Publications
The Life and legend of St. Benedict of Krnov-Kostelec in the context of Medieval Art in Europe
Michaela BORTLOVÁ
Year: 2014
abstract in proceedings

The Meaning of Love in V. Solovyov and P. Florensky
Lenka Naldoniová
Year: 2014, The Pontificial University of John Paul II in Kraków
specialist book chapter

The Meaning of Love in V. Solovyov and P. Florensky
Lenka Naldoniová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to his Concept of Nature
Jan Čížek
Year: 2014, Acta Comeniana
journal article

The Production of Armour Plating for the Austro-Hungarian Navy by the Vítkovice Ironworks (1891-1914)
Aleš MATERNA
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

THE PRODUCTION OF ARMOUR PLATING FOR THE AUSTRO-HUNGARIAN NAVY BY THE VITKOVICE IRONWORKS (1891-1914)
Aleš MATERNA
Year: 2014
abstract in proceedings

The Role of Metadiscourse in Genre Analysis
Tereza Guziurová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The School of Divinity, History and Philosophy, University of Aberdeen
Marek Petrů
Year: 2014
work experience abroad

The Schopenhauerian Background of the Tractatus 5.6-5.641
Petr Glombíček
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Schopenhauerian Background of the Tractatus 5.6-5.641
Petr Glombíček
Year: 2014
abstract in proceedings

The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery
Miroslav Černý
Year: 2014
abstract in proceedings

The Warburg Institute, University of London
Marek Otisk
Year: 2014
work experience abroad

Theater im Sprachunterricht - Sprachunterricht im Theater
Pavla Zajícová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Interpretations and Applications of  Boethius's Introduction to the Arithmetic II, 1 at  the End of the 10 th  Century
Marek Otisk
Year: 2014, GERBERTVS - International Academic Publication on History of Medieval Science
journal article

Thematic layers in the Czech and British Prime Ministers' political speeches
Lenka Kopečková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Totální realismy Bohumila Hrabala
Martin Pilař
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tovačovská kniha a landfrýdy. Proměny zemského práva na Moravě v pozdním středověku
Dalibor Janiš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tradiční nářečí a aktuální mluva na Těšínsku v ČR
Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transport arteries without life - the examples of vanished local railways in Moravia
Ondřej ŠTARMAN
Year: 2014, University of Ostrava
specialist book chapter

Trendy w nauczaniu polonistyki zagranicznej (na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego)
Jiří Muryc, Jana Raclavská
Year: 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Trhy a nebesa. Metafory v ekonomickém myšlení
Martin Škabraha
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych
Marta Pančíková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych (nazwy wybranych roślin w językach: polskim, słowackim i słoweńskim)
Marta Pančíková
Year: 2014, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, tom 21: Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń
journal article

Tři škaredé středy Oty Filipa, vymezování sebe sama v pozicích "mezi" a "nad"
Svatava Urbanová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tschechische Literatur des Mittelalters
Jan Malura
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tvorba Aleše Dostála
Lukáš Průša
Year: 2014, Svět myslivosti
journal article

Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Year: 2014
organizing conference, workshop

Tvorba Markéty Pilátové a Marky Míkové pro děti. Diplomová práce
Denisa TKAČÍKOVÁ
Year: 2014
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Tzv. Pokoj přátelství (Freundschaftszimmer) na zámku ve Slezských Rudolticích se sochařskou a štukovou výzdobou
Jaromír Olšovský
Year: 2014, Opava: Slezské zemské muzeum
specialist book chapter

Übungsbuch zur linguistischen Textanalyse
Martin Mostýn, Eva Cieślarová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Učitel v inkluzívním vzdělávání: Zdroje zátěže
Karel Paulík
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umělecké ztvárnění a chápání prostoru v prózách Arnošta Lustiga
Ingrid CHYTILOVÁ
Year: 2014
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Universidad de Valladolid
Jan Mlčoch
Year: 2014
work experience abroad

Universidad de Vigo, Španělsko výměnný pobyt, výzkum, 15.4.-2.5.2015
Stanislav Kolář
Year: 2014
work experience abroad

Université Blaise Pascal, UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département de linguistique, Clermont-Ferrand, France, 3. 3. - 7. 3. 2014
Iva Dedková
Year: 2014
work experience abroad

Université de Bretagne-Sud. Lorient. Francie
Zuzana Honová
Year: 2014
work experience abroad

Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France
Iva Dedková
Year: 2014
work experience abroad

Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Jan Lazar
Year: 2014
work experience abroad

University Experience in Words and Pictures: the Professional and Institutional Discourse Interface.
Renáta Tomášková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

University of Aberdeen
Marek Petrů
Year: 2014
work experience abroad

University of Bristol
Karla Kovalová
Year: 2014
work experience abroad

University of Dundee, Scotland
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
work experience abroad

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2014
work experience abroad

University of Silesia, Poland
Zdeňka Nedomová
Year: 2014
work experience abroad

University of Veliko Turnovo (Bulgaria)
Ekaterina Popova
Year: 2014
work experience abroad

University v Nice, Francie
Zdeňka Kalnická
Year: 2014
work experience abroad

University Website Presentations: Constructing a Picture through Voices
Renáta Tomášková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
Jan Sebastian Novotný
Year: 2014
work experience abroad

Univerzita Plovdiv
Iva Málková
Year: 2014
work experience abroad

Univerzita v Lublani
Irena Bogoczová
Year: 2014
work experience abroad


