The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of English and American Studies

Petr Kopecký

Petr Kopecký

Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Room, floor, building: DM 321, Building DM
Position:
Research interests and teaching:British and American studies, social and cultural history of Britain
Department (Faculty): Department of English and American Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1806
+420 553 46 1895
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
AEPOAmerická ekologická poezie
BBLP1Dějiny britské literatury 1
BBRSBritská studia
BDVBSociální a kult. dějiny Velké Británie
BDVBPDějiny Velké Británie
BKDBAVybr. kap. z kult. dějin Británie a USA
BLI1Britská literatura 1
BRSBritská studia
BUVLÚvod do studia literatury
DVBRSociální a kult. dějiny Velké Británie
EASOAktuální společenské otázky
EDEVBDějiny Velké Británie
FASOAktuální společenské otázky
FDEVBDějiny Velké Británie
FPRA2Praktický jazyk 2
FREVBReálie Velké Británie
HAKAHistorie a kultura anglofonních zemí
NBETSBritská etnická studia
NBRKLSpec. okruhy z britské kultury
NDSE3Diplomový seminář 3
NKALKalifornský sen
NKALSKalifornský sen
NKL2Vybrané kapitoly z literatury 2
NKPBKapitoly z britských studií
NKPL3Vybrané kapitoly z literatury 3
NLIKSVývoj literárně kritických směrů
NNKBSKapitoly z britských studií
NSBRPSoučasná britská povídka
SNKL2Vybrané kapitoly z literatury 2
SPCBPraktická cvičení B
UVLÚvod do studia literatury
1LIS1Literatura a společnost 1
1SDVBSociální a kult. dějiny Velké Británie
11BRSBritish studies
11LS1Literature and society 1
11SDBSocial and cultural history of GB
2BRL1Britská literatura 1
2HKAZHistorie a kultura anglofonních zemí
21BL1British Literature 1
21BL2British literature 2
21HAZHistory and culture of English-speaking
3KBSLVybrané kapitoly z brit. studií a lit.
31KBLChapters from British studies and litera
31LIKDevelopment of literary criticism
4VKL3Vybrané kapitoly z literatury 3
41VK3Selected chapters from literature 3
5DEALDějiny angloamerické literatury
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5LVKRLiterární věda a kritika 20. století se
51DS1Doctoral seminar 1
51DS2Doctoral seminar 2
51DS3Doctoral seminar 3
51EALEthnicity in Anglo-American literature
51HLIHistory of English and American liter.
51LK20th century literary criticism
6AELIAngloamerická environmentální literatura
6INTTInterpretace textů
61AELEnglish and Amer. environmental liter.
7BRSTBritská studia
7CSISContemporary social issues
7KALSKalifornský sen
7KZVBKulturní zeměpis Velké Británie
7VKZDVybr. kap. z kult. dějin VB a USA
71CI1British and American cinema 1
71CI2British and American cinema 2
71KALCalifornian dream
71KZBCultural geography of GB
71VKZChapters from British and USA history
8BRSTBritská studia
8LIS1Literatura a společnost 1
8SDVBSociální a kult. dějiny Velké Británie
9AELAmerická environmentální literatura
9DALDějiny angloamerické literatury
9EALEtnicita v angloamerické literatuře
9INTInterpretace textů


No record found. Database Maintenance.Ecocritical Perspectives on 20th and 21st-Century American Literature
Main solverdoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Japonský jazyk a kultura
Main solverdoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Period9/2016 - 6/2017
ProviderOstatní zahr. vzd. programy
Statefinished
Současné výklady Shakespearovy výjimečnosti
Main solverdoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Period4/2016 - 11/2016
ProviderFilozofická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Paradise Lost: Transformations of California's Image in Historical and Cultural Contexts
Main solverdoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Jeffers and/or Steinbeck Country: The Literary Battle over California
Main solverdoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2012
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub