Publications
Je člověk nejdůstojnějším stvořením mezi stvořeními? Walter Burley a jedno logické sofisma
Jakub VARGA, Jan Herůfek
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Jeciot
Tomáš Novotný
Year: 2015
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Ještě nejsme za vodou.
Stanislav Holubec
Year: 2015, Scriptorium
specialist book

Języki słowiańskie w procesie przemian
Mieczyslaw Balowski, Gabriela Olchowa
Year: 2015
editorial work

Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej
Urszula Kolberová
Year: 2015, Opera Slavica
journal article

Językowy obraz suki na polskojęzycznych stronach internetowych
Urszula Kolberová
Year: 2015, Studia Slavica
journal article

Językowy obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Year: 2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
specialist book

Jiří Třanovský s českou, slovenskou, polskou a slezskou identitou
Jan Malura
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Již Slunce z Hvězdy vyšlo?
Jakub Ivánek
Year: 2015, Česká literatura
journal article

Joanna Czaplińska: Přidaná hodnota exilu. Úvahy o české exilové literatuře po roce 1968
Denisa Tkačíková
Year: 2015, Bohemistyka
journal article

John Fitzgerald Institute for North American Studies, Berlin
Stanislav Kolář
Year: 2015
work experience abroad

Jutranji pogovori Matěj Antoš Roman Polách
Matěj ANTOŠ
Year: 2015
radio and televison broadcast

Jutranji pogovori Matěj Antoš Roman Polách
Roman Polách
Year: 2015
radio and televison broadcast

K charakteristice genderových diferenciací v kontextu verbálního chování žen a mužů
Simona Mizerová
Year: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
specialist book chapter

K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okr. Vyškov)
Dalibor Janiš, Zdeněk Vácha, Radim Vrla
Year: 2015, Archaeologia historica
journal article

K některým výsledkům osobnosti dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná
Year: 2015
abstract in proceedings

K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808)
Pavel Pumpr
Year: 2015, Časopis Matice moravské
journal article

K podílu Carla Johanna Boguslawa Lüdeckeho na regotizaci zámku v Hradci nad Moravicí
Jiří Jung
Year: 2015, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
journal article

K problematice hodnotové orientace dobrovolníků
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Year: 2015
abstract in proceedings

K teorii mezijazykové interference v lexikálním plánu češtiny a polštiny
Jiří Muryc
Year: 2015, Bohemistyka
journal article

K voprosu ob odnom iz sposobov obogaščenija slovarnogo sostava russkogo jazyka.
Blažena Rudincová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K vývoji sítě peněžních ústavů v Rakouském Slezsku a na severní Moravě
Tomáš Krejčík
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kadlec, Petr: Střední školy a jejich studenti: K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
Lukáš LISNÍK
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Katalog
M. Kiecoň, F. Kolář, K. Müller, D. Prix, H. Sedláčková, Michal Zezula, P. Žákovský
Year: 2015, Národní památkový ústav
specialist book chapter

Katedrála Božského Spasitele" - "Die Kathedrale "Zum Göttlichen Erlöser", "Die Gottes-Erlöser-Kathedrale", die "Kathedrale des Göttlichen Erlösers" - oder wie?! Die Translation von religiöser Lexik als ein Problem- und Grenzbereich in Texten aus dem B
Eva Hrdinová
Year: 2015
abstract in proceedings

Každodennost ve vybraných prózách Jiřího Šotoly v kontextu Dialektiky konkrétního Karla Kosíka
Jakub Klein
Year: 2015
abstract in proceedings

Klášter krumlovských klarisek a jeho vizuální kultura v kontextu pozdně středověké zbožnosti a pastorační praxe
Daniela Rywiková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková
Year: 2015
editorial work

Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková, Pavol Černý, Jana Grollová
Year: 2015, Veduta
specialist book

Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově v kontextu řádové kultury, zbožnosti a světské moci pozdního středověku a raného novověku
Daniela Rywiková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Kněz statistikem. Výkazy přirozené měny po r. 1784 na příkladu Rakouského Slezska
Radek Lipovski
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kolory propagandy
Renata DENYSIUK
Year: 2015
abstract in proceedings

Kolory propagandy
Renata DENYSIUK
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikacja na pograniczu
Mieczyslaw Balowski
Year: 2015
organizing conference, workshop

Koncepce člověka v díle J. A. Komenského
Jan Čížek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Koncerty po pátku třináctého
Vít Horák
Year: 2015
others

Konference Domov na hranici - kulturní život Hlučínska v proměnách času
Irena Šebestová
Year: 2015, Slezský sborník ACTA SILESIACA
journal article

Konstruktion emotionaler Identität auf Facebook. Eine Studie am Beispiel von Geburtstagswünschen
Milan Pišl
Year: 2015, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
specialist book chapter

Kontakte der Fürstin Mechtilde Lichnowsky zu Alfred Kerr vor dem Hintergrund der künstlerischen Traditon des Adelshauses Lichnowsky
Iveta Zlá
Year: 2015
abstract in proceedings

Kontrastive Analyse der Text- und Handlungsstruktur von linguistischen Fachartikeln
Martin Mostýn
Year: 2015
abstract in proceedings

Koordinace a role sdílené znalosti
Vojtěch ZACHNÍK
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kosmetická neurologie
Marek Petrů
Year: 2015, Triton
specialist book chapter

Kosmická filosofie K. E. Ciolkovského
Lenka Naldoniová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kostel sv. Floriána v Kozmicích
Adam HUBÁČEK
Year: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové
Martin Slepička
Year: 2015, Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová
specialist book

Krajina jako palimpsest? Cestování Německem v české literatuře 19. století
Martin Tomášek
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Krajina rozvrácená válkou
Jiří NEMINÁŘ, Mgr. Radim Lokoč, PhD.
Year: 2015, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
journal article

Krajina v literatuře českého Slezska a širšího Ostravska
Martin Tomášek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

"Krásná jako Luna, čistá jako Slunce". Apokalyptická žena v Liber depictus jako alegorie monastického života
Daniela Rywiková, Daniela Rywiková
Year: 2015, Veduta
specialist book chapter

Kraszewski wobec postępu cywilizacyjnego w Europie. Na marginesie relacji z podróży
Agnieszka Czajkowska
Year: 2015, Pamiętnik Literacki
journal article


