UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Philosophy

Marek Petrů

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Room, floor, building: D 302, Building D
Position:
Research interests and teaching:ethics, cognitive sciences
Department/ Faculty: Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1826
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Petrů, M. A Precognitive Dream is a False Memory. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2018, 2018(1), s. 79-88. ISSN 1805-3742.
Petrů, M. Anamneza upadku. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Czechach w relacji pacjenta z nagłego przypadku. In: Polityka zdrowotna w Polsce i na świecie. Pomiędzy doświadczeniami przeszłości a wyzwaniami przyszłości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2018. s. 125-131. ISBN 978-83-7597-267-2.
Petrů, M. Definice smrti a zrcadlový experiment. Olomouc: Laboratoř pro kognitivní a experimentální religionistiku, FF UP v Olomouci. 2018.
Petrů, M. Experimentální hermeneutika: mezi uměním a vědou. In: 28.Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VII. Ostrava: FF OU. 2018.
Petrů, M. Kolektivní paměť ve filozofii a kognitivní vědě. In: I rodina má svou paměť. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 155-186. ISBN 978-80-7422-584-0.
Petrů, M. Problém definice smrti. Banská Bystrica: FF UMB. 2018.
Petrů, M. Radim Bělohrad: Lidské identity, lidské hodnoty. Posudek habilitační práce. 2018.
Petrů, M. Michel Houellebecq: Přežít. 2017.
Petrů, M. Paměť a identita. In: 11. sjezd českých historiků. Olomouc: UP v Olomouci. 2017.
Petrů, M. Biblioth?que nationale de France. 2016.
Dolák, A., Petrů, M., ZACHNÍK, V., KOPŤOVÁ, I., ŽITNÍK, T., LOCHMANOVÁ, K., KAUER, Z., ŠMIŘÁK, T., Laca, S., Laca, P., Votava, J. a Vácha, J. Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Neuveden. 308 s. ISBN 978-80-7464-847-2.
Petrů, M. The British Library. 2016.
Petrů, M. Filosofie medicíny v českých zemích. 2015.
Petrů, M., Šiler, V., Nejeschleba, T., Kuře, J., Payne, J., Drozenová, W. a Sláma, O. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. 290 s. ISBN 978-80-7387-972-3.
Petrů, M. Filosofie medicíny v českých zemích v 18. a 19. století. In: Josef Kuře, Marek Petrů a kol.. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. s. 34-40. ISBN 978-80-7387-972-3.
Petrů, M. Freudova neurofyziologie mysli. 2015.
Petrů, M. Jak (ne)vylepšit člověka. In: Čtvrtečníci. Frenštát pod Radhoštěm: Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm. 2015.
Petrů, M. Kosmetická neurologie. In: Josef Kuře, Marek Petrů a kol.. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. s. 212-239. ISBN 978-80-7387-972-3.
Petrů, M. Možnosti využití metody eye trackingu pro výzkum poruch komunikace. In: Jednota filosofická. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
Petrů, M. a Kuře, J. Slovo úvodem. In: Josef Kuře, Marek Petrů a kol.. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. s. 9-12. ISBN 978-80-7387-972-3.
Petrů, M. Stavět se proti malomyslnosti a strachu. Rozhovor s Martinem Trubačem.. 2015.
Petrů, M. Svobodná vůle v experimentální filosofii a neurovědě. In: Praktické implikace moderních pojetí subjektu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 167-188. ISBN 978-80-7464-758-1.
Petrů, M. 20.Možnosti výzkumu a vylepšení mysli metodou transkraniální magnetické stimulace mozku. In: Kognitivní věda a její budoucnost,. Brno: Společnost pro kognitivní vědu a filosofii, MU v Brně. 2015.
Petrů, M. Kosmetická neurologie. In: 28. český a slovenský neurologický sjezd. Ostrava: OU v Ostravě. 2014.
Petrů, M. Mozek jako determinant jednání. In: Hradecké Filozofické dny III, Determinanty jednání. Hradec Králové: Katedra filosofie FF UHK. 2014.
Petrů, M. The School of Divinity, History and Philosophy, University of Aberdeen. 2014.
Petrů, M. University of Aberdeen. 2014.
Petrů, M. Vylepšení mysli pomocí neinvazivních elektrostimulačních metod. In: Human Enhancement. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 2014.
Petrů, M. Sommes-nous libres de nous changer?. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013, roč. 2013, ISSN 1805-3742.
Petrů, M. Svoboda vůle v lenoškové i experimentální filosofii a neurovědě. In: Experiment ve filozofii. Olomouc: FF UP v Olomouci. 2013.
Petrů, M. Výzkum vědomí ve filosofii, experimentální a klinické neurovědě. In: Limity vědeckého poznání. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav, 2013. s. 119-130. ISBN 978-80-7464-458-0.
Petrů, M. Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Wiek XVII i XIX. In: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji. Poznaň: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012. ISBN 978-83-7957-191-0.
Petrů, M., Zamojski, J. a Kuře, J. Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji. 1. vyd. Poznaň: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012. 246 s. ISBN 978-83-7957-191-0.
Petrů, M. Kognice a volice. In: Seminář neurologické kliniky FN Ostrava. Ostrava: Neurologická klinika FN Ostrava. 2012.
Petrů, M. Modusy mysli medycznej. In: Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji. 1. vyd. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2012. ISBN 978-83-7957-191-0.
Petrů, M. Polské filosofické myšlení a medicína. OU 276/2012. vyd. Ostrava, Košice: Equilibria, 2012. 240 s. ISBN 978-80-7464-196-1.
Petrů, M. Svoboda vůle v současné neurovědě. In: Zvaná přednáška. Banská Bystrica: Katedra filozofie FHV UMB. 2012.
Petrů, M. Utopie a distopie současné medicíny. In: Academia film Olomouc. Olomouc. 2012.
Petrů, M. Věda v kontextu klinické medicíny. In: Situovaná věda; filozofické, politické, náboženské, etické, genderové a estetické kontexty produkce a využití poznání. Ostrava: FF OU v Ostravě. 2012.
Petrů, M. Věda v kontextu klinické medicíny. In: Filozofické a společenské kontexty vědeckého poznání. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 105-113. ISBN 978-80-7464-178-7.
Petrů, M. Může živé lidské tělo nebýt člověkem?. In: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie II. Od Kanta po současnost. 1. vyd. Brno: CDK, 2011. ISBN 978-80-7325-248-9.
Petrů, M. Spor o definici smrti. In: Aplikovaná etika - kontext a perspektívy. 1. vyd. Košice: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, 2010. ISBN 978-80-7097-735-4.
Petrů, M. Prekognitivní sen. In: Struny mysli. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2009. s. 186-196. ISBN 978-80-7225-302-9.
Petrů, M. Struny mysli: Kognice 2007. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7225-302-9.
Petrů, M. Mody lékařského myšlení. In: Medicína v kontextu západního myšlení. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 105-119. ISBN 978-80-7262-513-0.
Petrů, M. O biologické situaci člověka. In: Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti. 1. vyd. Brno: CDK, 2008. s. 202-215. ISBN 978-80-7325-143-7.
Petrů, M. Spor o definici smrti. In: Aplikované etiky - kontext a perspektívy. Košice: FF UPJŠ. 2008.
Petrů, M. Technologie umírání. A2. 2008, roč. IV., č. 1, s. 16-17. ISSN 1801-4542.
Petrů, M. Zkoumání povahy mysli. 2008.
Petrů, M. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica VII. 2007.
Petrů, M. Fyziologie mysli: Úvod do kognitivní vědy. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. Filosofie. 385 s. ISBN 978-80-7254-969-6.
Petrů, M. Kognice 2007 [Workshop]. Olomouc, Česká republika. 2007.
Petrů, M. Neuroethics. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica VII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 177-187. ISBN 978-80-244-1711-0.
Petrů, M. Université de Nice - Sophia Antipolis. 2007.
Petrů, M. Are we free to transform ourselves?. In: Promises of Science. Zurich: Collegium Helveticum, 2006. Collegium Helveticum, 2006. s. 81-88. ISBN 978-3-9522441-4-2.
Petrů, M. Etika transgrese v díle Egona Bondyho. Host. 2006, roč. XXII, č. 1, s. 51-53. ISSN 1211-9938.
Petrů, M. Je možné vylepšovat člověka?. Literární noviny. 2006, roč. XVII, č. 8, s. 32-32. ISSN 1210-0021.
Petrů, M. La langue et la conscience. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Philologica 90. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 145-151. ISBN 80-244-1512-7.
Petrů, M. Sur les limites de l´humanité. In: L´Europe a venir. Sécularisation, justice et démocratie. Cluj. 2006.
Petrů, M. Vnímání a svoboda. Proč vnímáme vědomě?. In: Kognice 2006. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2006. Psychologický ústav AV ČR, 2006. s. 138-144. ISBN 80-86174-10-7.
Petrů, M. Filosofie mysli na pozadí neurověd. In: Kognice 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. Gaudeamus, 2005. s. 91-106. ISBN 80-7041-523-1.
Petrů, M. Hmota a paměť. Reflexe. 2005, s. 115-120. ISSN 0862-6901.
Petrů, M. Kde je vůle, tam je cesta!. Vesmír. 2005, roč. 84, č. 11, s. 688-. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Kognitivní věda. 2005.
Petrů, M. Lidský mozek: počítače, hemisféry a pátrání po duši. In: Než přijde vakovlk. Praha: Dokořán, 2005. s. 171-181. Bod. ISBN 80-7363-024-9.
Petrů, M. Mají vášniví sběratelé poškozený mozek?. Vesmír. 2005, roč. 84, č. 10, s. 569-. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Možnosti trasgrese. Je třeba vylepšovat člověka?. Praha: Triton, 2005. 268 s. ISBN 80-7254-610-4.
Petrů, M. Neuroetika: nový problém, nová disciplýna. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku ? IV: Vybrané aspekty teorie a praxe. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2005. s. 115-128. ISBN 80-244-1159-8.
Petrů, M. Postmodernismus: mrtvé dítě postmoderny. In: Člověk, Dějiny, Hodnoty II. s. 139-144. ISBN 80-7368-021-1.
Petrů, M. Válka primitivů. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. s. 244-260. ISBN 80-7368-048-3.
Petrů, M. Ancien et nouvel eugénisme. In: Pouvoir et Vie. Cluj: Editura, 2004. s. 91-116. ISBN 973-7913-27-2.
Petrů, M. Filosof přírodních věd. Aluze. 2004, ISSN 1212-5547.
Petrů, M. Chlapečka nebo holčičku?. Vesmír. 2004, roč. 83, č. 8, s. 431-. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Může duše opustit tělo?. Vesmír. 2004, roč. 83, č. 8, s. 431-431. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Neurofenomenologie a autoexperiment. In: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 61-76. ISBN 80-244-0909-7.
Petrů, M. O emergenci v biologii. 2004.
Petrů, M. Psáno kurzívou. Starý a nový eugenismus [Rozhlasová relace].. Vltava ČR3. 2004.
Petrů, M. Spor o lokalizaci schopností. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerziy . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2004. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2004. s. 185-200. ISBN 80-7042-646-2.
Petrů, M. Ancien et nouvel eugénisme. In: Pouvoir et vie. Nice. 2003.
Petrů, M. Faut-il modifier l'homme? A la recherche d´une philosophie pour la médecine du troisieme millénaire. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis . Olomouc: Universita Palackého, 2003. Universita Palackého, 2003. s. 83-91. ISBN 80-244-0537-7.
Petrů, M. Je mozek digitální systém?. Computerworld. 2003, ISSN 1210-9924.
Petrů, M. Kéž bych byl strojem. Computerworld. 2003, roč. 14, s. 25-26. ISSN 12109924.
Petrů, M. Mozek pod lupou (Rozhovor s P. Houserem). Reflex. 2003,
Petrů, M. Starý a nový eugenismus. Vesmír. 2003,
Petrů, M. Droits de l´homme - droits de l´animal. In: Droits de l´homme et civilizations. Dubrovník. 2002.
Petrů, M. Hold pro Karla Flosse. In: Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse . Olomouc: Universita Palackého, 2002. Universita Palackého, 2002. s. 187-193. ISBN 80-244-0459-1.
Petrů, M. Je třeba vylepšovat člověka? (Hledání filosofie pro medicínu třetího tisíciletí). Vesmír. 2002, roč. 81(132), s. 25-28. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Kolik má člověk duší (Kde sídlí vědomí a jaký je počet myslí v hlavě?). Vesmír. 2002, roč. 81(132), s. 671-674. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Université de Paris-IV Sorbonne. 2002.
Petrů, M. Den kognitivní filosofie. Den kognitivní filosofie. 2001, roč. 49, s. 362-363. ISSN 0015-1831.
Petrů, M. Etika a biotechnologie. In: Etyka a problemy wspolczesnego swiata. Wisla, Polsko. 2001.
Petrů, M. Senův sen. Listy. 2001, roč. 31, s. 61-64. ISSN 1210-1222.
Petrů, M. Trpět jako zvíře. Vesmír. 2001, roč. 80(131), s. 306-308. ISSN 0042-4544.
Petrů, M. Identita ve třech světech (Genom, Autobiografická paměť, Identifikace). Pro-Fil. 2000, ISSN 1212-9097.
Petrů, M. Intelektuální podvod (Alain Sokal, Jean Bricmont). 2000.
Petrů, M. Marx a Darwin (Variace na kalivodovské téma). In: Historicko-filosofické dílo Roberta Kalivody: Historicko filosofické dílo Roberta Kalivody 1.12 Olomouc. Olomouc: Aluze, 2000. Aluze, 2000. s. 100-115. ISBN 1212-5547.
Petrů, M. Přírodně či kulturně? (Ruth Benedictová: Kulturní vzorce). Texty. 2000, ISSN E 13264.
Petrů, M. Stadium zrcadla jako to, co formuje funkci Já (Jacques Lacan). 2000.
Petrů, M. Svoboda Moderních (Spor o individum ve Francii posledních let). Pro-Fil. 2000, ISSN 1212-9097.
Petrů, M. Víra flagelantů (Jiří Krupička: Flagelatnská civilizace). Texty. 2000, ISSN E 13264.
Petrů, M. Brány barbarství (Luc Ferry a Alain Renaut). Aluze. 1999, roč. 3, s. 156-166. ISSN 1212-5547.
Petrů, M. Evoluce etiky mimetickým výběrem. Aluze. 1999, roč. 3, s. 127-136. ISSN 1212-5547.
Petrů, M. Krásné století (Eric Hobsbawm: Věk extrémů). Aluze. 1999, roč. 3, s. 193-194. ISSN 1212-5547.
Petrů, M. Tři epochy současné filosofie (Luc Ferry). 1999.
Petrů, M. Ad Aviezer Tucker. Kritická příloha RR. 1998, ISSN 1210-2881.
Petrů, M. Aktuálno a virtuálno (Gilles Deleuze). 1998.
Petrů, M. Opium lidu! (Thomas Szasz: Ceremoniální chemie). Aluze. 1998, roč. 2, s. 155-156. ISSN 1212-5547.


AuthorTitleType of thesisYear
Adamík JakubPublications of Karel FlossMaster's thesis 2016 
Žilinský DavidThe dead as a philosophique problemMaster's thesis 2016 
Návratová GabrielaAutonomy in medicineMaster's thesis 2015 
Okapová EliškaAn Interest in Sequestration of Death in Late ModernityMaster's thesis 2015 
Kaplanová IvetaWhat is unique about philosophical counseling?Master's thesis 2014 
Krinčev VítThe Origin of LaughterMaster's thesis 2014 
Klimšová ZuzanaChanges in perception of dying pacientsMaster's thesis 2013 
Lacina VáclavProject of the artifical consciousness as a self-playing gameMaster's thesis 2012 
Trčka MichalTime in Philosophy and ScienceMaster's thesis 2011 
Váhala DaliborThe free will and the moral responsibilityMaster's thesis 2011 
Wantulok KateřinaPhilosophical Problems of Gene TherapyMaster's thesis 2011 
Konečná PetraChild as conflict of interest. When a parent does not want or is not able to take care of his/her childMaster's thesis 2008 
Michálková BarboraHostilityMaster's thesis 2008 
Zemčík TomášOrigin of lifeMaster's thesis 2008 
Štýbar JakubEmbryo as beginning of Life or DeathBachelor's thesis  
Klímek RadimPractical eugenicsBachelor's thesis 2017 
Kovařík LukášEthics of cloningBachelor's thesis 2016 
Turek TomášEthical and moral values in the martial artsBachelor's thesis 2016 
Hrušková TaťanaThe natural Death or Euthanasia?Bachelor's thesis 2015 
Pokorná KristýnaThe debate about good death in the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Vaculínová MichalaProblems of Assisted ReproductionBachelor's thesis 2015 
Osičková LenkaPassive euthanasia: Killing and letting die.Bachelor's thesis 2014 
Slaný MarekThe postponed abortionBachelor's thesis 2014 
Cvik ŠtěpánLife Extension - Can We Transcend the Biological Limit?Bachelor's thesis 2013 
Peterek LukášIs a Consciousness mere abstraction ?Bachelor's thesis 2013 
Smažák LukášThe Right of Euthanasia?Bachelor's thesis 2013 
Adamík JakubPublications of Karel FlossBachelor's thesis 2012 
Richterová Lucie GudrunProblematics of Long - Term Ill Persons from the Philosophical - EthicsBachelor's thesis 2012 
Bartošová AnetaThe death- the end or the beginningBachelor's thesis 2011 
Ivančák RolandDignityBachelor's thesis 2011 
Váhala DaliborMoral problematics of termination of pregnancy and abortionBachelor's thesis 2011 
Bartošová BohuslavaChosen ethical issues of assisted reproductionBachelor's thesis 2010 
Klimšová ZuzanaProblem of vain medical careBachelor's thesis 2010 
Ženčáková HanaThe diversion from everyday life and the degree of solidarity towards homeless peopleBachelor's thesis 2010 
Žurková VeronikaPhilosophical and ethic questions of deathBachelor's thesis 2010 
Hanzlíková TerezaThe life ends with death, the life starts with deathBachelor's thesis 2008 
Váhala DaliborPsychosomatics and the biology of the free willBachelor's thesis 2008 
Kachlová MilenaThe Idea of Equality And Thrid WorldBachelor's thesis 2007 


Philospohy of Medicine in the Czech Republic, Slovakia and Poland
Main solverdoc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Period5/2011 - 11/2011
ProviderVisegrad Fund
Statefinished
Příprava k zahájení habilitačního řízení - studijní cesta na Université de Nice-Sophia Antipolis
Main solverdoc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.
Period1/2007 - 12/2007
ProviderRámcové programy EU
Statefinished
social hub