Publications
Year: 2015
abstract in proceedings
 
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015, Slezský sborník
journal article
 
Year: 2015
published expert opinions, reviews
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015, Historická demografie
journal article
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2015
abstract in proceedings
 
Year: 2015
editorial work
 
Year: 2015
abstract in proceedings
 
Year: 2015, Časopis slezského zemského muzea, série B.
journal article
 
Year: 2015, Central European University LLC
specialist book chapter
 
Year: 2015
abstract in proceedings
 
Year: 2015
abstract in proceedings
 
Year: 2015
abstract in proceedings
 
Year: 2015
abstract in proceedings
 
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book chapter
 
Year: 2015
abstract in proceedings
 
Jan Hájek, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Jindřich Soukup
Year: 2015, Univerzita Karlova v Praze
specialist book chapter
 
Year: 2015, Časopis Matice moravské
journal article
 
Jan Hájek, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec
Year: 2015, Karolinum
specialist book chapter
 
Year: 2015
editorial work
 
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter
 
Year: 2015, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
journal article
 
Stanislav Knob, Karel Jiřík
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book
 
Year: 2015
editorial and language revision
 
Milan Myška, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec
Year: 2015, Karolinum
specialist book chapter
 
Aleš Zářický, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec, Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra
Year: 2015, Karolinum
specialist book chapter
 
Year: 2014, Acta Historiae Polonica
journal article
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Hana Šústková, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Year: 2014, Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014, The Hungarian Historical Review
journal article
 
Year: 2014
published expert opinions, reviews
 
Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Year: 2014
editorial work
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Year: 2014
abstract in proceedings
 
Year: 2014, Technické muzeum
specialist book chapter
 
Year: 2014, Časopis Slezského zemského muzea.
journal article
 
Year: 2014
editorial and language revision
 
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)
 
Marek Vařeka, Rudolf Irša, Radoslav Ragač, Ján Lukačka, Ivana Fialová, Veronika Chňupková
Year: 2014, Mesto Holíč
specialist book
 
Year: 2014, Collegium Carolinum
specialist book chapter
 
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter
 
Year: 2014, Vlastivědné listy
journal article