Publications
Year: 2011, Muzeum Kroměřížska
specialist book chapter
 
Year: 2011
others
 
Year: 2011
editorial work
 
Year: 2011, Hospodářské dějiny
journal article
 
Year: 2011, Nakladatelství Univerzita Pardubice
specialist book chapter
 
Year: 2011
others
 
Year: 2011, Hlasy Muzea ve Frenštátě p. R.
journal article
 
Year: 2011
abstract in proceedings
 
Year: 2011, OU, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
specialist book chapter
 
Year: 2011
organizing conference, workshop
 
Year: 2011
organizing conference, workshop
 
Year: 2011
abstract in proceedings
 
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2011
abstract in proceedings
 
Year: 2011
abstract in proceedings
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
journal article
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Milan Myška, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Year: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
specialist book chapter
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Jiří Dvořák, Jana Geršlová, Ivan Jakubec, Václav Jurečka, Eduard Kubů, Zdeněk Mikoláš, Milan Myška, Jiří Novotný, Milan Sekanina, Aleš Zářický
Year: 2010, Professional Publishing
specialist book
 
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010, Historická demografie
journal article
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010, Slezský sborník
journal article
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article
 
Year: 2010, Těšínsko
journal article
 
Year: 2010, Těšínsko
journal article
 
Year: 2010, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article
 
Jan Al Saheb, Karel Müller
Year: 2010
abstract in proceedings
 
Year: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article
 
Year: 2010
others
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010, Těšínsko
journal article
 
Year: 2010
organizing conference, workshop
 
Jiří Brňovják, Jan Al Saheb, Jiří Stibor, Karel Müller
Year: 2010, Ostravská univerzita, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska
specialist book
 
Year: 2010
published expert opinions, reviews
 
Year: 2010, Libri
specialist book
 
Year: 2010, Historická demografie
journal article
 
Year: 2010, Studia Comeniana et Historica
journal article
 
Year: 2010
abstract in proceedings
 
Aleš Zářický, Milan Myška, Zdeněk Jindra, Pavel Šopák
Year: 2010
editorial work
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2010, Historická demografie
journal article
 
Year: 2010, Časopis Matice moravské
journal article
 
Year: 2010, Chrudimské vlastivědné listy
journal article