Publications
Práce s odborným textem
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková, Svatopluk Staniek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Práce s odborným textem. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Svatopluk Staniek
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí
Zdeněk Mlčák, Karel Slíva
Year: 2005, Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis Medico Socialis
journal article

Pracovní a životní spokojenost sociálních pracovníků a percepce rozvoje jejich profesních kompetencí
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praga dopo la Revoluzione di Velluto
Vladimír Šlapeta
Year: 2005, Rassegua, č. 184
journal article

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová
Year: 2005
editorial and language revision

Praktická cvičení z českého jazyka (části Pravopis, Stylistika)
Hana Srpová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prameny k dějinám hornictví v Archivu města Ostravy
Jiří Brňovják
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pražská kultura v Podněstří
Igor Lisový
Year: 2005, Minerva
journal article

Prelomová období jako součást výroční obyčejové tradice lokálního společenství ve vztahu k ideji věčného návratu, periodické regenerace a učení o archetypech v pojetí Mircei Eliadeho.
Vladimír Horák
Year: 2005
abstract in proceedings

Prezident Beneš za války v Anglii
Pavel Carbol
Year: 2005
abstract in proceedings

Príručky poľského jazyka a literatúry na slovenských vysokých školách
Marta Pančíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Problematika jmen a paronym mezi dialektikou a gramatikou v raném středověku
Marek Otisk
Year: 2005, Reflexe. Filosofický časopis
journal article

Problematika odborného a pokračovacího školství v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na počátku 20. století
Pavel Kladiwa
Year: 2005
abstract in proceedings

Problem-based learning in the classroom
Stephen Wernet
Year: 2005, Reinert Center for Teaching Excellence Newsletter
journal article

Problémy a perspektivy demokracie v indiánských obcích Mexika
Přemysl Mácha
Year: 2005
abstract in proceedings

Produktivní internacionální afixy v ruštině a češtině sféry obchodu a podnikání
Ljuba Mrověcová
Year: 2005
abstract in proceedings

Profesionální příprava sociálních pracovníků
Maria Vašutová, Karel Paulík
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Profesní hodnoty v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Profesní kompetence sociálních pracovníků a hodnocení jejich významu
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
abstract in proceedings

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty
Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book

Profesní kompetence vychovatelů a jejich diagnostika
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní schopnosti a dovednosti v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Profesní vědomosti v sociální práci
Zdeněk Mlčák, Zdeněk Mlčák
Year: 2005, FF OU
specialist book chapter

Professor Dr. Karl Christ: vita et bibliographia
Igor Lisový
Year: 2005, Jihočeská univerzita
specialist book

Professor PhDr. Josef Češka, DrSc.: Vita et bibliographia
Igor Lisový
Year: 2005, Jihočeská univerzita
specialist book

Projekt vstupu absolventů a studentů bakalářského studijního oboru Němčina ve sféře podnikání na trh práce
Šárka Sladovníková, Eva Šrámková, Jiří Schoffer
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Prokletě mrazivá poezie
Oskar Mainx
Year: 2005, Protimluv
journal article

Proměnlivost slohové hodnoty času ve funkčních stylech včetně stylu církevní psané publicistiky
Eva Minářová
Year: 2005
abstract in proceedings

První republika v učebnicích našich sousedů
Blažena Gracová
Year: 2005
abstract in proceedings

Předložky jako potenciální zdroj řečových bariér v česko-polské a česko-ruské komunikaci
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Year: 2005
abstract in proceedings

Překlad jako elixír života (nad převodem povídky S. Leacocka)
Renáta Tomášková
Year: 2005
abstract in proceedings

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Marcelina Reyes Jorge
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Překladové ekvivalenty českých dativních vazeb v ruštině a polštině
Mojmír Vavrečka, Jana Raclavská
Year: 2005
abstract in proceedings

Příběh, czyli o roli fabuły w nowej czeskiej prozie
Józef Zarek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přínos slovanských myslitelů umění hermeneutické interpretace
Miroslav Mikulášek
Year: 2005
abstract in proceedings

Příprava akreditace společného programu doktorského studia oboru Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
Svatava Urbanová
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Přípustkové věty v barokní češtině
Pavel Kosek
Year: 2005
abstract in proceedings

Příšerně krásné město (Ostrava očima Františka Sokola Tůmy)
Martin Tomášek
Year: 2005, Protimluv
journal article

Psychologie zdraví a nemoci
Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Psychologie zdraví a nemoci
Zdeněk Mlčák
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Psychopatologie
Helena Záškodná
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Quido Kocián, český sochař
Petr Holý
Year: 2005, Galerie plastik
specialist book


