Publications
Royal Nunneries at the Center of Medieval Europe Art, Architecture, Aesthetics (13th- 14th Centuries)
Daniela Rywiková, Tanja Michalsky, Elisabetta Scirocco
Year: 2022, CONVIVIUM
journal article

The Rich Poor Clares of Medieval Český Krumlov: Clausura, Materiality, and Visuality
Daniela Rywiková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Art, Gender and Identity: Medieval Idiosyncratic Iconography and its Interpretations
Daniela Rywiková
Year: 2021
others

Cihlová neogotika. Dominantní styl sakrální architektury přelomu 19. a 20. století na Hlučínsku
Jiří Jung
Year: 2021, Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd ČR,v.v.i
specialist book chapter

Death Multiplied: The Legend of the Three Living and the Three Dead in Bohemian Art in the Context of Late Medieval Religious Practice
Daniela Rywiková
Year: 2021, Brepols
specialist book chapter

Herbert, Bohumír (též Gottfried)
Jaromír Olšovský
Year: 2021, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
specialist book chapter

Herbert, Eliáš František Ignác (též Elias Franz Ignaz)
Jaromír Olšovský
Year: 2021, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
specialist book chapter

?Jiný? Zákon a Milost v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Konfesijní identita, komunikace a umělecká inovace
Daniela Rywiková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Johannes Bochenek - poslední z nazarénů
Jiří Jung
Year: 2021
solo and collective exhibitions, realization

Na prohlídce. Instruktážní film pro průvodce.
Martina Indrová, Kateřina Dryáková, Vendula Kazlauskas, Vendula Hnojská, Tomáš Seidler, Eva Neprašová
Year: 2021
audiovisual production (A)

Památkové hodnoty strojírenských areálů
Květa Jordánová
Year: 2021, České vysoké učení technické
specialist book chapter

Práce s průvodcovským textem. Instruktážní film pro průvodce.
Martina Indrová, Kateřina Dryáková, Vendula Kazlauskas, Tomáš Seidler, Vendula Hnojská
Year: 2021
audiovisual production (A)

Pražská Invalidovna
Martina Indrová, Kateřina Dryáková, Vendula Kazlauskas
Year: 2021
audiovisual production (A)

Průvodcovské texty v historické retrospektivě: Nástroj edukace, nebo ideologické manipulace?
Květa Jordánová, Martina Indrová
Year: 2021, Zprávy památkové péče
journal article

Průvodcovské texty v historické retrospektivě: Nástroj edukace, nebo ideologické manipulace?
Martina Indrová, Květa Jordánová
Year: 2021, Zprávy památkové péče
journal article

Před prohlídkou. Instruktážní film pro průvodce.
Martina Indrová, Kateřina Dryáková, Vendula Kazlauskas, Vendula Hnojská, Tomáš Seidler
Year: 2021
audiovisual production (A)

Příběh budovy R
Jiří Jung
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Rétorika a hlasová hygiena. Instruktážní film pro průvodce.
Martina Indrová, Kateřina Dryáková, Vendula Kazlauskas, Vendula Hnojská, Tomáš Seidler, Helena Staufčíková
Year: 2021
audiovisual production (A)

Rosa Bohemiae Barocae. The art of baroque in the Czech Lands
Jaromír Olšovský
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book chapter

The Body in Motion and the Wandering Mind. The Visual Arts in the Service of Late Medieval Virtual Pilgrims
Daniela Rywiková
Year: 2021, Artefactum, nakladatelství ústavu dějin uměn AV ČR, v. v. i.,
specialist book chapter

Uctívaná socha Panny Marie Frýdecké. K počátkům, proměnám funkce a tradici mariánského poutního místa ve Frýdku
Jaromír Olšovský
Year: 2021, Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd ČR,v.v.i
specialist book chapter

Architektura
Pavel Zatloukal
Year: 2020, Archiv města Brna
specialist book chapter

Čtvrtý lateránský koncil a vizuální kultura 13. a 14. století
Daniela Rywiková
Year: 2020, NLN
specialist book chapter

Mechtilde Lichnovská - první dáma německé ambasády v Londýně
Jiří Jung
Year: 2020, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
specialist book chapter

Meditace o městě, krajině umění: Olomouc 1919-1989
Pavel Zatloukal
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Nacionální tendence v sakrální architektuře
Jiří Jung
Year: 2020
abstract in proceedings

Nacionální tendence v sakrální architektuře Hlučínska mezi světovými válkami
Jiří Jung
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Německý velvyslanec v Londýně Karl Max Lichnovský
Jiří Jung
Year: 2020, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
specialist book chapter

O městě, krajině, umění. Olomouc 1919-1989
Pavel Zatloukal
Year: 2020
organizing exhibition (E)

Protection of Eastern Christian Monuments in Bukovina at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century
Waldemar Józef Deluga
Year: 2020, Monumentorum Tutela
journal article

Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže I-II
Pavol Černý
Year: 2020, Masarykův ústav AV ČR - Univerzita Palackého
specialist book

Šumperk years of Carl Seidl. Šumperská léta Karla Seidla
Pavel Zatloukal
Year: 2020, Obecní dům Brno
specialist book chapter

Architekt Tadeusz Michejda
Jiří Jung
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ars moriendi. Umírání a smrt v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cim 2 : pražský evangeliář Cim 2 : rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy / Kateřina Kubínová
Pavol Černý
Year: 2019, Umění / Art
journal article

Education, Training and Sustainable Development at Industrial Heritage Sites
Květa Jordánová
Year: 2019, International Cultural Centre
specialist book chapter

Felix Skibinský
Pavel Zatloukal
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hřích a smrt: Krumlovský sborník v kontextu náboženské praxe pozdního středověku
Daniela Rywiková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Leonardo da Vinci a teorie umění vrcholné renesance
Daniela Rywiková
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Paul Engelmann
Pavel Zatloukal
Year: 2019, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Periferie nebo centrum? Ikonografie gotického umění Horního Slezska
Daniela Rywiková
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Podvojný klášter klarisek a menších bratří v Českém Krumlově
Daniela Rywiková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Svaz československých architektů a kritika socialistického realismu
Lukáš Kos
Year: 2019, Brno v minulosti a dnes
journal article

Umělec v provincii - Artysta na prowincji
Jiří Jung
Year: 2019
editorial work

Umělecké sbírky knížat Lichnovských a její proměny v průběhu dlouhého 19. století
Jiří Jung
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Un manuscrit enluminé du XIIIe si?cle ? Olomouc
Pavol Černý
Year: 2019, Ostravská univerzita - Vivarium
specialist book chapter

Understanding post-socialist european cities
Melinda Benkö, Kornélia Kissfazekas, Lukáš Kos
Year: 2019, L Harmattan Kiadó
specialist book chapter

Vzpomínka na olomoucký Kabinet grafiky
Pavel Zatloukal
Year: 2019, Muzeum umění Olomouc
specialist book chapter

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Pavel Zatloukal
Year: 2018, Foibos Books
specialist book chapter

Ars moriendi - The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Year: 2018, Ústav dějin umění AV ČR
specialist book chapter


123456789101112131415