Publications
Inovace programů činnosti výchovných ůstavů ve vědomích a postojích skupin zaměstnanců
Anna Schneiderová, Julius Sekera
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Eva Jandová
Year: 1998
work experience abroad

Interference ve výuce ruštiny (lexikální plán)
Mojmír Vavrečka
Year: 1998
abstract in proceedings

Istoričeskaja poetika, genologija i filologičeskaja germenevtika v kontekste modernych interrpretacionnych sistem
Miroslav Mikulášek
Year: 1998
abstract in proceedings

Iva Procházková
Iva Málková
Year: 1998
abstract in proceedings

Izmenenija v stilističeskom charaktere sovremennoj russkoj publicistiki
Rudolf Zimek
Year: 1998
abstract in proceedings

Jahrbuch Ostrava - Erfurt
Miroslava Kyselá, Miroslava Kyselá
Year: 1998
editorial work

Jahresbericht der Leiterin des Lehrstuhsl
Miroslava Kyselá
Year: 1998, Jahresbericht
journal article

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Year: 1998
abstract in proceedings

Jak zpodobnit nezpodobnitelné. K výstavě ostravského malíře Karla Harudy v havířovské galerii Spirála
Daniela Rywiková
Year: 1998, Revue Společnost
journal article

Jakost pro budoucnost
Jiří Urban
Year: 1998, Marketing a komunikace
journal article

Ján Kopál: Próza a poézia pre mládež. Teória/poetolégia
Svatava Urbanová
Year: 1998, Slavia 67
journal article

Jarmila - Eine Liebesgeschichte aus Böhmen
Dominique Fliegler
Year: 1998
editorial work

Jarmila - Milostný příběh z Čech
Dominique Fliegler, Ernst Weiss, Ernst Weiss
Year: 1998
editorial work

Jaroslav Pleskot
Svatava Urbanová
Year: 1998
abstract in proceedings

Jatka v Ostravě
Martin Strakoš
Year: 1998, Architekt
journal article

Jazyk český v pohraničním pásmu
Jiří Damborský
Year: 1998
abstract in proceedings

Je reálné obchodovat s východní Afrikou
Jiří Urban
Year: 1998, Obchodník
journal article

Ještě k překladu frazeologizmů
Milan Hrdlička
Year: 1998, Top
journal article

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polský jazyk na Těšínsku v 19. století)
Jana Raclavská
Year: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Josef Dobeš; malíř a člověk
Petr Holý
Year: 1998, Ostravská univerzita
specialist book

Josef Šusta a Dějiny lidstva
Jiří Lach
Year: 1998
abstract in proceedings

Jung-Juda-Zeitschrift für jüdische Jugen
Miroslava Kyselá
Year: 1998, Zblizenia
journal article

K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice
Hana Srpová
Year: 1998, FF, OU v Ostravě
specialist book

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
abstract in proceedings

K problematice školní anxiety
Zdeněk Mlčák
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K provádění národní očisty na Hlučínsku po roce 1945
Pavel Kladiwa
Year: 1998, Vlastivědné listy
journal article

K recepci jezdeckého typu na konci 12. a v 1. pol. 13. století na příkladu pečetí Babenberků a Přemyslovců
Tomáš Krejčík, K. Maráz
Year: 1998
abstract in proceedings

K voprosu oficial´no-delovogo stilja russkogo jazyka i sistemy jeho obučenija v Ostravskom univerzitete.
Zdeňka Nedomová
Year: 1998
abstract in proceedings

K životnímu jubileu profesora Šabršuly
Jana Pavlisková
Year: 1998, K životnímu jubileu profesora Šabršuly
journal article

Kácení máje na Hané
Vladimír Horák
Year: 1998, Střední morava
journal article

Kainarovy Nové mýty a Osudy a jejich dobová kritická reflexe. Rok 1947
Jiří Svoboda
Year: 1998
abstract in proceedings

Kancionál Jana Josefa Božana a jeho vztah k literární tradici
Jan Malura
Year: 1998
abstract in proceedings

Karel Michl
Svatava Urbanová
Year: 1998
abstract in proceedings

Karel Sýs
Iva Málková
Year: 1998
abstract in proceedings

Katedra romanistiky
Jana Pavlisková
Year: 1998, Listy Ostravské univerzity
journal article

Katolické noviny, zdroj informací o Hlučínsku
Pavel Kladiwa
Year: 1998, Vlastivědné listy
journal article

Kavecká; R.K.; Lenčenko; K.P.: Cizojazyčná slova na stránkách současného tisku
Milan Hrdlička
Year: 1998, Top
journal article

Keltern nach alter Tradition. (Schon die Roemer kultivierten Wein in Suedmaehren)
Vladimír Horák
Year: 1998, Prager Zeitung
journal article

Klangerlebnis mit 2000 Pfeilen. (Internationales Orgelfestival)
Vladimír Horák
Year: 1998, Prager Zeitung
journal article

Klasifikace polské menšiny podle subjektivních a objektivních kritérií
Tadeusz Siwek
Year: 1998
abstract in proceedings

Klepetom sem, kůepetom tam. (Božena Správcová: Večeře)
Libor Magdoň
Year: 1998, Rak
journal article

Klíč ke cvičením k angličtině pro jazykové školy I
Stella Nangonová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Klíč ke cvičením k angličtině pro jazykové školy III
Stella Nangonová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kohelet. Výklad biblické knihy Kazatel s použitím midrášů a středověkých židovských komentářů
Tomáš Novotný
Year: 1998, Oliva
specialist book

Konstrukce s predložkou in byly analyzovány na základe 100 stran beletristického textu a srovnány s ceským prekladem
Miroslava Kyselá
Year: 1998
abstract in proceedings

Krajina domova a dětství
Svatava Urbanová
Year: 1998
abstract in proceedings

Králíkovo pojetí básníka; jeho aspekty umělecké a filozofické
Jiří Svoboda
Year: 1998
abstract in proceedings

Kształcenie sprawności językowych uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej
Zofia Matysková
Year: 1998
abstract in proceedings

Kształtowanie się cieszyńskiego pogranicza kulturowego i jego rola w jednoczącej się Europie
Karel Kadłubiec
Year: 1998
abstract in proceedings


