Publications
K jazykové a kulturní rozpolcenosti menšin
Irena Bogoczová
Year: 2002
abstract in proceedings

K nové české heraldické a sfragistické literatuře
Tomáš Krejčík
Year: 2002
abstract in proceedings

K populačnímu vývoji měst a městeček na severovýchodní Moravě od třicetileté války do poloviny 19. století
Lumír Dokoupil
Year: 2002
abstract in proceedings

K problému násilí v rodinách
Ivana Fialová
Year: 2002
abstract in proceedings

K překladu odborného textu
Milan Hrdlička
Year: 2002
abstract in proceedings

K sedmdesátinám univerzitního profesora Jana Janáka
Jiří Malíř
Year: 2002
abstract in proceedings

K subjektivním důvodům poradenské intervence
Karel Paulík
Year: 2002
abstract in proceedings

K synonymii v sociolektech
Jaroslav Hubáček
Year: 2002
abstract in proceedings

K synonymii v sociolektech.
Jaroslav Hubáček
Year: 2002, Slavistika osudem i volbou. Studia slavica VI., SFFOU č. 202
journal article

Kam patří slovenština podle Unbegannerova dělení na slovanské jazyky a kalky s výpůjčkami.
Jiří Damborský
Year: 2002
abstract in proceedings

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF Nitra
Gabriela Zapletalová
Year: 2002
work experience abroad

Katedra politologie, Univerzita J. A. Komenského, Bratislava
Přemysl Mácha
Year: 2002
work experience abroad

Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich
Antoni Barciak
Year: 2002,
specialist book

Kdo řídí koloběh věcí pozemských? (Zamyšlení nad olomouckou sorelou)
Pavel Zatloukal
Year: 2002
abstract in proceedings

Když se řekne
Jaroslav David
Year: 2002
librettos, screeplays

Když se řekne spokojenost
Karel Paulík
Year: 2002, Psychologie dnes
journal article

Ke každodennosti obyvatel Moravy za první světové války
Jiří Malíř
Year: 2002
abstract in proceedings

Ke zdrojům jazykových bariér v rusko-české komunikaci
Mojmír Vavrečka
Year: 2002
abstract in proceedings

Kolik má člověk duší (Kde sídlí vědomí a jaký je počet myslí v hlavě?)
Marek Petrů
Year: 2002, Vesmír
journal article

Kolor biały w języku polskim i słowackim
Marta Pančíková
Year: 2002, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
specialist book chapter

Koloristika v poľskej a slovenskej frazeológii
Marta Pančíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Komenského klíče ke komunikaci s textem a k porozumění světu
Květuše Lepilová
Year: 2002
abstract in proceedings

Komentář k Rortyho studii - Failed prophecies, glorious hopes
Tomáš Hauer
Year: 2002
abstract in proceedings

Komunikace a překlad
Milan Hrdlička
Year: 2002
abstract in proceedings

Konečná stanice Nisko
Kamil Rodan
Year: 2002, Zpravodaj ostravského muzea
journal article

Konjuktionen in der tschechischen Sprache der Barockperiode
Pavel Kosek
Year: 2002
abstract in proceedings

Konotacje semantyczne słowa "Bůh" w poezji Jerzego Ortena
Mieczyslaw Balowski
Year: 2002
abstract in proceedings

Kontinuální a diskontinuální pohyby v české literatuře pro děti a mládež posledního desetiletí
Svatava Urbanová
Year: 2002
abstract in proceedings

Korene boľševizmu na Slovensku I. a II. časť
Karol Fremal
Year: 2002
abstract in proceedings

Korene boľševizmu na Slovensku. I. Časť Iné pohľady na formovanie a vznik marxistickej ľavice na Slovensku
Karol Fremal
Year: 2002
abstract in proceedings

Kravex5 aneb Křesadlo znovu ironické
Petr Hrtánek
Year: 2002, Tvar
journal article

Kriminalita dětí a mládeže. In: Vašutová, M: Psychologické problémy ve školní praxi.
Jan Nevřala
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kritéria hodnocení překladu a dynamika současné komunikace I
Milan Hrdlička
Year: 2002, TOP
journal article

Kritéria hodnocení překladu II.
Milan Hrdlička
Year: 2002, TOP
journal article

Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku
Antoni Barciak
Year: 2002,
specialist book

Kvalita života pacientů po angioplastice
Karel Paulík, J. Haluzíková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

La bibliographie des travaux du professeur Jan Šabršula III - 1988 - 2000
Jana Pavlisková
Year: 2002
abstract in proceedings

La burra no quiere... Refranes castellanos sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lengua polaca y checa (II.)
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak
Year: 2002
abstract in proceedings

La burra no quiere... Refranes castellanos sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lengua polaca y checa (II.)
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki, Magdalena Pabisiak
Year: 2002
abstract in proceedings

La conféssion scientifique de Jan Šabršula
Jan Šabršula
Year: 2002
abstract in proceedings

La formación de palabras en espaňol
Lubomír Bartoš, Hana Valíková
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

La obra de Iva Prochazkova y la literatura checa contemporánea
Svatava Urbanová
Year: 2002
work experience abroad

Lanfrank a scholastická metoda
Marek Otisk
Year: 2002
abstract in proceedings

Las formaciones con el elemento anti- en el espaňol y el francés
Lubomír Bartoš
Year: 2002
abstract in proceedings

Latein in der heutigen Medizin
František Šimon
Year: 2002
abstract in proceedings

Latin as the language of medical terminology: some remarks on its role and prospects
E. Marečková, František Šimon
Year: 2002, Swiss Medical Weekly
journal article

Le fonctionnement synallgamatique du signe lexical
Jan Šabršula
Year: 2002,
specialist book chapter

Le fonctionnement synallgamatique du signe lexical
Jan Šabršula
Year: 2002
abstract in proceedings

Le roman romantique - fiction et histoire
Aleksander Ablamowicz
Year: 2002
abstract in proceedings

Les formations prémorphologiques désignant les relations temporelles
Jana Pavlisková
Year: 2002
abstract in proceedings


