Publications
Zdeněk Vojtíšek:Současná náboženská scéna v české republice
Vladimír Šiler, Václav Lednický
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Zerstört die Medienkultur die Sprachkultur?
Norbert Richard Wolf
Year: 2003
abstract in proceedings

Zkušenosti z povodní na Moravě
Ladislav Koutný
Year: 2003, FOLIA
specialist book

Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Year: 2003, Česká literatura
journal article

Zpravodajství o Severním Irsku selhává
Christopher Hopkinson
Year: 2003, Media Monitor
journal article

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Petr Bajs, Jana Kynclová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zradné slová v blízkych jazykoch
Marta Pančíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Zum Problem der Norm im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache
Martina Imider
Year: 2003
abstract in proceedings

Zum Verhältnis von sprachlicher und kommunikativer Kompetenz bei der Germanistenausbildung
Iva Kratochvílová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Year: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Žánry, osobnosti, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie)
Svatava Urbanová, Milena Rosová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Žena, voda, svádění a smrt
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
abstract in proceedings

Židé - muži, ženy a děti - z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Židé, muži, ženy a děti na Moravě v etapě plné emancipace do konce trvání rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Židé v díle Františka Sokola-Tůmy
Hana Šústková
Year: 2003
abstract in proceedings

Židovské stavební firmy v Moravské Ostravě a jejich podíl na výstavbě města před rokem 1918
Radoslav Daněk
Year: 2003
abstract in proceedings

Židovské ženy v průmyslovém městě na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Život uměleckého textu v kontextu člověka (čas a prostor)
Květuše Lepilová
Year: 2003
abstract in proceedings

50 let Janáčkovy filharmonie Ostrava / 50 Years of the Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava
Marek Otisk
Year: 2003
editorial and language revision

A. Wachsmann - N. Kancheli - úvodní slovo
Petr Holý
Year: 2002
solo and collective exhibitions, realization

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2002
editorial work

Advokáti - nejvýznamnější představitelé vzdělaných vrstev občanů v Moravské Ostravě a v Opavě na přelomu 19. a 20.století
Andrea Pokludová
Year: 2002
abstract in proceedings

Akcelerace řečové komunikace, nečtenářství a multimediální sféra.
Květuše Lepilová
Year: 2002, TOP
journal article

Aktivizacija nekotorych slovoobrazovateľnych tipov v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Year: 2002
abstract in proceedings

Albert Josef Hodic - Gründer und Grossmeister vídeňské zednářské lóže Aux trois canons.
Milan Myška
Year: 2002
abstract in proceedings

Allocution prononcée par Madame PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D., directrice du Département des Etudes romanes a la Faculté des Lettres de l'Université d'Ostrava
Jana Pavlisková
Year: 2002
abstract in proceedings

Alois Knop (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Alternances des périphrases prémorphologiques et des formes verbales simples dans le texte
Jana Pavlisková
Year: 2002
abstract in proceedings

Anglická morfologie I (e-learning materials)
Miroslava Weberová, Jana Káňová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Anselmovy důkazy z Monologionu jako peripatetické texty
Marek Otisk
Year: 2002,
specialist book chapter

Art Scene With Dr. Kolar
Stanislav Kolář
Year: 2002
radio and televison broadcast

Bedřich Téma (biogram)
Irena Bogoczová, Milan Myška
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Beiträge zum Wappenwesen aus der Zeit Rudolfs II.
Tomáš Krejčík
Year: 2002, Heraldik-Bildende Kunst-Literatur, Jahrbuch de Heraldich-genealogischen Gesellschaft Adler
journal article

Bestseller na český způsob
Martin Pilař
Year: 2002, Dokořán - bulletin Obce spisovatelů 23
journal article

Bibliografia de Oldřich Bělič
Jaroslav Reska
Year: 2002
abstract in proceedings

Bibliografie profesora PhDr. Jana Bouzka, DrSc. (Zvláštní příloha sborníku Studia Hercynia 6)
Igor Lisový
Year: 2002,
specialist book

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Nová řada, sešit 3. (15.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2002, Ostravská univerzita
specialist book

Biogram Téma Bedřich
Irena Bogoczová
Year: 2002
abstract in proceedings

Bloomsburg University of Pennsylvania. Bloomsburg
Stanislav Kolář
Year: 2002
work experience abroad

"Bůh má pořád indiánský rysy..." (Jáchym Topol: Noční práce, Praha: Hynek, 2001)
Martin Pilař
Year: 2002, Host, č. 3, Recenzní příloha
journal article

Bürgertum, bürgerliche Gesellschaft - vývoj pojmu, stav bádání a jeho perspektivy
Pavel Kladiwa
Year: 2002
abstract in proceedings

Bytí a nebytí hrdiny v prostoru - N.V.Gogol
Igor Jelínek
Year: 2002
abstract in proceedings

Centrum securitatis a jeho hledání v románu V. Nabokova Pozvání na popravu
Jan Vorel
Year: 2002
abstract in proceedings

Cesty profesora Antonína Koláře za antikou na Sicílii a do Itálie
Igor Lisový
Year: 2002, Relationes Budvicenses
journal article

Co urychlí zápis do obchodního rejstříku.
Petr Hampel
Year: 2002, Ekonom
journal article

Co wplywa na zadowolenie z pracy w zawodzie nauczyciela?
Karel Paulík
Year: 2002, Nauczyziel i Szkola
journal article

Confession scientifique du professeur Jan Šabršula
Jan Šabršula
Year: 2002
abstract in proceedings

Connotation - codésignation
Jan Šabršula
Year: 2002
abstract in proceedings

Connotation-codésignation.
Jan Šabršula
Year: 2002
editorial and language revision


