Publications
specialist book chapter
 
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
specialist book chapter
 
Year: 2016, Technické muzeum v Brně
specialist book chapter
 
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2016
abstract in proceedings
 
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015
abstract in proceedings
 
Year: 2015, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article
 
Year: 2015, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
journal article
 
Year: 2015
others
 
Year: 2015
others
 
Year: 2015
others
 
Year: 2015
others
 
Year: 2015
others
 
Year: 2015
others
 
Year: 2015
others
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě
journal article
 
Year: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article
 
Year: 2015, Zprávy památkové péče - časopis státní památkové péče
journal article
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter
 
Year: 2015
others
 
Vladimír Slavík, Martin Slepička, Milan Slíva
Year: 2015, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
specialist book
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Romana Rosová, Strakoš Martin
Year: 2015, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
journal article
 
Year: 2015, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
journal article
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015
editorial work
 
Year: 2015, Veduta
specialist book
 
Year: 2015
organizing conference, workshop
 
Year: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article
 
Year: 2015, Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová
specialist book
 
Jiří NEMINÁŘ, Mgr. Radim Lokoč, PhD.
Year: 2015, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article
 
Year: 2015, Veduta
specialist book chapter
 
Year: 2015
organizing conference, workshop
 
Year: 2015
published expert opinions, reviews
 
Year: 2015
published expert opinions, reviews
 
Year: 2015, Zprávy památkové péče
journal article
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)