Publications
Od kolébky do hrobu
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od nádraží k nádraží. Procházka po sochách Havířova
Jakub Ivánek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od živelného hnutí k jednacímu stolu. Stávky v dlouhém 19. století
Stanislav Knob
Year: 2015, Academia
specialist book chapter

Odbiór emocji, czyli o fenomenie "komunikatu chwili" w przestrzeni social media
Paulina ŻMIJOWSKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborná psychologická pomoc: Některé problémy.
Karel Paulík
Year: 2015
abstract in proceedings

Odborná recenze na překlad + úvodní studii Petra Hromka ke knize Carla G. Hempela PHILOSOPHY OF NATURAL SCIENCE
Antonín Dolák
Year: 2015
others

odborný posudek pro Literární archiv
Iva Málková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Odborný posudek pro nakladatelství Academia (rukopis V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014)
Iva Málková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

odborný posudek pro VEGU - č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
Iva Málková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

odborný posudek pro VEGU - vědecká agentura, Slovenská republika, posudek vědeckého projektu 2/0052/16
Iva Málková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Odívání a móda v Ostravě v letech 1965-1975
Martin BRYCHTA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odkaz Edvarda Beneše v poúnorovém exilu. Seminář Edvard Beneš - 80 let od volby prezidentem
Pavel Carbol
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ohlasy celostátní církevní politiky na Ostravsku v letech 1948-1953
Lukáš VACULÍK
Year: 2015
abstract in proceedings

Ohnivý anděl a démony posedlá. Na téma Valerij Brjusov a Sergej Prokofjev debatují režisér Jiří Nekvasil, muzikolog Jan Špaček a rusista Jan Vorel
Jan Vorel
Year: 2015
radio and televison broadcast

Olomoucký Prior aneb chrám proti chrámu
Pavel Zatloukal
Year: 2015, Memoria
specialist book chapter

On the classification of a new word in the Russian language
Lukáš Plesník
Year: 2015
abstract in proceedings

On the classification of a new word in the Russian language
Lukáš Plesník
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

On the relation between verb full valency and synonymy
Radek Čech, Ján Mačutek, Michaela Koščová
Year: 2015
abstract in proceedings

"One Must Not Be a Greenhorn:" The Process of Assimilation in Abraham Cahan's Fiction
Stanislav Kolář
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oponentský posudek
Vlastimil Vohánka
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek na disertační práci Tomáše Doška pro Katedru filozofie Univerzity Palackého
Antonín Dolák
Year: 2015
others

Oponentský posudek publikace Desátá léta v podobách kritiky II
Martin Tomášek
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek publikace Soni Šinclové a Tomáše Kubíčka, eds. Sémantika prostoru
Martin Tomášek
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu
Marek Otisk
Year: 2015, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
journal article

Osobní identita a její vztah k pojetí trestu v penitenciaristice
Antonín Dolák, Petr Hromek
Year: 2015, Institut mezioborových studií
specialist book chapter

Ostrava - Mon Amour
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Ostrava je v centru
Martin Tomášek
Year: 2015
others

Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků
Martin Jemelka, Martin DRÁPELA, Tomáš Majliš, Martin MALINEK, Aleš MATERNA, Mariana STONIŠOVÁ, Ondřej ŠTARMAN, Lukáš VACULÍK, Radomír Seďa, David Sýkora, Antonín Szturc
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Ostravské sochy
Jakub Ivánek
Year: 2015
specialized public database

Ota Filip a jeho "tři škaredé středy"
Svatava Urbanová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Oživená příroda a industriální pokrok. Procesy mytologizace v komparativním srovnání děl Vojtěcha Martínka a Augusta Scholtise
Lukáš PĚCHULA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

P. Adámková et al. Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech ( na příkladu Staré Karviné)
Kristýna BÍLKOVÁ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pánková, Markéta - Kasperová, Dana - Kasper, Tomáš a kol.: Meziválečná školská reforma v Československu.
Lukáš LISNÍK
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Panna Marie Čenstochovská v českých kramářských písních
Jan Malura, Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Papežské litterae iustitiae jako prameny kanonických procesně právních norem papežského delegovaného soudnictví a jejich ediční zpřístupnění. Na příkladu listin v záležitostech moravských klášterů od počátku 13. století do konce velkého schismatu
Pavel Hruboň
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Papsonová, Mária (2014): Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe. Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., 302 S. ISBN 978-80-8155-036-2
Lenka Vaňková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Past, Present, and Future Prospects of Indigenous Language Documentation and Maintenance: A Source Book
Miroslav Černý
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Perevody poezii V.S. Vysockogo na češskij jazyk
Igor Jelínek
Year: 2015, GBUK g. Moskvy, GKCM V.S. Vysockogo "Dom Vysockogo na Taganke"
specialist book chapter

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. České jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. Ruské jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Jana Střížová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky
Jana Raclavská
Year: 2015
editorial work

Pes v lidské společnosti
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes v literárních dílech. Mickiewicz, Reymont, Ratoń
Petr Ligocký, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes v literárních dílech. Obraz psa v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes v mytologii a umění
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. Obrazat na kučeto v balgarskite frazeologizmi, poslovici, pogovorki
Daniela Konstantinova, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Pes" v české frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Iva HOLÁ
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Sobaka" i "pjos" v russkoj frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter


