Publications
Psychologické příčiny nespolehlivosti lidského výkonu
Karel Paulík
Year: 1988
abstract in proceedings

Rady pro rodiče začínajících školáků. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1988
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Some Facts about Czechoslovakia. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Year: 1988
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Uplatnění mikropočítačů a videozáznamů ve výuce českého jazyka a literatury na vysoké škole
Hana Srpová
Year: 1988
abstract in proceedings

Úroveň zátěže učitelů PFO
Karel Paulík
Year: 1988
abstract in proceedings

Verbální fráze a tranzitní sféra v aktuálním členění [The verb phrase and the transitional sphere in Functional Sentence Perspective]
Aleš Svoboda
Year: 1988
abstract in proceedings

Wybrane problemy porodnictwa rodinnego v Czechoslowaciji
Karel Paulík
Year: 1988
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zdroje nebezpečných událostí v lidské činnosti z psychologického hlediska
Karel Paulík
Year: 1988, Dům techniky ČSVTS
specialist book chapter

Cvičení z angličtiny I. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Cvičení z angličtiny II. Pro posluchače postgraduálního studia
Miroslava Weberová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Functional perspective of the noun phrase
Aleš Svoboda
Year: 1987, Masarykova Univerzita
specialist book chapter

Functional sentence perspective and intensional logic
Aleš Svoboda, P. Materna
Year: 1987
abstract in proceedings

Institut für europäische Geschichte in Mainz
Jiří Malíř
Year: 1987
work experience abroad

K vnitřní struktuře adverbiale a adverbia z pohledu aktuálního členění [On the internal structure of the adverbial and the adverb from the viewpoint of functional perspective]
Aleš Svoboda
Year: 1987
abstract in proceedings

Kde se dětí nenudí
Maria Vašutová
Year: 1987, Ostravský večerník
journal article

Kriminalita u dětí a dospívajících. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kritická analýza fenomenologickej línie v estetike z aspektu chápania estetickej skúsenosti
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

MGU Moskva, IPK
Karol Fremal
Year: 1987
work experience abroad

Možnosti pedagogicko-psychologické diagnostiky při volbě studia na VŠ vychovávající učitele. Aplikace na studenty 3.ročníků gymnázií v okr. Bruntál. Mimořádný výzkumný úkol
Anna Schneiderová
Year: 1987
research reports and final reports of opposed grants

Nezletilé matky. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení z ruského jazyka II.
Eva Mrhačová, Mojmír Vavrečka, M. Opělová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problematika celoživotního vzdělávání. Metodický materiál
Maria Vašutová
Year: 1987
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychická zátěž v závislosti na některých osobnostních dimenzích a jejich diagnostika v procesu adaptace dětí základní školy
Zdeněk Mlčák
Year: 1987
research reports and final reports of opposed grants

Psychologický model nebezpečné události
Karel Paulík
Year: 1987, Bezpečná práca
journal article

Psychologie v modernizaci výchovně vzdělávacího procesu
Karel Paulík, Helena Záškodná, Dana Dobrovolská
Year: 1987
abstract in proceedings

The processibility principle and functional sentence perspective
Aleš Svoboda
Year: 1987
abstract in proceedings

The unification of concepts in theme-rheme analysis
Aleš Svoboda
Year: 1987
abstract in proceedings

Uplatňování prvků světonázorové výchovy ve výuce slovenštiny na české vysoké škole
Hana Srpová
Year: 1987
abstract in proceedings

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Vkus a krása okolo nás
Zdeňka Kalnická
Year: 1987
radio and televison broadcast

Základy pedagogické a sociální psychologie pro studenty učitelství 1. st. ZŠ. Kapitoly 2 a 5.
Anna Schneiderová, Dobrovolská
Year: 1987, PF OU
specialist book chapter

Institut für europäische Geschichte in Mainz
Jiří Malíř
Year: 1986
work experience abroad

Některá specifika sebehodnocení vysokoškolských studentů
Anna Schneiderová
Year: 1986
abstract in proceedings

Nominální fráze a její aktuální členění [Nominal phrase and its functional perspective]
Aleš Svoboda
Year: 1986
abstract in proceedings

Optimalizace zátěže učitelů PFO ve vysokoškolském vzdělávacím procesu. In:Model VVP na PFO a jeho optimalizace. Závěrečná zpráva výzkumu
Karel Paulík
Year: 1986
research reports and final reports of opposed grants

Problematika speciálních kurzů angličtiny v aplikaci na potřeby absolventů vysokých škol technických
Miroslava Weberová
Year: 1986
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Psychologie tělesné výchovy a sportu. Učební text VŠ
Karel Paulík
Year: 1986
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vědecká mluvnice francouzštiny
Jan Šabršula
Year: 1986, Academia
specialist book

Zátěžové situace ve vysokoškoleském studiu
Karel Paulík
Year: 1986
abstract in proceedings

Dzieje szesciu pojec
Zdeňka Kalnická, Wladyslaw Tatarkiewicz
Year: 1985
published expert opinions, reviews

GEOFFREY N. LEECH: Principles of Pragmatics. London and New York: Longman 1983
Aleš Svoboda
Year: 1985
published expert opinions, reviews

K výzkumu hodnotové orientace
Anna Schneiderová, Dana Dobrovolská
Year: 1985
published expert opinions, reviews

Německý tisk v okupované Opavě o Těšínsku a Polsku koncem roku 1938
Blažena Gracová
Year: 1985, Časopis Slezského muzea
journal article

Netradiční dětská hřiště a herní aktivita
Karel Paulík, Jan Nevřala
Year: 1985, ČSAV
specialist book chapter

Obrazné vyjadřování v Ostravském večerníku
Hana Srpová
Year: 1985
abstract in proceedings

Pedagogické psychologické aspekty využívání vizuálních pomůcek na I. stupni ZŠ. AFPO. Series B-21
Karel Paulík, Josef Malach
Year: 1985
published expert opinions, reviews


