Publications
Les pro stromy nevidí
Martin Škabraha, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Les pro stromy nevidí. K politické estetice národního parku Šumava
Martin Škabraha
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lexikon českých historiků 2010
Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Lexikon českých historiků 2010
Adam ŽIDEK, Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2012
editorial work

Lexikon českých historiků 2010
Adam POLÁŠEK, Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Year: 2012
editorial work

Lichtenštejnové na svých mincích, medailích a pečetích. Mezi uměním a ekonomikou
Tomáš Krejčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Year: 2012
work experience abroad

Literárna tvorba uhorských Kartuziánov v neskorom stredoveku (Érdy-kódex)
Beáta VIDA
Year: 2012
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Literárněmístopisná procházka Ostravou
Martin Tomášek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Literární kapitalističtí zaprodanci"
Jana Davidová Glogarová
Year: 2012, Dějiny a současnost
journal article

Literární krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka
Petr Kopecký
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literární reprezentace krajiny v raném novověku
Jan Malura
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Literatura na pochodu/Literatur auf Wanderung
Irena Šebestová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lithuanian University of Educational Sciences
Jiří Muryc
Year: 2012
work experience abroad

Living Toponymy in Czech New Towns
Jaroslav David
Year: 2012, Beiträge zur Namenforschung
journal article

Ljubljana: University of Ljubljana
Jan Malura
Year: 2012
work experience abroad

Lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo (1891-1914)
Aleš MATERNA
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo (1891-1914).
Aleš MATERNA
Year: 2012
abstract in proceedings

LOMOVÁ Lucie
Svatava Urbanová
Year: 2012, Libri
specialist book chapter

Los contenidos elearning en la enseňanza del espaňol a nivel universitario
Jana Veselá
Year: 2012, Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu
specialist book chapter

Los verbos pronominales en espaňol y sus locuciones
Jana Veselá
Year: 2012, Studia Romanistica
journal article

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications: Eugene (Oregon) 2011. 256 s. ISBN 978-1-61097- 014-32011
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Madness in American Fiction on the Holocaust
Stanislav Kolář
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. Brno 2012, 887 s.
Aleš Zářický, Jiří Malíř
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Maria Janion a polský romantismus
Jana Raclavská, Kolektiv Autorů
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Maurice Grevisse (2009), Le francais correct, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-8011-0051-6.512 pp.
Jan Lazar
Year: 2012
published expert opinions, reviews

Meda a Jan Mládkovi - spolupracovníci Ústavu dr. Edvarda Beneše v Londýně
Pavel Carbol
Year: 2012
abstract in proceedings

Média a reklama - kooperace, nebo exploatace?
Hana Srpová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Media Reality - Discourse Analysis of Newspaper Headlines
Barbora Blažková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Medizinische Problematik in der städtischen Kanzlei
Lenka Vaňková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Memoáry Heleny Čapkové jako generační výpověď ženy
Jindra Hylmarová
Year: 2012, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
specialist book chapter

Mensa pythagorica nebo arismethica Alchoarismi?
Marek Otisk
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metadiscourse in Undergraduate Textbooks and Research Articles Compared
Tereza Malčíková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metafory ve filozofii a vědě
Zdeňka Kalnická, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity
Martin Kupka, Marek Malůš
Year: 2012
abstract in proceedings

Mezi urozeností a zásluhou- erbovní 'nobilitační listina jako odměna v lucemburské monarchii
Tomáš Krejčík
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezi vědou a náboženstvím. (Proto)přírodovědné aspekty okultní filosofie Heinricha Cornelia Agrippy
Vladimír ŽATECKÝ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezi vědou a náboženstvím. (Proto)přírodovědné aspekty okultní filosofie Heinricha Cornelia Agrippy
Vladimír ŽATECKÝ, Zdeňka Kalnická, Martin Škabraha
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Michal Svěrák: Svět v hrsti prachu: Kritická recepce díla Cormaca McCarthyho
Jakub Guziur
Year: 2012
editorial work

MICHL Karel
Svatava Urbanová
Year: 2012, Libri
specialist book chapter

Miejsce Drogi do Nieba Samuela Ludwika Zasadiusa w historii polszczyzny cieszyńskiej
Jana Raclavská
Year: 2012, Studia Slavica
journal article

Mikroi makrotoponimy jako baza nazewnicza dla innych typów onimów na przykładzie ergourbanonimów polskich i rosyjskich
Ekaterina Popova
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Minotaur a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu.
Zdeňka Kalnická
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu
Zdeňka Kalnická
Year: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Místo pedagogické praxe v přípravě učitelů francouzštiny
Jitka Smičeková
Year: 2012
abstract in proceedings

Místo pedagogické praxe v přípravě učitelů francouzštiny
Jitka Smičeková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mistr Jan Hus a exemplum o otcově ukousnutém nosu
Barbora HANZOVÁ
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mistr Jan Hus a exemplum o otcově ukousnutém nosu
Barbora HANZOVÁ
Year: 2012
abstract in proceedings

Mittel der Ausdrucksverstärkung bei der Versprachlichung von Emotionen
Milan Pišl
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


