Publications




Standaryzacja współczesnego języka czeskiego
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stárnoucí populace Ostravy - současný stav a očekávaný vývoj
Oldřich Solanský
Year: 2008
abstract in proceedings

Staročeský Passionál: žánrová variabilita pozdně středověké legendy
Vendula Zajíčková
Year: 2008
abstract in proceedings

Starosta weselny. Zbiór przemówień, piosnek i wierszy do użytku starostów, drużbów i gości przy godach weselnych. Zebrał Józef Gallus.
Jan Malicki
Year: 2008
editorial work

Statesmen in Uniforms: Several notes about militarism in politics in the modern history of the Latin America
Jiří Chalupa
Year: 2008, Association for International Affairs
specialist book chapter

Statistická ročenka ministerstva zemědělství
Kamil Rodan, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Statistická řada Österreichisches Städtebuch
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Statistika stávek a výluk
Stanislav Knob, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Ostravská Univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Status abstraktních entit v Tractatu
Antonín Dolák
Year: 2008, Filozofický ústav SAV
specialist book chapter

Stavitel Eduard Kuschée - nová zjištění ke starému tématu
Pavel Šopák
Year: 2008
abstract in proceedings

Stávky v předstatistickém období v Rakouském Slezsku
Stanislav Knob
Year: 2008
research reports and final reports of opposed grants

StB a vzdorující
Petr Hrtánek
Year: 2008, Host
journal article

Stereotypy v dějepisném vyučování a ve vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Year: 2008
abstract in proceedings

Sto let stará reportáž ze sokolského sletu v Prostějově
Karel Tabery
Year: 2008, Iluminace
journal article

STRAKOŠ, Martin: Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností. Ostrava 2008, 63 s.
Aleš Zářický, Martin Strakoš
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Strategie veřejné správy při zajištění dostupnosti sociálních služeb
Jan MANDYS
Year: 2008
abstract in proceedings

Strukturální aspekty osobnosti, prosociální chování, empatie a afiliace u studentů pomáhajích a technických oborů
Zdeněk Mlčák
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.
Hana Šústková
Year: 2008, Slezský sborník
journal article

Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861-1918.
Hana Šústková
Year: 2008, Slezský sborník
journal article

Studia Filologiczne
Mieczyslaw Balowski
Year: 2008
editorial and language revision

Studia germanistica 3
Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Year: 2008
editorial and language revision

Studia romanistica č. 8
Lubomír Bartoš
Year: 2008
editorial work

Studia romanistica č. 8
Lubomír Bartoš
Year: 2008
editorial work

Studia romanistica 8
Jana Veselá, Jitka Smičeková
Year: 2008
editorial work

Studia romanistica 8 - Acta Facultatis Phiposophicae Universitatis Ostraviensis
Jitka Smičeková
Year: 2008
abstract in proceedings

Studia Slavica XII. Slovanské studie XII
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2008
editorial and language revision

Suchá Rudná - Suchý Zejf - Dürrseifen na Bruntálsku: Století mezi revolucí a odsunem (1848-1946)
Martin Jemelka
Year: 2008, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Suleyman Demirel University, Isparta
Karla Šimčíková
Year: 2008
work experience abroad

Svár poezie s ideologií (K básnickému vývoji Josefa Hory)
Jiří Svoboda
Year: 2008, Bohemistyka
journal article

Svědectví Karla Barona
Pavel Šopák
Year: 2008
abstract in proceedings

Světla opery, fotografie Zdeňka Stuchlíka
Svatava Urbanová
Year: 2008
exhibition foreword

Symboly a problémy interpretace
Zdeňka Kalnická
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syntax tzv. účinkových vět se spojkou že v barokní češtině
Pavel Kosek
Year: 2008
abstract in proceedings

"Šest malých barokních knížek"
Iva Dedková, Mariana Kunešová
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. a 19. století (sedm tezí k diskusi)
Milan Myška, Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2008
editorial and language revision

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book

Šlechtičtí podnikatelé v procesu industrializace pivovarnictví s přihlédnutím k situaci v ostravsko-karvinském revíru
Radoslav Daněk, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Year: 2008, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Šly přes nás dějiny...
Petr Hrtánek
Year: 2008, Host
journal article

Španělsko-český, česko-španělský slovník.
Jiří Chalupa
Year: 2008, Fin Lexika
specialist book

ŠTAIF, Jiří (ed.). Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 2007. 439 s. ISBN 978 80-7363-153-6.
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

ŠŤASTNÁ, M. Socha ve městě.: Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století.
Daniela Rywiková
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

ŠŤASTNÁ, M. Socha-architektura-veřejný prostor: Seminář ke grantovému výzkumu Socha ve městě.
Daniela Rywiková
Year: 2008
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Talinská státní univerzita
Ljuba Mrověcová
Year: 2008
work experience abroad

Tallinn University, Estonia
Zdeňka Nedomová
Year: 2008
work experience abroad

Tallinn University, Estonsko
Blažena Rudincová
Year: 2008
work experience abroad

Tartu Ülikool / University of Tartu
Stanislav Kolář
Year: 2008
work experience abroad

Tartu Ülikool / University of Tartu
Stanislav Kolář
Year: 2008
work experience abroad

Technologie umírání
Marek Petrů
Year: 2008, A2
journal article

Tendencias en la creación léxica en el espaňol actual
Lubomír Bartoš
Year: 2008
abstract in proceedings


