UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Language

Miroslav Kubát

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Room, floor, building: D 511, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1862
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

HŮLA, J., Kubát, M., Čech, R., Chen, X., Číž, D., Pelegrinová, K. a Milička, J. Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis. Glottometrics. 2019, 45(2), s. 7-23. ISSN 1617-8352.
Čech, R., HŮLA, J., Kubát, M., Chen, X. a Milička, J. The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.. Journal of Quantitative Linguistics. 2019, 26(3), s. 187-204. ISSN 0929-6174.
Čech, R. a Kubát, M. Morphological Richness of Text. In: Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham: Springer, 2018. s. 63-77. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. ISBN 978-3-319-98016-4.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 144 s. ISBN 978-80-7464-868-7.
Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics. 2016, č. 35, s. 14-27. ISSN 1617-8351.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN 978-3-942303-28-6.
Kubát, M. a Milička, J. Vocabulary Richness Measure in Genres. Journal of Quantitative Linguistics. 2013, roč. 20, s. 339-349. ISSN 0929-6174.

All publications

Kubát, M. Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis. In: Recent trends in Quantitative Linguistics. Athens: National and Kapodistrian University of Athens Read more: https://miroslavkubat.webnode.cz/presentations/. 2019.
HŮLA, J., Kubát, M., Čech, R., Chen, X., Číž, D., Pelegrinová, K. a Milička, J. Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis. Glottometrics. 2019, 45(2), s. 7-23. ISSN 1617-8352.
Kubát, M. a Suchá, Z. Do Czech Native and Non-native Speakers Differ in the Morphological Richness?. In: Linguistics Prague 2019. Praha: UK Praha. 2019.
Kubát, M., HŮLA, J., Pelegrinová, K. a Čech, R. Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza. Praha: ÚFAL UK Praha. 2019.
Čech, R., HŮLA, J., Kubát, M., Chen, X. a Milička, J. The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.. Journal of Quantitative Linguistics. 2019, 26(3), s. 187-204. ISSN 0929-6174.
Kubát, M., HŮLA, J., Číž, D., Pelegrinová, K., Chen, X. a Čech, R. Context Specificity of Function and Content word. In: QUALICO 2018. Wroclaw. 2018.
Kubát, M., HŮLA, J., Čech, R., Číž, D. a Pelegrinová, K. Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.. In: SlaviCorp 2018. Praha. 2018.
Čech, R. a Kubát, M. Morphological Richness of Text. In: Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham: Springer, 2018. s. 63-77. Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. ISBN 978-3-319-98016-4.
Čech, R., HŮLA, J. a Kubát, M. A Development of Context Specificity of Lemma, Word Vectors Approach. In: VŘSR. Třeboň: Ostravská univerzita. 2017.
Čech, R., Kubát, M., HŮLA, J. a Chen, X. Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů. In: Jazykovědné sdružení. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Beijing Chinese Language and Culture College, China. 2017.
Kvantitativní analýza žánrů. In: Genologický workshop. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Novoroční projevy českých a československých prezidentů z hlediska lexikální statistiky. In: Konference 100 let Naší řeči. Praha: UJČ AV ČR. 2017.
Čech, R. a Kubát, M. Slovní bohatství textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Tematická koncentrace textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Kubát, M. University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017. 2017.
Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. In: QUALICO 2016. Trier: University of Trier. 2016.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 144 s. ISBN 978-80-7464-868-7.
Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. Glottometrics. 2016, č. 35, s. 14-27. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses. In: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Kubát, M. Silk Road International Symposium for Distinguished Young Scholars (SRIS) Xi'an Jiaotong University. 2016.
Stylometrický software QUITA. In: Jazykovědné sdružení. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Čech, R. a Kubát, M. Text length and the thematic concentration of text. Mathematical Linguistics. 2016, roč. 1, č. 2, s. 5-13. ISSN 2476-3004.
Kubát, M. a Čech, R. Thematic Concentration and Vocabulary Richness. In: E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson. Issues in Quantitative Linguistics 4. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016. s. 150-159. Studies in Quantitative Linguistics 23. ISBN 978-3-942303-44-6.
Kubát, M. Univerzita Komenského, Bratislava, 25. 4. 2016 - 29. 4. 2016. 2016.
Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině. In: Korpusová lingvistika Praha 2016. Praha: Univerzita Karlova. 2016.
Kubát, M. Kvantitativní analýza textu. In: Jazykovědné sdružení. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2015.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. In: Seminář z kvantitativní lingvistiky. Bratislava: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského. 2015.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů. 2015.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. Announcement: Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). Glottometrics. 2014, č. 27, s. 91-92. ISSN 1617-8351.
Kubát, M. Kvantitativní analýza textu. In: Současné přístupy ke komunikaci a jazyku. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M. a Čech, R. Kvantitativní lingvistika. Vybrané problémy 1. 2014.
Kubát, M. Moving Window TTR. In: Současné přístupy ke komunikaci a jazyku. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M. Moving window type-token ratio and text length. In: Empirical Approaches to Text and Language Analysis. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. s. 105-113. Studies in quantitative linguistics 17. ISBN 978-3-942303-24-8.
Kubát, M. a Matlach, V. Quantitative index text analyser (QUITA). In: QUALICO 2014. Olomouc: Univerzita Palackého. 2014.
Kubát, M., Matlach, V. a Čech, R. QUITA. Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. Studies in Quantitative Linguistics. 106 s. ISBN 978-3-942303-28-6.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka. In: Lingvistika Praha 2013. Praha: Univerzita Karlova. 2013.
Kubát, M. Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka. In: Lingvistika Praha 2013. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. ISSN 1805-9988.
Kubát, M. National and Kapodistrian University of Athens. 2013.
Kubát, M. National and Kapodistrian University of Athens. 2013.
Matlach, V., Kubát, M. a Čech, R. Quantitative Index Text Analyzer (QUITA). 2013.
Kubát, M. University of Trier. 2013.
Kubát, M. a Milička, J. Vocabulary Richness Measure in Genres. Journal of Quantitative Linguistics. 2013, roč. 20, s. 339-349. ISSN 0929-6174.


AbbreviationSubject
KCJČeský jazyk
AZDBAutomatické zpracování jazyka a textu
AZJAAutomatické zpracování jazyka a textu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
COJDBČtení odborného textu v cizím jazyce
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
EVJAEmpirický výzkum v lingvistice
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
JAZYZZáklady jazykovědy
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
MGJDBMediální gramotnost
PDJDBPrezentační dovednosti
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
RETORétorika
SLPUTTeorie slohových postupů a útvarů
STJDAStylistika a teorie textu
STYLIStylistika
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UEDBÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
UEJAÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
UJJDAÚvod do studia jazyka
VKJDBVyužití jazykových korpusů v praxi
1ETTAÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
1PT1APsaní textů 1
1PT2APsaní textů 2
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1STLAStylistika a teorie textu
1USJAÚvod do studia jazyka
2SJDBProjektový seminář 2
2UJAZÚvod do jazykovědy
3AUZAAutomatické zpracování jazyka a textu
3EVLAEmpirický výzkum v lingvistice
3LALALingv. přístupy k analýze liter. textu
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3STLFStylistika a teorie textu
3ULAALingv. přístupy k analýze liter. textu
4PRCAPraktikum z českého jazyka
7AUZBAutomatické zpracování jazyka a textu
7CEC1Czech for Foreigners 1
7CEC2Czech for Foreigners 2
7ETTBÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
7ETTFÚvod do ed. techniky, typogr. a grafiky
7EVLBEmpirický výzkum v lingvistice
7LALBLingv. přístupy k analýze liter. textu
7MEGBMediální gramotnost
7PREBPrezentační dovednosti
7PREFPrezentační dovednosti
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7PT1BPsaní textů 1
7PT2BPsaní textů 2
7VKPBVyužití jazykových korpusů v praxi


AuthorTitleType of thesisYear
Píštěk MiroslavTabloid Press versus Quality Press in Terms of Lexical StatisticsMaster's thesis 2018 
Rotreklová AnnaOral versus Written Czech in Terms of Lexical StatisticsMaster's thesis 2018 
Řehulková EliškaThe Content Analysis of the Twitter account @PREZIDENTmluvciBachelor's thesis 2019 
Vítková VeronikaQuantitative Analysis of Novels Written by Karel ČapekBachelor's thesis 2019 
Zajícová DenisaQuantitative Analysis of Travel Books Written by Karel ČapekBachelor's thesis 2018 
Kubečková LenkaQuantitative Analysis of Short Stories Written by Karel ČapekBachelor's thesis 2017 


Semantic analysis based on Neural Networks approaches
Main solverMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Analysis of Context Specificity of Lemma using Neural Networks
Main solverMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Implementace nových metod do výuky kvantitativně lingvistických předmětů na katedře českého jazyka Filozofické fakulty OU a zvýšení pedagogické a odborné kompetence pracovníků katedry na základě odborné konzultace na Department of Philosophy
Main solverMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub