Publications
Holocaust v paměti české středoškolské mládeže
Blažena Gracová
Year: 2010, Historie - Otázky - Problémy
journal article

HOLUBEC, Stanislav: LIDÉ PERIFERIE : Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. (Ediční č. 55-071-09/č. publikace 1955). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 330 s. ISBN 978-80-7043-834-3.
Petr GÁBA
Year: 2010
others

Honorifikace jako určující rys moderní urbanonymie
Jaroslav David
Year: 2010
abstract in proceedings

Honorifikační motiv v toponymii
Jaroslav David
Year: 2010, Acta onomastica
journal article

Hopkinson, C., Sedlářová,L., Tomášková, R., Wilamová, S. and Zapletalová, G. (2009). Communication Strategies in Text and Talk. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 293 pp.
Zuzana Hurtová, Christopher Hopkinson, Lenka Sedlářová, Renáta Tomášková, Sirma Wilamová, Gabriela Zapletalová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Horní náměstí v Olomouci 1989-2002 (Mezi vzpomínkou a kronikou)
Pavel Zatloukal
Year: 2010
abstract in proceedings

Hornicko-hutnický spolek v Moravské Ostravě
Milan Myška
Year: 2010, Slezský sborník
journal article

HORSKÝ, Jan: DĚJEPISECTVÍ MEZI VĚDOU A VYPRÁVĚNÍM : Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Edice Historické myšlení, sv. 46. Praha : Argo, 2009, 340 s. ISBN 978-80-257-0124-9.
Petr Gába
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Hospodářská situace minstrberského knížectví od poloviny 16. do začátku 17. století
Marek Vařeka
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hospodářské boje mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rakouské monarchii na přelomu 19. a 20. století.
Stanislav Knob
Year: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Hostinec Salajka v Horní Lomné
Radek Lipovski
Year: 2010, Těšínsko
journal article

Hostinec u Johanna v Horní Lomné
Radek Lipovski
Year: 2010, Těšínsko
journal article

How to Read and Write: On the Importance of the Gothic Language for English Studies
Miroslav Černý
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hrabství Vaduz za vlády hrabat z Montfortu a Werdenbergu (1180-1416)
Marek Vařeka
Year: 2010, Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
journal article

Hraniční kameny z roku 1669 v údolí Černé Ostravice
Jan Al Saheb, Karel Müller
Year: 2010
abstract in proceedings

Hrubínovy prvotní poznámky k rukopisu Zlaté renety
Iva Málková
Year: 2010, Literární archiv
journal article

I heard there was a secred chord aneb české řeckokatolické liturgické překlady na pomezí mezi demokratizačními a petrifikačními tendencemi
Eva Hrdinová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identita feministické filozofie
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, SFZ pri SAV
specialist book chapter

Ideologie totalitárních režimů - historické souvislosti teoretických východisek a jejich vliv v praxi nacistického a komunistického režimu
Nina Pavelčíková
Year: 2010, Antropowebzin
journal article

Igor Hajek and His Exile Perspective
Karolina SLAMOVÁ
Year: 2010
abstract in proceedings

Igor Hájek, přední český anglista a exulant
Karolina SLAMOVÁ
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

II. didaktické odpoledne k výuce českého jazyka a literatury
Lucie Radková, Martin Tomášek
Year: 2010
organizing conference, workshop

Ilustrovaný žaltář z Prüfeningu v Olomouci
Pavol Černý
Year: 2010,
specialist book chapter

Impresion.es. Junio 2010. Número 3
Kornélia Machová
Year: 2010
editorial and language revision

IMPRESION.es 2
Katerina Bohac
Year: 2010
editorial work

Individualization of teaching through e-learning: Development of Students' Learning Profile Questionnaire
Jan Sebastian Novotný
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Industriální město v postindustriální společnosti: Sousedství, komunity a lokality, 2 díl.
Lubor Hruška
Year: 2010, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
specialist book

Industriální město v postindustriální společnosti: 1 díl.
Lubor Hruška
Year: 2010, VŠB TU Ostrava
specialist book

Institut für Slawistik Technische Universität Dresden
Eva Hrdinová
Year: 2010
work experience abroad

Integrace anglicismů v současné ruské ekonomické terminologii z hlediska procesů jazykové globalizace
Ljuba Mrověcová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Integrace zrakově handicapovaných osob
Lucie Skříšovská
Year: 2010
abstract in proceedings

Interferencja i kreatywność językowa jako wynik deficytu językowego dwujęzycznych użytkowników polszczyzny po czeskiej stronie granicy państwowej
Irena Bogoczová
Year: 2010, Tertium
specialist book chapter

Internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny
Blažena Rudincová
Year: 2010, Tribun EU
specialist book chapter

Interruptions and Overlaps in Doctor-Patient Communication Revisited
Miroslav Černý
Year: 2010, Linguistica ONLINE
journal article

Interviewer Karel Hvížďala
Zdeňka Kalnická
Year: 2010, Portál
specialist book chapter

Ist es eine Geschmackssache? Eine kontrastive Untersuchung von deutschen und tschechischen Phraseologismen mit dem Konzept eines Geschmacks
Eva Cieślarová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

JACQUES FRANÇOIS, ÉRIC GILBERT, CLAUDE GUIMIER, MAXI KRAUSE (éds.) (2009), Autour de la préposition, Caen : Presses universitaires de Caen, 366 p., ISBN : 978-2-84133-344-8.
Iva Dedková
Year: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
journal article

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Ana Enriquez-Vicentefranqueira (coords.) 2006, Estudios en lingüística Ibérica e Iberoamericana, Varsovia: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. ISBN 83-920190-9-1. 143 pp.
Jana Veselá
Year: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
journal article

Jak jsme tvořili vysokoškolskou učebnici
Milan Myška
Year: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Jak se učí interkulturní komunikace? Didaktické metody a příklady.
Vladimír Horák, Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2010
abstract in proceedings

Jan Balabán
Martin Pilař
Year: 2010, Gale Cengage Learning
specialist book chapter

Jan Lucemburský a slezská knížata letech 1327-1329
Robert Antonín
Year: 2010, Slezský sborník
journal article

Jan Pokorný: Lingvistická antropologie. Jazyk, mysl, kultura
Miroslav Černý
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Jana MACHAČOVÁ - Jiří MATĚJČEK: Problémy obecné kultury v českých zemích 1781-1989. Kutná Hora - Opava 2008.
Pavel Kladiwa
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Jar v poľských a slovenských pranostikách
Marta Pančíková
Year: 2010
abstract in proceedings

JAVOR, Martin: Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí. Prešov : Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2009, 177 s. ISBN 978- 80-8068-971-1.
Adam ŽIDEK
Year: 2010
others

Jazyk a emoce v němčině a češtině
Eva Cieślarová
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Jazyk a jeho proměny (eds. M Čornejová, P. Kosek)
Irena Bogoczová
Year: 2010, Sapostavitelno ezikoznanije
journal article

Jemelka, Martin: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Year: 2010
published expert opinions, reviews


