UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Czech Language

Kristýna Kovářová

Kristýna Kovářová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.
Room, floor, building: D 504, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1865
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Bílková, K. Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná). In: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26.-28. júna 2017. Bratislava: Veda, 2019. s. 416-419. ISBN 978-80-224-1732-7.
Kovářová, K. Vztahově-modelová analýza hydronym povodí Ostravice. In: Onomastyka - neohumanistyka - nauki społeczne. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2018. s. 251-258. ISBN 978-83-64007-48-4.
Bílková, K. Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná). In: XX. slovenská onomastická konferencia. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Banská Bystrica. 2017.
Bílková, K. Nové přístupy ve výzkumu toponymie: Nový regionalismus. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. 2017.
Bílková, K. Výzkum českých hydronym v historické perspektivě. Onomastica. 2017, roč. LXI, s. 265-280. ISSN 0078-4648.
Bílková, K. Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech (na příkladu Staré Karviné). In: J. David. Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 89-99. ISBN 978-80-7464-843-4.
Bílková, K. a Nováková, L. Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná). In: J. Malura, M. Tomášek (eds.). Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 225-235. ISBN 978-80-7464-864-9.
Bílková, K. Relativnost a parasystémovost - rysy vulgárního lexika. Studia Slavica. 2015, roč. 19, s. 163-169. ISSN 1803-5663.

All publications

Bílková, K. Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná). In: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26.-28. júna 2017. Bratislava: Veda, 2019. s. 416-419. ISBN 978-80-224-1732-7.
Místecký, M. a Kovářová, K. Are Place Names Euphonic?. In: XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Kazimierz Dolny: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 2018.
Hladký, J. a Bílková, K. Spoluprácia trnavskej a ostravskej univerzity: Jazykovedci skúmajú názvy riek. [Rozhlasová relace].. 2018.
Kovářová, K. Vytváření reality prostřednictvím jazyka v prózách Eduarda Štorcha. In: XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov. Banská Bystrica. 2018.
Kovářová, K. Vztahově-modelová analýza hydronym povodí Ostravice. In: Onomastyka - neohumanistyka - nauki społeczne. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2018. s. 251-258. ISBN 978-83-64007-48-4.
Klemensová, T. a Kovářová, K. Koncept jazykové krajiny a nového regionalismu ve výzkumu onymie: Toponyma a jazyková krajina: možnosti a perspektivy výzkumu. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 2017.
Bílková, K. Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná). In: XX. slovenská onomastická konferencia. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. Banská Bystrica. 2017.
Bílková, K. Nové přístupy ve výzkumu toponymie: Nový regionalismus. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV. 2017.
Bílková, K. Výzkum českých hydronym v historické perspektivě. Onomastica. 2017, roč. LXI, s. 265-280. ISSN 0078-4648.
Bílková, K. Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech (na příkladu Staré Karviné). In: J. David. Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 89-99. ISBN 978-80-7464-843-4.
Bílková, K. a Nováková, L. Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná). In: J. Malura, M. Tomášek (eds.). Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 225-235. ISBN 978-80-7464-864-9.
BÍLKOVÁ, K. SK, Banská Bystrica - 4. 2. - 31. 5. 2016. 2016.
Bílková, K. Vztahově-modelová analýza hydronym povodí Ostravice. In: XX. Międzynarodowa i olólnopolska konferencja onomastyczna. Krakov: Instytut Języka Polskiego PAN. 2016.
BÍLKOVÁ, K. Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech ( na příkladu Staré Karviné). In: 1. onomastické setkání. Toponyma - ohrožené kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava. 2015.
BÍLKOVÁ, K. a Nováková, L. Reflexe průmyslu ve standardizované a nestandardizované urbanonymii (na příkladu měst Bohumín a Karviná). In: Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava. 2015.
Bílková, K. Relativnost a parasystémovost - rysy vulgárního lexika. Studia Slavica. 2015, roč. 19, s. 163-169. ISSN 1803-5663.


No record found.No record found.

social hub