The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Language

Lucie Radková


Academic degree, name, surname:PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Room, floor, building: D 503, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1864
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
BMLCJBěžně mluvený český jazyk
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CECITČeština pro cizince - práce s čs. texty
CECI1Čeština pro cizince 1
CECI2Čeština pro cizince 2
DIDA2Didaktika českého jazyka a literatury 2
ECJ1Český jazyk 1
ECJ2Český jazyk 2
FCJ1Český jazyk 1
FCJ2Český jazyk 2
LEXIKLexikologie
LGRAFLexikografie
LKJDBLexikografie v kontextu souč. inf. tech.
LSJDALexikologie a slovotvorba
PCJ3Český jazyk pro polonisty 3
PRREDPraktický kurz redigování
PRUP2Průběžná praxe 2
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
SDJL1Didaktika českého jazyka a literatury 1
SOCIOSociolektologie
SOJDBSociolingvistika
SOUPSouvislá praxe
SOUPRSouvislá praxe
SVDBSociolektologie a výzkum mluven. jazyka
SVJASociolektologie a výzkum mluven. jazyka
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UJCESÚvod do studia českého jazyka
VLEXIVybrané kapitoly z lexikologie
0CECNČeština pro cizince - ml. neslovan. jaz.
0CECSČeština pro cizince - mluv. slovan. jaz.
0CECTČeština pro cizince - práce s čs. texty
0CEC1Čeština pro cizince 1
0CEC2Čeština pro cizince 2
1KO3CKonverzace 3
1LESALexikologie, sémantika a slovotvorba
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SJDBProjektový seminář 1
1SOMASociolektologie a výzkum mluven. jazyka
2LEXCLexikologie
2RETCRétorická cvičení
2SJDBProjektový seminář 2
3DID1Didaktika českého jazyka a literatury 1
3LESFLexikologie, sémantika a slovotvorba
3PRP2Průběžná profesní praxe 2
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SOCASociolingvistika
3SOCFSociolingvistika
3SOPRSouvislá profesní praxe
5MJVYMetodologie jazykovědného výzkumu
6PVSOProblémy výzkumu sociolektů
7CEC1Czech for Foreigners 1
7CEC2Czech for Foreigners 2
7LINBLexikografie v kontextu souč. inf. tech.
7PS1BProjektový seminář 1
7PS2BProjektový seminář 2
7PS3BProjektový seminář 3
7PS4BProjektový seminář 4
7SOCBSociolingvistika
7SOLBSoučasná česká lexikografie
7SOMBSociolektologie a výzkum mluven. jazyka
8CJRUČeský jazyk
DIDA1Didaktika českého jazyka a literatury 1
PRUP1Průběžná praxe 1
SDJL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
0PATRPatronus - vizitační praxe
0PAT2Patronus - vizitační praxe 2
3DID2Didaktika českého jazyka a literatury 2
3PRP1Průběžná profesní praxe 1


No record found. Database Maintenance.Language Devices of the Participants in Military Missions Abroad II.
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Language Devices of the Participants in Military Missions Abroad
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Police communication
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vocabulary used by drug addicts II
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Vocabulary used by drug addicts
Main solverPhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
instagram
rss
social hub