Publications
Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg
Petr Popelka
Year: 2017, Lit Verlag
specialist book chapter

Die interkulturellen Dimensionen literarischer Texte am Beispiel des Hultschiner Ländchens
Irena Šebestová
Year: 2017, Brücken Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge
journal article

Die Korrespondenz über Streitigkeiten zwischen Badern und Scharfrichtern in der Egerer Stadtkanzlei
Lenka Vaňková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Year: 2017, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA,
journal article

Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring: Von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole.
Irena Šebestová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Die Rezeption des Romantikers Joseph von Eichendorff in der Tschechischen
Irena Šebestová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Different understanding of independent Literature in Czech, Polish and Russian cultural context
Martin Pilař
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Different understanding of independent literature in Czech, Polish and Russian cultural contexts
Martin Pilař
Year: 2017
abstract in proceedings

Dílo J. A. Komenského jako nadkonfesijní vyústění české reformace?
Jan Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dipartimento di Filosofia, Universita degli Studi di Milano
Lukáš Lička
Year: 2017
work experience abroad

Diplomaticko-sfragistický exkurs.
Tomáš Krejčík, Richard Psík
Year: 2017, Statutární město Ostrava
specialist book chapter

Disagreement in ELF academic discourse
Magdalena Hanusková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diskrimination oder Diskriminierung von Frauen? Vorüberlegungen zur Analyse von deverbalen Derivaten von Verben auf -ier(en)
Martin Mostýn
Year: 2017, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
journal article

Divákem i hercem na postmoderní scéně
Vladimír Šiler
Year: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
journal article

Dobré, lepší, nebo nejlepší české básně? Výběrová antologie, nebo obraz toho nej z české poezie za rok 2015/2016?
Stanislava SCHUPPLEROVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dobré ráno
Jana Grollová
Year: 2017
radio and televison broadcast

Dobrodinec Báruch. Židovské pohádky
Svatava Urbanová
Year: 2017, Bibiana: revue o umení pre deti a mládež
journal article

Dobrota
Tomáš Novotný
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dojetí před obrazem? Esej o básni
Jan Malura
Year: 2017, Souvislosti
journal article

Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatelských rodin Kleinů a Ringhofferů
Petr Popelka
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doktorandská konference v Třešti 'Zpátky ke kořenům' (moderování V. bloku)
Jan Malura
Year: 2017
others

Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova)
Jan Saheb
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Doporučení do tisku: Frazeologičeskoje nasyščenije konteksta v tekstach russkojazyčnogo Internet-diskursa
Zdeňka Nedomová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Doporučení do tisku: Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení
Zdeňka Nedomová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Doporučení do tisku: Sopostavitelnaja slavjanskaja sintaktologija - naučnoe dostojanie brnenskoj slavistiki
Zdeňka Nedomová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Druhý život Augustových písní v katolických a evangelických kancionálech 16.-18. století
Aneta MLADĚJOVSKÁ
Year: 2017, Studie a texty Evangelické teologické fakulty
journal article

Druhý život české literatury 19. století (filmové a divadelní adaptace, literární inspirace, výtvarné a komiksové interpretace)
Martin Tomášek
Year: 2017
work experience abroad

Druhý život Zbraslavské kroniky v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století
Robert Antonín
Year: 2017, Mediaevalia Historica Bohemica
journal article

Důstojnický sbor československého četnictva - sociohistorická sonda
Ivana Kolářová, Ondřej Kolář, Martin Lokaj
Year: 2017, Moderní dějiny
journal article

Dvě Aristotelovy teze o smyslovém vnímání
Roman HLOCH
Year: 2017, Aithér
journal article

Dvě publikace o slovanské frazeologii: Pavel Krejčí, Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza (Spisy FF MU, č. 436). Brno 2015, 195 s. ISBN 978-80-210-8004-1, ISSN 1211-3034; Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (Spisy FF MU, č. 453). Krejčí, P., E. Krejčová, eds., Brno 2016, 142 s. ISBN 978-80-210-8372-1, ISSN 1211-3034
Irena Bogoczová
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Dynamics of changes in heart rate variability after prolonged exposure to dark
Pavol Švorc, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, David Škrda, Martin Kempný, Tomáš Michalčák, Zdeněk Vavřina
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dynamika změn srdeční variability po dlouhodobé expozici tmou
Pavol Švorc, Marek Malůš, Ondřej Černocký, Zdeněk Vavřina, Tereza Ekrtová, David Škrda, Jakub Lubojacký
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Džanni Rodari i dětskaja kreativnost v Sovětskom Sojuze
Lenka Naldoniová
Year: 2017, Studia Culturae
journal article

Editorial. Studia romanistica, Vol. 17, num. 1 / 2017
Jana Veselá
Year: 2017, Studia romanistica
journal article

Education, Training and Sustainable Development at Industrial Heritage Sites
Květa Jordánová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efekt 'terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
David Škrda, Vojtěch Jarkuliš, Zdeněk Vavřina, Jan Konečný, Tereza Ekrtová, Pavol Švorc, Marek Malůš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efekt ,,terapie tmou' na elektrofyziologii srdce u mladých lidí
Vojtěch Jarkuliš, Marek Malůš, Zdeněk Vavřina, Magdaléna Vavříková, Martin Kempný, Jakub Lubojacký, Jan Konečný, David Škrda, Pavol Švorc
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism
Martin Pilař
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism
Martin Pilař
Year: 2017
abstract in proceedings

Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko
Pavel Zatloukal
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ekonomická východiska sokratovského 'nevědění', jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).
Oldřich Kramoliš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El camino de Dios y el camino del hombre en la literatura paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El escritor rioplatense como conector entre el pueblo y dios
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El exilio ostraviense del prof. Piotr Sawicki. Un sencillo homenaje a un destacado hispanista centroeuropeo
Jan Mlčoch
Year: 2017, Studia Romanistica
journal article

El género del sustantivo desde Nebrija hasta el siglo XVIII
Begońa García Ferreira
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

El mundo polítíco en La silla del águila de Carlos Fuentes
Petra Farská
Year: 2017, Studia Romanistica
journal article

El 85 aniversario del profesor Lubomír Bartoš (*21.2.1932). Bibliografía selecta 1959-2016
Jana Veselá
Year: 2017, Studia romanistica
journal article

Empatie jako prediktor sebetranscendence
Zdeněk Mlčák
Year: 2017
abstract in proceedings


