Publications
The bohemization of the German place names in the Czech borderlands after 1945
Tereza Klemensová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The British Library / The Warburg Institute (badatelský pobyt)
Marek Otisk
Year: 2017
work experience abroad

The Crusade and anti-Pagan Rhetoric in the Foreign Policy and Propaganda of the Last Přemyslids
Robert Antonín
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Pavol Švorc, Vojtěch Jarkuliš, Magdaléna Vavříková, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The effect of chamber-REST on electrophysiology of the heart in young people
Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Pavol Švorc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The history of the English language
Miroslav Černý
Year: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
specialist book chapter

The Holocaust Viewed by the Second and the Third Generation in American Literature (lecture), seminars on Tan and Kingston
Stanislav Kolář
Year: 2017
work experience abroad

The Ideal Ruler in Medieval Bohemia
Robert Antonín
Year: 2017, Brill
specialist book

The Last Judgement in Czech Medieval Art and its Contexts
Daniela Rywiková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

'The Moment the King Entered Town Peace was Starting to Pervade all the Land...': On Diversity of the Adventus Ceremonies in Medieval Moravia
Robert Antonín
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis: Engagement Markers in Undergraduate Textbooks and Research Articles
Tereza Guziurová
Year: 2017, Springer International Publishing
specialist book chapter

The state of Czech research on the history of education in the 'long' 19th century
Petr Kadlec
Year: 2017, Vestnik slavianskikh kul´tur
journal article

The study of adverbials in Czech
Kateřina Pelegrinová, Gabriel Altmann
Year: 2017, Glottometrics
journal article

The Study of Adverbials in Czech
Kateřina Pelegrinová, Gabriel Altmann
Year: 2017, Glottometrics
journal article

The thematization of proper names in travel literature: Czech travelogues of visits to the USSR
Jaroslav David, Jana Davidová Glogarová
Year: 2017, Slovo a slovesnost
journal article

Tigrid / 1917-2017 / stoletý
Jiří Hruška, Karel Střelec
Year: 2017
organizing conference, workshop

Tipy terminov-neologizmov v češskom i russkom subjazykach (diachroničeskij i sinchroničeskij aspekt)
Ljuba Mrověcová
Year: 2017, Studia slavica XXI/1
journal article

TOMASZ SZYSZKA (2015). Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące jezuickich misjonarzy z Ameryki Hiszpańskiej [Miscellaneus Letters for Glorious Curiosity and Christian Edification Predestined by Jesuit Missionaries from Hispanic America]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny (serie Kościół w Ameryce Hiszpańskiej 3). 338 pp. ISBN 978-83-63266-99-8.
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Towards a Multimodal Analysis of Memetic Communities on Facebook
Ondřej PROCHÁZKA
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tożsamość kobiety na przykładzie stereotypów kulturowych związanych z przyjmowaniem ról męskich
Simona Mizerová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Translatologische Fachexkursion nach Wien 2017
Milan Pišl
Year: 2017
organizing conference, workshop

Turgeněvovy nihilistické děti
Lenka Naldoniová
Year: 2017, Univerzita J.E.Purkyně
specialist book chapter

Tvorčestvo i ljubov v koncepcii N. A. Berďajeva
Lenka Naldoniová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Übersetzen lehren an der Grund- und Mittelschule. Warum nicht?
Eva Polášková
Year: 2017, ACC JOURNAL XXIII 3/2017
journal article

Übersetzen lernen an der Grund- und Mittelschule? Warum nicht?
Eva Polášková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2017
abstract in proceedings

Učitelé základních škol a jejich role v modernizačním procesu v českých zemích
Janusz Jan Spyra
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice
Jakub Ivánek
Year: 2017
abstract in proceedings

Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století I.
Jakub Ivánek
Year: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Umění pro architekturu a veřejný prostor 50.-80. let 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje
Jakub Ivánek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
journal article

Universidad de Jaén, Spain
Markéta Bilanová
Year: 2017
work experience abroad

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Year: 2017
work experience abroad

Universidad de Vigo
Gabriela Zapletalová
Year: 2017
work experience abroad

Universität Wien
Martin Pilař
Year: 2017
work experience abroad

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 3. 4. - 7. 4. 2017
Iva Dedková
Year: 2017
work experience abroad

Universitet Paderborn - ERASMUS+ - Staff mobility for teaching between Programme Countries (23/01/2017 - 25/01/2017)
Vít Horák
Year: 2017
work experience abroad

University of Bucharest
Martin Pilař
Year: 2017
work experience abroad

University of Bucharest
Zdeněk Smolka
Year: 2017
work experience abroad

University of Ljubljana
Iva Málková
Year: 2017
work experience abroad

University of Ljubljana
Jiří Muryc
Year: 2017
work experience abroad

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Miroslav Kubát
Year: 2017
work experience abroad

University of Padova, Italy, 15. 10. 2017 - 21.10. 2017
Radek Čech
Year: 2017
work experience abroad

University of Tübingen, D, 19.11.-25.11. 2017
Radek Čech
Year: 2017
work experience abroad

University Research Blogs as Ways to Knowledge Dissemination and Knowledge Construction.
Renáta Tomášková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University St. Kliment Ohridski, Sofia
Jakub Ivánek
Year: 2017
work experience abroad

Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Jakub Ivánek
Year: 2017, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
specialist book

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vítězslav Vilímek
Year: 2017
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Zdeňka Kalnická
Year: 2017
work experience abroad


