Publications
Nadechnout se (doslov)
Christopher Hopkinson, Petr Kopecký
Year: 2003
editorial and language revision

Napětí mezi výrazem slovesného modu a jeho významem (na materiálu českého reklamního diskursu)
Hana Srpová
Year: 2003
abstract in proceedings

Naplněné ambice lexikografické
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

Národnostní klíč z r. 1914 v zemských hospodářských a finančních záležitostech - cesta k ''druhému moravskému paktu''?
Jiří Malíř
Year: 2003
abstract in proceedings

Nárys obecné psychologie
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Názvy zvířat v české, polské a slovenské paremiologii
Eva Mrhačová
Year: 2003, Studia Slavica VII
journal article

Ne básně, dám ti sen (Karásek ze Lvovic, J.: Sodoma)
Martin Tomášek
Year: 2003, Tvar
journal article

Němčina pro učitele SŠ
Helena Hyllová, Martina Imider, Simone Maria Leidinger
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Němčina pro učitele základních škol Modul K-B. Deutsch für die Tschechischen Grundschullehrer (Klassen 1-9) Teil K-B
Lenka Vaňková, Pavla Zajícová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Němčina pro učitele ZŠ
Helena Hyllová
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Německý politický systém v Moravské Ostravě před první světovou válkou
Pavel Kladiwa, Renata Kafková
Year: 2003, Časopis Matice moravské v Brně
journal article

Nemocnice na kraji Berlína
Petr Hrtánek
Year: 2003, Host
journal article

Nenásilně, ale dynamicky. Tenisová hala a klub v Ostravě
Martin Strakoš
Year: 2003, Architekt IL
journal article

Netolerantní občanská společnost aneb občanská společnost ve světě rozmanitosti
Přemysl Mácha
Year: 2003
abstract in proceedings

"Neue" Adel in Böhmen, Mähren und Schlesien im 19. Jahrhundert
Tomáš Krejčík
Year: 2003
abstract in proceedings

'Neue Arbeitskräfte aus dem Osten.' 'Repatrierung' und Familienzusammenführung von Personen deutscher Herkunft aus der UdSSR in die DDR 1957
Nicole Horáková Hirschlerov
Year: 2003
abstract in proceedings

Neuróza osobnosti ve víru mrtvého světa Fjodora Sologuba.
Igor Jelínek
Year: 2003
abstract in proceedings

Neverbaľnaâ kommunikaciâ v processe perevoda
Vítězslav Vilímek
Year: 2003, Informační bulletin ČAR
journal article

New Wave Cinema
Hana Srpová
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nicolás Bakalář Štětina, la primera noticia checa sobre el descubrimiento de América
Tamara Brancová
Year: 2003
abstract in proceedings

Niekoľko príkladov medzijazykovej homonymie - slovinčina, slovenčina
Marta Pančíková
Year: 2003
abstract in proceedings

Nobilitovaní bankéři 19. století
Tomáš Krejčík
Year: 2003
abstract in proceedings

Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
abstract in proceedings

Nondirektivní komunikace učitelů s výchovně problémovými dětmi a jejich rodiči
Zdeněk Mlčák
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Non-profit Enterprise: Social Entrepreneurship or Rather a Survival game?
Dušan Ondrušek, P. Guštafík
Year: 2003
abstract in proceedings

Northwestern University, Holocaust Educational Foundation
Stanislav Kolář
Year: 2003
work experience abroad

Nová kniha o sémiotice v teorii a praxi
Jan Holeš
Year: 2003, Naše řeč
journal article

Nová Ostrava a její satelity I
Martin Strakoš
Year: 2003, Stavba 10
journal article

Nová Ostrava a její satelity II
Martin Strakoš
Year: 2003, Stavba
journal article

Nová učebnice ruštiny pro počáteční výuku na slovenských vysokých školách
Blažena Rudincová, Erika Ondrejčeková, Eva Dekanová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

O magické moci šály a síle imaginace
Stanislav Kolář
Year: 2003, Host
journal article

O moderně postmoderně?
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

O moderní logice, metamatematice a logice dokazatelnosti
Petr Hromek
Year: 2003, Academia
specialist book chapter

O naději a beznaději české poválečné literatury
Petr Hrtánek
Year: 2003, Tvar
journal article

O podobách humoru mezi erotikou a politikou
Petr Hrtánek
Year: 2003, Host
journal article

O textu a translaci
Milan Hrdlička
Year: 2003
abstract in proceedings

Obcojęzyczne gry parodyjne Aleksandra Fredry
Jiří Damborský
Year: 2003
abstract in proceedings

Obcojęzyczne gry parodyjne Aleksandra Fredry
Jiří Damborský
Year: 2003
abstract in proceedings

Obecná psychologie pro doplňující pedagogické studium
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná psychologie pro učitele odborných předmětů
Karel Paulík
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Obecná psychologie pro učitele odborných předmětů
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Obecná struktura dodatku k diplomu
Helena Záškodná
Year: 2003
abstract in proceedings

Obecná teorie člověka (Diviš, I.: Teorie spolehlivosti : Texty z let 1960/1999)
Martin Tomášek
Year: 2003, Host (recenzní příloha)
journal article

Obraz z temnoty, píseň z ticha
Jakub Guziur
Year: 2003, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
journal article

Obrázková kultura a španělská dětská literatura. In Mediá v umení a literature pre deti a mládež
Svatava Urbanová
Year: 2003
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Oč jde při překládání?
Milan Hrdlička
Year: 2003, TOP
journal article

Odborná komunikace a problémy její translace
Milan Hrdlička
Year: 2003
abstract in proceedings

Odkud brát a kam dávat? Komunální hospodářství průmyslového města na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Moravská Ostrava 1875-1910)
Pavel Kladiwa
Year: 2003, Slezský sborník
journal article

Ohlasy prací prof. Jana Šabršuly
Jan Holeš
Year: 2003
abstract in proceedings

Ohlédnutí - 1993 a výhledy - 2003
Květuše Lepilová
Year: 2003
abstract in proceedings


