Publications
Slezská nižší šlechta ve službách olomouckého biskupství před Bílou horou - osobní aspirace versus reálné kariérní možnosti na příkladu Valentina Pavlovského
Jan Al Saheb
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Slezsko a opolský region ve 13. století a prvních desetiletích 14. věku
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix
Year: 2012, NLN
specialist book chapter

Slezsko v časech raného středověku
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix, Pavel Kouřil
Year: 2012, NLN
specialist book chapter

Sluneční vůz Faethonta : abecední průvodce vzácnými lokalitami a skvosty starověku (Egypt, Řecko a Řím)
Igor Lisový
Year: 2012, vlastním nákladem
specialist book

Snad mají pravdu básníci - hlavní je láska
Andrea Holešová
Year: 2012, Ostrava Journal of English Philology
journal article

Sociálna a emocionálna inteligencia vo vzťahu k anticipovaným dôsledkom prepojenia práce a rodiny
Lenka Očenášová, Ivana Václaviková
Year: 2012
abstract in proceedings

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje
Lubor Hruška
Year: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
specialist book

Sókratés. Komplexní či negativní ironie?
Oldřich Kramoliš
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Some characterizations of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2012, Praesens Verlag
specialist book chapter

Some geometric properties of Slovak poetry
Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann
Year: 2012, Journal of Quantitative Linguistics
journal article

Současné ruské reálie
Vítězslav Vilímek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Soudní tlumočení a některé jeho specifické problémy
Zuzana Honová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů
Jan šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Veronika Očenášková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Spirituality in the work of Gary Snyder
Lenka Szczerba
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské universtiy v Ostravě
specialist book

Spirituality in the Work of Gary Snyder
Stanislav Kolář
Year: 2012
editorial work

Spisovatelovo osudové zaujetí krajinou
Jiří Svoboda
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností
Irena Bogoczová
Year: 2012, Časopis pro moderní filologii
journal article

Spletité klubko Ariadny : tahák pro studující antický starověk, 1
Igor Lisový
Year: 2012, Repronis
specialist book

Spor o výstavbu mostu mezi Frýdkem a Místkem ve světle dokumentů z roku 1639
Jan Al Saheb
Year: 2012, Těšínsko
journal article

Sprawy łużyckie w piśmie "Śląsk". Epilog?
Józef Zarek
Year: 2012
abstract in proceedings

State in cognita veritate.
Igor Lisový
Year: 2012, Acta Humanitas Kolín
journal article

Stavitel Josef Holuscha - architektonický výraz jeho staveb
Adam HUBÁČEK
Year: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

STONIŠ Miroslav
Svatava Urbanová
Year: 2012, Libri
specialist book chapter

Strategie zvládání ve vztahu k aspektům vynořující se dospělosti
František Baumgartner, Eva Karaffová
Year: 2012, Psychologie pro praxi
journal article

Stres v životě a zaměstnání učitelů a subjektivní zdraví
Karel Paulík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Strnadlův žitý prostor
Svatava Urbanová
Year: 2012, HLASY muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
journal article

Structural and Cognitive Stereotyping in Lifestyle Magazines for Women
Renáta Tomášková, Olga Dontcheva-Navratilova, Renata Povolná
Year: 2012, Cambridge Scholars Publishing
specialist book chapter

Structural parallelism in contemporary British novels - a text-level approach
Renáta Tomášková, Renáta Tomášková
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Strukturní typy nesklonných slov v ruštině a jejich ekvivalenty v češtině.
Zdeňka Nedomová
Year: 2012, Studia Slavica - Slovanské studie
journal article

Střet filosofického myšlení a židovského náboženského myšlení v anonymním dopise proti filosofii, MS Opp. 585
Jana HORÁKOVÁ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Střet filosofického myšlení a židovského náboženského myšlení v anonymním dopise proti filosofii, MS Opp. 585
Jana HORÁKOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studentská vědecká konference
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2012
organizing conference, workshop

Studentská vědecká konference
Filip Svoboda, Jana HORÁKOVÁ
Year: 2012
organizing conference, workshop

Studentská vědecká konference Katedry filozofie - Setkávání vědy a filosofie.
Jana HORÁKOVÁ, Filip Svoboda, Tomáš Zemčík, Jan Herůfek
Year: 2012
organizing conference, workshop

Studia humanitatis - Ars hermeneutica IV. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace
Vladimír ŽATECKÝ
Year: 2012
editorial work

Studia Romanistica, Vol. 12, num. 1 / 2012. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Year: 2012
editorial work

Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2 / 2012. ISSN 1803-6406
Begońa García Ferreira, Autorský Kolektiv
Year: 2012
editorial and language revision

Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2 / 2012. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Year: 2012
editorial work

Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2 / 2012. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Year: 2012
editorial and language revision

Studia romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012
Iva Dedková, Lubomír Bartoš, Jana Veselá
Year: 2012
editorial and language revision

Studia romanistica, Vol.12, Num. 1 / 2012. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Year: 2012
editorial and language revision

Study with the best: building credentials in the genre of the Internet university presentations
Renáta Tomášková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stylistyka nagrobków cmentarza w Polskiej Ostrawie
Mieczyslaw Balowski
Year: 2012, Bohemistyka
journal article

Subjektivní pracovní zátěž na úřadech práce
Karel Paulík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Suffigierte Personenbezeichnungen als Emotionalisierungsmittel. Neuere Korpus-Recherchen zu bekannten negativ wertenden Suffixbildungen
Lenka Vaňková
Year: 2012, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS Studia Germanistica
journal article

Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama
Lukáš LIČKA
Year: 2012, Studia Neoaristotelica
journal article

Svatá Kateřina Alexandrijská. Vita, cultus et imagines martyris virginisque
Martin Slepička
Year: 2012
others

Svatý Martin, Ondřej a Mikuláš v obyčejové tradici německého etnika severní a střední Moravy
Vladimír Horák
Year: 2012, Národopisný Věstník, Bulletin D´Ethnologie
journal article

Svébytné konstrukce identity mužských světců v českých barokních písních
Jakub Ivánek
Year: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
specialist book chapter

Svědectví autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky
Anna Pumprová
Year: 2012, Časopis Matice moravské
journal article


