Publications
Tlumaczenie wypowiedzi wewnarzfikcyjnych
Nina Podleszańska
Year: 1999
abstract in proceedings

Transkripcija nemeckich toponimov na russkij jazyk
Vladimír Severa
Year: 1999
abstract in proceedings

Triviální literatura ve světle emocí (odborných i čtenářských)
Svatava Urbanová
Year: 1999
abstract in proceedings

Tři epochy současné filosofie (Luc Ferry)
Marek Petrů
Year: 1999
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur (hrsgb. v Gertraude Zand und Jiří Holý)
Jan Malura
Year: 1999, Wiener Slavistisches Jahrbuch
journal article

Tut Scheiden wirklich weh?
Vladimír Horák
Year: 1999, Frankfurter Allgemeine Zeitung
journal article

Tvořící ničící pohlaví. Proměny Jiřího Karáska ze Lvovic, jak se projevují ve
Zdeněk Smolka
Year: 1999, Edice TVARy, příloha obtýdeníku TVAR, řada A, svazek 5
journal article

Úloha textových cvičení a konverzačních témat v komunikační výchově
Emílie Demlová
Year: 1999
abstract in proceedings

Umění interpretace. K metodologii filologicko-hermeneutické reflexe
Miroslav Mikulášek
Year: 1999
abstract in proceedings

Una tradición discontinua. Relaciones literarias hispano-polocas.
Piotr Sawicki
Year: 1999
abstract in proceedings

Underground (Kapitoly o českém literárním undergroundu)
Martin Pilař
Year: 1999, HOST
specialist book

Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Naděžda Bayerová
Year: 1999
abstract in proceedings

Unnoticed Gaps in Teacher Education
Petra Lexová
Year: 1999
abstract in proceedings

Uplatnění absolventů bakalářských oborů FF OU v praxi
Jan Nevřala, Marcel Navrátil
Year: 1999
abstract in proceedings

Uplatnění absolventů bakalářských oborů FF OU v praxi
Jan Nevřala, Danuše Lepilová, Marcela Valošková, Marcel Navrátil, Bohumil Bocviňok
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Uplatnění absolventů Ostravské univerzity na trhu práce
Karel Paulík
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Úskalí psychologizujícího biografismu (O. Malevič: Bratři Čapkové)
Svatava Urbanová
Year: 1999, HOST
journal article

Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny
Lubomír Bartoš
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úžasní Řekové (o čem se vám učitelé neodvažují říct)
Igor Lisový, Terry Deary, Martin Brown
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Václav Černý: Až do předsíně nebes
Jan Malura
Year: 1999, Studia Comeniana et historica 29
journal article

Vědeckovýzkumná práce na katedře rusistiky FF UO
Mojmír Vavrečka
Year: 1999
abstract in proceedings

V.I.P.
Tomáš Novotný
Year: 1999, Dingir
journal article

Volodymyr Šuchevyč
Petr Kaleta
Year: 1999, Národopisná revue č. 2
journal article

Výberová bibliografia UNESCO katedry prekladatelstva Univerzity Komenského Bratislava Slovensko
Jitka Smičeková
Year: 1999
abstract in proceedings

Vybraná témata z psychologie pro učitele
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Vybraná témata z psychologie pro učitele
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z etiky pro žurnalisty: Etika reklamy
Vladimír Šiler
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly zo školskej psychológie
Karel Paulík, S. Hvozdík
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Výraz a jeho význam v české reklamě
Hana Srpová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vysloužilová a kol. Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví
Milan Hrdlička
Year: 1999, TOP
journal article

Vytvoření bibliografické pomůcky pro studenty historie
Richard Psík
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Výuka cizích jazyků na prahu nového století
Mojmír Vavrečka, Radomír Choděra, Lumír Klimeš, Lumír Ries
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Využití psychologie k redukci sociálně patologických jevů
Helena Záškodná
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Výzkum činnosti Čechů ve východní Haliči a Volyni v 2. polovině 19. století
Petr Kaleta
Year: 1999
research reports and final reports of opposed grants

Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR s aplikacemi v antopagogice, pedagogické psychologii, klinické antropologii a ergonomii.
Anna Schneiderová
Year: 1999
published expert opinions, reviews

Vzdelávanie a aktuálné otázky praxe
Karel Paulík, D. Kopasová
Year: 1999
abstract in proceedings

Vztah člověka a zvířete z pohledu etiky a religionistiky
Vladimír Šiler
Year: 1999
abstract in proceedings

Vztah promluvové funkce a výpovědních funkcí v dialogu
Emílie Demlová
Year: 1999
abstract in proceedings

W pogoni za utraconym rajem
Karel Kadłubiec, Jiří Svoboda, Jerzy Rucki
Year: 1999, Macierz Ziemi Cieszyńskiej
specialist book chapter

Walka o język w polskim Oświeceniu i czeskim Odrodzeniu Narodowym
Jiří Damborský
Year: 1999
abstract in proceedings

Wie kann gegenseitiges Verstehen geübt werden? Zur narrativen Übungstypologie des interkulturellen (Fremd-) Sprachenunterrichts
Pavla Zajícová
Year: 1999
abstract in proceedings

Wykorzystanie karykatury w nauczaniu historii w szkole sredniej
Blažena Gracová
Year: 1999
abstract in proceedings

Z výzkumu národní identity u studentů a žáků z Ostravska
Blažena Gracová, Š. Tlolková
Year: 1999
abstract in proceedings

Zabíjení čarodějnic v Tanzánii
Tomáš Novotný
Year: 1999, Dingir
journal article

Zahraniční obchod železem a hutními výrobky v rakousko-uherské monarchii v období 1830-1914
Milan Myška
Year: 1999
abstract in proceedings

Záměrná devastace industriálních památek Ostravy
Martin Strakoš
Year: 1999, Fórum architektury a stavitelství
journal article

Zamyšlení nad "ženským osudem"
Zdeňka Kalnická
Year: 1999
abstract in proceedings

Zapomenutý nadšenec myšlenky slovanské vzájemnosti
Petr Kaleta
Year: 1999,
specialist book chapter

Závěry z dlouhodobého výzkumu psychické zátěže dětí ZŠ
Zdeněk Mlčák
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ze závěrečných bakalářských prací na katedře rusistiky FF OU
Mojmír Vavrečka
Year: 1999, TOP
journal article


