Publications
Útvary národního jazyka a jejich současný vývoj (na materiálu běžné mluvy denního styku v oblasti českého Slezska)
Dana Davidová
Year: 1997
abstract in proceedings

Utváření výtvarného umění v regionu severní Moravy a Slezska od 19. st. do 2. světové války
Petr Holý, Jiří Svoboda
Year: 1997
abstract in proceedings

"V paměť uvozeno býti má" (M.Dačický z Heslova)
Jan Malura
Year: 1997, Tvar
journal article

Václav Thám
Jaroslav Pleskot
Year: 1997
abstract in proceedings

Válek Josef
Jiří Svoboda
Year: 1997
abstract in proceedings

Vazba genologie-historické poetiky - hermeneutiky a moderních interpretačních systémů
Miroslav Mikulášek
Year: 1997
abstract in proceedings

Vekslák s disketou
Ivo Broskevič
Year: 1997, Práce
journal article

Velká a dlouhá válka s Turky
Jiří Procházka
Year: 1997
abstract in proceedings

Verbální a nonverbální komunikace.Taktiky tlumočníka
Květuše Lepilová
Year: 1997
abstract in proceedings

Verstehen des narrativen Textes im Fremdsprachenunterricht
Pavla Zajícová
Year: 1997
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Věžky. (Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996)
Vladimír Horák
Year: 1997, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Videoklip jako žánr literární
Miroslav Zelinský
Year: 1997
abstract in proceedings

Videoprogram "Vyprávějte si s námi"
Květuše Lepilová
Year: 1997
abstract in proceedings

Vliv hracich automat na obcany mesta frydek-Mistek Výzkumný projekt
Oldřich Solanský
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Voluntad de crítica, voluntad de justicia (entrevista con Didier Eribon)
José Luis Bellón Aguilera, J.L. Moreno Pestaňa, A. Relinque Eleta
Year: 1997
abstract in proceedings

Výtvarníčky na Dňoch Aspektu
Zdeňka Kalnická
Year: 1997, Aspekt
journal article

Vývoj nezaměstnanosti v zemích EU; přístupy k řešení
Renáta Halásková
Year: 1997
abstract in proceedings

Výzkum slangu v ČSR, v ČR a SR v letech 1020 - 1996
Jaroslav Hubáček, Elzbieta Bajkiewicz-Grabowska, Lumír Klimeš, Artur Magnuszewski, Zdzislaw Mikulski
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku
Pavla Zajícová
Year: 1997, Ostravská univerzita, filozofická fakulta
specialist book

Vyznamné české a polské osobnosti v historickém vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 1997
abstract in proceedings

Vzdálené hlasy (E. Petrů: Vzdálené hlasy)
Jan Malura
Year: 1997, Tvar
journal article

Vzdilávací a školská politika a její institucionální podpora v Sm regionu
Josef Mrhač, Vítězslav Kuta, Pavel Pácl, Juraj Hon, Ivan Šotkovský
Year: 1997, Regionální revue - easopis pro spoleeenské vidy
journal article

Vztah jazykové a odborné kompetence při převodu
Milan Hrdlička
Year: 1997, TOP
journal article

Wérkoholik a jeho noutbuk
Ivo Broskevič
Year: 1997, Práce
journal article

Wpływ Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego na kształtowanie się rodzimej więzi międzygeneracyjynej oraz świadomości narodowej na Zaolziu
Zofia Matysková
Year: 1997
abstract in proceedings

Współczesny język polski na Zaolziu, Polszczyzna Śląska
Irena Bogoczová
Year: 1997
abstract in proceedings

Wstep /Předmluva/
Piotr Sawicki
Year: 1997
abstract in proceedings

Z bliskiej odleglości - rzecz o antonimach
Jiří Damborský
Year: 1997
abstract in proceedings

Z problematyki nauczania języka polskiego w polskojęzycznych szkołach podstawowych w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Year: 1997
abstract in proceedings

Z problematyki nauczania języka polskiego w polskojęzycznych szkołach
Zofia Matysková
Year: 1997
abstract in proceedings

Z zagadnień analizy literackiej w warunkach współczesnej szkoły
Zofia Matysková
Year: 1997
abstract in proceedings

Základy jazykovědy
Mojmír Vavrečka, Monika Horsáková, Jana Svobodová
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Zamyšlení nad pokusy o řešeni tzv. romského problému v padesátých letech
Nina Pavelčíková
Year: 1997, Bulletin Muzea romské kultury Brno
journal article

Západ a Východ II. Tradice a současnost ( Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa)
Miroslav Mikulášek
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Zarys geografii i przyrody czeskiego Śląska Cieszyńskiego
Tadeusz Siwek, Władysław Młynek, Władysław Sosna
Year: 1997, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
specialist book chapter

Závěrečná zpráva pro oponenturu grantu z FRVŠ, ČJF 0107/ TO č.4. PdF OU
Maria Vašutová
Year: 1997
research reports and final reports of opposed grants

Zavinilo ekologickou krizi křesťanství?
Vladimír Šiler
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Záznam propasti paměti (A. Lustig: Propast)
Iva Málková
Year: 1997, Nové knihy
journal article

Zemek Oldřich. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy
Jiří Svoboda
Year: 1997
abstract in proceedings

Ziemia obiecana czy raj utracony
Kazimierz Kaszper
Year: 1997, Śląsk
journal article

Zkušenosti a poznatky z cesty v Ekvádoru
Maria Vašutová
Year: 1997
radio and televison broadcast

Značky kvality sousedních zemí
Jiří Urban
Year: 1997, Obchodník
journal article

Zum Bestand der hypotaktischen Konjuktionen in der frueneuhochdeutschen Kanzleisprache des Kuhlaendchens
Lenka Vaňková
Year: 1997
abstract in proceedings

Zum Schreibstand der Stadtbücher vom Kuhländchen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Year: 1997
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zum Schreibstand der Stadtbücher vom Kuhländchen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Year: 1997
abstract in proceedings

Zur Kanzleisprache des Kuhlaendchens in der 2. Haelfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Year: 1997
abstract in proceedings

Zur Rolle der Presse im Okkupationsregime des Protektorats Böhmen und Mähren. Anpassung, Aktivismus, Widerstand und das Beispiel der antipolnischen Kampagne
Blažena Gracová
Year: 1997
abstract in proceedings

Zveme vás do Bestu
Marcela Grygerková
Year: 1997, Čeština doma a ve světě
journal article

Zycie literackie na Zaolziu
Kazimierz Kaszper
Year: 1997
abstract in proceedings

Žena v ohrožení a triviální literatura 16. a 17. století
Jan Malura
Year: 1997, Tvar
journal article


