UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Philosophy

Oldřich Kramoliš

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Room, floor, building: D 302, Building D
Position:
Research interests and teaching:ancient philosophy, Socratic and Platonic philosophy, economics, philosophy and education
Department/ Faculty: Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1826
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Kramoliš, O. Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy ?naturalistické? askeze: . Otroctví jako absence autarkie, eleuterie a ataraxie a důsledek iracionálního chování.. In: Filozofický workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov pod radhoštěm. 2017.
Kramoliš, O. Ekonomická východiska sokratovského ?nevědění?, jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).. In: Filozofický workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. 2017.

All publications

Kramoliš, O. Aristippos - naturalistické a ekonomické aspekty hédonismu: Aristippos - naturalistické a ekonomické aspekty hédonismu. In: O. Kramoliš. Naturalizace filosofie v minulosti a současnosti. vydání první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018, 2018. s. 13-35. ISBN 978-80-7599-028-0.
Kramoliš, O. Sókratés a ekonomie sebezájmu: Sókratés a ekonomie sebezájmu. In: Sókratova ekonomie sebezájmu, workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium. 2018.
Kramoliš, O. Sókratova inspirace pro naturalistické interpretace nevědění: Sókratova inspirace pro naturalistické interpretace nevědění, workshop. In: Sókratovské inspirace, workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. 2018.
Kramoliš, O. Antisthenova "naturální ekonomie". Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.: Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.. Filozofia , Filozofický ústav SAV. 2017, roč. 72, s. 537-547. ISSN 0046-385X.
Kramoliš, O. Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy ?naturalistické? askeze: . Otroctví jako absence autarkie, eleuterie a ataraxie a důsledek iracionálního chování.. In: Filozofický workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov pod radhoštěm. 2017.
Kramoliš, O. Ekonomická východiska sokratovského ?nevědění?, jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).. In: Filozofický workshop. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. 2017.
Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 978-80-7464-831-1.
Kramoliš, O. Platónova pistis a eikasia. In: filozofický workshop - prezentace vysokoškolského studia. Rožnov pod adhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2016.
Kramoliš, O. Sókratovská tolerance ve světle současných "kulturních střetů". In: Filozofický workshop - prezentace vysokoškolského studia. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2016.
Kramoliš, O. Cizincem v každé zemi. Aristippova hédonistická koncepce "zahraničního pobytu".. In: Medzinarodowa konferencje naukowa "Filozof na prowincji". Lubliniec: Akademia Jana Dlugosza w Czestochowie. 2015.
Kramoliš, O. Literární nesmrtelnost, anamnesis a Simonidés. In: Nechte knihy promluvit, úvodní workshop k cyklu přednášek. Rožnov p .R.: Městská knihovna Rožnov p.R. 2015.
Kramoliš, O. Diogenův "ne-kosmologický" rétorický diskurs. In: Kosmologie a antopologie: místa člověka v kosmu. Plzeň: Fakulta filozofická ZČU. 2014.
Kramoliš, O. Eleaté, Sókratés. Nietzsche a sofisté.. In: Filosofický workshop. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm. 2014.
Kramoliš, O. Fysis v kontextu živé přírody [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kramoliš, O. Kierkegaardova interpretace sókratovské ironie. In: filosofický workshop. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2014.
Kramoliš, O. Petr Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí. 2014.
Kramoliš, O. Předfilosofické aspekty tělesnosti a řecké pojetí plnosti bytí. In: Filosofický workshop 2. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2014.
Kramoliš, O. Sókratovské sebepoznání - mít či být?. In: filosofický workshop. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov. 2014.
Kramoliš, O. Aristippos a Mises, hédonistické aspekty praxeologie. In: Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?. Plzeň: Filozofická fakulta. 2013.
Kramoliš, O. Rozum a slast. Sókratovské školy a život ve shodě s přírodou.. In: Filosfický seminář. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov p. R. 2012.
Kramoliš, O. Sókratés. Komplexní či negativní ironie?. In: Filosofický seminář. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium Rožnov p.R. 2012.
Kramoliš, O. Sókratovy paradoxy, víra a dostatečnost ctnosti. In: přednáška. Rožnov pod Radhoštěm: Gymnázium. 2011.
Kramoliš, O. Diogenés šílejícím Sókratem. -Filosofický časopis. 2010, roč. 58, s. 549-565. ISSN 0015-1831.
Otisk, M., Glombíček, P., Hauer, T., Horák, V., Kramoliš, O., Hromek, P., Naldoniová, L. a Horáková Hirschlerov, N. Tradice a modernost: Perspektivy dialogu. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2010. Spisy FF OU. 134 s. ISBN 978-80-7368-788-5.
Kramoliš, O. Dvě poznámky k Mahoneyho platónské ekologii. In: Sborník prací FF OU číslo 235/2OO7 Philosophica, Sociologica/Psychologica. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 157-159. ISBN 978-8-7368-321-4.
Kramoliš, O. Ironické a magické aspekty Sókratovy dialektiky. In: Sborník prací FF OU Philosophica, Sociologica/Psychologica. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2007. s. 102-108. ISBN 9788-7368-321-4.
Kramoliš, O. Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii, posudek disertační práce Michala Jamného. 2007.
Kramoliš, O. Antická moudrost. 2006.
Kramoliš, O. Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk: Historické paradoxy - hledání "Země nikoho" jako prostoru mezi vědou a náboženstvím - přednáška a pracovní dílna s Pavlem Baranem [Konference]. Rožnov p.R. Městská knihovna, Česká republika. 2006.
Kramoliš, O. Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk: Masaryk a sebevražda - přednáška a pracovní dílna s Janem Zouharem [Konference]. Rožnov p. R Městská knihovna, Česká republika. 2006.
Kramoliš, O. Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk: Masaryk a politika - přednáška a pracovní dílna s Lubomírem Zaorálkem [Konference]. Rožnov p.R. Městská knihovna, Česká republika. 2006.
Kramoliš, O. Diogenovo zvíře. In: Filozofie, sociologie, psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 179-200. ISBN 80-7368-048-3.
Kramoliš, O. Olympionik Diogenés. In: Filozofie, Sociologie, Psychologie, č. 8 . Ostravská univerzita Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2002. Ostravská univerzita Ostrava, 2002. s. 53-74. ISBN 80-7042-614-4.
Kramoliš, O. Počasí na ČT1. 2001, roč. 11,
Kramoliš, O. Hic haeret aqua. Glosa k aversivně-reversivní stránce. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 123-123. ISBN 80-7042-564-4.
Kramoliš, O. Kierkegaardův výklad Sókratovy ironie. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. s. 5-12. ISBN 80-7042-564-4.
Kramoliš, O. Malá antológia filozofie 20. storočia:Pragmatizmus.Recenze in: Filozofický časopis, 1999, č. 4, s. 684 - 686. 1998.
Kramoliš, O. Nietzsche versus Sókratés. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, sociologie, psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. s. 5-17. ISBN 80-7042-512-1.
Kramoliš, O. Aristotelova kritika Sokratových etických paradoxů. In: katedra filozofie FF OU: Filozofie, psychologie, sociologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 49-58. ISBN 80-7042-449-4.
Kramoliš, O. Antika a současnost. 1992.


AuthorTitleType of thesisYear
Hrbáčová SandraTeaching economy at high schoolsMaster's thesis 2019 
Doležal MichaelThe Decline of Neoliberalism from the Perspective of Private PropertyMaster's thesis 2016 
Hloch RomanPhronimos of Aristotle as an elite and normative paragonMaster's thesis 2016 
Vaněk RomanThe Stoic Conception of Suicide in contrast to Later Sociological TheoriesMaster's thesis 2015 
Černín DavidControversy and Contemporary Debates Concerning Historiography of PhilosophyMaster's thesis 2014 
Javorek PavelProtagorasMaster's thesis 2014 
Mičulka VladimírNietzsche Bromios: Dionysian Perspective on Greek PhilosophyMaster's thesis 2014 
Klabačková PetraPhilosophical aspects of educationMaster's thesis 2013 
Muráriková JanaGreek mythologyMaster's thesis 2012 
Zímová PavlínaAbout the conception of justice with a view to justice of Epikúros from SamuMaster's thesis 2010 
Žatecký VladimírHermetism in Presocratic PhilosophyMaster's thesis 2010 
Malantová MartinaIntellect - Changes of Paradigm in HistoryMaster's thesis 2009 
Plucnarová LeonaReflections before the philosophyMaster's thesis 2009 
Rivolová MichaelaThe view on woman in philosophical worksMaster's thesis 2009 
Dostál FilipDEVELOPMENT OF GREEK ARCHITECTURE IN ANCIENT TIMEMaster's thesis 2007 
Micková TáňaSuperstitions in Greece, the past and todayMaster's thesis 2007 
Svítková JanaMarginalization on the job marketMaster's thesis 2007 
Makeľ JanComputer games controversyMaster's thesis 2006 
Müllerová MonikaPlato´s and Pythagorean Conception of BeautyMaster's thesis 2005 
Jucha NikolaPlato's Ideal StateBachelor's thesis  
Vojtíšková PetraPythagorás and his world defined by numbersBachelor's thesis  
Čápová MartinaFemale homosexuality in ancient Greece, emancipation and the cult of womanhood in literature SapphoBachelor's thesis 2016 
Kokeš MichalSokratics and AntisthenesBachelor's thesis 2016 
Marková RomanaTragedies, one of the categories of ancient artBachelor's thesis 2016 
Novotný JiříCynicism in Ancient GreeceBachelor's thesis 2016 
Bazgierová EliškaPythagorasBachelor's thesis 2015 
Kelnar AlešPlato´s "Proofs" of the ImmortalityBachelor's thesis 2015 
Kelnarová LenkaEducation in Ancient GreeceBachelor's thesis 2015 
Michlová BarboraPhysis and its concept in Presocratic philosophyBachelor's thesis 2015 
Doležal MichaelMathematization of economicsBachelor's thesis 2014 
Feber AlexandrConcept of Death and Destiny by Plato and StoicsBachelor's thesis 2014 
Hloch RomanPhilosophical reflection of the hellenistic ageBachelor's thesis 2014 
Kaprálová ZuzanaPythagoras' and Plato's concept of soulBachelor's thesis 2014 
Krmelínová MartinaThe beauty of the soul and the world in PlatoBachelor's thesis 2014 
Lukášová NikolaGood life in the village by SocratesBachelor's thesis 2014 
Roztomilý LukášThe Conception of the Soul by Heraclitus Focused on the Meaning of DeathBachelor's thesis 2014 
Bača MichalThe relationship between the human and the divine considering the Homeric AgeBachelor's thesis 2012 
Černín DavidHeraclitus and polemosBachelor's thesis 2012 
Javorek PavelSocratic problem of good and evil in works of Xenophon and PlatoBachelor's thesis 2012 
Marková RomanaTragedies, one of the categories of ancient artBachelor's thesis 2012 
Roboszová AnetaDialectical method of SokratesBachelor's thesis 2012 
Škrob AdamLogos of HeraclitusBachelor's thesis 2012 
Mičulka VladimírThe Role of the Myth in Greek Thought: Homer and PlatoBachelor's thesis 2011 
Pokorná MonikaFirst Mover in philosophy of AristotelesBachelor's thesis 2011 
Sobek MatějKalokagathiaBachelor's thesis 2011 
Špundová HanaProportion and measure in Pythagorean ideationBachelor's thesis 2011 
Brisudová PavlaThe Beauty conception of SokratesBachelor's thesis 2010 
Černajová VladimíraImpact of Philosophical and Religions Thoughts on Representations of Human BodyBachelor's thesis 2010 
Fábelová LucieSocrates´s philosophy of deathBachelor's thesis 2010 
Karas IvanMorality And Defiance As Negation Of SocratesBachelor's thesis 2010 
Kormaník OndřejDialectic as a method of ancient philosophyBachelor's thesis 2010 
Krinčev VítThe Illusion of LifeBachelor's thesis 2010 
Marčíková ŠárkaCompetitive ability of small and medium - sized companies and the voluntary sectorBachelor's thesis 2010 
Vitošková MarkétaThe conception of psyche in relation to fleshliness in ancient GreeceBachelor's thesis 2010 
Hnátek TomášConception of death in archaic GreeceBachelor's thesis 2009 
Muráriková JanaAesthetics in Greece, Influence of Myth and Mythical Thinking in AestheticsBachelor's thesis 2009 
Řeháčková TerezaThe Concept of Women in AntiquityBachelor's thesis 2009 
Škodová OlgaSexuality in antique GreeceBachelor's thesis 2009 
Mikloš PetrDemokritos and world at entrapment of causalityBachelor's thesis 2008 
Žatecký VladimírPythagoreanism and the Hermetic TraditionBachelor's thesis 2008 
Belušová MartinaArt of Antic GreeceBachelor's thesis 2007 
Hořínková DarinaParmenides 's rising end destroy'Bachelor's thesis 2007 
Jeřábek JanThe ethic of SokratesBachelor's thesis 2007 
Malantová MartinaDifferent interpretations of Good in philosophy of Sokrates, Platon and AristotelesBachelor's thesis 2007 
Murínová JanaThe virtue in conception antiquity thinkerBachelor's thesis 2007 
Plucnarová LeonaHeraclitus and his conception of fireBachelor's thesis 2007 
Svoboda FilipThe Principle of Determined FreedomBachelor's thesis 2007 
Šebestová DanielaSchopenhauer and his concept of will: absolute determinism or the possibility of freedom?Bachelor's thesis 2007 


Naturalizing of Philosophy in the Past and Today
Main solverPhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub