Projects & Grants
The process of recovery from recurrent depressive disorder from the perspective of psychologists and psychotherapists
Main solverMgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Period1/2023 - 12/2023
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů
Main solverMgr. Josef Kundrát, Ph.D.
Period4/2020 - 3/2023
ProviderKatedra psychologie, Program ÉTA
Statefinished