na gymnáziích [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 1993.
Šiler, V. Nábožensko-etický rozměr výchovy. In: Kol.: Pedagogika I., str. 87 - 97. 1993.
Šiler, V. O aktuálnosti orientální filozofie, 2 díly. 1993.
Šiler, V. Univerzita třetího věku. Celoživotní vzdělávání. Gerontologické paradigma výchovy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 1993.
Šiler, V. České církevní dějiny. 1992.
Šiler, V. Dějiny náboženství. 1991.
Šiler, V. Filozofické směry 19. a 20. století. 1991.


AuthorTitleType of thesisYear
Svobodová HanaUrbanism and philosophyMaster's thesis  
Durďák JaroslavContemporary state of the Czech political theatreMaster's thesis 2019 
Szturcová AnetaThe purpose of workMaster's thesis 2019 
Kucharíková KristýnaDispute concerning bullfightingMaster's thesis 2018 
Michlová BarboraMoral qualities of the artist, his work and his influence in modern society. Questions and problemsMaster's thesis 2018 
Vahyla JiříDisinformation and disinformation entitiesMaster's thesis 2018 
Snopek TomášSlivovitz - the Moravian totemMaster's thesis 2017 
Pištěková DenisaLandscape and Spirit? Genius Loci - The Spectre of EcofascismMaster's thesis 2016 
Škrobánková JolanaNew Appearance of Work and JobsMaster's thesis 2016 
Formáčková ZdislavaSocial networks problemMaster's thesis 2014 
Koňaříková BarboraFeminist Interpretation of ArchitectureMaster's thesis 2014 
Lukášová KateřinaReconciliation and ForgivenessMaster's thesis 2012 
Ostrá PetraPatriarchal and matriarchal image of GodMaster's thesis 2012 
Žurková VeronikaEthics in the work of a historianMaster's thesis 2012 
Chrubasíková SabinaEMO - Romantic HeroMaster's thesis 2010 
Cigánová PavlaWomen Mystics in the Middle AgesMaster's thesis 2009 
Hlisnikovský ZdeněkOccult and philosophic-politics background of national socialismMaster's thesis 2009 
Lánská TáňaPostmodern SaintMaster's thesis 2009 
Murínová JanaAltruism - egoismMaster's thesis 2009 
Fialová JanaAnimal RightsMaster's thesis 2008 
Juřinová KristýnaTransformations of funereal tradition in Czech republicMaster's thesis 2008 
Kapnobulosová ŽanetaFood as an existentialistic problemMaster's thesis 2008 
Mundierová IvetaBeauty and goodness - ethics and aestheticsMaster's thesis 2008 
Očková JúliaPolitical correctnessMaster's thesis 2008 
Pracná Veronika Safety versus freedomMaster's thesis 2008 
Suchánková LenkaTattoos from the religious-philosophical point of viewMaster's thesis 2008 
Vávrová Španihelová KláraAntiquity of advertisingMaster's thesis 2008 
Voznicová LenkaThe narrative ethicsMaster's thesis 2008 
Boháčová DarinaWestern science - oriental wisdomMaster's thesis 2007 
Cieślarová BarboraEducational System As an Instrument of Social EquityMaster's thesis 2007 
Navrátilová EvaStiries of crosses and chapels from region of Velká BítešMaster's thesis 2007 
Návratová LenkaEcofeminismMaster's thesis 2007 
Podolská KláraThe Celebration of PopstarsMaster's thesis 2007 
Slaná EvaCelebration of popstarsMaster's thesis 2007 
Pírková EvaThe person of Dalai lamaMaster's thesis 2006 
Špuková LenkaThe demographic crisis-immigrationMaster's thesis 2006 
Vaňková LenkaOrganizations dealing with the protection of animals in the Czech RepublicMaster's thesis 2006 
Varyš BohdanPrestiž povolání v dnešní české společnostiMaster's thesis 2006 
Hrubeš RadimEthical and logical dimension of eristicsMaster's thesis 2005 
Kliková HanaAge-discrimination in the employmentMaster's thesis 2005 
Mikulová PetraEthics in reality showBachelor's thesis  
Burkertová LucieErotic capitalBachelor's thesis 2019 
Kožušník AlexandrPhilosopy of Karel ČapekBachelor's thesis 2019 
Strnadová LenkaEcofeminism and Ecotheology in Czech RepublicBachelor's thesis 2019 
Tabach OndřejSpecific ethical issues of internet communicationBachelor's thesis 2019 
Antončíková VeronikaSituation of divorced in Roman catholic churchBachelor's thesis 2018 
Benešová KláraNonverbal communication as weaponBachelor's thesis 2018 
Drösslerová KarinaEuthanasia, or palliative care? Czech contemporary ethical discourse.Bachelor's thesis 2018 
Hebnarová MartinaInnerspace: Contribution to phenomenology of spaces of intimacyBachelor's thesis 2018 
Vrtalová LeonaWord as weaponBachelor's thesis 2018 
Zálešáková KarolínaFood as artBachelor's thesis 2018 
Zučková LucieMigration crisis and terrorismBachelor's thesis 2018 
Kopecká MartinaDispute concerning home birthBachelor's thesis 2017 
Provázek RadekAlcohol and professionBachelor's thesis 2017 
Bartošová MichaelaETHICS OF ANIMAL BREEDINGBachelor's thesis 2016 
Boháčová KvětaLanguage as a WaeponBachelor's thesis 2016 
Cimalová IvaArthur Schopenhauer: Ethical way of redemptionBachelor's thesis 2016 
Galičáková AnetaAnimal suffering and the holocaustBachelor's thesis 2016 
Kacerovský JaromírThe Denial of historical TruthBachelor's thesis 2016 
Lukács DanielMuzak - music smogBachelor's thesis 2016 
Mamulová JanaPhilosophy of monument careBachelor's thesis 2016 
Polok RomanOnline marketing ethicsBachelor's thesis 2016 
Alčerová PetraHave rich people moral obligation to the poor?Bachelor's thesis 2015 
Kovařčíková RadkaObesity and discriminationBachelor's thesis 2015 
Novotná LenkaKarviná in transitionBachelor's thesis 2015 
Petr TomášPirates in politicsBachelor's thesis 2015 
Pustówka DominikConcepts of moral education in Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Školoudová AnetaEthics of sportBachelor's thesis 2015 
Barbušinová JulieSex tourismBachelor's thesis 2014 
Barková NelaModelling of modelsBachelor's thesis 2014 
Bednarzová EsterDead centre of the city? Attempts to revive the centre of (Moravian) OstravaBachelor's thesis 2014 
Giecková MartinaStudent cheatingBachelor's thesis 2014 
Jančulová BarboraArchitecture in the postsecular cityBachelor's thesis 2014 
Janíková AlžbětaIntegration of Vietnamese in the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Jesenovská SabinaHippies 45+Bachelor's thesis 2014 
Kisza MarianProperty as robbery?Bachelor's thesis 2014 
Klímek RadimEugenicsBachelor's thesis 2014 
Kovářová JanaConsumer society from Erich Fromm´s perspectiveBachelor's thesis 2014 
Maulerová KatrinLazinessBachelor's thesis 2014 
Prachovská KláraEthics of huntingBachelor's thesis 2014 
Rašovská VilmaDispute over supermarketsBachelor's thesis 2014 
Snopek TomášWhistleblowing in professional ethics and corporate cultureBachelor's thesis 2014 
Spurný JanPirates in parliamentBachelor's thesis 2014 
Škrobánková JolanaEthical tourismBachelor's thesis 2014 
Alčerová PetraHave rich people moral obligation to the poor?Bachelor's thesis 2013 
Kacerovský JaromírThe Denial of historical TruthBachelor's thesis 2013 
Mikesková JanaLove in cyberspaceBachelor's thesis 2013 
Pořická NikolaProfessional ethics of publishers and booksellersBachelor's thesis 2013 
Světlíková NikolaEthics of NeuromarketingBachelor's thesis 2013 
Tomicová VladislavaEthical aspects of the ban on animal residence in institutions such as retirement homes or hospitals.Bachelor's thesis 2013 
Adámek RadovanThe noble person in the conceptions of Confucius and EpictetusBachelor's thesis 2012 
Čierný RadovanEthics in corporate environmentBachelor's thesis 2012 
Darošová MarkétaAdvertisement in schoolsBachelor's thesis 2012 
Formáčková ZdislavaGreen revolution in the townBachelor's thesis 2012 
Janková MarieRave subcultureBachelor's thesis 2012 
Kauer ZdeněkEthics of interpreting and translationBachelor's thesis 2012 
Okapová EliškaRacism as a problemBachelor's thesis 2012 
Pačková Markéta AliceFear in societyBachelor's thesis 2012 
Pavelková JanaMichel Foucault and a question of powerBachelor's thesis 2012 
Potyšová JanaShamanism of expertsBachelor's thesis 2012 
Přikryl AntonínRegulation of the InternetBachelor's thesis 2012 
Szczuková LenkaOffer of jobs and incorporation of handicapped people to the societyBachelor's thesis 2012 
Šurkala MarekPhilosophy of Landscape PhotographyBachelor's thesis 2012 
Čuboková MartinaPolitical correctness and disabled peopleBachelor's thesis 2011 
Danel MiroslavConscienceBachelor's thesis 2011 
Fintesová KateřinaExistentialism of west and eastBachelor's thesis 2011 
Kubínová HanaNoble breeding?Bachelor's thesis 2011 
Nedabýlková AlexandraPolice and journalist´s provocationBachelor's thesis 2011 
Pelegrinová ZuzanaPopularization of Science as Part of Ethos of Scientifical WorkBachelor's thesis 2011 
Podstavková HanaPower and support in helping professionsBachelor's thesis 2011 
Štětinová KláraBarbie semioticsBachelor's thesis 2011 
Vaňková MarieEthos of PhilantropiaBachelor's thesis 2011 
Zámečníková ZuzanaMagic of graphs and statisticsBachelor's thesis 2011 
Ivančáková SabinaMyth of beauty, ideal or real?Bachelor's thesis 2010 
Kupcová BarboraIntegration activities association of disabled people and their friendsBachelor's thesis 2010 
Lichvárová TamaraPhilosophy of the Architecture - Functionalism and Organic ArchitectureBachelor's thesis 2010 
Lukášová KateřinaGod after Auschwitz - Philosophical ReflectionBachelor's thesis 2010 
Mikulová VeronikaKiss in sociocultural contextsBachelor's thesis 2010 
Muroňová KristýnaAnimal cemeteriesBachelor's thesis 2010 
Nguyen Phuong ThaoChelčický todayBachelor's thesis 2010 
Vojtíšek VojtěchMystics of Postmodern TimesBachelor's thesis 2010 
Volný MatějPostmodern philosophical attempts to religion without GodBachelor's thesis 2010 
Waloschková PetraETHICAL ISSUES CONCERNING THE BEGINNING OF LIFEBachelor's thesis 2010 
Antonovová PetraStories of crosses, village chapels and columns of the crucification in Holešov regionBachelor's thesis 2009 
Bernardová AdélaDark music - dark belief?Bachelor's thesis 2009 
Helisová JanaBelief in AstrologyBachelor's thesis 2009 
Humplíková MarcelaEuroregion Cieszyn SilesiaBachelor's thesis 2009 
Kompová IrenaThe Company PhilanthrophyBachelor's thesis 2009 
Kopčaj LukášConfucian ethics and asian managementBachelor's thesis 2009 
Lippová ZuzanaThe integration of social services users to the normal lifeBachelor's thesis 2009 
Malénková ŽanetaCharitable and social advertisingBachelor's thesis 2009 
Minarčíková HanaPOSSIBILITIES OF FURTHER DEVELOPMENT OF EARLY CARE CENTRES FOR NOT ONLY VISUALLY HANDICAPPED CHILDRENBachelor's thesis 2009 
Pavlisková SimonaAlcohol in the advertisingBachelor's thesis 2009 
Štětinová KláraBarbie semioticsBachelor's thesis 2009 
Trvalová KristinaPoundsBachelor's thesis 2009 
Václaviková RadkaThe philanthrophy and the nonprofit sectorBachelor's thesis 2009 
Damcová VeronikaChanges of an eating habits as a sign of the one period of the historyBachelor's thesis 2008 
Hranická VendulaThe ethos and the pathos unasked questionBachelor's thesis 2008 
Jeřábková LenkaImage creating of Maryška civic society by unconventional cultural activitiesBachelor's thesis 2008 
Kalitová KristinaGod is a DJBachelor's thesis 2008 
Kejzlarová HelenaThe leisure time centre for risky and unorganized youth in Vysoké MýtoBachelor's thesis 2008 
Krotká JanaFeud for supermarketBachelor's thesis 2008 
Majtán JiříETHICS IN ACTIVITIES OF RESEARCH ORGANIZATIONSBachelor's thesis 2008 
Němcová PetraEcology in JudaismBachelor's thesis 2008 
Nováčková LucieCorporate imageBachelor's thesis 2008 
Patka FrantišekThe city and the philosophyBachelor's thesis 2008 
Soušková MartinaEnvironmental education, upbringing and enlightenment in region with a view to mothers with small childrenBachelor's thesis 2008 
Števanka DanielFund-raising of Citizens' Assosiation MaryškaBachelor's thesis 2008 
Uhrová DanielaWoman's education on maternity leaveBachelor's thesis 2008 
Vávrová DenisaThe Company PhilanthropyBachelor's thesis 2008 


No record found.

social hub