Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Literature and Literary Criticism

Zdeněk Smolka


Academic degree, name, surname:Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.
Room, floor, building: D 508, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Literature and Literary Criticism (Faculty of Arts)
Regional Studies Center (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1877
E-mail:No record found.Petr Bezruč plný záhad
Zdeněk Smolka
Year: 2018
abstract in proceedings

Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století
Zdeněk Smolka
Year: 2016, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Petr Bezruč - poet, obgărnat ot mitove
Zdeněk Smolka
Year: 2016, Slavjanski dialozi
journal article

Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945
Zdeněk Smolka, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Beskydské dominanty v básnických textech přelomu 19. a 20. stol.
Zdeněk Smolka
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Texty, obrazy, stavby? (nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana)
Zdeněk Smolka
Year: 2010
abstract in proceedings

Filozofující nadinterpretace Weinerovy povídky Rovnováha
Zdeněk Smolka
Year: 2008
abstract in proceedings

Jiná krajina. K jednomu sporu o interpretaci poezie Jana Zahradníčka
Zdeněk Smolka
Year: 2007
abstract in proceedings

Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi
Zdeněk Smolka
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book

Slavnostní proslov
Zdeněk Smolka
Year: 2022
others

Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa)
Iva Málková, Martina Dragonová, Jakub Ivánek, Petr LIGOCKÝ, Jan Malura, Martin Pilař, Markéta Balonová, Lukáš Průša, Zdeněk Smolka, Monika Szturcová, Svatava Urbanová, Irena Šebestová, Roman Polách ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Rozklad idyly. Poezie o Moravskoslezských Beskydech v 1. polovině 20. století
Zdeněk Smolka
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Dissolution of the Idyll
Zdeněk Smolka
Year: 2021, University of Ostrava
specialist book chapter

Osudové lásky
Zdeněk Smolka
Year: 2020
radio and televison broadcast

Kolik příležitostí má editor
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Year: 2019, Česká literatura
journal article

Práce a obživa v poezii inspirované životem na Valašsku (1882-1938)
Zdeněk Smolka
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Lenka Rychtářová: Bezručovi sláva
Zdeněk Smolka
Year: 2018, Časopis Slezského zemského muzea
journal article

Literatura
Zdeněk Smolka
Year: 2018
abstract in proceedings

Motivy práce v poezii 1. poloviny 20. stol. inspirované životem lidí v Moravskoslezských Beskydech
Zdeněk Smolka
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Zdeněk Smolka
Year: 2018
editorial work

Petr Bezruč - ještěr od Lysé hory
Zdeněk Smolka
Year: 2018
radio and televison broadcast

Petr Bezruč, básník průmyslu?
Zdeněk Smolka
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Bezruč plný záhad
Zdeněk Smolka
Year: 2018
abstract in proceedings

Poetika Bezručových básní
Zdeněk Smolka
Year: 2018, Česká literatura
journal article

Slavnostní křest sborníku Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Zdeněk Smolka, Jan Malura, Monika Szturcová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Sofia University St. Kliment Ohridski
Zdeněk Smolka
Year: 2018
work experience abroad

Hory a město aneb Vstup Ostravy do poezie
Zdeněk Smolka
Year: 2017, Časopis slezského zemského muzea
journal article

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil
Martina Dragonová, Jan Malura, Zdeněk Smolka
Year: 2017
organizing conference, workshop

Petr Bezruč - bard prvý, co promluvil (moderování konference)
Zdeněk Smolka
Year: 2017
others

Petr Bezruč plný záhad
Zdeněk Smolka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slova mají křídla. Petr Bezruč: 150
Zdeněk Smolka
Year: 2017
others

Slovo o literatuře
Zdeněk Smolka, Jan Malura
Year: 2017
radio and televison broadcast

University of Bucharest
Zdeněk Smolka
Year: 2017
work experience abroad

Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století
Zdeněk Smolka
Year: 2016, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Historie polské literatury českého Těšínska
Zdeněk Smolka
Year: 2016, Česká literatura
journal article

Nová edice využívá možnosti počítačů
Zdeněk Smolka
Year: 2016, Česká literatura
journal article

Petr Bezruč - poet, obgărnat ot mitove
Zdeněk Smolka
Year: 2016, Slavjanski dialozi
journal article

Venkov a město, Beskydy a Ostrava
Zdeněk Smolka
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského
Zdeněk Smolka
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

University of Silesia in Katowice
Zdeněk Smolka
Year: 2015
work experience abroad

Decentralizované centrum Petra Bezruče a centralizace Óndry Łysohorského
Zdeněk Smolka
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945
Zdeněk Smolka, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Úvod, který předkládá problémy
Zdeněk Smolka, Jan Malura
Year: 2014, Česká literatura
journal article

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka
Year: 2013, Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka
Year: 2013, Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Literárněvědné myšlení o Valašsku - bilance a perspektivy (od nejstarších dob do roku 1945)
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Opole University
Zdeněk Smolka
Year: 2013
work experience abroad

Osudy futurismu v české literatuře
Zdeněk Smolka
Year: 2013, Česká literatura
journal article

Beskydské dominanty v básnických textech přelomu 19. a 20. stol.
Zdeněk Smolka
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Prostor beskydské krajiny v básnických textech přelomu 19. a 20. století
Zdeněk Smolka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Miroslav Červenka jako textolog
Zdeněk Smolka
Year: 2011, Česká literatura
journal article

Od Machara k Seifertovi
Zdeněk Smolka
Year: 2011, Česká literatura
journal article

Polské dějiny české literatury
Zdeněk Smolka
Year: 2011, Česká literatura
journal article

Texty, obrazy, stavby? (nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana)
Zdeněk Smolka
Year: 2010
abstract in proceedings

Několik poznámek po deseti letech České knižnice
Zdeněk Smolka
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Nová kniha bezručovského badatele
Zdeněk Smolka
Year: 2009, Průhledy. Občasník Obce spisovatelů, středisko Ostrava.
journal article

Ostravské příběhy
Zdeněk Smolka, Libor Magdoň, Jakub CHROBÁK
Year: 2009
abstract in proceedings

Texty, obrazy, stavby... (Nad romány V. Macury, V. Vokolka a M. Urbana)
Zdeněk Smolka
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Univerzita Ljubljana
Zdeněk Smolka
Year: 2009
work experience abroad

Bezpráve Petře, zapěj na Bezručovu notu
Zdeněk Smolka
Year: 2008, Nové břehy
journal article

Co mají společného Večery na slamníku a Želary
Zdeněk Smolka
Year: 2008, Nové břehy
journal article

Filozofující nadinterpretace Weinerovy povídky Rovnováha
Zdeněk Smolka
Year: 2008
abstract in proceedings

Jak jsme se hádali o autorství Slezských písní
Zdeněk Smolka
Year: 2008, Host
journal article

Filozofující "nadinterpretace" Weinerovy povídky Rovnováha
Zdeněk Smolka
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hana Voisine-Jechová, Dějiny České literatury. Přel. A. Haman. Nakladatelství H&H, Jinočany 2005, 626 s.
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Year: 2007, Slavia
journal article

Jiná krajina. K jednomu sporu o interpretaci poezie Jana Zahradníčka
Zdeněk Smolka
Year: 2007
abstract in proceedings

Krýza, Martin: Proměny poetiky básnických děl Karla Hlaváčka. Rigorózní práce
Zdeněk Smolka
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Bezručovská a wolkerovská tradice v poezii Drahoslava Gawreckého
Zdeněk Smolka
Year: 2006
abstract in proceedings

Čin záslužný, leč nedokonalý
Zdeněk Smolka
Year: 2006, Česká literatura
journal article

Pokusy o Učně
Zdeněk Smolka
Year: 2006
abstract in proceedings

Bezručovská a wolkerovská tradice v poezii Drahoslava Gawreckého
Zdeněk Smolka
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fakta a interpretace
Zdeněk Smolka
Year: 2005, Česká literatura
journal article

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy
Zdeněk Smolka, Oskar Mainx, Jan Malura, Martin Tomášek, Martin Pilař
Year: 2005
editorial and language revision

Noch einmal
Zdeněk Smolka
Year: 2005, Česká literatura
journal article

Jak udělat z básníka zloděje cizích veršů
Zdeněk Smolka
Year: 2004,
journal article

Literární věda osudem i volbou. K 80. narozeninám Jaroslava Pleskota. Spis FF OU 213/2004, č. 5
Zdeněk Smolka
Year: 2004
editorial and language revision

Novákovo pojetí básníka Otakara Theera
Zdeněk Smolka
Year: 2004
abstract in proceedings

Petr Bezruč bez záruky bez záruky. (Jaromír Šlosar: Petr Bezruč bez záruky.)
Zdeněk Smolka
Year: 2004, Protimluv
journal article

Svazek březinovských studií. (Petr Holman: Březiniana.)
Zdeněk Smolka
Year: 2004, Host
journal article

Záměna žánrů
Zdeněk Smolka
Year: 2004,
journal article

Chycený Drozd vaškologický
Zdeněk Smolka
Year: 2003, Česká literatura
journal article

Opevňující bezmoc bydlení
Zdeněk Smolka
Year: 2003,
journal article

Otázka Petra Hrušky pro Zdeňka Smolku
Zdeněk Smolka
Year: 2003, Host
journal article

Tři problémy
Zdeněk Smolka
Year: 2003, Česká literatura
journal article

Umění a dokumenty
Zdeněk Smolka
Year: 2003, Tvar
journal article

Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi
Zdeněk Smolka
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book

Literatura pro II. ročník gymnázií
Josef Soukal, Zdeněk Smolka
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Schůzka s literaturou
Zdeněk Smolka
Year: 2002
radio and televison broadcast

Zpráva o uskutečněném snu
Zdeněk Smolka
Year: 2002, Host
journal article

Inu, antalogie-(Příběhy lásky v české literatuře od počátků k dnešku)
Zdeněk Smolka
Year: 2001, TVAR
journal article

Literatura pro 2. ročník středních odborných škol
Josef Soukal, Zdeněk Smolka
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Monografie (téměř) neznámé básnířky (D. Šajtar:Básnířka Tereza Dubrovská)
Zdeněk Smolka
Year: 2001,
journal article

Přibližně stopadesát stran navíc (Czeslaw Milosz: Pejsek u cesty)
Zdeněk Smolka
Year: 2001, TVAR
journal article

Básníci v zajetí Petra Bezruče (do začátku 2. sv. války)
Zdeněk Smolka
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Halas-existencialismus-Orten
Zdeněk Smolka
Year: 2000
abstract in proceedings

Jak je vydávat? (K.V. Rais: Skleník)
Zdeněk Smolka
Year: 2000, TVAR
journal article

Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy
Zdeněk Smolka, Kolektiv Autorů
Year: 2000
editorial and language revision

Kratochvilná historie o počátku moderní doby (V. Vokolek: Cesta do pekel)
Zdeněk Smolka
Year: 2000, TVAR
journal article

Literární věda osudem i volbou. K 70. narozeninám Jiřího Svobody.
Zdeněk Smolka, Kolektiv Autorů
Year: 2000
editorial and language revision

O takové milé obludě (M. Ajvaz: Návrat starého varana)
Zdeněk Smolka
Year: 2000, TVAR
journal article

Příspěvek k lepšímu poznání díla Zikmunda Wintera (Zikmund Winter mezi historií a uměním)
Zdeněk Smolka
Year: 2000, TVAR
journal article

Časopis Moravskoslezská revue 1905-1923
Zdeněk Smolka, Martin Tomášek
Year: 1999
editorial and language revision

Čilá Mladá fronta(J. Orten: Prózy II)
Zdeněk Smolka
Year: 1999, TVAR
journal article

Materiály k literatuře z přelomu století (L. Kuchař: Dialogy o kráse a smrti. Studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. stol.)
Zdeněk Smolka
Year: 1999, TVAR
journal article

Tvořící ničící pohlaví. Proměny Jiřího Karáska ze Lvovic, jak se projevují ve 
Zdeněk Smolka
Year: 1999, Edice TVARy, příloha obtýdeníku TVAR, řada A, svazek 5
journal article

Ze slezské nepaměti
Zdeněk Smolka
Year: 1999, TVAR
journal article

Nová učební pomůcka pro naše malé čtenáře
Zdeněk Smolka
Year: 1998, Rak
journal article

Prózy Jiřího Ortena
Zdeněk Smolka
Year: 1998, Host
journal article

Šedesát let od smrti Otokara Fischera
Zdeněk Smolka
Year: 1998, Tvar
journal article

Užitečné kapitoly z české literatury (Jiří Svoboda: Z obzoru tvorby)
Zdeněk Smolka
Year: 1998, Moravskoslezské noviny Svoboda
journal article

Neodekadence?
Zdeněk Smolka
Year: 1997, TVAR
journal article

Region a jeho reflexe v literatuře
Zdeněk Smolka, Josef Podgorecki, Kolektiv Autorů
Year: 1997
editorial and language revision

Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region
Zdeněk Smolka, Jiří Svoboda, Luděk Zenkl, Antoni Gładysz, Karel Haruda, Hubert Brenn, Jan Mazurek, Miloš Kačírek, Leon Juřica, Juraj Hon, Karel Boženek, Jan Malura, Hana Adámková Heidrová ... other authors
Year: 1997
editorial and language revision

Subjekty v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic
Zdeněk Smolka
Year: 1997, TVAR
journal article

Česká dekadence
Svatava Urbanová, Zdeněk Smolka
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jiří Orten
Zdeněk Smolka
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Uhrinová ŠarlotaPictures of towns in selected prose of Jiří Karásek from LvoviceMaster's thesis 2021 
Zachníková VeronikaCharacters in Ladislav Klíma's DramasMaster's thesis 2021 
Havlíková MonikaNovels by Růžena JesenskáMaster's thesis 2020 
Trojančíková DenisaWriter Jiří HřivnáčMaster's thesis 2018 
Winklerová MartinaHistory of publishing IskraMaster's thesis 2018 
Pagáčová VeronikaProsaist Viktor DykMaster's thesis 2017 
Šlofarová KarolínaShort prose by Jiří Karásek ze LvovicMaster's thesis 2016 
Jamnická LenkaThe contemplation of Arne Novak about a women´s writing and a status of the women writerMaster's thesis 2015 
Janottová NelaEgon Hostovský and his worksMaster's thesis 2015 
Wihodová MarkétaDepiction of the region in composition by Bohumír ČetynaMaster's thesis 2015 
Urbanová PetraThe Comparison of Svatopluk Cech´s and Jaroslav Vrchlicky´s historical epic compositionMaster's thesis 2014 
Foldynová TerezieThe Cities by Daniela Hodrová and Jiří KratochvilMaster's thesis 2013 
Michálková EmílieNarrative techniques in Karel Čapek's stories and novelsMaster's thesis 2013 
Sližová MarkétaLadislav Klíma and the kitschMaster's thesis 2013 
Staněk OldřichInteraction of literature, film and PC gamesMaster's thesis 2013 
Pertlíčková JanaLate decadent Arthur BreiskyMaster's thesis 2012 
Wolasová LucieM. Viewegh's novels and readers' perception of themMaster's thesis 2012 
Šodková IrenaCreative profile of Eva TvrdáMaster's thesis 2011 
Blažek MilanFootball theme in Czech literature and its metamorphosisMaster's thesis 2010 
Fleischmannová MonikaCritic Jiří Karásek from LvovicMaster's thesis 2010 
Medveďová ZuzanaComparison of the works of Karel Sabina and Josef Vaclav FricMaster's thesis 2010 
Wzatková LucieThe Dramatic Works of Jiří Karásek ze LvovicMaster's thesis 2010 
Bijoková LenkaKörner's variations of losing battlesMaster's thesis 2009 
Fussková JanaThe analysis of narratology in Jan Kobzáň´s workMaster's thesis 2009 
Klézlová MartinaWork's of Josef Chaloupka in the image tenets of Literární skupinaMaster's thesis 2009 
Vaculík TomášThe lyrics of Robert KrestanMaster's thesis 2009 
Schwarzer MichalUnknown poet Emil HáchaMaster's thesis 2008 
Šrubařová JanaCriticals approaches of Arnošt Procházka in the timeMaster's thesis 2008 
Štefková DagmarPetr Křička in the context of the timeMaster's thesis 2008 
Mikulincová AndreaThe Comparison of Josef Skvorecky's and Vaclav Erben's Detective ProseMaster's thesis 2007 
Šustková JanaRealism and decadence: About prosaic attempts of Otakar TheerMaster's thesis 2007 
Tomicová MichaelaFatall men and woman crossing in Fráňa Šrámeks novelsMaster's thesis 2007 
Obrová JitkaOtokar Fischer´s DramasMaster's thesis 2006 
Vysloužilová ZuzanaWomen Authors Around The Moderní RevueMaster's thesis 2005 
Hromočuková JanaComparison of novel by Karel Čapek "Továrna na absolutno" and novel by Jiří Haussmann "Velkovýroba cnosti"Bachelor's thesis  
Mudrová MonikaCriticism of works by Jiří WolkerBachelor's thesis  
Tomaszková VeronikaLiterary works of Bohumil Hrabal and his cinematizationBachelor's thesis  
Twyrdá TerezaLadislav Fuks, Arnošt Lustig and their prose (Pan Theodor Mundstock, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou)Bachelor's thesis  
Vilkusová MarieMarie Majerová and analysis of novel SirénaBachelor's thesis  
Drančáková ZuzanaThematic analysis of Arbes's proseBachelor's thesis 2022 
Malura JanJosef Toman: Socrates - Philosopher in the historical novelBachelor's thesis 2022 
Rykrová KerstinSigismund Bouška´s PoetryBachelor's thesis 2021 
Bělohoubková VěraKarel Matěj Čapek-Chod - VětrníkBachelor's thesis 2020 
Konečná EliškaAnalysis of the Novels A Gothic Soul and No Longer Human and Their ComparisonBachelor's thesis 2020 
Kotrbová LucieCompany of Petr BezrucBachelor's thesis 2019 
Křenková AnetaThe Comparison of the book Kam vede cesta by Marie Podešvová and Moravská babička by Čeněk KramolišBachelor's thesis 2019 
Lebiodová AnetaNature through the eyes of Rais and KlostermannBachelor's thesis 2019 
Šimíková TerezaViktor Dyk: The novels and poetry in the first periodBachelor's thesis 2019 
Vavrečková EliškaTypology of characters in selected works of Eliška KrásnohorskáBachelor's thesis 2019 
Vejmola KarelComparison of the Works of the Čapek brothers: Země mnoha jmen and Továrna na absolutnoBachelor's thesis 2019 
Zachníková VeronikaThe Position of Eliška Krásnohorská in terms of Novels for GirlsBachelor's thesis 2019 
Holešová KarolínaThe rural image in the works of Karel Václav Rais and Teréza NovákováBachelor's thesis 2018 
Havlíková MonikaAnalysis of Růžena Jesenská - Román dítěteBachelor's thesis 2017 
Lachová AnetaAnalysis of Ondra Foltýn by J. F. KarasBachelor's thesis 2017 
Brožová NikolaModlitba pro Kateřinu Horovitzovou - book and movie analysisBachelor's thesis 2016 
Goláňová PatricieReflexion of Erben´s KyticeBachelor's thesis 2016 
Holušová MarkétaComparison of the travelogues of Vitezslav Halek and Jan NerudaBachelor's thesis 2016 
Kotásková MarkétaThe development poetics of František Halas - from the first poem to the first published collectionBachelor's thesis 2016 
Šindelová MarkétaVojtěch Martínek and his trilogy Kamenný řád - contemporary image of life in the regionBachelor's thesis 2016 
Blahutová BarboraCountry novel by Karolína SvětláBachelor's thesis 2015 
Hýblová MichaelaThe Female Characters in the Novels of Jarmila GlazarovaBachelor's thesis 2015 
Kalíková AdélaJewish themes in Ivan Olbracht's "Golet v údolí" (analysis of the work)Bachelor's thesis 2015 
Kaniová MartinaJakub Arbes in the country (the analysis of the novel Anděl míru)Bachelor's thesis 2015 
Kotíková HanaPsáno do mraků by Josef ČapekBachelor's thesis 2015 
Lichá KateřinaStudie z Café Lustig by Petr BezručBachelor's thesis 2015 
Pagáčová VeronikaHloupý Honza by Ladislav QuiseBachelor's thesis 2015 
Sedlaříková DominikaThe novel "Nalžovský" by Sofie PodlipskáBachelor's thesis 2015 
Kukuladyová JanaFrantina by Karolina SvětláBachelor's thesis 2014 
Palová ŠárkaEarly short stories of Vladislav Vančura (Amazonský proud; Dlouhý, Široký, Bystrozraký)Bachelor's thesis 2014 
Šlofarová KarolínaZastřený obraz by Jiří Karásek ze LvovicBachelor's thesis 2014 
Koláříková IvetaPersonality and work of Amelie KutinovaBachelor's thesis 2013 
Eliášová MonikaNezdařil´s Horní chlapci, structure and receptionBachelor's thesis 2012 
Moravcová MichaelaArbes´s romanetsBachelor's thesis 2012 
Urbanová PetraJosef Hora and his poet AneliBachelor's thesis 2012 
Vobejdová NikolaTeréza Nováková- confrontation novels Jan Jílek and DrašarBachelor's thesis 2012 
Glettniková MarkétaBílá nemoc- the drama and the film adaptationBachelor's thesis 2011 
Horáková PetraCyklus rozkoše a smrti by Miloš MartenBachelor's thesis 2011 
Máchová MichaelaMojmír Trávníček - region as a centreBachelor's thesis 2011 
Maťková LucieNeglected stories Gabriela Preissová - Slovácké imagesBachelor's thesis 2011 
Neuwirtová DarinaThe Lovers of Růžena SvobodováBachelor's thesis 2011 
Pytlíková MarcelaKarel and Josef Čapek - brothers in life and in literary workBachelor's thesis 2011 
Remeta MarekJakub Arbes - The picture of capitalism in the novel Modern vampireBachelor's thesis 2011 
Holečková JanaGood Friday in the literary work of Josef Holeček and forerunnersBachelor's thesis 2010 
Kaděrová MarkétaAnalysis of the narrative procedures in the Weiner´s early prozaic periodBachelor's thesis 2010 
Wolasová LucieThe Viewegh´s 'Wonderful Years'Bachelor's thesis 2010 
Brázdilová HanaThe Corpse Burner (Spalovač mrtvol) and its cinematizionBachelor's thesis 2009 
Jančálková RomanaThe Walachian´s folk tales and legends - Beneš Metod Kulda and his followersBachelor's thesis 2009 
Urbaníková TáňaThe analysis of Petra Hůlová´s novel Memory for My GrandmotherBachelor's thesis 2009 
Šibravová LucieAdolf Heyduk, cycle bird´s motives I-IVBachelor's thesis 2008 
Bijoková LenkaPost bellum 1866 - three short stories about war inside of usBachelor's thesis 2007 
Hellebrandová MartinaCOMMON LINES IN THE CREATION OF THE ANARCHIST REBELSBachelor's thesis 2006 
Jeklová VendulaMarketa Lazarová - novel and filmBachelor's thesis 2006 
Mladějovská AnetaReligions motives in the early works of Bohuslav ReynekBachelor's thesis 2006 
Štefková DagmarVitalism and War: Early Work of Petr Křička (1916-24)Bachelor's thesis 2006 
Rašťáková TerezaKarel Kamínek in czech literatureBachelor's thesis 2005 
Šafrancová DanaMravokárné románky of Jakub ArbesBachelor's thesis 2005 


Kulturněhistorické bádání v prostoru regionu
Main solverMgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.
Period4/2012 - 9/2013
ProviderCentrum regionálních studíí, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
instagram
rss
social hub