UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Language

Radek Čech

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Room, floor, building: D 511, Building D
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1862
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Čech, R., HŮLA, J., Kubát, M., Chen, X. a Milička, J. The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.. Journal of Quantitative Linguistics. 2019, 26(3), s. 187-204. ISSN 0929-6174.
Čech, R. a Kubát, M. Morphological Richness of Text. In: Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham: Springer, 2018. s. 63-77. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. ISBN 978-3-319-98016-4.
Čech, R. Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.. Studie z aplikované lingvistiky. 2017, č. 8, s. 103-110. ISSN 2336-6702.
Mačutek, J., Čech, R. a Milička, J. Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure. In: Depling 2017: Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017) 2017-09-18 Pisa. Linköping: Linköping Electronic Conference Proceedings, 2017. s. 100-107. ISBN 978-91-7685-467-9.
Čech, R., Vincze, V. a Altmann, G. On motifs and verb valency. In: Motifs in Language and Text. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 13-36. Quantitative Linguistics, 71. ISBN 978-3-11-047496-1.
Čech, R., Mačutek, J. a Liu, H. Syntactic complex networks and their applications. In: Towards a Theoretical Framework for Analyzing Complex Linguistic Networks. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2016. s. 167-186. Understanding Complex Systems. ISBN 978-3-662-47238-5.
Čech, R., Mačutek, J. a Koščová, M. On the relation between verb full valency and synonymy.
Čech, R., Mačutek, J., Žabokrtský, Z. a Horák, A. Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks. Digital Scholarship in the Humanities. 2015, s. 1-14. ISSN 2055-7671.
Čech, R. Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011). QUAL QUANT. 2014, roč. 48, č. 2, s. 899-910. ISSN 0033-5177.

All publications

HŮLA, J., Kubát, M., Čech, R., Chen, X., Číž, D., Pelegrinová, K. a Milička, J. Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis. Glottometrics. 2019, 45(2), s. 7-23. ISSN 1617-8352.
Místecký, M., Čech, R. a Plecháč, P. In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry. Slovo a slovesnost. 2019, 80(1), s. 27-38. ISSN 0037-7031.
Kubát, M., HŮLA, J., Pelegrinová, K. a Čech, R. Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza. Praha: ÚFAL UK Praha. 2019.
Černá, Z. a Čech, R. Mateřství v českých publicistických textech. In: Jazykovědné sdružení ČR. Brno: MU Brno. 2019.
Černá, Z. a Čech, R. Motherhood in Czech Mass Media - Corpus Assisted Discourse Studies Approach. In: TABU Dag 2019. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. 2019.
Čech, R. a Černá, Z. Motherhood Presentations in Czech Journalistic Texts. Corpus Analysis. In: Recent Trends in Quantitative Linguistics. Athény. 2019.
Čech, R., HŮLA, J., Kubát, M., Chen, X. a Milička, J. The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.. Journal of Quantitative Linguistics. 2019, 26(3), s. 187-204. ISSN 0929-6174.
Kubát, M., HŮLA, J., Číž, D., Pelegrinová, K., Chen, X. a Čech, R. Context Specificity of Function and Content word. In: QUALICO 2018. Wroclaw. 2018.
Kubát, M., HŮLA, J., Čech, R., Číž, D. a Pelegrinová, K. Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.. In: SlaviCorp 2018. Praha. 2018.
Čech, R. a Kubát, M. Morphological Richness of Text. In: Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham: Springer, 2018. s. 63-77. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. ISBN 978-3-319-98016-4.
Kosek, P., Čech, R., Navrátilová, O. a Mačutek, J. On the Development of Old Czech (En)clitics. Glottometrics. 2018, 40(40), s. 51-62. ISSN 1617-8351.
Čech, R., Milička, J., Mačutek, J., Koščová, M. a Lopatková, M. Quantitative Analysis of Syntactic Dependency in Czech. In: Quantitative Analysis of Dependency Structures. Berlin: Walter de Gruyter, 2018. s. 53-70. Quantitative Linguitics, 72. ISBN 978-3-11-057356-5.
Čech, R. SK, UK Bratislava, 17.04.-17.04.2018. 2018.
Kosek, P., Čech, R. a Navrátilová, O. Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce. Slavia časopis pro slovanskou filologii. 2018, roč. 87, 1-3(1-3), s. 189-204. ISSN 0037-6736.
Kosek, P. a Čech, R. Stylové aspekty Bible svatováclavské - stylometrická analýza.. 2018.
Místecký, M. a Čech, R. Vypočítavá věda. Role čísel v současném jazykovém výzkumu: Přednáška v rámci cyklu Na kafe s.... 2018.
Čech, R., HŮLA, J. a Kubát, M. A Development of Context Specificity of Lemma, Word Vectors Approach. In: VŘSR. Třeboň: Ostravská univerzita. 2017.
Čech, R., Kubát, M., HŮLA, J. a Chen, X. Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů. In: Jazykovědné sdružení. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Chromý, J. a Čech, R. Deskripce, explanace, reprezentativnost: Odpověď Františku Štíchovi. Korpus - gramatika - axiologie. 2017, č. 15, s. 26-30. ISSN 1804-137X.
Altmann, G., Čech, R. a Mačutek, J. Entropie. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. Jazykověda bez langue. Odpověď Martinu Benešovi.. Studie z aplikované lingvistiky. 2017, č. 8, s. 103-110. ISSN 2336-6702.
Kvantitativní analýza žánrů. In: Genologický workshop. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Mačutek, J., Čech, R. a Milička, J. Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure. In: Depling 2017: Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017) 2017-09-18 Pisa. Linköping: Linköping Electronic Conference Proceedings, 2017. s. 100-107. ISBN 978-91-7685-467-9.
Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky. In: Konference 100 let Naší řeči. Praha: UJČ AV ČR. 2017.
Čech, R., Vincze, V. a Altmann, G. On motifs and verb valency. In: Motifs in Language and Text. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 13-36. Quantitative Linguistics, 71. ISBN 978-3-11-047496-1.
Popescu, I., Miangah, T. M., Gnatchuk,, H., Čech, R., Bodoc, A. a Altmann, G. On rank-frequency distributions in poetry. Glottometrics. 2017, č. 38, s. 30-54. ISSN 1617-8351.
Koščová, M., Čech, R. a Mačutek, J. Shluková analýza. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Slovní bohatství textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Tematická koncentrace textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017. 2017.
Čech, R. University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017. 2017.
Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. In: QUALICO 2016. Trier: University of Trier. 2016.
Mačutek, J., Koščová, M. a Čech, R. Lexical compactness across genres in works by Karel Čapek. In: Proceedings of the JADT2016 International Conference on Statistical Analysis of Textual Data. 7-10 June 2016 .
Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics. 2016, č. 35, s. 14-27. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. In: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Čech, R., Mačutek, J. a Liu, H. Syntactic complex networks and their applications. In: Towards a Theoretical Framework for Analyzing Complex Linguistic Networks. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2016. s. 167-186. Understanding Complex Systems. ISBN 978-3-662-47238-5.
Čech, R. Tematická koncentrace textu v češtině. Praha: Institute of Formal and Applied Linguistics, 2016. Studies in Computational and Theoretical Linguisti. 236 s. ISBN 978-80-88132-00-4.
Čech, R. a Kubát, M. Text length and the thematic concentration of text. Mathematical Linguistics. 2016, roč. 1, č. 2, s. 5-13. ISSN 2476-3004.
Wang, L. a Čech, R. The Impact of Code-switching on the Menzerath-Altmann Law. Glottometrics. 2016, s. 22-27. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. a Čech, R. Thematic Concentration and Vocabulary Richness. In: E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson. Issues in Quantitative Linguistics 4. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016. s. 150-159. Studies in Quantitative Linguistics 23. ISBN 978-3-942303-44-6.
Čech, R. Univerzita Komenského, Bratislava, SK, 25. 4. - 29. 4. 2016. 2016.
Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině. In: Korpusová lingvistika Praha 2016. Praha: Univerzita Karlova. 2016.
Benešová, M. a Čech, R. Menzerath-Altmann law versus random model. In: Sequences in Language and Text. Berlin/Boston: de Gruyter, 2015. s. 57-70. Quantitative linguistics 69. ISBN 978-3-11-036273-2.
Čech, R., Mačutek, J. a Koščová, M. On the relation between verb full valency and synonymy.
Čech, R., Mačutek, J., Žabokrtský, Z. a Horák, A. Polysemy and synonymy in syntactic dependency networks. Digital Scholarship in the Humanities. 2015, s. 1-14. ISSN 2055-7671.
Čech, R., Garabík, R. a Altmann, G. Testing the thematic concentration of text. Journal of Quantitative Linguistics. 2015, roč. 22, č. 3, s. 215-232. ISSN 0929-6174.
Čech, R. Text length and the lambda frequency structure of the text. In: Sequences in Language and Text. Berlin/Boston: de Gruyter, 2015. s. 71-88. Quantitative linguistics 69. ISBN 978-3-11-036273-2.
Čech, R. The development of thematic concentration of text in Karel Čapek's travel books. Czech and Slovak Linguistic Review. 2015, roč. 5, č. 1, s. 9-21. ISSN 1805-1502.
Čech, R. Universität Wien, A, 28. 9. - 9. 10. 2015. 2015.
Čech, R. University of Tübingen, D, 21.6.-25.6. 2015. 2015.
Čech, R. a Uhlířová, L. Adverbials in Czech: Models for their frequency distribution. In: Empirical Approaches tot ext and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. s. 45-59. Studies in Quantitative Linguistics. ISBN 978-3-942303-24-8.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). Glottometrics. 2014, č. 27, s. 91-92. ISSN 1617-8351.
Altmann, G., Čech, R., Mačutek, J. a Uhlířová, L. Empirical Approaches to Text and Language Analysis: dedicated to Lud?k Hřebíček on the occasion of his 80th birthday. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. 237 s. ISBN 978-3-942303-24-8.
Čech, R. Four reasons for a revision of the Transitivity Hypothesis. Glottometrics. 2014, roč. 14, č. 27, s. 1-9. ISSN 1617-8351.
Čech, R. Jen popis s čísly? Perspektivy korpusové lingvistiky. Naše řeč. 2014, roč. 97, s. 171-184. ISSN 0027-8203.
Čech, R. Katowice, PL, 06.04.-09.04.2014,. 2014.
Kubát, M. a Čech, R. Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1. 2014.
Čech, R. Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011). QUAL QUANT. 2014, roč. 48, č. 2, s. 899-910. ISSN 0033-5177.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Edice Qfwfq, 3. 135 s. ISBN 978-80-244-4044-6.
Čech, R. On the interpretation of complex network analysis of language: Comment on "Approaching human language with complex networks" by Jin Cong, Haitao Liu. PHYS LIFE REV. 2014, roč. 11, s. 624-625. ISSN 1571-0645.
Čech, R. Polytechnic University of Catalonia, E, 19.1.-2.2.2014. 2014.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN 978-3-942303-28-6.
Davidová Glogarová, J., David, J. a Čech, R. Analýza tematické koncentrace textu - komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost. 2013, roč. 74, s. 41-54. ISSN 0037-7031.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Descriptivity in Slovak lyrics. Glottotheory. 2013, roč. 4, s. 92-104.
Mačutek, J. a Čech, R. Frequency and declensional morphology of Czech nouns. In: Methods and Applications of Quantitative Linguistics. s. 59-68.
Mačutek, J. a Čech, R. Frequency and Declensional Morphology of Czech Nouns. University of Belgrade, 2013. s. 59-68. ISBN 978-86-7466-465-0.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Methods of analysis of a thematic concentration of the text. Czech and Slovak Linguistic Review. 2013, roč. 3, s. 4-21. ISSN 1805-1502.
Čech, R. National and Kapodistrian University of Athens, GR, 24. 2.-1.3. 2013. 2013.
Čech, R. Polytechnic University of Catalonia, E, 5.1.-12.1.2013. 2013.
Matlach, V., Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). 2013.
David, J., Čech, R., Radková, L., Davidová Glogarová, J. a Šústková, H. Slovo a text v historickém kontextu - perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno: Host, 2013. 324 s. ISBN 978-80-7294-999-1.
Davidová Glogarová, J. a Čech, R. Tematická koncentrace textu - některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. Naše řeč. 2013, roč. 96, s. 234-245. ISSN 0027-8203.
Čech, R. Universität Wien, A, 2. 5. - 28. 6. 2013. 2013.
Čech, R. Valence versus plná valence - obecnělingvistická analýza. Praha: Dokořán, 2013. s. 120-130. ISBN 978-80-7363-544-2.
Popescu, I., Naumann, S., Kelih, E., Rovenchak, A., Sanada, H., Overbeck, A., Smith, R., Čech, R., Mohanty, P., Willson, A. a Altmann, G. Word length: aspects and languages: Word length: aspects and languages. In: Issues in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2013. s. 224-281. Studies in Quantitative Linguistics 13. ISBN 978-3-942303-12-5.
Čech, R. Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny.. Slovo a slovesnost. 2012, roč. 73, s. 208-216.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Some geometric properties of Slovak poetry. Journal of Quantitative Linguistics. 2012, roč. 19, s. 121-131. ISSN 0929-6174.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Some characterizations of Slovak poetry. In: Synergetic Linguistics. Text and Language as Dynamic Systems. Wien: Praesens Verlag, 2012. s. 187-196. ISBN 978-3-7069-0700-2.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Euphony in Slovak lyric poetry. Glottometrics. 2011, roč. 11, č. 22, s. 5-16. ISSN 1617-8351.
Čech, R. Frequency structure of New Year's presidential speeches in Czech. The authorship analysis. In: Issues in Qantitative Linguistics 2. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011. s. 75-87. Studies in quantitative linguistics, 11. ISBN 978-3-942303-07-1.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. On stratification in poetry. Glottometrics. 2011, č. 21, s. 54-59. ISSN 1617-8351.
Čech, R. a Altmann, G. Problems in Quantitative Linguistics 3. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011. Studies in quantitative linguistics, 12. 268 s. ISBN 978-3-942303-08-8.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. The Lambda-structure of Texts. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011. Studies in quantitative linguistics, 10. 177 s. ISBN 978-3-942303-05-7.
Čech, R., Mačutek, J. a Žabokrtský, Z. The role of syntax in complex networks: local and global importance of verbs in a syntactic dependency network. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2011, č. 390, s. 3614-3623. ISSN 0378-4371.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Vocabulary richness in Slovak poetry. Glottometrics. 2011, roč. 11, č. 22, s. 62-72. ISSN 1617-8351.
Čech, R., Popescu, I. a Altmann, G. Word length in Slovak poetry. Glottometrics. 2011, roč. 11, č. 22, s. 44-56. ISSN 1617-8351.
Čech, R., Pajas, P. a Mačutek, J. Full Valency. Verb Valency without Distinguishing Complements and Adjuncts. Journal of Quantitative Linguistics. 2010, roč. 17, č. 4, s. 291-302. ISSN 0929-6174.
Čech, R. a Mačutek, J. On the Quantitative Analysis of Verb Valency in Czech. In: Text and Language. Structures, Functions, Interrelations. Wien: Praesens Verlag, 2010. Praesens Verlag, 2010. s. 21-29. ISBN 978-3-7069-0625-8.
Čech, R. Proper Names as a High Transitivity Feature: Testing of the Transitivity Hypothesis. In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava: OU FF, 2010. OU FF, 2010. ISBN 978-80-7368-779-3.
Popescu, I., Čech, R. a Altmann, G. Structural conservatism and innovation in texts. Glottotheory. 2010, roč. 3, č. 3/2, s. 43-64.
Popescu, I., Mačutek, J., Kelih, E., Čech, R., Best, K. a Altmann, G. Vectors and Codes of Text. 1. vyd. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2010. Studies in Quantitative Linguistics 8. 164 s. ISBN 978-3-942303-02-6.
Čech, R. Ditransitive Verbs in Spoken and Written Czech (with regard to the Transitivity Hypothesis). In: Fourth Annual Meeting of the Slavic Linguistic Society. Zadar. 2009.
Čech, R. Hypotéza tranzitivity v jazykovém vyučování. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. s. 36-41. ISBN 978-80-244-2240-4.
David, J. a Čech, R. Obyvatelská jména v češtině - na základě Českého národního korpusu.
Čech, R. a Pajas, P. Pitfalls of the Transitivity Hypothesis: Transitivity in conversation and written language in Czech. Glottotheory. International Journal of Theoretical Linguistics. 2009, roč. 2, č. 2, s. 41-49. ISSN 1337-7892.
Čech, R. Testing of the Transitivity Hypothesis: Double Object Verbs and Aspect in Czech. In: Czech in Formal Grammar. München: Lincom, 2009. Lincom, 2009. s. 29-38. ISBN 978-3-89586-282-3.
Čech, R. Tranzitivní slovesa ve výuce aneb kudy ke gramatice.
Čech, R. a Mačutek, J. Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: a comparative study. Glottometrics. 2009, č. 19, s. 85-98. ISSN 1617-8351.
Čech, R. Monod a Chomsky. In: Náhoda a nutnost. Jacques Monod v zrcadle naší doby. Praha: Pavel Mervart, 2008. Pavel Mervart, 2008. s. 291-303. ISBN 978-80-86818-66-5.
David, J. a Čech, R. Pan Klaus a pan Úžasný. In: Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Gaudeamus, 2008. s. 179-185. ISBN 978-80-7041-167-4.
Čech, R. Tranzitivita, negace, vid. In: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. Olomouc: FF UPOL, 2008. FF UPOL, 2008. s. 39-41. ISBN 978-80-244-1984-8.
Čech, R. Gramatika bez hvězdiček. In: Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: FF UP, 2007. FF UP, 2007. s. 14-18. ISBN 978-80-244-1767-7.
Čech, R. Language System - Linguistics as an Empirical Science. Sapostavitelno ezikoznanie. 2007, roč. 32, s. 42-49. ISSN 0204-8701.
Čech, R. Využití korpusu ORAL2006 ve výuce aneb s vulgarismy ke kritickému myšlení. In: In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2007. PdF UP, 2007. s. 13-18.
Čech, R. Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka. In: Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladýchjazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003). Bratislava: JÚLS, 2006. JÚLS, 2006. s. 187-195.
Čech, R. a Šimík, R. Distribuce plných a prázdných akuzativních resumptiv: korpusová analýza.. In: Setkání bohemistů Cikháj 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 12-18.
Čech, R. Jazyk a skutečnost. 2005.
Čech, R. Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model?. Slovo a slovesnost. 2005, roč. 66, s. 176-179. ISSN 0037-7031.
Čech, R. Limity (nejen jazykovědného) strukturalismu. Slovo a slovesnost. 2005, roč. 66, s. 19-31. ISSN 0037-7031.
Čech, R. Teorie jazykového významu ve vztahu k výuce českého jazyka. In: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor . Olomouc: FF UP, 2005. FF UP, 2005. s. 38-42.
Čech, R. Význam a kontext ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol. In: Čeština - jazyk slovanský 2. Ostrava: PdF OU a FF OU, 2005. PdF OU a FF OU, 2005. s. 48-52. ISBN 80-7368-122-6.
Čech, R. Jak se (ne)odrazila teorie jazykového významu ve vyučování ČJ. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce ČJ. Olomouc: PdF UP, 2003. PdF UP, 2003. s. 20-21.
Čech, R. a Vala, J. Vliv jazykové stránky poezie na její recepci. In: Varia XII. Bratislava: JÚLS, 2002. JÚLS, 2002.


AbbreviationSubject
KCJČeský jazyk
ADECJAktuální dění v české jazykovědě
AZDBAutomatické zpracování jazyka a textu
AZJAAutomatické zpracování jazyka a textu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CJPR1Jazykové praktikum 1
CJPR2Jazykové praktikum 2
DECLIKapitoly z dějin lingvistiky
DLJDADějiny lingvistiky
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
GKORPGramatika a korpus
GRCE1Normativní gramatika češtiny 1
GRCE4Normativní gramatika češtiny 4
JAZYZZáklady jazykovědy
KDLINKapitoly z dějin lingvistiky
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
NCJP1Český jazyk pro překladatele 1
OBJAZObecná jazykověda
PCJ1Český jazyk pro polonisty 1
PCJ4Český jazyk pro polonisty 4
PSATEPsaní odborného textu
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
QATEAKvantitativní textové analýzy
QTEANKvantitativní textové analýzy
SPVYCSpisovná výslovnost češtiny
SYJDASyntax
SYNT1Syntax 1
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UCNKÚvod do práce s Českým národním korpusem
UJCESÚvod do studia českého jazyka
UKDBÚvod do korpusové lingvistiky
UKJAÚvod do korpusové lingvistiky
UKORPÚvod do korpusové lingvistiky
VAJDBValence a její význam v jazyk. systému
ZHHLZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZHJDBZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZPJDBZáklady praxe pro učitele českého jazyka
ZPUCZáklady praxe pro učitele českého jazyka
1FONAFonetika a fonologie
1KOLAÚvod do korpusové lingvistiky
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SYNASyntax
2SJDBProjektový seminář 2
3AUZAAutomatické zpracování jazyka a textu
3DELADějiny lingvistiky
3EVLAEmpirický výzkum v lingvistice
3FONFNormativní gramatika češtiny 1
3KOLFÚvod do korpusové lingvistiky
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3PT1FPsaní textů 1
3PT2FPsaní textů 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SYNFNormativní gramatika češtiny 3
3UKDAKapitoly z dějin lingvistiky
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
6KVJAKvantitativní jazykověda
7AUZBAutomatické zpracování jazyka a textu
7KOLBÚvod do korpusové lingvistiky
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7VALBValence a její význam v jazyk. systému
7ZHHBZáklady hygieny hlasu a logopedie
7ZHHFZáklady hygieny hlasu
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKvantitativní lingvistika
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9SCNJStratifikace českého národního jazyka
9TSTradice a současnost ve výzkumu ml. jaz.


AuthorTitleType of thesisYear
Bizoń WojciechQuantitative Analysis of New Year Speeches of Polish PresidentsMaster's thesis 2018 
Místecký MichalA Complex Activity Analysis of Selected Samples of the Czech 20th-century PoetryMaster's thesis 2018 
Pelegrinová KateřinaSyntax from the point of view of synergetic linguisticsMaster's thesis 2018 
Redererová HanaTeaching the czech language as a foreign language - the specifics of educating Chinese- speaking studentsMaster's thesis 2018 
Strakošová MarkétaAnalysis of the descriptivity of the text in works of Josef ŠkvoreckýMaster's thesis 2016 
Blokešová ZuzanaSpeech of women and men - do differences exist?Master's thesis 2012 
Bruková KateřinaPractical Workbook of Czech Syntax for Interactive WhiteboardMaster's thesis 2011 
Klváčková BarboraWord order of paratactic connectorsMaster's thesis 2011 
Adámková LucieThe History of Czech Post-War StructuralismMaster's thesis 2009 
Esterková YvonaHistory of Polemics on Literary CzechMaster's thesis 2009 
Chatrná KateřinaThe function of the word "se" in contemporary Czech (corpus analysis)Bachelor's thesis  
Krečmerová LucieDistribution of sentence elements in different types of textsBachelor's thesis 2019 
Sliwková KateřinaThe vocabulary richness of bachelorBachelor's thesis 2019 
Baranová KateřinaChristian, Muslim, Jew and Buddhist in Czech Journalism. Collocation Corpus Analysis.Bachelor's thesis 2018 
Chaleplis VasiliosEuphony in the V. Hrabě: Quantitative analysis.Bachelor's thesis 2016 
Místecký MichalConsonant Clusters as a Means of EuphonyBachelor's thesis 2016 
Kočanová NikolaDyslalia at pupils in first grade of primary schoolBachelor's thesis 2015 
Košťálová KateřinaPronunciation of the consonant clusters and the vowel clusters by the high school students from Liberec and OstravaBachelor's thesis 2015 
Pelegrinová KateřinaRight valency of finite and infinitival forms of verbsBachelor's thesis 2015 
Samsely VeronikaWord order position attribute and its length in a single-sentenceBachelor's thesis 2015 
Kachtíková JanaSound aspekt of the speeches of Vsetin representativesBachelor's thesis 2014 


Development of the Czech pronominal (en)clitics
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Application of Neural Networks in Diachronic and Synchronic Semantic Analysis of Texts
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Prohloubení spolupráce mezi katedrou českého jazyka, Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Institute für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien v oblasti kvantitativní lingvistiky
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period2/2015 - 12/2015
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Components of transitivity analysis of Czech sentences (emergent grammar approach)
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
social hub