Publications
Kubíček Ivan, in Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Kubín Josef Štefan. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L
Svatava Urbanová
Year: 1995
abstract in proceedings

Kultura języka w Czechach
Jiří Damborský
Year: 1995
abstract in proceedings

Kultura ludowa na pograniczu
Karel Kadłubiec
Year: 1995, Uniwersytet Śląski Katowice
specialist book

L´alternance intégrée dans la formation des enseignants
Jitka Smičeková
Year: 1995
research reports and final reports of opposed grants

L´asymétrie entre les désignants morphologiques des systemes temporels et le contenu temporel occurrentiel. Domaines latin, roman et francais
Jan Šabršula
Year: 1995
abstract in proceedings

Le romanesque et la vie
Aleksander Ablamowicz
Year: 1995
abstract in proceedings

Le statut de la métaphore et le romanesque
Aleksander Ablamowicz
Year: 1995
abstract in proceedings

Leoš Janáček a ruská literatura, hudba a kultura
Květuše Lepilová
Year: 1995, Opera Slavoca
journal article

Lichý Saša. In Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Svatava Urbanová
Year: 1995
abstract in proceedings

Lichý Saša. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1., A-L
Svatava Urbanová
Year: 1995
abstract in proceedings

Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Year: 1995
editorial and language revision

Literatura pro mládež v regionu
Svatava Urbanová
Year: 1995
abstract in proceedings

Louis Aragon i nadrealizm
Aleksander Ablamowicz
Year: 1995
abstract in proceedings

Lyrika
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Lyrika
Miroslav Zelinský, Lubomír Plesník
Year: 1995
abstract in proceedings

Making both Ends Meet or Czech Literature after November 1989
Martin Pilař
Year: 1995, Canadian Review of Comparative Literature
journal article

Making both ends meet or The Czech Literature after November 1989
Martin Pilař
Year: 1995
abstract in proceedings

Manýrismus
Radek Fukala
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Materiały do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny Śląska Cieszyńskiego
Jana Raclavská
Year: 1995
abstract in proceedings

Mezi historií a diplomacií (Portrét Vlastimila Kybala)
Ivo Barteček
Year: 1995, Dějiny a současnost
journal article

Mezitextový dialog v románech vladimíra Párala
Jan Malura
Year: 1995
abstract in proceedings

Mluvený jazyk středoškolské a vysokoškolské mládeže severní Moravy ve srovnání s písemnými projevy z hlediska syntaxe
Emílie Demlová
Year: 1995
abstract in proceedings

Motiv ženy zlobivé v českých barokních lidových hrách
Jaroslav Pleskot
Year: 1995
abstract in proceedings

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3 (2 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1995, Optys, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 3 (25 biogramů + 3 biogramy spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1995, Optys, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4 (3 biogramy)
Lumír Dokoupil, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1995, Optys, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 4 (8 biogramů + 1 biogram spolupráce)
Milan Myška, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1995, Optys, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy (1 biogram)
Tomáš Krejčík, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1995, Optys
specialist book chapter

Mythos des Antisemitismus in Deutschland der Zwischenkriegszeit
Ivan Stupek
Year: 1995
abstract in proceedings

Nacional´no-kul´turnaja specifika rečevogo povedenija russkich i nerusskich
Rudolf Zimek
Year: 1995
abstract in proceedings

Narodowość śląska w byłej Czechosłowacji
Tadeusz Siwek
Year: 1995
abstract in proceedings

Narůstání tzv. romského problému na Opavsku na počátku padesátých let
Nina Pavelčíková
Year: 1995, Vlastivědné listy
journal article

Násilí na textu a v textu
Miroslav Zelinský
Year: 1995
abstract in proceedings

Návrat básníka (J. Gold: Noci dní)
Iva Málková
Year: 1995, TVAR
journal article

Několik poznámek k historii tvrze a zámku v Herálci
Jaroslav David
Year: 1995, Havlíčkobrodsko 11
journal article

Neumění pro neumění
Daniela Rywiková
Year: 1995, Revue Společnost
journal article

Nitschmann Anna
Jaroslav Pleskot
Year: 1995
abstract in proceedings

Nitschmann David
Jaroslav Pleskot
Year: 1995
abstract in proceedings

Nitschmann Jan
Jaroslav Pleskot
Year: 1995
abstract in proceedings

Nominativní a vokativní funkce i podoby antroponym v mluvených projevech
Naděžda Bayerová
Year: 1995
abstract in proceedings

O ekvivalenci v odborném překladu
Milan Hrdlička
Year: 1995
abstract in proceedings

O zebře, dekonstrukci a rekontextualizaci
Tomáš Hauer
Year: 1995
abstract in proceedings

One aspect of the language in the mass media
Ivo Broskevič
Year: 1995
abstract in proceedings

Osobnost a dílo Jakuba Demla
Oskar Mainx
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Osobnost (klíčové pojmy)
Ivan Pavlas
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ostravický Čechoslav, in Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1995
abstract in proceedings

Osudový vlak
Miroslav Zelinský, Eva Burianová, Kolektiv Autorů
Year: 1995
editorial and language revision

Osvícenský biskup Jan Leopold Hay - církevní a náboženský reformátor? (Poíspěvek k dějinám osvícenství)
Jaroslav Pleskot
Year: 1995
abstract in proceedings

Panoráma ruské literatury
Miroslav Mikulášek, Galina Bínová
Year: 1995, Albert, Boskovice
specialist book


