Publications
Magický realismus v české polistopadové próze. Úvahy o vlivu, inspiracích a analogiích
Jakub Lukáš
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Małżeństwa mieszkańców katolickiej parafii Mosty koło Jabłonkowa w 'długim' wieku XIX
Lukáš TUROŇ
Year: 2019, Wieki Stare i Nowe
journal article

Manuscript Evidence of the Genesis of Sermons by Peter of Zittau, Medieval Sermon Studies
Anna Pumprová, Richard Psík
Year: 2019, Medieval Sermon Studies
journal article

Marginalized Consequences of Developing Weak and Strong Artificial Intelligence for Development and Change in the Region
Antonín Dolák
Year: 2019
abstract in proceedings

Marginalizované důsledky rozvoje slabé a silné umělé inteligence pro rozvoj a změny v regionu
Antonín Dolák
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mateřství v českých publicistických textech
Zuzana Černá, Radek Čech
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medieval and Early Modern Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Year: 2019
editorial work

Medizinische Textsorten im Spätmittelalter: Zur Problematik ihrer Abgrenzung
Lenka Vaňková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mendikanti a české země za vlády posledních Přemyslovců
Robert Antonín
Year: 2019, Časopis Matice moravské
journal article

Měsíc autorského čtení 2019
Jiří Muryc
Year: 2019
others

Měško nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka - jména prvního polského vládce a jeho české manželky
Mieczyslaw Balowski
Year: 2019, Bohemistyka
journal article

Metatechnologická budoucnost
Roman Rakowski
Year: 2019
others

Metodologické problémy onomastické lexikografie na příkladu zpracování hydronymie povodí řeky Ostravice
Kristýna Kovářová
Year: 2019, Naše řeč
journal article

Mezi dvěma monarchiemi a dvěma sňatky - Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské z pohledu prosopografie a genealogie
Michal Kubica
Year: 2019, Genealogické a heraldické informace
journal article

Mezi idealistickým a realistickým symbolizmem
Jan Vorel
Year: 2019, STUDIA SLAVICA
journal article

Mezi Rakouskem a Slezskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta Rakouského Slezska v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Year: 2019, neuvedeno
specialist book chapter

Mgr. Markéta Šimková, FIKČNÍ SVĚTY SOUČASNÉHO MEXICKÉHO ROMÁNU NOIR: PACO IGNACIO TAIBO II, JUAN HERNÁNDEZ LUNA A GABRIEL TRUJILLO MUNOZ. Doktorská disertační práce
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Migrace ve 21. století
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Miloš Ruppeldt a recepcia Miguela de Unamuna na Slovensku
Enrique GUTIÉRREZ RUBIO, Eva REICHWALDEROVÁ, Jiří CHALUPA
Year: 2019, Technická univerzita vo Zvolene
specialist book chapter

Mizející jazyky indiánských etnik Chile
Miroslav Černý
Year: 2019
abstract in proceedings

Morální usuzování a osobní identita v dospělosti.
Ivana Poledňová, Dagmar Panošová
Year: 2019, Ostrava, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Moravské rukopisné kancionály a jejich význam pro poznání lidového duchovního zpěvu v 17.-18. století
Kateřina Smyčková
Year: 2019, Český lid
journal article

Motherhood in Czech Mass Media - Corpus Assisted Discourse Studies Approach
Zuzana Černá, Radek Čech
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Motherhood Presentations in Czech Journalistic Texts. Corpus Analysis
Radek Čech, Zuzana Černá
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mowa Polaków na Zaolziu (w kontekście języków ogólnonarodowych i ich odmian)
Irena Bogoczová
Year: 2019, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
journal article

München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Martin SLEPIČKA
Year: 2019
work experience abroad

Muzułmański uchodźca w czeskim folklorze elektronicznym
Jan Kajfosz
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Na kafe s Michalem Místeckým | Kvantitativní lingvistika
Michal Místecký
Year: 2019
radio and televison broadcast

"Na konci zůstal umučený a zavražděný člověk" (recenze)
Jan Malura
Year: 2019
others

Nad monografií S holokaustem za zády
Svatava Urbanová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Násilí a brutalita v poezii polských prokletých básníků 2. poloviny 20. století
Petr Ligocký
Year: 2019, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza Częstochowa
specialist book chapter

National and Kapodistrian University of Athens
Xinying Chen
Year: 2019
work experience abroad

Názvy rekreačních objektů a stravovacích zařízení v perspektivě nového regionalismu (na příkladu obce Čeladná)
Kristýna Bílková
Year: 2019, Veda
specialist book chapter

Nehýbeme se svobodně, máme strach ze ztráty tváře
Antonín Dolák
Year: 2019
others

Německá hospodářská škola v Novém Jičíně
Petr Kadlec, Šárka Konečná
Year: 2019, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Německá toponymie českých zemí po roce 1989 - nostalgie, paměť, revitalizace
Tereza Klemensová, Jaroslav David
Year: 2019, Veda, vydavateľstvo SAV, CSČ SAV
specialist book chapter

Není leporelo jako leporelo
Svatava Urbanová
Year: 2019, Bibiana, revue o umeni pre deti a mládež, roč. XXVI
journal article

Neobyčejné životní osudy raduňského pána Jana Josefa Bocka z Burgvic
Michal Kubica
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neoliberalism, the Rise of New Media Folklore and the Emergence of New Nationalisms
Jan Kajfosz
Year: 2019, Berlin Journal of Critical Theory
journal article

Neo-nationalism in the Czech Republic and its self-presentation in social networks using the example of facebook
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2019, Politeja
journal article

Nietzsche, Heidegger a existencialismus (Sartre, Camus)
Antonín Dolák
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nová cvičebnice pro rozvíjení kognitivních a komunikačních dovedností tlumočníků
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Soňa Hodáková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nové tváře české literatury pro děti a mládež
Svatava Urbanová
Year: 2019, Litikon. Časopis pro výzkum literatúry
journal article

O jazykovém a sémiotickém rozměru sociální paměti
Jan Kajfosz
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O języku mieszkańców Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX wieku
Jana Raclavská
Year: 2019
abstract in proceedings

O kształcie osiemnastowiecznej literackiej polszczyzny cieszyńskiej na podstawie Kazań pokutnych Samuela Ludwika Zasadiusa
Jana Raclavská
Year: 2019, Slavica Wratislaviensia
journal article

O románu Tiché roky Aleny Morštajnové
Svatava Urbanová
Year: 2019, Haló, Ostrava!
journal article

O russkom udarenii v razvlekatelnoj forme
Igor Jelínek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O samotě - sám (se) sebou
Marek Malůš
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

O súdruhovi milionárovi v jednoduchom pracovnom plášti. Pablo Picasso v českej a slovenskej tlači v rokoch 1948 - 68
Jiří Chalupa, Eva Reichwalderová, Nikoleta Ohlasová
Year: 2019, Technická univerzita vo Zvolene
specialist book chapter


