Publications
Podróże "Guliwera"
Jan Malicki
Year: 2004, Guliwer
journal article

Pohled do dějin místeckého děkanátu
Veronika TOMÁŠOVÁ
Year: 2004
abstract in proceedings

Pojechali 3, učební komplex pro ZŠ
Mojmír Vavrečka, Hana Žofková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Pokus o reflexi slovenské a české literatury pro děti a mádež v posledním desetiletí (1993-2003)
Svatava Urbanová
Year: 2004
abstract in proceedings

Pokusy o asimilaci romského etnika českých zemí a proces likvidace tradiční kultury ve 20. století
Nina Pavelčíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Polonistická studia v Ostravě - současnost a perspektivy
Jana Raclavská
Year: 2004
abstract in proceedings

Popis užití minulých časů v současném psaném francouzském jazyce dokumentů Evropské unie
Jana Pavlisková, Eva Lánská, Eva Lánská
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Poradenská kompetence sociálního pracovníka očima klienta
Karel Paulík
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poradenství pro nezaměstnané
Karel Paulík, Alina Kubicová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Poselství generálního prologu Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Year: 2004, Graeco-Latina Brunensia
journal article

Poslechová cvičení k angličtině pro jazykové školy III
Stella Nangonová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Possibilities of a situational approach to social intelligence research
František Baumgartner
Year: 2004, Studia Psychologica
journal article

Postavení jesenického průmyslu na počátku 20. století
Petr Popelka
Year: 2004, Severní Morava
journal article

Postmodernizm, czyli nowy początek literatury czeskiej?
Józef Zarek
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Postmodernizm, czyli nowy początek literatury czeskiej?
Józef Zarek
Year: 2004
abstract in proceedings

Postupimská dohoda
Pavel Carbol
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posudek na podaný projekt GA ČR
Hana Srpová, Alena Jaklová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Posudek na projekt:Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád přislušníků skupin z odlišných sociokulturních prostředí a formulace strategií k jejich překonávání
Vladimír Šiler
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Posudek projektu GA ČR
Hana Srpová, Pavel Krejčí
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Požehnání k narozeninám
Michaela Lašťovičková
Year: 2004, SpBohemystika
journal article

Práce s agresivním klientem v pomáhajících profesích
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

Práce s drogově závislým klientem v pomáhajících profesích
Helena Záškodná
Year: 2004, FF OU
specialist book chapter

Pracovní trhy a systémy sociální politiky v Evropě
Renáta Halásková
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice
Jaroslav Hubáček, V. Šaur
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Primenenije i funrcii paremij...
Jelena Kupcevičová
Year: 2004
abstract in proceedings

Priority rozvoje lidských zdrojů v regionu Moravskoslezsko
Renáta Halásková
Year: 2004
abstract in proceedings

Problém a jeho řešení
Petr Saforek
Year: 2004
abstract in proceedings

Problematika neologizmů v ruštině v porovnání s češtinou
Blažena Rudincová
Year: 2004
abstract in proceedings

Procesuální charakter poradenství v sociální práci
Anna Schneiderová
Year: 2004, FF OU
specialist book chapter

Procesy innowacyjne we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie
Jiří Damborský
Year: 2004, Kwartalnik Opolski
journal article

Profesionální kompetence sociálního pracovníka
Karel Paulík
Year: 2004
abstract in proceedings

Profesní etika v sociální práci
Eva Saunders
Year: 2004
abstract in proceedings

Profesní etika ve veřejné správě
Vladimír Šiler
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Profesní kompatence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Profesor Jan Zaremba
Jan Malicki
Year: 2004
abstract in proceedings

Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc. osmdesátníkem
Igor Lisový
Year: 2004, Zpravodaj Historického klubu
journal article

Professor Dr. Gerhard Dobesch: Vita et bibliographia
Igor Lisový, Karl Tomaschitz
Year: 2004, Jihočeská univerzita, Historický ústav
specialist book

Professor Ladislav Zgusta Octogenarian
Jan Holeš
Year: 2004, Archiv orientální
journal article

projekt Jazyková dynamika publicistiky
Hana Srpová, Bohumila Junková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918
Pavel Kladiwa, Tomáš Jiránek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Proměny recepce básnického díla ve 20. století (Vilém Závada)
Iva Málková
Year: 2004
abstract in proceedings

Propast mezi bohatými a chudými
Jiří Dienstbier, P. Frič, J. Dienstbierová, Pavel Nováček
Year: 2004, GplusG
specialist book chapter

Průmyslové město v literatuře. V rámci workshopu Animace průmyslového dědictví. (Oživení a obnova technických a průmyslových památek.)
Iva Málková
Year: 2004
organizing conference, workshop

Průvodci po současné literatuře
Jakub Guziur
Year: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
journal article

Przemiany struktur społeczno - zawodowych ludności w dziejach Katowic
Antoni Barciak
Year: 2004,
specialist book

Przemówienie prof. dr. hab. Jana Malickiego przewodniczącego komisji Nagrody im. Wojciecha Korfantego w dniu 19 kwietnia 1998 roku.
Jan Malicki
Year: 2004, Książnica Śląska T. 27 (1998-2000)
journal article

Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłebiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku
Antoni Barciak
Year: 2004,
specialist book

Przybysze z Czech i Moraw w otoczeniu ksiazat górnoślaskich w średniowieczu
Antoni Barciak
Year: 2004
abstract in proceedings

Přehled vývoje evropské a české vědy o antickém starověku do poslední čtvrtiny 19. století
Igor Lisový
Year: 2004, Arista
specialist book chapter

Překlad pohádky Malinovyje babochki v evropském dialogu.(spoluautorka:Zuzana Gabrielová)
Igor Jelínek
Year: 2004
abstract in proceedings


