Publications
Aspekt genderové identity v žánru gotického románu a identita hrdinek ve vybraných prózách Miloše Urbana
Matěj Antoš
Year: 2016, Bohemica Olomucensia. Časopis pro bohemistická a mezioborová studia
journal article

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

August v západoslovanských pranostikách
Marta Pančíková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Auto-narration as a way of self-presentation. The stereotype of polish migrants in Germany and the self-perception of Poles abroad in their auto-narrations
Anna Burek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bad Times of a Bad King. Rex-tyranus and Rex-inutilis in Medieval Bohemia
Robert Antonín
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Baníctvo a hutníctvo na Spiši v rokoch 1526-1918
Miroslav Lacko
Year: 2016, Katedra slovenských dejín FiF UK Bratislava; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
specialist book chapter

Bańko, M., Svobodová, D., Rączaszek-Leonardi, J., Tatjewski, M.: Ne zcela cizí. Lexikální výpůjčky v polském a českém jazyce
Markéta FUCIMANOVÁ, Jiří Muryc, Tereza Vlachová
Year: 2016
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy
Jaromír Olšovský
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Básně Jaroslava Žily
Iva Málková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Básníci bez šerpy
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů
Jakub Ivánek
Year: 2016, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku (zvlášť na případu Karlových Varů)
Jakub Ivánek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Beeinflussen das Alter und der Bildungsgrad von Angehörigen der Drogenszene ihr Bestreben, mitgeteilte Inhalte (nicht) geheimzuhalten?
Lucie Radková
Year: 2016, Zeitschrift für Slawistik
journal article

Behaviour in coordination
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2016
work experience abroad

Berďajevova Krize umění a problematika jejího převedení do češtiny
Igor Jelínek
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Bergerova konstruktivistická sociologie vědění jako kritika vědomí
Karel Hlaváček
Year: 2016, Sociální studia
journal article

Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, aktivní účast na konferenci, 18.5.-21.5.2016
Anna Pumprová
Year: 2016
work experience abroad

Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století
Zdeněk Smolka
Year: 2016, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Biblioth?que nationale de France
Marek Petrů
Year: 2016
work experience abroad

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 3, heslo Jiří Urbanec
Svatava Urbanová
Year: 2016, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Black Feminist Literary Criticism: Past and Present
Karla Kovalová
Year: 2016, Peter Lang
specialist book

Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Bohemistyka
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
editorial work

Brněnské regionální centrum - 'Nové srdce města dvacátého století'
Lukáš KOS
Year: 2016, Brno v minulosti a dnes - příspěvky k dějinám a výstavbě Brna
journal article

Bruntál a jeho podnikatelské elity v textilním průmyslu
Tereza ČAPANDOVÁ
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Bruntál a jeho textilní průmysl v meziválečném období
Tereza ČAPANDOVÁ
Year: 2016, Technické muzeum v Brně
specialist book chapter

BŘEZINOVÁ, Kateřina (2014): El imaginario chicano. La iconografía civil y política de los mexicanos en Estados Unidos de América 1965 - 2000
Jiří Chalupa
Year: 2016, Romanica Olomucensia
journal article

Byzantine Tradition of Medieval Art in Central Europe
Waldemar Józef Deluga
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Camillo Sitte
Pavel Zatloukal
Year: 2016, Vědecká knihovna Olomouc
specialist book chapter

Caminos del Hispanismo
Jana Veselá
Year: 2016
organizing conference, workshop

Causa terminativa: pátý typ příčiny?
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia
Jan Mlčoch
Year: 2016
work experience abroad

Cervantes vivo o muerto
Jan Mlčoch
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cestopisy a reportáže ze Sovětského svazu mezi dvěma světovými válkami
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2016, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
journal article

Cestování dětí a mládeže od druhé poloviny 20. století
Radmila KADĚROVÁ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Year: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM
specialist book chapter

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Year: 2016, Historia@Teoria
journal article

Chaos i ład jako porządek organizujący tekst
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO
specialist book chapter

Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej
Mieczyslaw Balowski
Year: 2016
editorial work

Charakteristika pověsti z Horního Slezska
Andrea BALHAROVÁ
Year: 2016
abstract in proceedings

Chasidské niguny
Tomáš Novotný
Year: 2016, Rozmer
journal article

Chrematonymy in Literary Texts - Illustrated with Short Stories by Bohumil Hrabal and Ota Pavel
Jana Davidová Glogarová, Jaroslav David
Year: 2016, Acta onomastica
journal article

Cieszyńska frazeologia zwierzęca jako odbicie relacji międzyludzkich
Jana Raclavská
Year: 2016, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
specialist book chapter

Cinco esquinas y Panama Papers: la ficción que predijo la realidad
Jan Mlčoch
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Církev českomoravská a Protektorát
Pavel BŘEZINSKÝ
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Církevní procesy konce 50. let a začátku let šedesátých aneb zlatá šedesátá
Vojtěch Vlček
Year: 2016, Ústav pro studium totalitních režimů
specialist book chapter

Císařův mim Václava Renče: K ideové kostře dramatu
Svatava Urbanová
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Cizinci v Rakouském Slezsku. Proměny šlechtické společnosti Rakouského Slezska (na příkladu pozemkových vlastníků)
Jiří Brňovják
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co obnáší funkce filosofa?
Roman Rakowski
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Co říkají věty, v kterých někomu připisujeme propoziční postoje
Tomáš ŠMIŘÁK
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


