Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Literature and Literary Criticism

Martin Tomášek

Martin Tomášek

Academic degree, name, surname:Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
Room, floor, building: DM 502, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Literature and Literary Criticism (Faculty of Arts)
Regional Studies Center (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1879
E-mail:No record found.Industriální motivy v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Year: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století
Martin Tomášek
Year: 2016, Nakladatelství Dokořán, s.r.o. - Ostravská univerzita
specialist book

Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen
Martin Tomášek
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Krajina jako palimpsest? Cestování Německem v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Geneze prozaického obrazu valašské krajiny
Martin Tomášek, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
specialist book chapter

Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a čítankách po roce 1989
Martin Tomášek, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Role krajiny v tzv. hraničářské próze konce 19. a počátku 20. století
Martin Tomášek, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Year: 2014, Univerzita Karlova - Ostravská univerzita
specialist book chapter

Historický vývoj reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Year: 2011, Z Českého ráje a Podkrkonoší
journal article

K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Year: 2006, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Literatura v dotyku s přírodou
Jan Malura, Lubor Kysučan, Martin Tomášek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny obrazu venkova v próze českého (post)romantismu a biedermeieru
Martin Tomášek
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Devatero učebnicových cest k impresionismu a polský přídavek jako inspirace
Martin Tomášek
Year: 2020, Český jazyk a literatura
journal article

Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích. Rok 1918 - jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych
Blažena Gracová, Martin Tomášek, Barbara Baarová
Year: 2020
editorial work

Sto let posilování a oslabování vědomí naší státnosti ve světle dobových učebnic a čítanek
Martin Tomášek
Year: 2020
abstract in proceedings

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Year: 2019
organizing conference, workshop

Toulky vzpomínkami
Martin Tomášek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Valašským rájem. Obživa očima krajových novin
Martin Tomášek
Year: 2019, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Vrchlického impresionistické stopy
Martin Tomášek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

'a čadí Přívoz, Ostrava i Hory'
Martin Tomášek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Year: 2018
organizing conference, workshop

Dvě století českého objevování Ruska. Obrozenské cestopisy
Martin Tomášek
Year: 2018, PORÓWNANIA - COMPARISONS - POROVNÁNÍ - VERGLEICHE
journal article

'Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...'
Martin Tomášek, Marie Špiláčková, Nina Pavelčíková
Year: 2018
others

Kdopak by se vlka bál?
Martin Tomášek, Michal Bojda, Martin Mati
Year: 2018
others

Marek Hilšer for ...
Martin Tomášek, Michael Waloschek
Year: 2018
others

Obraz protireformace v české literatuře přelomu 19. a 20. století a jeho druhý život / Obraz kontrreformacji w czeskiej literaturze przełomu XIX i XX w. i jej drugie życie
Martin Tomášek
Year: 2018
abstract in proceedings

Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe
Martin Tomášek
Year: 2018
others

Polanie wyśmiewani i kochani. Przykłady prezentowania czesko-polskich stosunków w średniowieczu i ich potencjał edukacyjny / Polané vysmívaní a milovaní. Příklady zobrazení středověkých česko-polských vztahů a jejich edukační potenciál
Martin Tomášek
Year: 2018, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM
specialist book chapter

Posilování vědomí československé státnosti v prvorepublikových učebnicích literatury a dnes
Martin Tomášek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rabelaisovský smích K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Year: 2018
radio and televison broadcast

Srbsko, krajina a lidé, v českých cestopisech (40.-90. l. 19. stol.)
Martin Tomášek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sto let povědomí o USA v českých literárních učebnicích
Martin Tomášek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Téma práce a obživy v prozaické tvorbě autorů spjatých s Valašskem v krajových časopisech 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století
Martin Tomášek
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co zbylo z básníka Františka Matouše Klácela?
Martin Tomášek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didaktické intervence I-IV
Martin Tomášek
Year: 2017
organizing conference, workshop

Druhý život české literatury 19. století (filmové a divadelní adaptace, literární inspirace, výtvarné a komiksové interpretace)
Martin Tomášek
Year: 2017
work experience abroad

Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty)
Martin Tomášek, Petr Kopecký
Year: 2017
others

Literární krajina - jak ji myslet, psát a číst?
Martin Tomášek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderování debaty s prof. Janem Sokolem Lze žít bez pravdy?
Martin Tomášek
Year: 2017
others

Návraty k podstatnému
Martin Tomášek
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Obraz rekatolicyzacji Czech po bitwie na Bialej Górze w czeskiej powieści historycznej przelomu XIX i XX wieku: porównanie Aloisa Jiráska i Terzey Novákovej
Martin Tomášek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odkaz obětí tábora Hanke (moderování debaty)
Martin Tomášek
Year: 2017
others

Saturninálie III
Martin Tomášek
Year: 2017
interpretation of works of art

V. I. P. pozvánka na Popelčin ples
Martin Tomášek
Year: 2017, Česká literatura
journal article

Vstupování do stejné řeky? (L. Machala et al. - Panorama české literatury)
Jan Malura, Iva Málková, Martin Tomášek
Year: 2017, Česká literatura
journal article

Vyrovnání se s rokem 1945
Martin Tomášek, Nina Pavelčíková, Martin Jemelka, Tomáš Macura
Year: 2017
others

Akademie věd v Moskvě
Martin Tomášek
Year: 2016
work experience abroad

Čmele. Vánoční vzpomínka (František Sokol-Tůma)
Martin Tomášek
Year: 2016, Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
journal article

Drobky z Havla
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dva historické pohledy na Ostravu
Martin Tomášek
Year: 2016, Krásná Ostrava. Bulletin okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
journal article

Hálkova cesta na Oupor
Martin Tomášek
Year: 2016, Veronica
journal article

Industriální motivy v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Year: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Inscenace Spalovače mrtvol v Divadle Petra Bezruče
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Josef Štolba: Americké povídky
Martin Tomášek
Year: 2016
radio and televison broadcast

Kam s ní aneb Kde a jaká bude nová vědecká knihovna? (moderování diskuse 19.5.)
Martin Tomášek
Year: 2016
others

Karel IV. a jeho doba v literárním, filmovém a výtvarném zpracování a jejich edukační potenciál
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krajiny tvořené slovy
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století
Martin Tomášek
Year: 2016, Nakladatelství Dokořán, s.r.o. - Ostravská univerzita
specialist book

Krajiny tvořené slovy. Příspěvek k literární topologii
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krajiny tvořené slovy. Teorie literární krajiny
Martin Tomášek
Year: 2016, Česká literatura
journal article

Ladislav Vrchovský - Otřesová sloj Vladimír
Martin Tomášek
Year: 2016
editorial work

Literární prostor jako projekční plátno doby
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literární prostor jako projekční plátno doby. Od RKZ ke Karlu V. Raisovi
Martin Tomášek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Michael Žantovský - Václav Havel tady a teď (10. 5.)
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2016
others

Moc bezmocných. Obraz normalizace v polistopadových učebnicích literatury. Vzpomínky jako pramen
Martin Tomášek
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Moderování debaty o současné slovenské literatuře
Martin Tomášek
Year: 2016
others

Obraz období 'socialismu' v českých a polských učebnicích / Obraz okresu 'socjalizmu' w czeskich i polskich podręcznikach
Blažena Gracová, Martin Tomášek
Year: 2016
editorial work

Oponentský posudek publikace Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Martin Tomášek
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Příroda vs. industriál
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2016
editorial work

Saturninálie II
Martin Tomášek
Year: 2016
interpretation of works of art

Starijat nov Hálek: kăm văprosa za enviromentalnata estetika
Martin Tomášek
Year: 2016, Slavjanski dialozi
journal article

Škola - místo veselé I
Martin Tomášek
Year: 2016
organizing conference, workshop

Škola - místo veselé II
Martin Tomášek
Year: 2016
organizing conference, workshop

Škola - místo veselé III
Martin Tomášek
Year: 2016
organizing conference, workshop

Škola - místo veselé IV
Martin Tomášek
Year: 2016
organizing conference, workshop

Študáci a kantoři (minutová hra)
Martin Tomášek
Year: 2016
radio and televison broadcast

University St. Kliment Ohridski, Sofia
Martin Tomášek
Year: 2016
work experience abroad

Volím čisté ovzduší (moderování předvolební debaty)
Martin Tomášek
Year: 2016
others

Bedekr k modernímu pojetí literární výchovy (recenze)
Martin Tomášek
Year: 2015, Bohemica litteraria
journal article

Co dál s centrem Ostravy?
Martin Tomášek
Year: 2015
others

David Abram: Kouzlo smyslů
Martin Tomášek
Year: 2015
radio and televison broadcast

Krajina jako palimpsest? Cestování Německem v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Krajina v literatuře českého Slezska a širšího Ostravska
Martin Tomášek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodologia wyboru do analizy w podręcznikach szkolnych utworów i zjawisk literackich
Martin Tomášek, Lenka Németh-Vítová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Moc bezmocných" v polských a českých učebnicích literatury
Martin Tomášek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderní škola - dílna lidskosti? II
Martin Tomášek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Moderní škola - dílna lidskosti? III
Martin Tomášek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Moderní škola - dílna lidskosti? I-IV
Martin Tomášek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Moderní škola - dílna lidskosti? IV
Martin Tomášek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Moderování debaty o kauze vědecké knihovny a architektonických soutěžích v Divadle loutek Ostrava
Martin Tomášek
Year: 2015
others

Obrysy novočeské literární krajiny
Martin Tomášek, Karel Stibral
Year: 2015, Academia
specialist book chapter

Oponentský posudek publikace Desátá léta v podobách kritiky II
Martin Tomášek
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek publikace Soni Šinclové a Tomáše Kubíčka, eds. Sémantika prostoru
Martin Tomášek
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Ostrava je v centru
Martin Tomášek
Year: 2015
others

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Year: 2015
others

Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění.
Martin Tomášek, Jan Malura, Jakub Ivánek
Year: 2015
organizing conference, workshop

Saturninálie I
Martin Tomášek
Year: 2015
interpretation of works of art

Ten, který bude
Martin Tomášek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitel, student a rodič v "Bermudském trojúhelníku" komunikace
Martin Tomášek, Renáta Tomášková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Ztratit se na cestě za literární krajinou
Martin Tomášek
Year: 2015, Česká literatura
journal article

Bohumil Hrabal, Jiří Janků, Petr Svojtka - Postřižiny (dramatizace NDMS)
Martin Tomášek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Geneze prozaického obrazu valašské krajiny
Martin Tomášek, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
specialist book chapter

Henry David Thoreau: Cestovní deník
Martin Tomášek
Year: 2014
radio and televison broadcast

Lektorský posudek publikace O popisu
Martin Tomášek, Alice Jedličková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Literatura v souvislostech 4. Učebnice literatury pro střední školy
Martin Tomášek, Jakub Chrobák, Monika Horsáková, Veronika Portešová
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Německo českýma očima v 19. století - krajina, lidé, kultura
Martin Tomášek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz polské kultury ve vybraných českých středoškolských učebnicích literatury a čítankách po roce 1989
Martin Tomášek, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pohyblivé vzpomínky
Martin Tomášek
Year: 2014
abstract in proceedings

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Year: 2014
others

Role krajiny v tzv. hraničářské próze
Martin Tomášek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role krajiny v tzv. hraničářské próze konce 19. a počátku 20. století
Martin Tomášek, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Year: 2014, Univerzita Karlova - Ostravská univerzita
specialist book chapter

Smršťování Ostravy - hrozba nebo naděje?
Martin Tomášek
Year: 2014
others

Vodotoky a vodoplochy u K. H. Máchy
Martin Tomášek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výstup na Radhošť : historický průvodce valašskou krajinou
Martin Tomášek
Year: 2014, Protimluv. Revue pro kulturu
journal article

Vzájemné polsko-české zrcadlení
Martin Tomášek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Woody Allen a jeho interpretka
Martin Tomášek, Andrea Holešová
Year: 2014
interpretation of works of art

Z toho kopce pozoruji ptáky
Martin Tomášek
Year: 2014, Protimluv. Revue pro kulturu
journal article

Antonín Hořínek - Dojmy z cest z Irkutska do Vladivostoku a odtud mořem do Terstu 1-10
Martin Tomášek
Year: 2013
radio and televison broadcast

Co říká krajina v realistické próze
Martin Tomášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Environment v české literatuře
Martin Tomášek
Year: 2013
abstract in proceedings

Environment v české literatuře
Martin Tomášek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fischlovská monografie
Martin Tomášek
Year: 2013, Česká literatura
journal article

Galerií literárních krajin Viléma Mrštíka
Martin Tomášek
Year: 2013, Vilém Mrštík. Od realismu k moderně (k 150. výročí narození)
journal article

Interpretace literární krajiny v Pohádce máje Viléma Mrštíka
Martin Tomášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krajina v Mrštíkově Pohádce máje
Martin Tomášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Martin Tomášek
Year: 2013
others

O ztraceném pěvci: Karel Václav Rais a nacionalismus
Martin Tomášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ostravská flanérie
Martin Tomášek
Year: 2013
abstract in proceedings

Pohyblivý svátek - moderování večera mladé vědy
Martin Tomášek, Iva Málková
Year: 2013
others

Polská literatura v českém kurikulu, středoškolských učebnicích literatury a čítankách
Martin Tomášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Ljubljana
Martin Tomášek
Year: 2013
work experience abroad

Valašsko. Sémantika literární krajiny v české próze 19. a 20. století
Martin Tomášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znovuobjevený legionářský cestopis
Martin Tomášek
Year: 2013
abstract in proceedings

Cesty na slovanský jih 1-5
Martin Tomášek
Year: 2012
radio and televison broadcast

Funkce literární krajiny u Karla V. Raise
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Hálek starý a nový - kapitola z environmentální estetiky
Martin Tomášek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kalevala
Martin Tomášek
Year: 2012
radio and televison broadcast

Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura, Jan Malura
Year: 2012
editorial work

Literárněmístopisná procházka Ostravou
Martin Tomášek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ohlédnutí
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Pohyblivý svátek - organizace a spolumoderování cyklu večerů mladé literatury
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Year: 2012
others

Realistický efekt (na příkladu prózy K. V. Raise)
Martin Tomášek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenze kolektivní monografie
Martin Tomášek, Dagmar Mocná
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Severní vítr
Martin Tomášek
Year: 2012
radio and televison broadcast

Sympozium KRAJINA
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2012
organizing conference, workshop

Universität Leipzig, Institut für Slavistik
Martin Tomášek
Year: 2012
work experience abroad

Večer s Josefem Rauvolfem
Martin Tomášek
Year: 2012
others

Veřejná debata o osudu chátrající ostravské ikony Ostravice-Textilie
Martin Tomášek
Year: 2012
others

Veřejná debata o ovzduší v Ostravě
Martin Tomášek
Year: 2012
others

Bjornstjerne Bjornson "Ošklivá vzpomínka z dětství"
Martin Tomášek
Year: 2011
radio and televison broadcast

Božena Němcová - nové impulzy k interpretaci osobnosti a díla (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

České objevování slovanského jihu v první polovině 19. století
Martin Tomášek
Year: 2011, Protimluv. Revue pro kulturu
journal article

Erbenova Kytice - variace na téma lásky (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erbenova Kytice - variace na téma lásky (popularizační přednáška)
Martin Tomášek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Historický vývoj reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Year: 2011, Z Českého ráje a Podkrkonoší
journal article

K. J. Erben a současná literární věda (Katedra Slawistyki, Uniwersytet Opolski)
Martin Tomášek
Year: 2011
work experience abroad

K obrazu velkoměsta v románech K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
specialist book chapter

Když oko vaše slzou se zaleje (večer poezie K. J. Erbena se studenty FF OU)
Martin Tomášek
Year: 2011
interpretation of works of art

Krajina v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literárněvědná reflexe Erbenovy krajiny
Martin Tomášek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Máchova cesta k zobrazení krajiny, Role krajinných motivů v Erbenově Kytici (Eotvos Lorand University Budapest)
Martin Tomášek
Year: 2011
work experience abroad

Máchův krajinopis a my
Martin Tomášek
Year: 2011
abstract in proceedings

Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Martin Tomášek, Jan Malura, Martin Tomášek
Year: 2011
editorial work

Oponentský posudek habilitační práce Mgr. Karla Stibrala, Ph.D.
Martin Tomášek
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Pohyblivý svátek
Martin Tomášek
Year: 2011
others

Retrospektivy
Martin Tomášek, Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Role krajinných a přírodních prvků v próze Vítězslava Hálka
Martin Tomášek
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sympozium MĚSTO
Martin Tomášek, Jan Malura
Year: 2011
organizing conference, workshop

Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (moderování besedy, interpretace veršů, esej)
Martin Tomášek
Year: 2011
others

Trojhlasí česko-slovinsko-srbské (tematický blok kulturní revue Protimluv)
Martin Tomášek
Year: 2011
editorial work

Ušlechtilí vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka Choda
Martin Tomášek
Year: 2011
abstract in proceedings

Výlety do šumavského hvozdu: obrazy Šumavy v české předklostermannovské próze
Martin Tomášek
Year: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book chapter

Vzájemné zrcadlení: česká společnost a jižní Slované v perspektivách obrozenského cestopisu
Martin Tomášek
Year: 2011, Slavistika
journal article

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za slavistiku)
Martin Tomášek
Year: 2010
work experience abroad

Cesty na jih - obraz jižních Slovanů v obrozenském cestopisu, Motivy krajiny u K. H. Máchy (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko)
Martin Tomášek
Year: 2010
work experience abroad

Haldy spatřené: máchovská pouť na haldu Ema
Martin Tomášek
Year: 2010
interpretation of works of art

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Lucie Radková, Martin Tomášek
Year: 2010
organizing conference, workshop

Karel Hynek Mácha a umění krajiny
Martin Tomášek
Year: 2010, Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny
journal article

Máchův krajinopis a my
Martin Tomášek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Máchův "Máj": zaostřeno na krajinu
Martin Tomášek
Year: 2010
abstract in proceedings

Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele
Ivana Gejgušová, Martin Tomášek, Lucie Dokoupilová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Práce s textem J. K. Rowlingové
Martin Tomášek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rytíři či vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Václav Vaněk: Disharmonie
Martin Tomášek
Year: 2010, Česká literatura
journal article

Bude mít Ostrava Černou kostku?
Martin Tomášek
Year: 2009
others

I. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Martin Tomášek, Lucie Radková
Year: 2009
organizing conference, workshop

Lexikon jako nástroj i pobídka k hlubšímu poznání literatury 19. věku
Martin Tomášek
Year: 2009, Česká literatura
journal article

Máchův Máj: zaostřeno na krajinu
Martin Tomášek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mytická krajina Zeyerova Vyšehradu
Martin Tomášek
Year: 2009, Host
specialist book chapter

Mytopoetické aspekty literární krajiny v raných prózách K. Klostermanna
Martin Tomášek
Year: 2009
abstract in proceedings

Ráj, ten si tvoříme zde na světě: M. Daněk: Vždyť vzpomínky jsou cesty života....
Martin Tomášek
Year: 2009, Weles
journal article

Tři cesty pralesem (s J. Štolbou, S. Čechem a K. Klostermannem)
Martin Tomášek, Martin Tomášek
Year: 2009, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Zrození klostermannovského mýtu Šumavy (obrazy Šumavy v české literatuře 40.-90. let 19. století)
Martin Tomášek
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ani zištnost, ani láska k pohodlí (Bolzano, B.: Exhorty)
Martin Tomášek
Year: 2008, Tvar
journal article

"Básník božně rozčilený"
Martin Tomášek
Year: 2008
abstract in proceedings

Estetika přírody u Františka Xavera Šaldy
Martin Tomášek
Year: 2008
abstract in proceedings

S polibkem Kleió je historie sexy! (Schama, S.: Krajina a paměť)
Martin Tomášek
Year: 2008, Host
journal article

Hledání poetiky města. Eseje D. Hodrové (Hodrová, D.: Citlivé město : Eseje z mytopoetiky)
Martin Tomášek
Year: 2007, Host
journal article

Literatura I
Beata Waclawiecová, Martin Tomášek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literatura II
Marcela Pucholdtová, Martin Tomášek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literatura III
Zuzana Litnerová, Martin Tomášek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Šaldův vztah k uměleckému zobrazení krajiny
Martin Tomášek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Téma hodiny: K. M. Čapek-Chod
Martin Tomášek
Year: 2007, Český jazyk a literatura
journal article

Třikrát světová válka: očima Šlejhara, Machara a Šaldy
Martin Tomášek
Year: 2007
abstract in proceedings

Válečný kaleidoskop K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Year: 2007
abstract in proceedings

Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Year: 2006, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Průvodce na cestu romantickými diskurzy (Hrbata, Z.; Procházka, M.: Romantismus a romantismy)
Martin Tomášek
Year: 2006, Tvar
journal article

Příjemná četba obrozenecké literatury? (ed. Kusáková, L.: Zábavné povídky raného obrození)
Martin Tomášek
Year: 2006, Tvar
journal article

Román Řešany v kontextu expresionismu?
Martin Tomášek
Year: 2006, Votobia
specialist book chapter

Sládkovy Básně (Sládek, J. V.: Básně I, II,III)
Martin Tomášek
Year: 2006, Tvar
journal article

Tragédie a revoluce (Eagleton, T.: Sladké násilí : Idea tragična)
Martin Tomášek
Year: 2006, Host
journal article

Úsměv a gesto : Dotyky Čapkova Větrníku a Kunderovy Nesmrtelnosti
Martin Tomášek
Year: 2006
abstract in proceedings

Benešová Božena (a další encyklopedická hesla)
Martin Tomášek
Year: 2005, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
specialist book chapter

Encyklopedie literárních žánrů (Mocná, D.; Peterka, J. a kol.: Encyklopedie literárních žánrů)
Jan Malura, Martin Tomášek
Year: 2005, Tvar, č. 12
journal article

Kainar Josef
Martin Tomášek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy
Zdeněk Smolka, Oskar Mainx, Jan Malura, Martin Tomášek, Martin Pilař
Year: 2005
editorial and language revision

Můj Vít (Z deníku K. M. Čapka-Choda)
Martin Tomášek
Year: 2005, Česká literatura
journal article

Podmanivé kouzlo dopisů (Němcová, B.: Korespondence I)
Martin Tomášek
Year: 2005, Host
journal article

Příšerně krásné město (Ostrava očima Františka Sokola Tůmy)
Martin Tomášek
Year: 2005, Protimluv
journal article

U nesnědeného krámu (Herrmann, I.: Nedělní povídky)
Martin Tomášek
Year: 2005, Tvar
journal article

Úsměv a gesto. Dotyky Čapkova Větrníku a Kunderovy Nesmrtelnosti
Martin Tomášek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

V tichosti noci (Nebeský, V. B.: Básně)
Martin Tomášek
Year: 2005, Tvar
journal article

Ve znamení blíženců (Urban, M.: Santiniho jazyk)
Martin Tomášek
Year: 2005, Protimluv
journal article

Moravskoslezská revue: pozice, podoba, proměny
Martin Tomášek
Year: 2004
abstract in proceedings

Rabelaisovský smích K. M. Čapka-Choda
Martin Tomášek
Year: 2004
abstract in proceedings

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Year: 2004
abstract in proceedings

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Year: 2004, Tvar
journal article

Dámy bez deštníku (Vosiková, M.: Dámy bez deštníku)
Martin Tomášek
Year: 2003, Tvar
journal article

Ne básně, dám ti sen (Karásek ze Lvovic, J.: Sodoma)
Martin Tomášek
Year: 2003, Tvar
journal article

Nová cesta k české poezii 19. století (Česká elektronická knihovna : Poezie 19. století od thámovců po lumírovce)
Martin Tomášek
Year: 2003, Tvar
journal article

Obecná teorie člověka (Diviš, I.: Teorie spolehlivosti : Texty z let 1960/1999)
Martin Tomášek
Year: 2003, Host (recenzní příloha)
journal article

Pět básnických knih Viktora Dyka
Martin Tomášek
Year: 2003, Tvar
journal article

Pokus o literární dějiny Moravy (Kubíček, T. a kol.: Literární Morava)
Jan Malura, Martin Tomášek
Year: 2003, Česká literatura
journal article

Pozvání do kina (Pecháček, L.: Osvobozené kino Mír)
Martin Tomášek
Year: 2003, Host (recenzní příloha)
journal article

Rané prózy Josefa K. Šlejhara (Šlejhar, J. K.: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí)
Martin Tomášek
Year: 2003, Česká literatura
journal article

Románová kompozice Antonína Vondrejce a její literárněvědné interpretace
Martin Tomášek
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šlejhar v České knižnici (Šlejhar, J. K.: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí)
Martin Tomášek
Year: 2003, Tvar
journal article

Záře písmen v gramatikách snů (Ajvaz, M.: Sny gramatik, záře písmen)
Martin Tomášek
Year: 2003, Host
journal article

Gallašovi pamětihodnější snové (Gallaš, J. H. A.: Kusy rozpadlých cihel se změnily v knihy)
Martin Tomášek
Year: 2002, TVAR
journal article

Nadějná próza o beznaději (Vučka, T.: Mezidveří : Ze vzpomínek Jana Vitouše)
Martin Tomášek
Year: 2002, Host
journal article

O autorovi (Smolka, Z.: Básník mezi legendami, mýtem a realitou)
Martin Tomášek, Zdeněk Smolka
Year: 2002, Ostravská univerzita - Tilia
specialist book chapter

Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů (Jirásek, A.: Staré pověsti české)
Martin Tomášek
Year: 2002, TVAR
journal article

Román jako metafora života (Zeyer, J.: Jan Maria Plojhar)
Martin Tomášek
Year: 2002, TVAR
journal article

Světlo přichází potmě (Rotrekl, Z.: Světlo přichází potmě)
Martin Tomášek
Year: 2002, Host
journal article

Úlomky žuly (Nováková, T.: Úlomky žuly)
Martin Tomášek
Year: 2002, TVAR
journal article

Česká próza na Ostravsku - první a druhé kroky
Martin Tomášek, Martin Tomášek
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Hra se čtenářem jako stavební princip povídky K. M. Čapka-Choda (Zaviněný úpadek Jana Vohnoutka)
Martin Tomášek
Year: 2000
abstract in proceedings

Časopis Moravskoslezská revue 1905-1923
Martin Tomášek
Year: 1999, Ostravská univerzita
specialist book

Alois Sivek : Bibliografie 1945 - 1971
Martin Tomášek
Year: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění) - Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
specialist book

Jiří Svoboda: Bibliografie 1955 - 1998
Martin Tomášek
Year: 1997, Ústav pro regionální studia OU
specialist book

Zrod českého naturalismu a ostravské prózy Františka Sokola Tůmy
Martin Tomášek
Year: 1997
abstract in proceedings

Spisovatel Viktor Fischl
Martin Tomášek
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Karel Kyncl: Fejetony z Británie (Kyncl, K.: Moje Británie)
Martin Tomášek
Year: 1993, Lidová demokracie
journal article

"Něco se má, něco se koupí, a tak se dá zas chvíli žít." (Fischl, V.: Velocipéd pana Kulhánka)
Martin Tomášek
Year: 1993, Lidová demokracie
journal article

Osobnost a dílo Josefa Kainara
Martin Tomášek
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Třikrát Viktor Fischl (Kuropění, Dvorní šašci, Pátá čtvrť)
Martin Tomášek
Year: 1992, Lidová demokracie
journal article

Třikrát Viktor Fischl (Kuropění, Dvorní šašci, Pátá čtvrť)
Martin Tomášek
Year: 1992, Lidová demokracie
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Lebiodová AnetaThe image of nature in Czech literature textbooks and reading books after the Velvet Revolution and its didactical potentialMaster's thesis 2022 
Řehulková EliškaThe picture of nature in modern Czech literature textbooks and its didactical potentialMaster's thesis 2021 
Bůžková TerezaLinguistic-literary conference as motivation in high school literature tuitionMaster's thesis 2020 
Sieberová MarieThe Women´s World in the Czech Drama of late 19th and early 20th centuryMaster's thesis 2020 
Šindelová MarkétaFILM IN EDUCATION OF LITERATURE IN THE BOOKS OF WITER VLADIMÍR KÖRNERMaster's thesis 2020 
Čerňanská NikolaThe Image of Death in Works of Josef Karel ŠlejharMaster's thesis 2018 
Chýlková KarolínaImage of Countryside in Josef Holeček's Epic NašiMaster's thesis 2017 
Popyková TerezaThe image of man and space in Czech prose of the crisis of Czech-German coexistenceMaster's thesis 2016 
Tomalová LenkaThe Picture of the Hussitism in the 19th-century Czech LiteratureMaster's thesis 2016 
Unucková LenkaJourneys to Russia in Czech literature of the 19th centuryMaster's thesis 2016 
Vobejdová NikolaCzech literature and its film adaptationMaster's thesis 2015 
Abdul LiviaThe Change of the Picture of Ostrava at the Turn of the Century in the Work of František Sokol TůmaMaster's thesis 2014 
Bártková MagdaThe satirical depiction of the present in David Drábek´s workMaster's thesis 2013 
Balcárková DanaThe reflection of Italy in Jan Neruda´s travel prose (comparison with J. W. Goethe´s Italská cesta and H. Heine´s Obrazy z cest)Master's thesis 2011 
Marušáková JindřiškaBetween tragedy and harmony. Metodej Jahn´s prose writingsMaster's thesis 2010 
Sýkorová KarinTown, village and nature in the prose works of Vítězslav HálekMaster's thesis 2008 
Štěbrová AlenaThe topos of forest in work by Karel Hynek Mácha and Karel Jaromír ErbenMaster's thesis 2008 
Slintáková SilvieWienna at the Turn of the 19th and 20th CenturiesMaster's thesis 2007 
Šustr MichalESSAY OF K. M. ČAPEK-CHOD IN "NÁRODNÍ LISTY"Master's thesis 2006 
Hřebačková Sofie BáraThe Character as a Key to the Novel Turbina by K. M. Čapek-ChodBachelor's thesis  
Kýtová KateřinaThe Popular Fiction of the Early Czech National RevivalBachelor's thesis  
Pinďáková Barbora1848 in the literature at the second part of 19th centuryBachelor's thesis  
Postlerová MonikaValerie and week of wonders (Valerie a týden divů) in the point of intersection of -ismsBachelor's thesis  
Fajtová MonikaAspects of horror and fantastika genres in chosen works of Czech 19th century literatureBachelor's thesis 2021 
Fotopulu MargaritaKlostermann's "Trilogy of  Bohemian Forest"Bachelor's thesis 2021 
Koutská IvetaJapanese inspirations in Zeyer's literary workBachelor's thesis 2020 
Kubíčková BáraČech's Excursions of Mr. BroučekBachelor's thesis 2019 
Benke FilipThe Picture of Prague in Jakub Arbes´ ProseBachelor's thesis 2018 
Hasserová TerezaThe Comparison of The Macropulos Secret by Karel Čapek and Back to Methuselah by G. B. ShawBachelor's thesis 2018 
Sieberová MarieDescription of the rural life in the chronicle novel by Mrštík brothers: Rok na vsiBachelor's thesis 2018 
Stehlíková ŽanetaThe image of America in the work of J. V. SládekBachelor's thesis 2018 
Bůžková TerezaA Picture of Rural Region in Teréza Nováková´s Short StoriesBachelor's thesis 2017 
Klimková ZdeňkaThe poetical works of František Sokol TůmaBachelor's thesis 2017 
Hálová KarolínaPersonality and work of Božena Němcová as the literary and literary-scientific inspirationBachelor's thesis 2016 
Polzerová BarbaraKarel Jaromír Erben's personality and his collection Kytice as the artistic inspirationBachelor's thesis 2016 
Šimonidesová MarcelaKarel Hynek Mácha's personality and his work as the artistic inspirationBachelor's thesis 2016 
Škařupová LenkaAuthor profile of Josef ThomayerBachelor's thesis 2016 
Tomečková JulieJiří Stanislav Guth-Jarkovský as a travel writerBachelor's thesis 2016 
Břenková SofieJosef Svatopluk Machar and the book of essays RomeBachelor's thesis 2015 
Čerňanská NikolaMácha's novel GypsiesBachelor's thesis 2015 
Jašková KateřinaLife and literary output of Karel HandzelBachelor's thesis 2015 
Němečková ZuzanaThe picture of a woman in selected prose works by Božena NěmcováBachelor's thesis 2015 
Vavrečková LucieImage of a city by É. Zola and K. M. Čapek-Chod (comparison)Bachelor's thesis 2015 
Biršel IvoCycle of epic poems Vyšehrad by Julius ZeyerBachelor's thesis 2014 
Chýlková KarolínaNovel About a lost shoemaker by Karel Václav RaisBachelor's thesis 2014 
Popyková TerezaThe picture of the revivalist society in Alois Jirásek´s work F. L. VěkBachelor's thesis 2014 
Strakošová MarkétaFilm adaptations of selected works of Alois JirásekBachelor's thesis 2014 
Unucková LenkaWriter Alberto Vojtěch FričBachelor's thesis 2014 
Wojnarová VeronikaNovel Sons of lights by Charles SabinaBachelor's thesis 2014 
Balharová AndreaMyth of Libuše in selected masterpieces of Czech literature (Zeyer, Urban etc.)Bachelor's thesis 2013 
Mžiková Barbora15 years of the Ost-ra-var festivalBachelor's thesis 2013 
Němcová LenkaProkop Chocholoušek and his Slavic southBachelor's thesis 2013 
Psotová ZuzanaThe image of Valachia in Ludvik Vaculik´s worksBachelor's thesis 2013 
Sabelová MartinaOn the Fairy Tales by B. M. Kulda and M. MikšíčekBachelor's thesis 2013 
Šputová NikolaGenre and thematic structure of the prose from the present by JK TylBachelor's thesis 2013 
Baďurová MiroslavaVillage novel of Karolína Světlá and its reflection in contemporary criticism, especially by Jan NerudaBachelor's thesis 2012 
Kročilová MarkétaThe picture of history in Jirásek´s chronicle U násBachelor's thesis 2012 
Pěchula LukášThe House of the Drowning Star by Julius ZeyerBachelor's thesis 2012 
Szturcová MonikaJ. K. Tyl´s dramatic tall storiesBachelor's thesis 2012 
Turoň LukášDepiction of Czech mountains in Czech renaissance travel books of the first half of the 19th centuryBachelor's thesis 2012 
Tutková TerezaTristan and Isolda (Motivic comparation of middle ages and neo-czech version of the story)Bachelor's thesis 2012 
Wojnarová VeronikaNovel Sons of light by Charles SabinaBachelor's thesis 2012 
Zimná IvetaJosef Kajetán Tyl's historical proseBachelor's thesis 2012 
Inemanová PetraThe development of the perception of Babicka Bozena NemcovaBachelor's thesis 2011 
Jamnická LenkaMethods of secondary exposing of the literature of the 19th centuryBachelor's thesis 2011 
Kapečková MonikaLandscape function in the literary work of K. J. ErbenBachelor's thesis 2011 
Žůrková EvaEastern Themes in the Work of Julius Zeyer - Gompachi and KomurasakiBachelor's thesis 2011 
Hrabec TomášThe role of animals in early prose of J. K. ŠlejharBachelor's thesis 2010 
Němcová EvaSanta Lucia by Vilém MrštíkBachelor's thesis 2010 
Stejskalová KateřinaThe Jan Maria Plojhar by Julius ZeyerBachelor's thesis 2010 
Baďurová ZuzanaRelations between Men and Women in Klicpera´s Comedy production.Bachelor's thesis 2009 
Balcárková DanaScenery and people in the travel feuilletons of Jan NerudaBachelor's thesis 2009 
Kníchalová KamilaRelationship of human and nature in Klostermann´s novel Ze světa lesních samotBachelor's thesis 2009 
Lukaštíková EvaArabesque production of Jan NerudaBachelor's thesis 2009 
Abdul LiviaŠtěpánek - Czech and German. Linguistic - Literature AnalysisBachelor's thesis 2008 
Filipcová RenátaYear on the villageBachelor's thesis 2008 
Nováková ZuzanaThe landscape of Czech town and countryside in stories by J. K. TylBachelor's thesis 2008 
Dankovičová VendulaThe Humour and the satire in Holeček´s Nekrvavé obrázky z vojnyBachelor's thesis 2007 
Pertlíčková JanaThe Topol´s Novel Kloktat dehetBachelor's thesis 2007 
Vaclavíková JanaThe Composition of a Selection of B. Němcová´s Short Stories and the Incomplete Prose Cesta z PoutiBachelor's thesis 2007 
Weidingerová LucieProse of Josef Jiří KolárBachelor's thesis 2007 
Wegrzynová LucieGustav Pfleger Moravský - Pan VyšínskýBachelor's thesis 2006 
Hahnová RomanaRichard Weiner - poet and journalistBachelor's thesis 2005 
Jirků LucieEmanuel Bozděch - dramatistBachelor's thesis 2005 
Sýkorová KarinThe Symbol of Birds in the Works of Richard WeinerBachelor's thesis 2005 


No record found.

instagram
rss
social hub