Publications
Vzdělávání v hodnotové orientaci romského etnika.
Anna Schneiderová, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Vzory pro pěstování zvukové kultury češtiny
Ilona Adámková
Year: 2003
abstract in proceedings

Vzpomínáme prezidenta osvoboditele?
Pavel Carbol
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

W kwestii bilingwizmu na czesko-polskim pograniczu językowym
Jiří Damborský
Year: 2003
abstract in proceedings

W kwestii bilingwizmu na czesko-polskim pograniczu językowym
Jiří Damborský
Year: 2003
abstract in proceedings

Wasser und Weibliches. In: Wasser - worin sich der Himmel spiegelt. Kirche im ländlichen Raum, 3/2003, Ökumenisches Fragen und Handeln, Altenkirchen/ Ww. s.11-15
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Ökumenisches Fragen und Handeln
journal article

Wielojęzyczność w Sławie i chwale Jarosława Iwaszkiewicza
Jiří Damborský
Year: 2003
abstract in proceedings

Wielojęzyczność w Słowie i chwale Jarosława Iwaszkiewicza
Jiří Damborský
Year: 2003
abstract in proceedings

Wirtschaftsadel in Böhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert
Milan Myška
Year: 2003
abstract in proceedings

Wkład kościołów i zakonu franciszkańskiego w kulturę Katowic
Antoni Barciak
Year: 2003,
specialist book

Woda i kobiecość. In: Kobiecym Glosem, kwartalnik, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych
Zdeňka Kalnická
Year: 2003, Kobiecym Glosem
journal article

Wroclaw w średniowiecznej historiografii czeskiej
Antoni Barciak
Year: 2003
abstract in proceedings

WUWA a Bava. Dvě meziválečné výstavní osady
Martin Strakoš
Year: 2003, Architekt IL
journal article

Wytłumaczyć niewytłumaczalne, czyli o możliwościach semiotyki języka.
Karel Kadłubiec
Year: 2003, ?Literatura Ludowa?
journal article

Z výzkumu stereotypu Čechů u polské studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2003
abstract in proceedings

Za Alexandrem Stichem
Jan Malura
Year: 2003, Studia Comeniana et Historica, č. 69-70
journal article

Záblesky renesance (V. Viktora: záblesky renesance v české literatuře)
Jan Malura
Year: 2003, Tvar, č. 7
journal article

Zaimstvovanija v rossijskoj i češskoj ekonomičeskoj periodike
Ljuba Mrověcová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zaimstvovanija v sovremennoj russkoj ekonomičeskoj terminologii
Blažena Rudincová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zájem petrohradské bohemistiky o recepci ruské poezie v Čechách 20. století (Žáková, H.K.: Tjutčev i slavjane. Sankt-Peterburg 2001)
Květuše Lepilová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Základy psychologie.2.vyd.
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy psychopatologie
Karel Paulík, Zdeněk Mlčák
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Základy psychopatologie
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Záře písmen v gramatikách snů (Ajvaz, M.: Sny gramatik, záře písmen)
Martin Tomášek
Year: 2003, Host
journal article

Zdeněk Vojtíšek:Současná náboženská scéna v české republice
Vladimír Šiler, Václav Lednický
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Zerstört die Medienkultur die Sprachkultur?
Norbert Richard Wolf
Year: 2003
abstract in proceedings

Zkušenosti z povodní na Moravě
Ladislav Koutný
Year: 2003, FOLIA
specialist book

Znakovost jazykových prostředků v negativních utopiích 2. poloviny 20. století
Petr Hrtánek
Year: 2003, Česká literatura
journal article

Zpravodajství o Severním Irsku selhává
Christopher Hopkinson
Year: 2003, Media Monitor
journal article

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Petr Bajs, Jana Kynclová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zradné slová v blízkych jazykoch
Marta Pančíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Zum Problem der Norm im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache
Martina Imider
Year: 2003
abstract in proceedings

Zum Verhältnis von sprachlicher und kommunikativer Kompetenz bei der Germanistenausbildung
Iva Kratochvílová
Year: 2003
abstract in proceedings

Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice
Eva Mrhačová, Renata Ponczová
Year: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Žánry, osobnosti, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie)
Svatava Urbanová, Milena Rosová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Žena, voda, svádění a smrt
Zdeňka Kalnická
Year: 2003
abstract in proceedings

Židé - muži, ženy a děti - z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Židé, muži, ženy a děti na Moravě v etapě plné emancipace do konce trvání rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Židé v díle Františka Sokola-Tůmy
Hana Šústková
Year: 2003
abstract in proceedings

Židovské stavební firmy v Moravské Ostravě a jejich podíl na výstavbě města před rokem 1918
Radoslav Daněk
Year: 2003
abstract in proceedings

Židovské ženy v průmyslovém městě na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Život uměleckého textu v kontextu člověka (čas a prostor)
Květuše Lepilová
Year: 2003
abstract in proceedings

50 let Janáčkovy filharmonie Ostrava / 50 Years of the Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava
Marek Otisk
Year: 2003
editorial and language revision

A. Wachsmann - N. Kancheli - úvodní slovo
Petr Holý
Year: 2002
solo and collective exhibitions, realization

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Karel Paulík, Karel Paulík
Year: 2002
editorial work

Advokáti - nejvýznamnější představitelé vzdělaných vrstev občanů v Moravské Ostravě a v Opavě na přelomu 19. a 20.století
Andrea Pokludová
Year: 2002
abstract in proceedings

Akcelerace řečové komunikace, nečtenářství a multimediální sféra.
Květuše Lepilová
Year: 2002, TOP
journal article

Aktivizacija nekotorych slovoobrazovateľnych tipov v sovremennom russkom i češskom jazykach
Blažena Rudincová
Year: 2002
abstract in proceedings

Albert Josef Hodic - Gründer und Grossmeister vídeňské zednářské lóže Aux trois canons.
Milan Myška
Year: 2002
abstract in proceedings


