UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Philosophy

Jan Čížek

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Room, floor, building: D 304, Building D
Position:Head of Department
Research interests and teaching:modern philosophy, philosophy of the Enlightenment, history of thought, utopia and dystopia, J.A. Comenius, F. Bacon
Department/ Faculty: Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1823
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Čížek, J. From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception. Erudition and the Republic of Letters. 2019, 4(2), s. 199-227. ISSN 2405-5069.
Čížek, J. Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství. Pro-FIl. 2018, 19(1), s. 19-35. ISSN 1212-9097.
Čížek, J. John Amos Comenius and his Philosophy of Man. Bruniana & Campanelliana. 2018, č. 24, s. 155-163. ISSN 1125-3819.
Čížek, J. University of Oxford. 2018.
Čížek, J. Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. 1:. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Hermés. XIII. 218 s. ISBN 978-80-7465-265-3.
Čížek, J. The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. 2016, č. 61, s. 153-164. ISSN 0066?6874.
Čížek, J. The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, Vol. 15. 233 s. ISBN 978-3-631-67873-2.
Čížek, J. Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz. Acta Comeniana. 2015, č. 53, s. 41-60. ISSN 0231-5955.
Čížek, J. The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature. Acta Comeniana. 2014, č. 28, s. 51-93. ISSN 978-80-7007-445-9.
Čížek, J. Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?. Acta Comeniana. 2012, č. 50, s. 69-87. ISSN 978-80-7007-404-6.

All publications

Čížek, J. Erasmus+ US Katowice. 2019.
Čížek, J. From Pansophia to Panorthosia: The Evolution of Comenius's Pansophic Conception. Erudition and the Republic of Letters. 2019, 4(2), s. 199-227. ISSN 2405-5069.
Čížek, J. Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství. Pro-FIl. 2018, 19(1), s. 19-35. ISSN 1212-9097.
Čížek, J. Comenius's Emendation of Society and its Limits. In: Borders, Boundaries and Limits - International Society for Intellectual History. St Andrews. 2018.
Čížek, J. Erasmus+ Teaching Mobility - UJ Kraków. 2018.
Čížek, J. "Hic est Dei in Terra regnum, iustitiae et pacis osculum": Komenského vize nápravy společnosti. In: XXVI. Letní škola klasických studií. Kuks: KKS FLÚ AV ČR. 2018.
Čížek, J. Johann Heinrich Alsted a jeho vliv na Komenského metafyziku. In: Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2018.
Čížek, J. Johann Heinrich Alsted?s Physica Mosaica: Cul-de-sac of the Premodern Natural Philosophy?. In: From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Čížek, J. John Amos Comenius and his Philosophy of Man. Bruniana & Campanelliana. 2018, č. 24, s. 155-163. ISSN 1125-3819.
Čížek, J. Novověké filozofické koncepce. 2018.
Čížek, J. Teaching Mobility Erasmus+ (UK Bratislava). 2018.
Čížek, J. Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury. In: Zvaná přednáška. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. 2018.
Čížek, J. University of Oxford. 2018.
Čížek, J. Comenius's Emendation of Society and its Limits. Studia Comeniana et Historica. 2017, č. XLVII, s. 73-83. ISSN 0323-2220.
Čížek, J. Comenius's Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism. In: International Society for Neoplatonic Studies 15th Annual Conference. Univerzita Palackého, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Čížek, J. Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?. In: 11. sjezd českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků České republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017.
Čížek, J. Erasmus+ Wroclaw. 2017.
Čížek, J. Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii [Works on First Philosophy], Vojtěch Balík - Věra Schifferová (eds.), Praha: OIKOYMENH 2017. 765 pp. ISBN 978-80-7298-204-2. 2017.
Čížek, J. John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge. In: Scientiae 2017. Universita degli Studi di Padova: Universita degli Studi di Padova. 2017.
Čížek, J. John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge. Acta Comeniana. 2017, 31(55), s. 9-22. ISSN 0231-5955.
Čížek, J. John Amos Comenius and his Philosophy of Man. In: Renaissance Society of America Annual Meeting 2017. Chicago, IL: Renaissance Society of America. 2017.
Čížek, J. Komenský a Bacon. Dvě raně novověké cesty k obnově vědění. 1:. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. Hermés. XIII. 218 s. ISBN 978-80-7465-265-3.
Čížek, J. Comenius' Concept of Pansophy as Seen through His Correspondence. In: Epistolary Cultures: Letters and Letter-writing in Early Modern Europe. York: University of York. 2016.
Čížek, J. Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica. 2016, č. XLVI, s. 86-120. ISSN 0323-2220.
Čížek, J., LOCHMANOVÁ, K. a ŠMIŘÁK, T. John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií. 2016.
MICHLOVÁ, B., Lochmanová, K., Šmiřák, T. a Čížek, J. John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií. 2016.
Čížek, J. Komenského napravená společnost a její limity. In: XXX. komeniologické kolokvium. Uherský Bord: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. 2016.
Čížek, J. Koncepce člověka v díle J. A. Komenského. In: Jednota filozofická. Katedra filozofie, FF, Univerzita Palackého: Katedra filozofie, FF, Univerzita Palackého. 2016.
Čížek, J. Latin Alchemical Literature of Czech Provenance. 2016.
Čížek, J. The Concept of Man in the Works of John Amos Comenius. In: Scientiae Oxford 2016. St Anne?s College, University of Oxford: University of Oxford. 2016.
Čížek, J. The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. 2016, č. 61, s. 153-164. ISSN 0066?6874.
Čížek, J. The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, Vol. 15. 233 s. ISBN 978-3-631-67873-2.
Čížek, J. The Importance of Analogy in the Work of John Amos Comenius. Archivio di Filosofia. 2016, č. LXXXIV, s. 177-185. ISSN 0004-0088.
Čížek, J. University of Ghent - International Philosophy Olympiad 2016. 2016.
Čížek, J. Estonian University of Life Sciences, Tartu. 2015.
Čížek, J. J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica - Europae lumina - Panegersia - Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová, Lucie Storchová, Praha Academia 2014. 2015.
Čížek, J. J. A. Komenský a jeho filosofie člověka. In: J. A. Komenský a jeho filosofie člověka. Brno: Vysokoškolské katolické hnutí Brno. 2015.
Čížek, J. Koncepce člověka v díle J. A. Komenského. In: Koncepce člověka v díle J. A. Komenského. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., v Praze: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., v Praze. 2015.
Čížek, J. Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz. In: Lukas von Prag - der vergessene Reformator. Herrnhut: Akademie Herrnhut für politische und kulturelle Bildung. 2015.
Čížek, J. Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz. Acta Comeniana. 2015, č. 53, s. 41-60. ISSN 0231-5955.
Čížek, J. Trojí Boží kniha: Nástin dějin knižní metaforiky se zvláštním zřetelem ke Komenskému. 2015.
Čížek, J. Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci. Studia Comeniana et historica. 2014, č. 44, s. 31-64. ISSN 0323-2220.
Čížek, J. Manuel Lima: The Book of Trees. Visualizing Branches of Knowledge.. 2014.
Čížek, J. On the eschatology of Consultatio catholica. Studia Comeniana et historica. 2014, č. 44, s. 19-30. ISSN 0323-2220.
Čížek, J. Patricius - Alstedius - Comenius. A Few Remarks on Patricius' Reception in Early Modern Central Europe.. In: Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance: Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance 2014 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 370-384. ISBN 978-80-244-4428-4.
Čížek, J. The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature. Acta Comeniana. 2014, č. 28, s. 51-93. ISSN 978-80-7007-445-9.
Čížek, J. Vilnius University. 2014.
Čížek, J. Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?. Acta Comeniana. 2012, č. 50, s. 69-87. ISSN 978-80-7007-404-6.
Čížek, J. The Teachings of Petr Chelčický and Its Reception in the Tradition of the Czech Philosophical Thought. Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica. 2011, č. 1, s. 49-59. ISSN 1805-3742.
Čížek, J. Filosofie Franceska Patriziho a Jana Amose Komenského ve světle jejich vrcholných děl. Studia Comeniana et historica. 2010, č. 40, s. 21-45. ISSN 0323-2220.


AuthorTitleType of thesisYear
Fikrová BarboraCharles Blount and the Roots of English DeismMaster's thesis 2019 
Černocká GabrielaThe Ideals of Enlightenment and the Political PracticeMaster's thesis 2018 
Mohylová LucieModern times discussion of innatism on the example of philosophy J. Lock and R. DescartesBachelor's thesis 2019 
Vinohradský MiloslavSkepticism in the philosophy of David HumeBachelor's thesis 2019 
Lapčík JanA selection of works and thinking Michel de MontaigneBachelor's thesis 2017 


Unknown Parts of the History and Present of Philosophy: The Personalities and Topics on the Edge of the Canon
Main solverMgr. Jan Čížek, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
social hub