Publications
Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
Jan Sebastian Novotný
Year: 2014
work experience abroad

Univerzita Plovdiv
Iva Málková
Year: 2014
work experience abroad

Univerzita v Lublani
Irena Bogoczová
Year: 2014
work experience abroad

Univesité Bretagne Sud
Jan Lazar
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Gdański
Jiří Muryc
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Gdański
Jana Raclavská
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Gdański
Vítězslav Vilímek
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet kard. S. Wyszyńskigo w Warszawie
Marie Šťastná
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Łódzki
Marta Pančíková
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Opolski
Iva Málková
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Jiří Muryc
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Vítězslav Vilímek
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Jana Raclavská
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filozoficzny, Instytut Filologii Słowiańskiej
Michal Przywara
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Wroclawski
Igor Jelínek
Year: 2014
work experience abroad

Uniwersytet Wrocławski/ Vratislavská univerzita, PL, Filologická fakulta
Jelena Kupcevičová
Year: 2014
work experience abroad

Uplatnění absolventů bakalářského studia jednooborové psychologie FF OU
Anna Schneiderová
Year: 2014, Psychologie a její kontexty
journal article

Ústav Edvarda Beneše v Londýně. Centrum exilu Čechů a Slováků
Pavel Carbol
Year: 2014, Mezinárodní politika
journal article

Úvod do výzkumu terapie tmou
Marek Malůš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úvod, který předkládá problémy
Zdeněk Smolka, Jan Malura
Year: 2014, Česká literatura
journal article

Úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2014,
specialist book chapter

V prachu a potu. Dělnictvo v Rakouském Slezsku v době modernizace
Stanislav Knob
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HISPANISTAS ENCUENTROS 2014, Ustroń (Polonia), 6-9/5/2014. In: Studia Romanistica, Vol. 14, no. 2, s. 90-92
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2014,
journal article

V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HISPANISTAS ENCUENTROS 2104, 6-9.5.2014, en Ustroń, organizado por el Departamento de Hispánicas de la Universidad de Silesia en Katowice y la Asociación Polaca de Hispanistas
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2014
others

V zemi strážce pobřeží a niv, veselého Pána. Každodenní život dávných Řeků. Rodina, stravování, obydlí, oděv a odchod ze života
Igor Lisový
Year: 2014, Repronis
specialist book

Václav Havel. Człowiek - pisarz - filozof - polityk
Mieczyslaw Balowski
Year: 2014
editorial work

Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Petr Kadlec, Jakub Ivánek
Year: 2014
editorial work

Valašsko jako osudové téma historické prózy Bohumíra Četyny
Jiří Svoboda, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
specialist book chapter

Vanished Pilgrimage Traditions through the Eyes of Witnesses
Tereza STŘELCOVÁ
Year: 2014
abstract in proceedings

Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918)
Michaela Závodná
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Velké a malé světy mladých šlechtičen 19. století. Sonda do života tří urozených dívek prostřednictvím jejich osobních deníků
Jana KNAPIKOVÁ
Year: 2014, Časopis Matice Moravské
journal article

Verführung zum Schreiben
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Verständlich sprechen, verständlich übersetzen ... oder über die neueste Translation der Chrysosthomos-Liturgie ins Tschechische
Eva Hrdinová
Year: 2014, Peter Lang
specialist book chapter

Verständlichkeit von Texten im fachinternen Wissenstransfer
Marie Werbová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Verständlichkeit von Texten im fachinternen Wissenstransfer
Marie Werbová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Via viatores quaerit
Daniela Rywiková
Year: 2014
organizing conference, workshop

Vícenásobné role Self ve vývoji a procesech resilience
Jan Sebastian Novotný
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vícenásobné role Self ve vývoji a procesech resilience
Jan Sebastian Novotný
Year: 2014, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
journal article

VII Tyskie Sympozjum Historyczne: Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych. Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 6. 12. 2013
Aleš Zářický
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Vilnius University
Jan Čížek
Year: 2014
work experience abroad

Vít Kremlička: Prozatím
Martin Pilař
Year: 2014, Academia
specialist book chapter

Vít Němec, Nekešové z Landeka na lukovském panství. Lukov 2014.
Dalibor Janiš
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Vítací poutače Ostravy neboli Vstupy do města kdysi a nyní
Jakub Ivánek
Year: 2014
abstract in proceedings

Vítězslav sochy a obrazy: Jezevec vylézá
Martin Škabraha
Year: 2014
exhibition foreword

Vítkovice Ironworks and the Rothschild family
Aleš MATERNA
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání pracovní zátěže zaměstnanci OSPOD
Karel Paulík
Year: 2014
abstract in proceedings

Vodotoky a vodoplochy u K. H. Máchy
Martin Tomášek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Volíme lež nebo pravdu?
Tomáš Novotný
Year: 2014, Slovo z Jeruzaléma
journal article

Votre commande sera exécutée endéans la huitaine : remarques sur la préposition endéans et ses équivalents
Iva Dedková
Year: 2014, Études romanes de Brno
journal article


