Publications
Oponentský posudek na disertační práci Tomáše Doška pro Katedru filozofie Univerzity Palackého
Antonín Dolák
Year: 2015
others

Oponentský posudek publikace Desátá léta v podobách kritiky II
Martin Tomášek
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek publikace Soni Šinclové a Tomáše Kubíčka, eds. Sémantika prostoru
Martin Tomášek
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Orientacja w czasie i pomiar czasu we wczesnym średniowieczu
Marek Otisk
Year: 2015, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
journal article

Osobní identita a její vztah k pojetí trestu v penitenciaristice
Antonín Dolák, Petr Hromek
Year: 2015, Institut mezioborových studií
specialist book chapter

Ostrava - Mon Amour
Nicole Horáková Hirschlerová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Ostrava je v centru
Martin Tomášek
Year: 2015
others

Ostravské dělnické kolonie III: závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků
Martin Jemelka, Martin DRÁPELA, Tomáš Majliš, Martin MALINEK, Aleš MATERNA, Mariana STONIŠOVÁ, Ondřej ŠTARMAN, Lukáš VACULÍK, Radomír Seďa, David Sýkora, Antonín Szturc
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Ostravské sochy
Jakub Ivánek
Year: 2015
specialized public database

Ota Filip a jeho "tři škaredé středy"
Svatava Urbanová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Oživená příroda a industriální pokrok. Procesy mytologizace v komparativním srovnání děl Vojtěcha Martínka a Augusta Scholtise
Lukáš PĚCHULA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

P. Adámková et al. Dynamika českého lexika a lexikologie
Hana Srpová
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Paměť zaniklého místa v zeměpisných jménech ( na příkladu Staré Karviné)
Kristýna BÍLKOVÁ
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pánková, Markéta - Kasperová, Dana - Kasper, Tomáš a kol.: Meziválečná školská reforma v Československu.
Lukáš LISNÍK
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Panna Marie Čenstochovská v českých kramářských písních
Jan Malura, Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Papežské litterae iustitiae jako prameny kanonických procesně právních norem papežského delegovaného soudnictví a jejich ediční zpřístupnění. Na příkladu listin v záležitostech moravských klášterů od počátku 13. století do konce velkého schismatu
Pavel Hruboň
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Papsonová, Mária (2014): Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe. Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., 302 S. ISBN 978-80-8155-036-2
Lenka Vaňková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Past, Present, and Future Prospects of Indigenous Language Documentation and Maintenance: A Source Book
Miroslav Černý
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Perevody poezii V.S. Vysockogo na češskij jazyk
Igor Jelínek
Year: 2015, GBUK g. Moskvy, GKCM V.S. Vysockogo "Dom Vysockogo na Taganke"
specialist book chapter

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. České jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumu. Polskie środowisko jezykowe
Urszula Kolberová, Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes a současní uživatelé slovanských jazyků - výsledky výzkumů. Ruské jazykové prostředí
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Jana Střížová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky
Jana Raclavská
Year: 2015
editorial work

Pes v lidské společnosti
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes v literárních dílech. Mickiewicz, Reymont, Ratoń
Petr Ligocký, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes v literárních dílech. Obraz psa v díle Bruna Schulze
Markéta FUCIMANOVÁ, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes v mytologii a umění
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. Obrazat na kučeto v balgarskite frazeologizmi, poslovici, pogovorki
Daniela Konstantinova, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Pes" v české frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská, Iva HOLÁ
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pes ve frazeologii slovanských jazyků. "Sobaka" i "pjos" v russkoj frazeologii
Vítězslav Vilímek, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pesach a křesťanská symbolika
Tomáš Novotný
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pestré vrstvy - stratifikace toponymie města
Jaroslav David
Year: 2015
abstract in proceedings

Pesttraktate in böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken
Šárka Unucková
Year: 2015, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA
journal article

Peter Auriol on Categories, Relations, and Cognition
Lukáš LIČKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Year: 2015, Acta Comeniana
journal article

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
Jan Čížek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Olivi: okrajový přístup ve středověké nauce o duši?
Lukáš LIČKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Zídek, Hana Benešová. Neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta (1885-1974)
Pavel Carbol
Year: 2015
abstract in proceedings

Philip Roth and Czechoslovakia
Stanislav Kolář
Year: 2015, Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture
journal article

Philosophia naturalis Francesca Zorziho
Jan Herůfek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pies w frazeologii polskiej
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pies w językach słowiańskich - podsumowanie i wnioski
Jana Raclavská, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pies w językowym obrazie świata
Jana Raclavská, Jana Raclavská, Piotr SZALASNY
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pies w komunikacji internetowej
Urszula Kolberová, Jana Raclavská
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Pivovarnictví a sladovnictví na Moravě a ve Slezsku z pohledu památkové péče
Alena Borovcová
Year: 2015, Technické muzeum v Brně
specialist book chapter

Pivovarnictví českých zemí v 19. a v první polovině 20. století a jeho přechod od tradiční řemeslné malovýroby k moderní průmyslové velkovýrobě
Radoslav DANĚK
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pivovarnictví v Rakouském (českém) Slezsku v 19. a v první polovině 20. století
Radoslav DANĚK
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Po stopách historie skautingu ve Frýdku-Místku
Tomáš FOLDYNA, Jakub Foldyna
Year: 2015,
specialist book

Po stopách historie skautingu ve Frýdku-Místku
Jakub Foldyna, Tomáš FOLDYNA
Year: 2015, Okresní rada Junáka Frýdek-Místek
specialist book

Po stopách historie skautingu ve Frýdku-Místku
Tomáš FOLDYNA, Jakub FOLDYNA
Year: 2015,
specialist book


