Publications
Kontakt języków u księży rzymskokatolickich na Zaolziu w Republice Czeskiej
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontakt języków u księży rzymskokatolickich na Zaolziu w Republice Czeskiej
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2013, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda
specialist book chapter

Kontrast "wczoraj" i "dziś" w utworach Tadeusza Konwickiego
Maria Małgorzata MOSKWA
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kontrastive Analyse von Emotionalisierungsstrategien in auslandsbezogenen Nachrichten
Martin Mostýn
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Korpuslingusitische Wege der Untersuchung von Emotionen im Deutschen und Tschechischen
Eva Cieślarová, Iva Kratochvílová, Norbert Richard Wolf
Year: 2013, Narr Verlag
specialist book chapter

Krajina v Mrštíkově Pohádce máje
Martin Tomášek
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kramářské písně k moravským mariánským poutím (Hostýn, Křtiny, Frýdek)
Barbora Byrtusová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krnov Architecture Guide
Christopher Hopkinson
Year: 2013
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Krystyna Jarząbek, Niewierbalne aspekty komunikacji w kształceniu slawistów, Katowice, Studio Noa 2010. 180 s.
Vítězslav Vilímek
Year: 2013, Studia Slavica
journal article

Kultura a literatura poutních míst na Moravě
Jan Malura
Year: 2013
organizing conference, workshop

Kultura hispanofonních zemí
Lubomír Bartoš
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturně specifické aspekty humoru
Markéta Bilanová
Year: 2013, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
specialist book chapter

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka
Year: 2013, Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Martin Tomášek
Year: 2013
others

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka
Year: 2013, Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (CD-ROM)
Jakub Ivánek, Kolektiv Autorů
Year: 2013
editorial work

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy.
Marie Šťastná, Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka
Year: 2013, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
specialist book chapter

Kurz polského jazyka. Slovník česko-polský
Tereza ONDRUSZOVÁ
Year: 2013
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka
Miroslav Kubát
Year: 2013
abstract in proceedings

Kvantitativní analýza žánrů v díle Karla Čapka
Miroslav Kubát
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kyberšikana z pohledu jejich protagonistů
Maria Vašutová
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

La condensation nominale dans les textes juridiques de l'Union européenne
Zuzana Honová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La leyenda negra antiespa?ola y las fronteras vacilantes entre los discursos históricos, literarios, ideológicos y propagandísticos
Jiří Chalupa
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La leyenda negra y la lucha propagandística por la imagen de Espa?a
Jiří Chalupa
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

La leyenda negra y la lucha propagandística por la imagen de Espaňa
Jiří Chalupa
Year: 2013, -
journal article

Language behaviour of the protagonist in a computer role-playing game Fallout
Daniel Bizoň
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Language situation and bilingualism of the inhabitants of village Wierszyna (Irkutsk region, Russia)
Ekaterina Popova
Year: 2013
abstract in proceedings

Las técnicas aplicadas en la traducción del gerundio no perifrástico espaňol a la lengua checa
Jana Veselá
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

L'asymétrie des systemes juridiques et l'équivalence des termes
Zuzana Honová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Latinská poesie středověku (studijní opora)
Richard Psík, Kamil Harvánek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Le participe passé en construction absolue et ses possibilités de traduction vers le tcheque
Zuzana Honová
Year: 2013, Presses Universitaires de Strasbourg
specialist book chapter

Leksem kobieta i jego opis w przysłowiach Františka Čelakovskiego (wstęp do językowego obrazu kobiety)
Alina Zimna
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem służb reagowania w sytuacjach kryzysowych)
Mieczyslaw Balowski
Year: 2013
organizing conference, workshop

Les altérations volontaires aboutissent-elles au défigement des énoncés phrastiques du domaine parémiologique ? Témoignage d´une enquete clermontoise
Jana Brňáková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Les constructions a valeur passive dans le discours législatif
Zuzana Honová
Year: 2013, XLinguae
journal article

Les marques linguistiques de la généralité dans le discours législatif
Zuzana Honová
Year: 2013, STUDIA ROMANISTICA
journal article

Les prépositions pour et contre dans une perspective comparative
Iva Dedková
Year: 2013, ROMANICA OLOMUCENSIA. Vol. 25, Num. 2
journal article

Lexikum drogově závislých
Lucie Radková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lichnowsky, Mechtilde Christiana Maria
Iveta Zlá
Year: 2013, Vydavatelství Ostravské univerzity
specialist book chapter

Lichtenštejnové ve svých mincích, medailích a erbech
Tomáš Krejčík
Year: 2013, Časopis Matice moravské
journal article

Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700-1850)
Radek Lipovski
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

?Liebe auf den ersten Blick? oder ?Wechselbad der Gefühle? Phraseologismen in publizistischen (und literarischen) Texten korpusgestützt analysiert
Jiřina Malá
Year: 2013, Narr Verlag
specialist book chapter

Lietuvis edukologijos universitetas
Vítězslav Vilímek
Year: 2013
work experience abroad

Limity vědeckého poznání
Martina Bruštíková Špidlová
Year: 2013
editorial and language revision

Lincoln Silva, iconoclasta
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2013, Estudios Hispánicos XXI
journal article

Lincoln Silva, iconoclasta
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2013, Estudios Hispánicos XXI
journal article

Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom lež v russkom i cheskom jazykach
Ljuba Mrověcová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lingvoliterární (filologická) metoda a studium literatury střední doby - bilance a perspektivy
Jan Malura
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lingvoliterární (filologická) metoda Alexandra Sticha a studium literatury raného novověku
Jan Malura
Year: 2013, Listy filologické
journal article

Literárněvědné myšlení o Valašsku - bilance a perspektivy (od nejstarších dob do roku 1945)
Jan Malura, Zdeněk Smolka
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)


