The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Arts > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of English and American Studies

Miroslav Černý


„Never mistake knowledge for wisdom. One helps you make a living; the other helps you make a life.“

Eleanor Roosevelt

Miroslav Černý

Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Room, floor, building: DM 302, Building DM
Position:
Research interests and teaching:English medieval literature, history of the English language, interdisciplinary fields
Department (Faculty): Department of English and American Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1894
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
BBLP1Dějiny britské literatury 1
BBL1Britská literatura 1
ESZP2Seminář k bakalářské práci 2
ESZP3Seminář k bakalářské práci 3
EUVAÚvod do studia anglistiky
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
FUVAÚvod do studia anglistiky
MP450Zapojení do mezinár. výzkum. projektu A
MP900Zapojení do mezinár. výzkum. projektu B
NDI2Diplomový seminář 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NGOTÚvod do studia gótštiny
NHMAJHistorická mluvnice anglického jazyka
NJTYPJazyková typologie
NLALingvistická antropologie
NLANSLiteratura anglického středověku
NLANTLingvistická antropologie
NLCHALingvistická charakteristika
NLICHLingvistická charakteristika
NNA1Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 1
NNA2Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 2
NNDJ1Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 1
NNDJ2Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 2
NSOLISociolingvistika
NTYPLingvist. typologie a jazyk. univerzálie
PUIMPČlánek v impaktovaném časopise
PUNCJČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
SHIMLHistorická mluvnice anglického jazyka
SOCLISociolingvistika
SZAJSZZ - část - Anglický jazyk
SZN1ASZZ-část-Angličtina pro překlad. praxi
SZN1USZZ-část-Anglický jazyk a lit. s didakt.
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Akt. účast na věd. konferenci (mezinár.)
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
1UVSAÚvod do studia anglistiky
11UVSIntroduction to English studies
3HIMLVývoj jazyka
3HIM1Historická mluvnice 1
3HIM2Historická mluvnice 2
3JTYPJazyková typologie
3LASTLiteratura anglického středověku
3SOCLSociolingvistika
3SZ1SZZ - Anglická jazyková kompetence
3SZ1USZZ-část-Anglický jazyk a lit. s didakt.
3SZ2SZZ - Lingvistika
3SZ3SZZ - Britská a americká kultura
3SZ3YSZZ - Britská a amer. kult. a literatura
3SZ4SZZ - Britská a americká literatura
3SZ4YSZZ - Translatologie
3SZ5YSZZ - Překlad textu z AJ do ČJ
31HM1Historical grammar of English 1
31HM2Historical grammar of English 2
31JTYLanguage typology
31LASMedieval English literature
31PRMLinguistic pragmatics
31SOCSociolinguistics
31SZ1SZZ - English language competence
31SZ2SZZ - Linguistics
31SZ3SZZ - British and American culture
31SZ4SZZ - British and American literature
5AHHZAngličtina z hist. a socioling. hlediska
5CSAZČeskoslovenská anglistika a PŠJ
5DEALDějiny angloamerické literatury
5DEJADějiny jazykovědy
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5EALIEtnicita v angloamerické literatuře
51AHZEnglish from Hist. and Soc. Perspective
51CSAEnglish Studies and the Prague school
51DEJHistory of linguistics
51DS1Doctoral seminar 1
51DS2Doctoral seminar 2
51DS3Doctoral seminar 3
51EALEthnicity in Anglo-American literature
51HLIHistory of English and American liter.
55ANJAnglický jazyk
6AJLFAngličtina jako lingua franca
6AKPSAkademické psaní
6LKPNLiter. a kultura původních amer. národů
61AKWAcademic writing
61ALFEnglish as lingua franca
61LKNNative liter. and cult. of North America
7DOJ1Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 1
7DOJ2Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 2
71DJ1Native languages and cultures of North A
71DJ2Native languages and cultures of North A
75AJ1Angličtina I
75AJ2Angličtina II
75AN1Angličtina I
75AN2Angličtina II
9AHHZAngličtina z hist. a socioling. hlediska
9CSAZČeskoslovenská anglistika a PŠJ
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9LANPLingvistická charakteristika angličtiny
9LKPNLiter. a kultura původních amer. národů
9PRTLPragmalingvistika a textová lingvistika
9SDP1Seminář k disertační práci 1
9SDP2Seminář k disertační práci 2
9SDP3Seminář k disertační práci 3
9SDP4Seminář k disertační práci 4
9SDP5Seminář k disertační práci 5
9SDP6Seminář k disertační práci 6


No record found. Database Maintenance.Preparation for publication of the collected works of Professor Jan Firbas (on the occasion of the 90th anniversary of his birth)
Main solverdoc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
instagram
rss
social hub