Publications
Reflection of Ethical Principles in Czech Codes of Ethics
Monika Jones, Radim Maňák, Tomáš Tykva, Martina Nikolskaja
Year: 2017
abstract in proceedings

Reflexe. Literatura! Čtyři sbírky 'ostravských' autorů
Iva Málková
Year: 2017
radio and televison broadcast

Reflexe využití učebnic dějepisu, se zřetelem na prameny písemné ve vybraných českých a německých učebnicích dějepisu
Julie JANKOVÁ
Year: 2017, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, INSTYTUT HISTORII
specialist book chapter

Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Irena Bogoczová, Jana Raclavská, Jiří Muryc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Regionální výzkum soudobých dějin minorit - metodické problémy a zkušenosti
Nina Pavelčíková
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Religiozita a spiritualita ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Renesanční zámek v Litultovicích
Ondřej HANIČÁK
Year: 2017, Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Renesansa in humanizem v zahodnoslovanskih književnostih: primerjalna bilanca in izgledi
Jan Malura
Year: 2017, Jezik in slovstvo
journal article

Restricted environmental stimulation and psychopathology
Marek Malůš, Martin Kupka, Daniel Dostál, Veronika Kavková
Year: 2017
abstract in proceedings

Rok 2017 přinesl nejen opravy sympozijních plastik v sadu Milady Horákové
Jakub Ivánek
Year: 2017
abstract in proceedings

Role a význam sociálních sítí v rozvoji středoškolské a profesně-vzdělávací infrastruktury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na příkladě rakouského Slezska
Petr Kadlec
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role brněnského hradu ve strukturách moravského zemského soudnictví
Dalibor Janiš
Year: 2017, Archiv města Brna
specialist book chapter

Role grafických médií ve výuce dějepisu.
Blažena Gracová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Year: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
specialist book chapter

Role rukopisných děl v literatuře předbělohorské. Příspěvek k aktuální diskusi o charakteru českého humanismu
Jan Malura
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

ROLE UČENÝCH SPOLEČNOSTÍ V PROCESU MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ V RAKOUSKÉM SLEZSKU 1742-1848
Marek Vařeka
Year: 2017, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article

ROSOVÁ, R.: Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy. Ostrava 2014. 199 s.
Martin Slepička
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu
Antonín Dolák
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvoj regionálních lesů v kontextu naturalizované filozofie přírody a subjektu
Antonín Dolák
Year: 2017
abstract in proceedings

Rudí lvi, příběh českých levicových emigrantů v Novém světě na přelomu 19. a 20. století
Stanislav Knob
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rudolf Hill - osobnost zakladatelské generace Matice opavské
Lumír Dokoupil
Year: 2017, Matice slezská
specialist book chapter

Ruská a polská literární esejistika konce 19. a počátku 20. století v komparativním pojetí
Jan Vorel, Igor Jelínek, Michal Przywara, Markéta FUCIMANOVÁ, Petr LIGOCKÝ, Lucie Fiurášková
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika
Ljuba Mrověcová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Ruský pravopis v pravidlech, cvičeních a tabulkách
Jelena Kupcevičová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Russkaja pesennaja poezija
Igor Jelínek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Russky.info
Vítězslav Vilímek
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Russky.info
Lukáš Plesník
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rzemiosło i rzemieślnik w polskich i czeskich zbiorach paremiologicznych
Urszula Kolberová
Year: 2017, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

S Baťou vzhůru do oblak
Jan HERMAN, Gabriela Končitíková, Zdeněk Pokluda
Year: 2017
organizing exhibition (E)

S holocaustem za zády
Svatava Urbanová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Salzmonopol und Staatsfinanzwesen der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie
Miroslav Lacko
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Saturninálie III
Martin Tomášek
Year: 2017
interpretation of works of art

Scientia prohibita G. Pica della Mirandola
Jan Herůfek
Year: 2017, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
specialist book

Sémantická specifika a variabilita konceptu 'pravda' v českých a ruských parémiích (kognitivní a kulturologický aspekt)
Ljuba Mrověcová
Year: 2017, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sémantika barev spojených s milostným životem v lidových písních na Těšínsku
Jana Raclavská
Year: 2017, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
specialist book chapter

Semestrální studijní stáž, Freie universität Berlin
Jan Slíva
Year: 2017
work experience abroad

Sequential Organization of Speech Acts in General Practice Consultation Revisited
Miroslav Černý
Year: 2017, XLinguae
journal article

Shluková analýza
Michaela Koščová, Radek Čech, Ján Mačutek
Year: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Sítě napříč sítěmi
Aleš Zářický
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SLAVICA IUVENUM XVIII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Year: 2017
editorial work

SLAVICA IUVENUM XVIII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Year: 2017
organizing conference, workshop

SLAVICA IUVENUM XVIII
Simona Mizerová, Lukáš Plesník
Year: 2017
editorial and language revision

Slavné lodě z vítkovické oceli na vlnách moří a oceánů. Lodní výroba Vítkovických železáren od konce 19. do počátku 20. století
Aleš MATERNA
Year: 2017
abstract in proceedings

Slezská univerzita v Katovicích
Monika Szturcová
Year: 2017
work experience abroad

Slippers, slip-on a sneakers aneb několik poznámek jazykovým výpůjčkám ve světě módy
Jan Lazar, Radka Mudrochová
Year: 2017, Cizí jazyky
journal article

Slova mají křídla. Petr Bezruč: 150
Zdeněk Smolka
Year: 2017
others

Slovní bohatství textu
Radek Čech, Miroslav Kubát
Year: 2017, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Slovníky gestikulácie - o jednom nezvyklom druhu slovníka
Vítězslav Vilímek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slovo o literatuře
Iva Málková
Year: 2017
radio and televison broadcast


