Publications
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové
Martin SLEPIČKA
Year: 2020
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Krakovská Nová Huť jako urbanistický a architektonický fenomén
Jiří Muryc
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krása, která tě vezme za obě ramena
Roman Polách
Year: 2020
others

KRŠKO, Jan a kol.: Český tramping v časech formo? vání a rozmachu.
Tamara TOMANOVÁ
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Krupský the Younger, Jakub
Lubor Kysučan
Year: 2020, Walter de Gruyter, GmbH
specialist book chapter

Kursmaterialien für das Übersetzungseminar
Iveta Zlá
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kvaterny majestátů moravských zemských desk. Stavovské přijímání na Moravě po roce 1628 a jeho písemná evidence v letech 1642-1852
Jiří Brňovják
Year: 2020, Studia historica Brunensia
journal article

L. Csender
Roman POLÁCH
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La abreviatura como recurso eufemístico de las voces malsonantes en el discurso de Facebook
Irena Fialová, Hana Burová
Year: 2020, Tonos Digital
journal article

La formation du singulier et du pluriel orthographiques des noms composés faisant l?objet de la derni?re réforme orthographique - entre recommandation et application
Iva Dedková, Jan Lazar
Year: 2020, Cahiers de praxématique
journal article

La novela de mi vida: jugando con la memoria
Jan Mlčoch
Year: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Agent PR
specialist book chapter

La traduction et ses enjeux : le cas des textes juridiques. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Zuzana Honová
Year: 2020
work experience abroad

La traduction et ses enjeux: le cas des textes techniques
Martin Pleško
Year: 2020
work experience abroad

La Transición espa?ola como época clave en la reformulación de la identidad espa?ola actual
Jan Mlčoch
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Las consecuencias del viaje Magallanes/Elcano en la política, economía y ciencia
Jiří Chalupa
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Láska je možná jen slovo
Roman Polách
Year: 2020
others

Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovič's Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics
Michal Místecký, Natália Kolenčíková, Martin Navrátil, Gabriel Altmann
Year: 2020, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
specialist book

Latinismy a grecismy v terminologii managementu
Ljuba Mrověcová
Year: 2020, Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky, Středoevropské centrum slovanských studií
specialist book chapter

Le mot fresh en français et en tch?que - analyse contrastive des corpus dans une perspective culinair
Jan Lazar, Radka Mudrochová, Fabrice Hirsch
Year: 2020, Romanica Cracoviensia
journal article

Le pluriel des anglicismes et les rectifications orthographiques
Jan Lazar
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Le Poids des mots.Hommage ? Alicja Kacprzak, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Jan Lazar
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Le terme dans sa variabilité
Jan Holeš
Year: 2020
editorial work

Le terme dans sa variabilité dans la perspective contextuelle en francais contemporain
Zuzana Honová
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Leibniz a ideální prostor
Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Lenka Křížová ? Jiří Martínek a kol.: Od Karlova mostu ke Gottwaldovu: Osobnosti v názvech měst a míst
Tereza Klemensová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

LES ANGLICISMES EN FRANÇAIS ET EN TCH?QUE CONTEMPORAINS : LE CAS DES FORMES EN -ING
Jan Lazar, Emmanuel Cartier
Year: 2020, AUC Philologiga
journal article

Les nouveaux mots du Larousse et du Petit Robert : quelle circulation chez la jeune génération ?
Jan Lazar
Year: 2020, Romanistica Comeniana
journal article

Les transferts positifs et négatifs entre le tch?que et le français : le cas des prépositions françaises sur et sous
Iva Dedková
Year: 2020, Philologist ? journal of language, literary and cultural studies
journal article

Lexikologie a tvoření slov (studijní opora)
Lukáš Plesník
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lexikologie francouzštiny
Martin Pleško
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lingvistická analýza textu
Jana Veselá
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Litanie filozofů Leonory Carrington
Zdeňka Kalnická
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Literarische Richtungen des 20. Jahrhunderts
Irena Šebestová
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Literární cena pod palbou. Ke kritickým ohlasům na Magnesii Literu 2019
Petr Hrtánek
Year: 2020, Bohemica olomucensia
journal article

Literární postava Zachara Prilepina v kontextu nového realizmu
Martina Hudečková
Year: 2020, STUDIA SLAVICA
journal article

Literatura polska na Zaolziu 1920-2020
Michal Przywara
Year: 2020
organizing exhibition (E)

Literaturtheorie in der Weltliteratur
Iveta Zlá
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Lorenzo Valla, O svobodném rozhodování
Jan Herůfek
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Macierzyństwo Maryi w literaturze polskiej. Matka polskiej literatury
Agnieszka Czajkowska
Year: 2020, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
specialist book chapter

Mährisch Ostrau/Ostrava. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
Kai Witzlack-Makarevich
Year: 2020
others

Małgorzata Misiak: Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym. Wrocław: Wydawnictwo ?Profil?, 2018, 272 s., ISBN 978-83-947893-6-7
Irena Bogoczová
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Mapa jako osud aneb jak geografie, krajina a životní prostředí ovlivňovaly civilizaci starověkého Řecka
Lubor Kysučan
Year: 2020, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
specialist book chapter

Marie Baldwin, Racism, and the Society of American Indians
Christian Aaron Lewandowski
Year: 2020, American Indian Culture and Research Journal
journal article

Markraběcí rada na Moravě v 15. a 16. století
Dalibor Janiš
Year: 2020, Matice moravská
specialist book chapter

Matouš JALUŠKA (ed.), Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran (Praha, 2019)
Kateřina Smyčková
Year: 2020, Folia Historica Bohemica
journal article

Mechtilde Lichnovská - první dáma německé ambasády v Londýně
Jiří Jung
Year: 2020, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
specialist book chapter

Mediating Actors in the Conflict between the Teutonic Order and the Kingdom of Poland in the Early Fifteenth Century
Paul Srodecki
Year: 2020, VDG
specialist book chapter

Meditace o městě, krajině umění: Olomouc 1919-1989
Pavel Zatloukal
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Mehoffer, Ignác von
Michal KUBICA
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
specialist book chapter

Měsíc autorského čtení - Alena Mornštajnová
Iva Málková
Year: 2020
others


